Changeset 59736 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2012, 8:45:42 AM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (langonet)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/langonet/lang/langonet_sk.php

  r59595 r59736  
  4949        'info_rechercher_item' => 'Táto možnosť vám umožňuje vyhľadať jazykové položky vo všetkých  jazykových súboroch na stránke. Kvôli výkonu boli zoskenované len francúzske jazykové súbory.',
  5050        'info_rechercher_texte' => 'Táto možnosť vám umožňuje vyhľadať jazykové položky pomocou ich francúzskeho prekladu v jazykových súboroch  SPIPu <em>ecrire_fr,</em> <em>public_fr</em> a <em>spip_fr.</em> Cieľom vyhľadávanie je pred vytvorením textu skontrolovať, či rovnaký text už v SPIPe neexistuje.',
  51         'info_table' => 'Vous pouvez consulter ci-dessous la liste alphabétique des items de langue du fichier «<em>@langue@</em>» (@total@). Chaque bloc affiche les items ayant la même initiale, le raccourci en gras et le texte affiché en regard. Survolez une initiale pour faire apparaître la liste correspondante.', # NEW
   51        'info_table' => 'Nižšie môžete vidieť abecedný zoznam jazykových položiek súboru <em>"@langue@"</em> (@total@). V každom bloku sú zobrazené položky, ktoré sa začínajú na rovnaké písmeno, skratka tučným písmom a za ňou text. Ak nad začiatočným písmenom prejdete myšou, zobrazí sa príslušný zoznam.',
  5252        'info_verifier' => 'Cette option vous permet, d\'une part,  de vérifier les fichiers de langue d\'un module donné sous deux angles complémentaires. Il est possible, soit de vérifier si des items de langue utilisés dans un groupe de fichiers (un plugin, par exemple) ne sont pas définis dans le fichier de langue idoine, soit que certains items de langue définis ne sont plus utilisés. <br />D\'autre part, il est possible de lister et de corriger toutes les utilisations de la fonction _L() dans les fichiers PHP d\'une arborescence donnée.', # NEW
  5353
   
  8181        'message_nok_champ_obligatoire' => 'Toto pole je povinné',
  8282        'message_nok_ecriture_fichier' => 'Jazykový súbor "<em>@langue@</em>" modulu "<em>@module@</em>" sa nepodarilo vytvoriť, pretože pri jeho zápise nastala chyba!',
  83         'message_nok_fichier_langue' => 'La génération a échoué car le fichier de langue «<em>@langue@</em>» du module «<em>@module@</em>» est introuvable dans le répertoire «<em>@dossier@</em>» !', # NEW
   83        'message_nok_fichier_langue' => 'Vytváranie sa nepodarilo, lebo jazykový súbor <em>"@langue@"</em> modulu <em>"@module@"</em> sa nenašiel v priečinku <em>"@dossier@"!</em> ',
  8484        'message_nok_fichier_log' => 'Súbor protokolu s výsledkami overovania sa nedá vytvoriť!',
  8585        'message_nok_fichier_script' => 'Súbor skriptu s príkazmi  na nahradenie funkcií _L za _T sa nepodarilo vytvoriť!',
  8686        'message_nok_item_trouve' => 'Podmienkam vyhľadávania nevyhovuje žiadna jazyková položka!',
  8787        'message_ok_definis_incertains_0' => 'Žiadna položka jazyka sa nepoužíva v celom kontexte, napríklad _T(\'@module@:item_\'.$variable).',
  88         'message_ok_definis_incertains_1' => 'L\'item de langue ci-dessous est utilisé dans un contexte complexe et pourrait être non défini dans le fichier de langue  «<em>@langue@</em>». Nous vous invitons à le vérifier :', # NEW
  89         'message_ok_definis_incertains_n' => 'Les @nberr@ items de langue ci-dessous sont utilisés dans un contexte complexe et pourraient être non définis dans le fichier de langue  «<em>@langue@</em>». Nous vous invitons à les vérifier un par un :', # NEW
   88        'message_ok_definis_incertains_1' => 'Táto jazyková položka sa používa v ucelenom kontexte a možno že nie je definovaná v jazykovom súbore  <em>"@langue@".</em> Môžete to skontrolovať:',
   89        'message_ok_definis_incertains_n' => 'Týchto @nberr@ jazykových položiek sa používa v ucelenom kontexte a možno že nie je definovaná v jazykovom súbore <em>"@langue@".</em> Môžete to skontrolovať:
   90
   91',
  9092        'message_ok_fichier_genere' => 'Jazykový súbor "<em>@langue@</em>" modulu "<em>@module@</em>" bol vytvorený správne.<br />Súbor môžete získať "<em>@fichier@</em>".',
  9193        'message_ok_fichier_log' => 'Kontrola bola úspešne ukončená. Výsledky si môžete pozrieť vo formulári, ktorý sa nachádza nižšie.<br />Na uloženie týchto výsledkov bol vytvorený súbor <em>"@log_fichier@".</em>',
   
