Changeset 59502 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 18, 2012, 7:58:32 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (boussole)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/boussole/lang/boussole_sk.php

  r59442 r59502  
  99
  1010        // B
  11         'bouton_boussole' => 'Buzola',
   11        'bouton_boussole' => 'Kompas',
  1212        'bouton_configurer' => 'Nastaviť',
  1313        'bouton_supprimer' => 'Odstrániť',
  1414        'bulle_afficher' => 'Zobraziť v šablónach',
  15         'bulle_aller_boussole' => 'Prejsť na stránku buzoly',
   15        'bulle_aller_boussole' => 'Prejsť na stránku kompasu',
  1616        'bulle_aller_site' => 'Prejsť na odkazovanú stránku',
  1717        'bulle_cacher' => 'Nezobrazovať v šablónach',
  18         'bulle_configurer_boussole' => 'Nastaviť zobrazenie buzoly',
   18        'bulle_configurer_boussole' => 'Nastaviť zobrazenie kompasu',
  1919        'bulle_deplacer_bas' => 'Posunúť nadol',
  2020        'bulle_deplacer_haut' => 'Posunúť nahor',
  21         'bulle_supprimer_boussole' => 'Odstrániť buzolu z databázy',
   21        'bulle_supprimer_boussole' => 'Odstrániť kompas z databázy',
  2222
  2323        // D
  24         'descriptif_boussole_spip' => 'Buzola SPIPu zoskupuje všetky "oficiálne" stránky galaxie SPIPu. Pri každej stránke uvádza jej logo, názov, slogan a jej popis. Pokojne ju môžete použiť na vlastných stránkach na nasmerovanie svojich návštevníkov do galaxie SPIPu.',
   24        'descriptif_boussole_spip' => 'Kompas SPIPu zoskupuje všetky "oficiálne" stránky galaxie SPIPu. Pri každej stránke uvádza jej logo, názov, slogan a jej popis. Pokojne ju môžete použiť na vlastných stránkach na nasmerovanie svojich návštevníkov do galaxie SPIPu.',
  2525        'descriptif_site_spip_blog' => 'Keďže SPIP je kolektívny projekt, SPIP-BLOG.net  sústreďuje technické poznámky, staršie verzie, nálady, chyby, rôzne oznamy, atď. Takto odráža komunitu okolo SPIPu: na prvom mieste a predovšetkým ľahkosťou. énormément de tendresse.',
  2626        'descriptif_site_spip_contrib' => 'Kolektívna stránka SPIP-CONTRIB.net poskytuje všetky externé príspevky: zásuvné moduly, skripty, filtre, šablóny, dokumentáciu, tipy a triky, atď., ktoré vytvorila komunita okolo SPIPu (v podobe odkazov na sťahovanie) pre používateľov SPIPu. V diskusných fórach nájdete hypertextové odkazy vývojárov pre používateľov.',
   
