Changeset 59305 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 13, 2012, 10:36:42 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (spipproprio)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spip_proprietaire/lang/spipproprio_sk.php

  r59217 r59305  
  187187Pokiaľ ide o informačné materiály (tzv. newslettery), je tu   {{povinnosť ponúkať možnosť spôsob odhlásiť sa z odoberania materiálov, ak sa tak rozhodne}} používateľ ({v každom e-maile je odkaz na aktuálny postup}).
  188188
  189 {{Note regarding the CNIL}}
  190 
  191 The [CNIL-> http://www.cnil.fr/] ({Commission Nationale Informatique et Libertés}) is an organization whose mission is the protection of privacy and individual liberties.
  192 <br /> Once that information is recorded by your site, whether directly or indirectly nominative, a declaration must be made to the CNIL, which in turn sends you a receipt number, you have an obligation to mention .
  193 <br /> As a reminder, the CNIL has an online declaration procedure (see {.} website below).
  194 
  195 In addition, the user must be able to obtain access, rectify if necessary and even a deletion of all information regarding himself stored by the site. The disclaimer must therefore clearly specify the means made available to the user to make such a request.
  196 
  197 CNIL website: [-> http://www.cnil.fr/]
  198 
  199 Note that the recent amendments exempt certain sites ({personal blogs or associative}) of this statement. Refer to the CNIL website for more information.
  200 
  201 {{}} Additional comments recommended
   189{{Poznámka o CNIL}}
   190
   191[CNIL-> http://www.cnil.fr/] ({Commission Nationale Informatique et Libertés = Národná komisia pre informatiku a slobody}) je organizácia, ktorej poslaním je ochrana súkromia a osobných slobôd.
   192<br /> Ak je na stránke uložený údaj, ktorý priamo alebo nepriamo odhaľuje identitu používateľa, treba do kódu tejto stránky vložiť deklaráciu CNIL, ktorá vám za to pošle číslo potvrdenia, ktoré máte povinnosť zadať.
   193<br /> Na pripomenutie CNIL zaviedla na elektronickú deklaráciu postup (pozri {.} internetovú stránku nižšie).
   194
   195Okrem toho používateľ musí mať možnosť získať prístup, upravovať, ak je to potrebné a dokonca aj vymazať všetky svoje údaje uložené na stránke. V podmienkach musí byť preto jednoznačne uvedený nástroj, ktorý má používateľ k dispozícii na to, aby mohol vyššie spomenuté úkony vykonať.
   196
   197Internetová stránka CNIL: [-> http://www.cnil.fr/]
   198
   199Majte na pamäti, že najnovšie dodatky vy z poslednej podmienky niektoré stránky vylučujú ({súkromné blogy alebo blogy združení}). Viac informácií nájdete na internetovej stránke CNILu.
   200
   201{{Ďalšie odporúčané komentáre}}
  202202
  203203To best protect you, it is strongly advised to include in your imprint information on the protection and the media content on the site are subject, the extent of your liability for that content ({ commonly "Disclaimer"}), information on cookies may be deposited by the site (CNIL {council}).
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.