Changeset 59217 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 10, 2012, 9:58:49 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (spipproprio)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spip_proprietaire/lang/spipproprio_sk.php

  r59106 r59217  
  154154Tieto tri termíny musia byť jednoznačne definované v tiráži každej internetovej stránky. Tvorca tejto stránky nemá žiadnu právnu povinnosť, ale je najlepšie uplatniť postup opísaný pre poskytovateľa webhostingu stránky.
  155155
  156 {{Pre internetové stránky publikované obchodnou spoločnosťou ({akciová spoločnosť, s. r. o. a. pod.})}}
   156{{Pre internetové stránky, ktoré publikujú publikované právnické osoby ({obchodné spoločnosti, združenia, a pod.})}}
  157157
  158158Stránka s názvom "Informácie právneho charakteru" by sa mala zobraziť na internetovej stránke a mala by obsahovať tieto údaje:
   
  169169Stránka s názvom "Informácie právneho charakteru" by sa mala zobraziť na internetovej stránke, s uvedením {{krstného mena,}} {{priezviska,}} {{adresy domov}} a  {{telefónneho čísla}} vlastníka.
  170170<br /> Je však možné zostať aj v anonymite a udeliť právo na tieto údaje poskytovateľovi webhostingu od chvíle, keď boli odoslané úplné a správne na adresu poskytovateľa webhostingu, ktorý môže nechať tieto údaje utajené až na prípad, keby prebiehalo súdne konanie.  V podmienkach musí byť uvedená táto možnosť.
  171 {{Information about the housing conditions of the site}}
  172 
  173 For corporations and {{}} physical ({in all cases to sum}), it is mandatory to specify the conditions for hosting the site, even if it is hosted free of charge.
  174 <br /> The following information should be disclosed:
  175 - Name of the host;
  176 - Its name;
  177 - Its registered office;
  178 - A phone number.
  179 
  180 In the case of a site hosted on a server or personal property of the editor, this information is outdated but this should be clarified.
  181 
  182 {{Personal information of users}}
  183 
  184 In the event that personal information of Internet users are registered with the site, such as an email address for subscription to a newsletter, the terms of use of such information by the site editor will be clearly listed, including their disclosure to third parties.
  185 
  186 In the case of a newsletter, there {{obligation to offer a way to unsubscribe at will to the user}} ({a link in each email is the current procedure}).
   171
   172{{Informácie o podmienkach poskytovania webhostingu pre stránku}}
   173
   174Pre právnické {{a}} fyzické osoby ({súhrne pre všetkých,}) je povinné uviesť podmienky pre poskytovanie webhostingu pre stránku aj v prípade, ak je webhosting poskytovaný bezplatne.
   175<br /> Treba uviesť tieto údaje:
   176- názov poskytovateľa webhostingu,
   177- jeho obchodné meno,
   178- jeho sídlo,
   179- telefónne číslo.
   180
   181V prípade, že sa stránka nachádza na vlastnom serveri alebo na serveri, ktorý je súkromným majetkom jedného z redaktorov, by sa tieto údaje nehodili, ale táto skutočnosť by mala byť uvedená.
   182
   183{{Osobné údaje používateľov}}
   184
   185V prípade, že stránka zhromažďuje osobné údaje internetových používateľov, ako e-mailová adresa na prihlásenie sa na odoberanie informačného materiálu, podmienky využívania takýchto údajov redaktormi stránky, vrátane ich poskytnutia tretím stranám musia byť jednoznačne uvedené.
   186
   187Pokiaľ ide o informačné materiály (tzv. newslettery), je tu   {{povinnosť ponúkať možnosť spôsob odhlásiť sa z odoberania materiálov, ak sa tak rozhodne}} používateľ ({v každom e-maile je odkaz na aktuálny postup}).
  187188
  188189{{Note regarding the CNIL}}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.