  3030        'descriptif_site_spip_edgard' => 'Edgard je verný spoločník a neúnavný SPIP IRC, ktorý vždy pracuje múdro, s ľahkosťou a humorom. Zo svojho domova na EDGARD.SPIP.org prináša na IRC rady, odpovede a správny humor. Mimochodom, Edgard je robot (ale zdá sa, že o tom nevie)',
  3131        'descriptif_site_spip_forum' => 'FORUM.SPIP.org je stránka na výmenu informácií a vzájomnú pomoc pre používateľov SPIPu. Stránka, ktorá existuje v mnohých jazykoch, má niekoľko rubrík: Inštalácia a aktualizácia, Používanie súkromnej zóny, Spravovanie, Riadenie, Konfigurácia stránky, vytváranie šablón.',
  32         'descriptif_site_spip_herbier' => 'L\'herbier de SPIP n\'est pas un annuaire de liens comme les autres. Non. C\'est un <strong>album souvenir</strong> de sites réalisés avec SPIP, saisis à un moment donné de leur existence sur la toile. Il raconte une histoire du Web, celle de SPIP, depuis 2001. Cet herbier regroupe les sites que nous avons eu envie d\'épingler, parce qu\'intéressants pour tel contenu agréablement mis en valeur, telle aventure humaine, telle fonctionnalité habilement mise en œuvre, ou seulement visuellement séduisants. Des sites dont on se souvient, auprès desquels on est revenu, qui ont fait référence en marquant leur époque d\'une manière ou d\'une autre.', # NEW
   32        'descriptif_site_spip_herbier' => 'Herbár SPIPu nie je  katalóg odkazov ako iné. Nie. Je to <strong>fotoalbum</strong> zo stránok vytvorených v SPIPe, ktoré sú zachytené v istom okamihu svojej existencie na webe. Zachytáva históriu stránky, v prípade SPIPu od roku 2001. Tento herbár obsahuje stránky, ktoré sme tam chceli zaradiť, lebo sú zaujímavé svojím obsahom, ktorý je dobre zvýraznený, také ľudské dobrodružstvo, alebo len také stránky, ktoré sú atraktívne graficky. Stránky, ktoré si pamätáte, na ktoré sa vraciame, ktoré nejakým spôsobom uvádzajú čas poslednej aktualizácie.',
  3333        'descriptif_site_spip_info' => 'Na niekoľkých stránkach SPIP-INFO.net odpovedá na otázky tých, ktorí pochybujú o tom, že SPIP môže poskytnúť základňu pre internetovú stránku projektu, ktorý vyvíjajú. Jednotlivci, združenia, obchodné spoločnosti tu nájdu všetky informácie na to,  aby sa mohli správne rozhodnúť.',
  3434        'descriptif_site_spip_irc' => 'Komunita okolo SPIPu, ktorá nikdy nespí, založila kanál IRC (chat na internete v reálnom čase) otvorený pre všetkých: http://webchat.freenode.net/?channels=#spip',
  3535        'descriptif_site_spip_mag' => 'Popis stránky SPIP Mag\'',
  36         'descriptif_site_spip_net' => 'À l\'usage des utilisateurs et des webmestres, SPIP.net est le site officiel recommandé à toutes celles et ceux qui veulent installer un site sous SPIP, en comprendre le langage des boucles, balises et filtres, écrire et utiliser les squelettes. Il présente glossaire, tutoriels, conseils, historique des versions et espace de téléchargement. SPIP.net est traduit dans plus de vingt langues.', # NEW
   36        'descriptif_site_spip_net' => 'Stránka SPIP.net, ktorá je určená pre používateľov a webmasterov, je oficiálne odporúčaná všetkým tým, ktorí si chcú nainštalovať SPIP, rozumejú jazyku cyklov, filtrov a tagov, pre tých, ktorí programujú a používajú šablóny. Je tu terminologický slovník (resp. glosár), návody, tipy, históriu verzií a sťahovaciu zónu. SPIP.net je preložený do vyše dvadsiatich jazykov.',
  3737        'descriptif_site_spip_party' => 'Tráviť čas s klávesnicou a obrazovkou kódovaním SPIPu je dobré. Stretnúť sa s vývojármi a používateľmi naživo, ako s ľuďmi z mäsa a kostí, pri koláčiku a ovocnom džúse (alebo pri inom nápoji) je oveľa lepšie. SPIP-PARTY.net je stránka, na ktorej je zoznam všetkých takýchto párty: minulých (správy, fotky) a budúce (kalendár, program udalostí).',
  3838        'descriptif_site_spip_plugin' => 'Cieľom PLUGINS.SPIP.net je vytvoriť úplný priečinok doplnkových modulov  pre SPIP (zásuvné moduly, šablóny, farebné motívy). Ku každému modulu je uvedený: popis, autor, licencia, úroveň kompatibility s verziou SPIPu, naposledy vykonané zmeny, stav prekladov, štatistika používania, odkazy na dokumentáciu a stiahnutie.',
  3939        'descriptif_site_spip_programmer' => 'PROGRAMMER.SPIP.org, stránka  určená skôr pre vývojárov alebo webmasterov, ktorí už vedia programovať v PHP, SQL, HTML, CSS a JavaScripte,  poskytuje množstvo funkcií (aplikácie API, nadmerné zaťaženie servera, prepojenia, atď.) SPIPu s mnohými príkladmi použitia kódu. Stránka ponúka používateľom možnosť stiahnuť si celý jej obsah vo formáte pdf pod slobodnou licenciou cc-by-sa. PROGRAMMER.SPIP.org je dostupná vo francúzštine, v angličtine a v španielčine.',
  40         'descriptif_site_spip_sedna' => 'SEDNA.SPIP.org je agregátor RSS všetkých správ galaxie SPIP. Najnovšie informácie z viac ako 70 stránok, ktoré sa točia okolo SPIPu a na ktorých sa dá ľahko vyhľadávať.',
   40        'descriptif_site_spip_sedna' => 'SEDNA.SPIP.org je agregátor RSS všetkých správ galaxie SPIPu. Najnovšie informácie z viac ako 70 stránok, ktoré sa točia okolo SPIPu a na ktorých sa dá ľahko vyhľadávať.',
  4141        'descriptif_site_spip_test' => 'Na GRML.EU ľahko nainštalujete svoju vlastnú stránku v SPIPe do najnovšej verzie vo vývoji. Vďaka možnostiam spoločného používania SPIPu: jedinou inštaláciou "jadra" pre viacero stránok ste "doma", na "svojej" stránke so "svojimi" nastaveniami. Vhodné najmä na nácvik používania SPIPu.',
  4242        'descriptif_site_spip_twit' => 'SPIP.ORG umožňuje používateľom posielať na internet krátke správy (maximálne 140 znakov) na verejne prístupnú stránku alebo ich priateľom. Správy sa dajú uverejniť cez internetovú stránku, kanál RSS alebo odkazovač.',
   
