Changeset 59572 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 20, 2012, 1:06:28 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (svp)

Location:
_core_/plugins/svp/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/svp/lang/svp_en.php

  r59541 r59572  
  6969This will overwrite the content of this directory.
  7070A copy of the old files will be saved in "@dir_backup@".
  71 You must confirm this action.', # MODIF
   71You must confirm this action.',
  7272
  7373        // E
   
  149149        'label_critere_etat' => 'States',
  150150        'label_critere_phrase' => 'Search in plugins',
  151         'label_destination' => 'Path from the directory "auto" where to drop the plugin', # MODIF
   151        'label_destination' => 'Path from the directory "auto" where to drop the plugin',
  152152        'label_modifie_le' => 'Edited on',
  153153        'label_n_autres_contributions' => 'other contributions',
   
  248248
  249249        // T
  250         'telecharger_archive_plugin_explication' => 'You can download an archive that will be stored in your directory "plugins/auto", by writing the URL of the archive in the input field.', # MODIF
   250        'telecharger_archive_plugin_explication' => 'You can download an archive that will be stored in your directory "plugins/auto", by writing the URL of the archive in the input field.',
  251251        'titre_depot' => 'Repository',
  252252        'titre_depots' => 'Repositories',
 • _core_/plugins/svp/lang/svp_sk.php

  r59496 r59572  
  2222        'bouton_actualiser_tout' => 'Aktualizovať depozitáre',
  2323        'bouton_appliquer' => 'Použiť',
  24         'bouton_confirmer' => 'Confirmer', # NEW
   24        'bouton_confirmer' => 'Potvrdiť',
  2525        'bouton_desactiver' => 'Deaktivovať',
  2626        'bouton_desinstaller' => 'Odinštalovať',
   
  7878        'config_depot_editable_explication' => 'Umožňuje upravovať údaje v depozitári a priradiť k ním kľúčové slová alebo dokumenty.
  7979                Táto možnosť by mala zaujať každého! Radšej preto nenechajte možnosť "nie"!',
  80         'confirmer_telecharger_dans' => 'Le plugin sera chargé dans un répertoire (@dir@) qui existe déjà.
  81         Cela écrasera le contenu de ce répertoire.
  82         Une copie de l\'ancien contenu sera sauvegardé dans « @dir_backup@ ».
  83                 Vous devez confirmer cette action.', # NEW
   80        'confirmer_telecharger_dans' => 'Zásuvný modul, ktorý bude nahraný do priečonka (@dir@), už existuje.
   81        Prepíšete tak obsah tohto priečinka.
   82        Kópia starého obsahu bude uložená v priečinku "@dir_backup@".
   83                Túto akciu musíte potvrdiť.',
  8484
  8585        // E
   
  100100        'erreur_teleporter_methode_inconue' => 'Premiestňovací program nepozná metódu @methode@',
  101101        'erreur_teleporter_type_fichier_inconnu' => 'Neznámy typ súboru pre zdroj @source@',
  102         'explication_destination' => 'Le chemin sera calculé depuis le nom de l\'archive si vous ne le remplissez pas.', # NEW
   102        'explication_destination' => 'Ak nevyplníte umiestnenie, určí sa podľa názvu archívu.',
  103103
  104104        // F
   
  136136        'info_nb_plugins' => '@nb@ zásuvných modulov',
  137137        'info_paquets_disponibles' => '@total_paquets@ dostupný(ch) balík(ov)',
  138         'info_plugin_attente_dependance' => 'dépendances manquantes', # NEW
   138        'info_plugin_attente_dependance' => 'chýbajú závislosti',
  139139        'info_plugin_incompatible' => 'nekompatibilná verzia',
  140140        'info_plugin_installe' => 'už je nainštalovaný',
   
  153153        'label_1_autre_contribution' => 'iný príspevok',
  154154        'label_actualise_le' => 'Aktualizovaný',
  155         'label_archive' => 'URL de l\'archive', # NEW
   155        'label_archive' => 'Internetová adresa archívu',
  156156        'label_branches_spip' => 'Kompatibilný',
  157157        'label_categorie' => 'Kategória',
   
  162162        'label_critere_etat' => 'Stavy',
  163163        'label_critere_phrase' => 'Vyhľadávať v zásuvných moduloch',
  164         'label_destination' => 'Chemin depuis le répertoire « auto » où déposer le plugin', # NEW
   164        'label_destination' => 'Cesta z priečinka "auto" k zásuvnému modulu',
  165165        'label_modifie_le' => 'Zmenený',
  166166        'label_n_autres_contributions' => 'iné príspevky',
   
  236236        'message_ok_depot_ajoute' => 'Depozitár "@url@" bol priadaný.',
  237237        'message_ok_plugins_trouves' => 'Vybraným kritériám (@tri@) vyhovuje @nb_plugins@ zásuvný(ch) modul(ov). Vyberte si tie zásuvné moduly, ktoré chcete stiahnuť a aktivovať na svojom serveri.',
  238         'message_telechargement_archive_effectue' => 'L\'archive a été correctement extraite dans @dir@.', # NEW
   238        'message_telechargement_archive_effectue' => 'Archív bol úspešne rozbalený do priečinka @dir@.',
  239239
  240240        // N
   
  264264
  265265        // T
  266         'telecharger_archive_plugin_explication' => 'Vous pouvez télécharger une archive qui se chargera
  267                 dans votre répertoire « plugins/auto », en écrivant l\'URL de l\'archive dans le champ de saisie.', # NEW
   266        'telecharger_archive_plugin_explication' => 'Môžete si stiahnuť archív,  ktorý sa postará
   267                o zápis internetovej adresy archívu do poľa pre vstup od používateľa vo vašom priečinku "plugins/auto".',
  268268        'titre_depot' => 'Depozitár',
  269269        'titre_depots' => 'Depozitáre',
  270270        'titre_form_ajouter_depot' => 'Pridať depozitár',
  271         'titre_form_charger_plugin' => 'Rechercher et ajouter des plugins', # NEW
  272         'titre_form_charger_plugin_archive' => 'Télécharger un plugin depuis son archive', # NEW
   271        'titre_form_charger_plugin' => 'Vyhľadať a pridať zásuvné moduly',
   272        'titre_form_charger_plugin_archive' => 'Stiahnuť zásuvný modul z archívu',
  273273        'titre_form_configurer_svp' => 'Nastaviť server zásuvných modulov',
  274274        'titre_liste_autres_contributions' => 'Šablóny, knižnice, sady ikon, atď.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.