Changeset 59107 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 6, 2012, 1:36:16 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (tipafriend)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/tipafriend/lang/tipafriend_sk.php

  r59074 r59107  
  3434        'cfgform_comment_patron_html' => 'ak si vyberiete túto možnosť, odoslaný e-mail bude mať úplne rovnakú prvú šablónu v textovej verzii; ak chcete túto možnosť zrušiť, nechajte toto pole prázdne.',
  3535        'cfgform_comment_reset' => 'tu môžete definovať, čo sa stane vo formulári po stlačení tlačidla "Zrušiť" (<i>túto akciu môžete napríklad zmeniť tak, aby vám mohla pomôcť zatvoriť okno "thickbox" namiesto bežného okna</i>).',
  36         'cfgform_comment_squelette' => 'si vous avez créé un squelette personnel pour la boîte de dialogue du plugin (<i>sur le modèle du fichier "tip_a_friend.html"</i>) indiquez-le ici ; votre squelette devra obligatoirement inclure le formulaire "<b>tipafriend_form</b>".', # NEW
   36        'cfgform_comment_squelette' => 'ak ste vytvorili vlastnú šablónu pre dialógové okno zásuvného modulu  (<i>vytvorenú podľa súboru "tip_a_friend.html"</i>) zadajte ju tu; vaša šablóna bude musieť mať vyplnený formulár <b>"tipafriend_form".</b>',
  3737        'cfgform_comment_taf_css' => 'zásuvný modul definuje štýly CSS na modely štýlov distribúcie SPIPu; tieto štýly sa podľa predvolených nastavení vkladajú do formulára, ale môžete sa rozhodnúť, že ich tam nevložíte.',
  3838        'cfgform_info_balise' => 'Tag vypíše odkaz na otvorenie stránky s formulárom na odoslanie. Obrazok, ktorý sa zobrazuje, môžete zmeniť priamo úpravou šablóny  <strong>"modeles/tipafriend.html"</strong> zásuvného modulu.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.