  4545        'descriptif_site_spip_zine' => 'Popis stránky SPIPZine',
  4646        'descriptif_site_spip_zone' => 'Vývojová zóna, ktorá sa riadi chartou ZONE.SPIP.org, poskytuje prístup k verziám všetkých doplnkov k SPIPu (zásuvné moduly, šablóny, farebné motívy, modely, nástroje, a i.).',
  47         'description_noisette_boussole' => 'Štandardné zobrazenie buzoly. Môžete si vybrať spôsob zobrazenia (textové odkazy, logá, atď.) a jej presné nastavenia',
  48         'description_noisette_boussole_actualite' => 'Zobrazenie syndikovaných článkov zo stránok buzoly podľa modelu zobrazenia <code>boussole_liste_actualite.</code>',
  49         'description_noisette_boussole_contenu_z' => 'Zobrazenie všetkých informácií o buzole ako hlavný obsah stránky Z a o modele zobrazenia <code>boussole_contenu_z.</code>',
  50         'description_noisette_boussole_fil_ariane' => 'Zobrazenie mikronavigácie buzoly.',
  51         'description_page_boussole' => 'Stránka s podrobnými údajmi o buzole',
   47        'description_noisette_boussole' => 'Štandardné zobrazenie kompasu. Môžete si vybrať spôsob zobrazenia (textové odkazy, logá, atď.) a jeho presné nastavenia',
   48        'description_noisette_boussole_actualite' => 'Zobrazenie syndikovaných článkov zo stránok kompasu podľa šablóny zobrazenia <code>boussole_liste_actualite.</code>',
   49        'description_noisette_boussole_contenu_z' => 'Zobrazenie všetkých informácií o kompase ako hlavný obsah stránky Z a o spôsobe zobrazenia <code>boussole_contenu_z.</code>',
   50        'description_noisette_boussole_fil_ariane' => 'Zobrazenie mikronavigácie kompasu.',
   51        'description_page_boussole' => 'Stránka s podrobnými údajmi o kompase',
  5252
  5353        // I
  5454        'info_ajouter_boussole' => 'Pridaním kompasov do svojej databázy budete mať možnosť využívať šablóny na zobrazenie verejne prístupných stránok.<br />Kompas opisuje súbor XML, ktorý obsahuje údaje o kompase a jeho stránkach.<br /><br />Ak už kompas existuje, tento formulár ho aktualizuje s tým, že nastavenia zobrazenia ponechá bezo zmeny.',
  55         'info_aucun_logo_boussole' => 'Buzola nemá žiadne logo',
  56         'info_boite_boussoles_gerer' => '<strong>Táto stránka je prístupná iba pre manažérov webu.</strong><p>Umožňuje pridávať, aktualizovať a mazať buzoly. Môžete navštíviť aj stránku s nastaveniami zobrazenia každej buzoly.</p>',
  57         'info_configurer_boussole' => 'Tento formulár vám umožňuje nastaviť zobrazenie buzoly zvolením, v akom poradí a v akej skupine sa stránky majú alebo nemajú zobraziť. Stránky, ktoré sa nezobrazia, budú označené tieňovaným pozadím a sivým písmom.',
  58         'info_fichier_boussole' => 'Zadajte adresu súboru s popisom svojej buzoly',
  59         'info_liste_aucune_boussole' => 'Do vašej databázy ešte nebola pridaná žiadna buzola. Na jej pridanie použite formulár nižšie.',
  60         'info_liste_boussoles' => 'Na tejto stránke nájdete zoznam buzol pridaných do vašej databázy.',
  61         'info_site_boussole' => 'Táto stránka je súčasťou buzoly "@boussole@"',
   55        'info_aucun_logo_boussole' => 'Kompas nemá žiadne logo',
   56        'info_boite_boussoles_gerer' => '<strong>Táto stránka je prístupná iba pre manažérov webu.</strong><p>Umožňuje pridávať, aktualizovať a mazať kompasy. Môžete navštíviť aj stránku s nastaveniami zobrazenia každého kompasu.</p>',
   57        'info_configurer_boussole' => 'Tento formulár vám umožňuje nastaviť zobrazenie kompasu tak, že si vyberiete, v akom poradí a v akej skupine sa stránky majú alebo nemajú zobraziť. Stránky, ktoré sa nezobrazia, budú označené tieňom a sivým písmom.',
   58        'info_fichier_boussole' => 'Zadajte adresu súboru s popisom svojho kompasu',
   59        'info_liste_aucune_boussole' => 'Do vašej databázy ešte nebol pridaný žiaden kompas. Na jeho pridanie použite formulár, ktorý sa nachádza nižšie.',
   60        'info_liste_boussoles' => 'Na tejto stránke nájdete zoznam kompasov pridaných do vašej databázy.',
   61        'info_site_boussole' => 'Táto stránka je súčasťou kompasu "@boussole@"',
  6262
  6363        // L
   
