Changeset 59442 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 16, 2012, 3:17:59 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (boussole)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/boussole/lang/boussole_sk.php

  r59336 r59442  
  3535        'descriptif_site_spip_mag' => 'Popis stránky SPIP Mag\'',
  3636        'descriptif_site_spip_net' => 'À l\'usage des utilisateurs et des webmestres, SPIP.net est le site officiel recommandé à toutes celles et ceux qui veulent installer un site sous SPIP, en comprendre le langage des boucles, balises et filtres, écrire et utiliser les squelettes. Il présente glossaire, tutoriels, conseils, historique des versions et espace de téléchargement. SPIP.net est traduit dans plus de vingt langues.', # NEW
  37         'descriptif_site_spip_party' => 'Passer son temps entre un clavier et un écran pour coder du SPIP : c\'est bien. Se rencontrer entre développeurs et utilisateurs dans la vraie vie, en chair et en os, autour d\'un gateau et d\'un jus de fruit (ou autre boisson...) : c\'est beaucoup mieux. SPIP-PARTY.net est le site qui recense toutes ces rencontres : passées (compte-rendus, photos) et à venir (calendrier, agenda).', # NEW
  38         'descriptif_site_spip_plugin' => 'PLUGINS.SPIP.net se veut l\'annuaire complet des modules complémentaires pour SPIP (plugins, squelettes, thèmes). Sont présentés pour chaque module : descriptif, auteur, licence, niveau de compatibilité par version de SPIP, dernières modifications apportées, état des traductions, statistique d\'utilisation, liens de documentation et de téléchargement.', # NEW
   37        'descriptif_site_spip_party' => 'Tráviť čas s klávesnicou a obrazovkou kódovaním SPIPu je dobré. Stretnúť sa s vývojármi a používateľmi naživo, ako s ľuďmi z mäsa a kostí, pri koláčiku a ovocnom džúse (alebo pri inom nápoji) je oveľa lepšie. SPIP-PARTY.net je stránka, na ktorej je zoznam všetkých takýchto párty: minulých (správy, fotky) a budúce (kalendár, program udalostí).',
   38        'descriptif_site_spip_plugin' => 'Cieľom PLUGINS.SPIP.net je vytvoriť úplný priečinok doplnkových modulov  pre SPIP (zásuvné moduly, šablóny, farebné motívy). Ku každému modulu je uvedený: popis, autor, licencia, úroveň kompatibility s verziou SPIPu, naposledy vykonané zmeny, stav prekladov, štatistika používania, odkazy na dokumentáciu a stiahnutie.',
  3939        'descriptif_site_spip_programmer' => 'PROGRAMMER.SPIP.org, stránka  určená skôr pre vývojárov alebo webmasterov, ktorí už vedia programovať v PHP, SQL, HTML, CSS a JavaScripte,  poskytuje množstvo funkcií (aplikácie API, nadmerné zaťaženie servera, prepojenia, atď.) SPIPu s mnohými príkladmi použitia kódu. Stránka ponúka používateľom možnosť stiahnuť si celý jej obsah vo formáte pdf pod slobodnou licenciou cc-by-sa. PROGRAMMER.SPIP.org je dostupná vo francúzštine, v angličtine a v španielčine.',
  4040        'descriptif_site_spip_sedna' => 'SEDNA.SPIP.org je agregátor RSS všetkých správ galaxie SPIP. Najnovšie informácie z viac ako 70 stránok, ktoré sa točia okolo SPIPu a na ktorých sa dá ľahko vyhľadávať.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.