Changeset 59598 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 21, 2012, 9:52:25 AM (7 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (tradlang)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/trad-lang/trad-lang_spip2/lang/tradlang_sk.php

  r59577 r59598  
  1414        'bouton_activer_lang' => 'Aktivovať jazyk "@lang@" pre tento modul',
  1515        'bouton_exporter_fichier_langue' => 'Exportovať jazykový súbor "@lang@"',
  16         'bouton_exporter_fichier_langue_original' => 'Exportovať súbor pôvodného jazyka ("@lang_mere@")',
  17         'bouton_precedent' => 'Etape précédente', # NEW
  18         'bouton_suivant' => 'Etape suivante', # NEW
   16        'bouton_exporter_fichier_langue_original' => 'Exportovať jazykový súbor originálu ("@lang_mere@")',
   17        'bouton_precedent' => 'Predchádzajúci krok',
   18        'bouton_suivant' => 'Ďalší krok',
  1919        'bouton_supprimer_langue_module' => 'Odstrániť tento jazyk modulu',
  2020        'bouton_supprimer_module' => 'Odstrániť tento modul',
  2121        'bouton_traduire' => 'Prekladať',
  22         'bouton_upload_langue_module' => 'Envoyer un fichier de langue', # NEW
   22        'bouton_upload_langue_module' => 'Poslať jazykový súbor',
  2323
  2424        // C
   
  5757        'erreur_repertoire_local_inexistant' => 'Pozor: priečinok, ktorý sa používa na ukladanie súborov lokálne, "squelettes/lang" neexistuje',
  5858        'erreur_statut_js' => 'Zmenili ste jazykový reťazec, ale stav jeho prekladu nie',
  59         'erreur_upload_aucune_modif' => 'Aucune modification n\'est présente dans votre fichier', # NEW
  60         'erreur_upload_choisir_une' => 'Vous devez au moins valider une modification', # NEW
  61         'erreur_upload_fichier_php' => 'Votre fichier "@fichier@" ne correspond pas au fichier attendu "@fichier_attendu@".', # NEW
   59        'erreur_upload_aucune_modif' => 'Vo vašom súbore nie je žiadna zmena',
   60        'erreur_upload_choisir_une' => 'Musíte potvrdiť aspoň jednu zmenu',
   61        'erreur_upload_fichier_php' => 'Váš súbor "@fichier@" sa nezhoduje s očakávaným súborom "@fichier_attendu@".',
  6262        'erreur_variable_manquante' => 'Ďalšiu časť reťazca by ste nemali zmeniť:',
  6363        'erreur_variable_manquante_js' => 'Bola zmenená jedna povinná premenná alebo viacero povinných premenných',
   
  123123
  124124        // L
  125         'label_fichier_langue' => 'Fichier de langue à mettre en ligne', # NEW
   125        'label_fichier_langue' => 'Jazykový súbor, ktorý chcete nahrať',
  126126        'label_id_tradlang' => 'ID reťazca',
  127127        'label_idmodule' => 'ID modulu',
   
  147147        'label_tradlang_str' => 'Preložený reťazec',
  148148        'label_update_langues_cible_mere' => 'Aktualizovať tento jazyk v databáze',
  149         'label_valeur_fichier' => 'Dans votre fichier', # NEW
  150         'label_valeur_fichier_valider' => 'Valider la modification de votre fichier', # NEW
  151         'label_valeur_id' => 'Code de langue :', # NEW
  152         'label_valeur_originale' => 'Dans la base de donnée', # NEW
   149        'label_valeur_fichier' => 'Vo vašom súbore',
   150        'label_valeur_fichier_valider' => 'Potvrďte zmenu vo svojom súbore',
   151        'label_valeur_id' => 'Kód jazyka:',
   152        'label_valeur_originale' => 'V databáze',
  153153        'label_version_originale' => 'Originálny reťazec (@lang@)',
  154         'label_version_originale_choisie' => 'Dans la langue choisie (@lang@)', # NEW
   154        'label_version_originale_choisie' => 'Vo vybranom jazyku (@lang@)',
  155155        'label_version_originale_comm' => 'Komentár k pôvodnej verzii (@lang@)',
  156156        'label_version_selectionnee' => 'Reťazec vo vybranom jazyku (@lang@)',
   
  162162        'lien_aucun_status' => 'Žiadny',
  163163        'lien_bilan' => 'Bilancia aktuálnych prekladov.',
  164         'lien_check_all' => 'Tout cocher', # NEW
  165         'lien_check_none' => 'Tout décocher', # NEW
   164        'lien_check_all' => 'Označiť všetky',
   165        'lien_check_none' => 'Odznačiť všetky',
  166166        'lien_code_langue' => 'Neplatný kód jazyka. V kóde jazyka musia byť aspoň dve písmená (kód ISO-631).',
  167167        'lien_confirm_export' => 'Potvrdiť export aktuálneho súboru (tzn. prepísať obsah súboru @fichier@)',
   
  213213        'message_synchro_base_fichier_ok' => 'Súbory a databáza sú zosynchronizované.',
  214214        'message_synchro_base_fichier_pas_ok' => 'Súbory a databáza nie sú zosynchronizované.',
  215         'message_upload_nb_modifies' => 'Vous avez modifié @nb@ chaines de langue.', # NEW
   215        'message_upload_nb_modifies' => 'Zmenili ste @nb@ jazykových reťazcov.',
  216216        'module_deja_importe' => 'Modul "@module@" bol už nahraný',
  217217        'moduletitre' => 'Dostupné moduly',
   
  295295        'titre_changer_langues_affichees' => 'Zmeniť zobrazované jazyky',
  296296        'titre_commentaires_chaines' => 'Komentáre k tomuto reťazcu',
  297         'titre_form_import_step_1' => 'Etape 1 : envoyez votre fichier', # NEW
  298         'titre_form_import_step_2' => 'Etape 2 : vérification de vos modifications', # NEW
   297        'titre_form_import_step_1' => '1. krok: Pošlite svoj súbor',
   298        'titre_form_import_step_2' => '2. krok: Potvrdenie vašich zmien',
  299299        'titre_logo_tradlang_module' => 'Logo modulu',
  300300        'titre_modifications_chaines' => 'Posledné zmeny tohto reťazca',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.