  7070        'label_afficher_slogan' => 'Zobraziť slogany stránok?',
  7171        'label_ariane_separateur' => 'Oddeľovač:',
  72         'label_boussole' => 'Buzola, ktorá sa má zobraziť',
  73         'label_cartouche_boussole' => 'Zobraziť rám buzoly?',
  74         'label_demo' => 'Nájde demo stránku tejto buzoly na adrese',
   72        'label_boussole' => 'Kompas, ktorý sa má zobraziť',
   73        'label_cartouche_boussole' => 'Zobraziť rám kompasu?',
   74        'label_demo' => 'Nájde demo stránku tohto kompasu na adrese',
  7575        'label_descriptif' => 'Popis',
  7676        'label_div_class' => 'Trieda globálneho divu',
   
  8181        'label_max_articles' => 'Maximálny počet zobrazených článkov na stránku',
  8282        'label_max_sites' => 'Maximálny počet stránok',
  83         'label_mode' => 'Vyberte si buzolu',
  84         'label_mode_standard' => '"@boussole@" – oficiálna buzola stránok SPIPu',
  85         'label_mode_url_perso' => 'Vlastná buzola',
   83        'label_mode' => 'Vyberte si kompas',
   84        'label_mode_standard' => '"@boussole@" – oficiálny kompas stránok SPIPu',
   85        'label_mode_url_perso' => 'Vlastný kompas',
  8686        'label_modele' => 'Spôsob zobrazenia',
  8787        'label_n_sites' => '@nb@ stránok',
   