  104106        'message_ok_non_definis_1' => 'L\'item de langue du module «<em>@module@</em>» affiché ci-dessous est utilisé dans des fichiers du répertoire «<em>@ou_fichier@</em>» mais n\'est pas défini dans le fichier de langue «<em>@langue@</em>» :', # NEW
  105107        'message_ok_non_definis_n' => 'Les @nberr@ items de langue du module «<em>@module@</em>» affichés ci-dessous sont utilisés dans des fichiers du répertoire «<em>@ou_fichier@</em>» mais ne sont pas définis dans le fichier de langue «<em>@langue@</em>» :', # NEW
  106         'message_ok_non_utilises_0' => 'Tous les items de langue définis  dans le fichier de langue «<em>@langue@</em>» sont bien utilisés dans les fichiers du répertoire «<em>@ou_fichier@</em>».', # NEW
   108        'message_ok_non_utilises_0' => 'Všetky jazykové položky definované v jazykovom súbore <em>"@langue@"</em> sa správne používajú v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@".</em>',
  107109        'message_ok_non_utilises_1' => 'L\'item de langue ci-dessous est bien défini dans le fichier de langue «<em>@langue@</em>», mais n\'est pas utilisé dans les fichiers du répertoire «<em>@ou_fichier@</em>» :', # NEW
  108110        'message_ok_non_utilises_n' => 'Les @nberr@ items de langue ci-dessous sont bien définis dans le fichier de langue «<em>@langue@</em>», mais ne sont pas utilisés dans les fichiers du répertoire «<em>@ou_fichier@</em>» :', # NEW
  109111        'message_ok_nonmais_definis_0' => 'Súbory priečinka "<em>@ou_fichier@</em>" nepoužívajú žiadnu jazykovú položku, ktorá je správne definovaná v inom module ako "<em>@module@</em>".',
  110         'message_ok_nonmais_definis_1' => 'L\'item de langue ci-dessous est utilisé correctement dans des fichiers du répertoire «<em>@ou_fichier@</em>» mais est défini dans un autre module que «<em>@module@</em>». Nous vous invitons à le vérifier :', # NEW
   112        'message_ok_nonmais_definis_1' => 'Táto jazyková položka sa správne používa v súboroch priečinka <em>"@ou_fichier@",</em> ale je definovaná v inom module ako <em>"@module@".</em> Môžete to skontrolovať:',
  111113        'message_ok_nonmais_definis_n' => 'Les @nberr@ items de langue ci-dessous sont utilisés correctement dans des fichiers du répertoire «<em>@ou_fichier@</em>» mais sont définis dans un autre module que «<em>@module@</em>». Nous vous invitons à les vérifier un par un :', # NEW
  112114        'message_ok_nonmaisnok_definis_0' => 'Súbory priečinka "<em>@ou_fichier@</em>" nepoužívajú nesprávne žiadnu jazykovú položku definované v inom module ako "<em>@module@</em>".',
   
  137139        'test_item_1_variable' => 'TEST : Cet item de langue est bien défini dans le fichier de langue, mais est utilisé sous forme "complexe" dans les fichiers du répertoire scanné.', # NEW
  138140        'test_item_2_variable' => 'TEST : Cet item de langue est bien défini dans le fichier de langue, mais est utilisé sous forme "complexe" dans les fichiers du répertoire scanné.', # NEW
  139         'test_item_non_utilise_1' => 'TEST : Cet item de langue est bien défini dans le fichier de langue (), mais n\'est pas utilisé dans les fichiers du répertoire scanné ().', # NEW
   141        'test_item_non_utilise_1' => 'TEST: Táto jazyková položka je v jazykovom súbore správne definovaná (), ale nepoužíva sa v zoskenovaných súboroch v tomto priečinku ().',
  140142        'test_item_non_utilise_2' => 'TEST: Táto jazyková položka je dobre definovaná v jazykovom súbore (), ale nepoužíva sa v súboroch naskenovaného priečinka ().',
  141143        'texte_item_defini_ou' => '<em>definované v:</em>',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.