Changeset 60970 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 5, 2012, 1:35:28 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (gis)

Location:
_plugins_/gis/trunk/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/gis/trunk/lang/gis_en.php

  r58545 r60970  
  1818
  1919        // C
  20         'cfg_descr_gis' => 'Geographic Information System.<br /><a href="http://www.spip-contrib.net/3887" class="spip_out">Link to the documentation.</a>',
   20        'cfg_descr_gis' => 'Geographic Information System.<br /><a href="http://www.spip-contrib.net/3887" class="spip_out">Link to the documentation.</a>', # MODIF
  2121        'cfg_inf_adresse' => 'Displays additional address fields (country, city, state, address ...)',
  22         'cfg_inf_cloudmade' => 'This API needs a key you can create on <a href=\'@url@\'>the CloudMade website</a>.',
   22        'cfg_inf_cloudmade' => 'This API needs a key you can create on <a href=\'@url@\'>the CloudMade website</a>.', # MODIF
  2323        'cfg_inf_geocoder' => 'Enable geocoder functions (search from an address, recovery of the address from the coordinates).',
  2424        'cfg_inf_geolocaliser_user_html5' => 'If the user\'s browser allows it, its approximate geographic location is retrieved to give the default position when creating a new point.',
  25         'cfg_inf_google' => 'This API needs a key you can create on <a href=\'@url@\'>the GoogleMaps website</a>.',
  26         'cfg_inf_yandex' => 'This API needs a key you can create on <a href=\'@url@\' class=\'spip_out\'>the yandex website</a>.',
   25        'cfg_inf_google' => 'This API needs a key you can create on <a href=\'@url@\'>the GoogleMaps website</a>.', # MODIF
   26        'cfg_inf_yandex' => 'This API needs a key you can create on <a href=\'@url@\' class=\'spip_out\'>the yandex website</a>.', # MODIF
  2727        'cfg_lbl_activer_objets' => 'Enable geotagging of content:',
  2828        'cfg_lbl_adresse' => 'Show address fields',
   
  5454        'editer_gis_titre' => 'The location-based points',
  5555        'erreur_recherche_pas_resultats' => 'No point corresponds to the searched text.',
   56        'erreur_xmlrpc_lat_lon' => 'La latitude et la longitude doivent être passées en argument', # NEW
  5657        'explication_api_forcee' => 'The is imposed by another plugin or skeleton.',
  5758        'explication_maptype_force' => 'The base map is imposed by another plugin or skeleton.',
 • _plugins_/gis/trunk/lang/gis_es.php

  r58545 r60970  
  5454        'editer_gis_titre' => 'Los puntos geolocalizados', # MODIF
  5555        'erreur_recherche_pas_resultats' => 'Ningún punto corresponde a la búsqueda.', # MODIF
   56        'erreur_xmlrpc_lat_lon' => 'La latitude et la longitude doivent être passées en argument', # NEW
  5657        'explication_api_forcee' => 'La API esta impuesta por un otro plugin o esqueleto.',
  5758        'explication_maptype_force' => 'Le fond cartographique est imposé par un autre plugin ou squelette.', # NEW
 • _plugins_/gis/trunk/lang/gis_sk.php

  r58545 r60970  
  1818
  1919        // C
  20         'cfg_descr_gis' => 'Geografický informačný systém.<br />Pozrieť si dokumentáciu.</a>',
   20        'cfg_descr_gis' => 'Geografický informačný systém.<br />Pozrieť si dokumentáciu.</a>', # MODIF
  2121        'cfg_inf_adresse' => 'Zobrazí ďalšie polia adresy (krajinu, mesto, štát, adresu a pod.)',
  22         'cfg_inf_cloudmade' => 'Táto aplikácia potrebuje kľúč na vytvorenie <a href=\'@url@\'>stránky v Cloude.</a>',
   22        'cfg_inf_cloudmade' => 'Táto aplikácia potrebuje kľúč na vytvorenie <a href=\'@url@\'>stránky v Cloude.</a>', # MODIF
  2323        'cfg_inf_geocoder' => 'Aktivovať funkciu geokódera (vyhľadávanie z jednej adresy, zistenie adresy zo súradníc).',
  2424        'cfg_inf_geolocaliser_user_html5' => 'Ak to povoľuje prehliadač používateľa, na určenie predvolenej polohy pri vytváraní nového bodu sa ukladá približná geografická poloha používateľa.',
  25         'cfg_inf_google' => 'Táto aplikácia potrebuje kľúč, ktorý si treba vytvoriť na <a href=\'@url@\'>stránke GoogleMaps.</a>',
  26         'cfg_inf_yandex' => 'Táto aplikácia potrebuje kľúč na vytvorenie <a href=\'@url@\'>stránky v Yandexe.</a>',
   25        'cfg_inf_google' => 'Táto aplikácia potrebuje kľúč, ktorý si treba vytvoriť na <a href=\'@url@\'>stránke GoogleMaps.</a>', # MODIF
   26        'cfg_inf_yandex' => 'Táto aplikácia potrebuje kľúč na vytvorenie <a href=\'@url@\'>stránky v Yandexe.</a>', # MODIF
  2727        'cfg_lbl_activer_objets' => 'Aktivovať geolokalizáciu obsahu:',
  2828        'cfg_lbl_adresse' => 'Zobraziť polia adresy',
   
  5454        'editer_gis_titre' => 'Geolokalizované body',
  5555        'erreur_recherche_pas_resultats' => 'Vyhľadávania sa netýka žiaden bod.',
   56        'erreur_xmlrpc_lat_lon' => 'La latitude et la longitude doivent être passées en argument', # NEW
  5657        'explication_api_forcee' => 'Túto aplikáciu používa iný zásuvný modul alebo iná šablóna.',
  5758        'explication_maptype_force' => 'Základnú mapu si vyžaduje iný zásuvný modul alebo šablóna.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.