  9191        'label_slogan' => 'Slogan',
  9292        'label_taille_logo' => 'Maximálna veľkosť loga (v pixeloch)',
  93         'label_taille_logo_boussole' => 'Maximálna veľkosť loga buzoly (v pixeloch)',
  94         'label_taille_titre' => 'Maximálna veľkosť názvu buzoly',
   93        'label_taille_logo_boussole' => 'Maximálna veľkosť loga kompasu (v pixeloch)',
   94        'label_taille_titre' => 'Maximálna veľkosť nadpisu kompasu',
  9595        'label_titre_actualite' => 'Zobraziť názov bloku s novinkami?',
  96         'label_titre_boussole' => 'Zobraziť nadpis buzoly?',
   96        'label_titre_boussole' => 'Zobraziť nadpis kompasu?',
  9797        'label_titre_groupe' => 'Zobraziť názov skupiny?',
  9898        'label_titre_site' => 'Zobraziť názvy stránok?',
   
  104104
  105105        // M
  106         'message_nok_boussole_inconnue' => 'Žiadna buzola nemá prezývku "@alias@"',
   106        'message_nok_boussole_inconnue' => 'Žiaden kompas nemá prezývku "@alias@"',
  107107        'message_nok_champ_obligatoire' => 'Toto pole je povinné',
  108108        'message_nok_ecriture_bdd' => 'Chyba pri zápise do databázy',
  109109        'message_nok_xml_introuvable' => 'Súbor "@fichier@" sa nenašiel',
  110         'message_nok_xml_invalide' => 'Súbor XML "@fichier@" s popisom buzoly nevyhovuje štandardu DTD',
  111         'message_ok_boussole_actualisee' => 'Buzola "@fichier@" bola aktualizovaná.',
  112         'message_ok_boussole_ajoutee' => 'Buzola "@fichier@" bola pridaná.',
   110        'message_nok_xml_invalide' => 'Súbor XML "@fichier@" s popisom kompasu nevyhovuje štandardu DTD',
   111        'message_ok_boussole_actualisee' => 'Kompas "@fichier@" bol aktualizovaný.',
   112        'message_ok_boussole_ajoutee' => 'Kompas "@fichier@" bol pridaný.',
  113113        'modele_boussole_liste_avec_logo' => 'Zoznam odkazov s názvami, logami a popisom',
  114114        'modele_boussole_liste_par_groupe' => 'Zoznam textových odkazov podľa skupiny',
   
  118118
  119119        // N
  120         'nom_boussole_spip' => 'Galaxia SPIP',
   120        'nom_boussole_spip' => 'Galaxia SPIPu',
  121121        'nom_groupe_spip_actualite' => 'Novinky SPIPu',
  122122        'nom_groupe_spip_aide' => 'Pomoc a výmena skúseností so SPIPom',
   
  124124        'nom_groupe_spip_extension' => 'Rožírenia a príspevky k SPIPu',
  125125        'nom_groupe_spip_reference' => 'Stránky, na ktoré SPIP odkazuje',
  126         'nom_noisette_boussole' => 'Buzola',
  127         'nom_noisette_boussole_actualite' => 'Buzola – novinky',
  128         'nom_noisette_boussole_contenu_z' => 'Buzola – hlavný obsah stránky',
  129         'nom_noisette_boussole_fil_ariane' => 'Buzola – mikronavigácia stránky',
  130         'nom_page_boussole' => 'Buzola',
   126        'nom_noisette_boussole' => 'Kompas',
   127        'nom_noisette_boussole_actualite' => 'Kompas – novinky',
   128        'nom_noisette_boussole_contenu_z' => 'Kompas – hlavný obsah stránky',
   129        'nom_noisette_boussole_fil_ariane' => 'Kompas – mikronavigácia stránky',
   130        'nom_page_boussole' => 'Kompas',
  131131        'nom_site_spip_blog' => 'SPIP Blog',
  132132        'nom_site_spip_contrib' => 'SPIP-Contrib',
   
  153153
  154154        // O
  155         'onglet_boussoles' => 'Riadiť buzoly',
   155        'onglet_boussoles' => 'Riadiť kompasy',
  156156        'option_aucune_description' => 'Žiaden popis',
  157157        'option_descriptif_site' => 'Popis stránky',
   
  161161
  162162        // R
  163         'resume_table_boussoles' => 'Zoznam pridaných buzol',
   163        'resume_table_boussoles' => 'Zoznam pridaných kompasov',
  164164
  165165        // S
  166         'slogan_boussole_spip' => 'Obľúbené adresy galaxie SPIP!',
   166        'slogan_boussole_spip' => 'Obľúbené adresy galaxie SPIPu!',
  167167        'slogan_site_spip_blog' => 'O slobodnom softvére a jednoduchosti ',
  168168        'slogan_site_spip_contrib' => 'Rozhranie príspevkov k SPIP',
   
  172172        'slogan_site_spip_edgard' => 'Pomoc od robota znova a znova!',
  173173        'slogan_site_spip_forum' => 'Diskusné fórum používateľov SPIPu',
  174         'slogan_site_spip_herbier' => 'Výber významných stránok v SPIPe',
   174        'slogan_site_spip_herbier' => 'Výber zaujímavých stránok vytvorených v SPIPe',
  175175        'slogan_site_spip_info' => 'Na objavenie SPIPu a komunity okolo neho',
  176176        'slogan_site_spip_irc' => 'Príďte a porozprávajte sa na chate SPIPu',
   
  180180        'slogan_site_spip_plugin' => 'Priečinok so zásuvnými modulmi SPIPu',
  181181        'slogan_site_spip_programmer' => 'Dokumentácia vývojárov SPIPu',
  182         'slogan_site_spip_sedna' => 'Kanál RSS galaxie SPIP',
   182        'slogan_site_spip_sedna' => 'Kanál RSS galaxie SPIPu',
  183183        'slogan_site_spip_test' => 'Vyskúšať inštaláciu a zavedenie SPIPu na stránku',
  184184        'slogan_site_spip_twit' => 'Mikroblog komunity SPIPu',
   
  189189
  190190        // T
  191         'titre_actualite_spip' => 'Novinky z Galaxie SPIP',
  192         'titre_bloc_boussoles' => 'BUZOLY',
  193         'titre_boite_autres_boussoles' => 'Ďalšie buzoly',
  194         'titre_boite_infos_boussole' => 'BUZOLA PREZÝVKY',
  195         'titre_boite_logo_boussole' => 'LOGO BUZOLY',
  196         'titre_form_ajouter_boussole' => 'Pridať alebo aktualizovať buzolu',
  197         'titre_formulaire_configurer' => 'Nastavenia zobrazenia buzoly',
  198         'titre_liste_boussoles' => 'Zoznam dostupných buzol',
  199         'titre_page_boussole' => 'Buzola',
  200         'titre_page_edition_boussole' => 'Upraviť buzolu'
   191        'titre_actualite_spip' => 'Novinky z Galaxie SPIPu',
   192        'titre_bloc_boussoles' => 'KOMPASY',
   193        'titre_boite_autres_boussoles' => 'Ďalšie kompasy',
   194        'titre_boite_infos_boussole' => 'KOMPAS PREZÝVKY',
   195        'titre_boite_logo_boussole' => 'LOGO KOMPASU',
   196        'titre_form_ajouter_boussole' => 'Pridať alebo aktualizovať kompas',
   197        'titre_formulaire_configurer' => 'Nastavenia zobrazenia kompasu',
   198        'titre_liste_boussoles' => 'Zoznam dostupných kompasov',
   199        'titre_page_boussole' => 'Kompas',
   200        'titre_page_edition_boussole' => 'Upraviť kompas'
  201201);
  202202
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.