Changeset 60990 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 5, 2012, 1:35:50 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (tipafriend)

Location:
_plugins_/tipafriend/spip_3/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/tipafriend/spip_3/lang/tipafriend.xml

  r60948 r60990  
  1 <traduction module="tipafriend" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.org" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/tipafriend/lang/" reference="fr">
   1<traduction module="tipafriend" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.org" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/tipafriend/spip_3/lang/" reference="fr">
  22        <langue code="fr" />
  33        <langue code="sk" url="http://trad.spip.org/tradlang_module/tipafriend?lang_cible=sk">
  44                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.org/auteur/jaro" />
  55        </langue>
  6         <langue code="en">
  7                 <traducteur nom="mark_baber" />
  8         </langue>
  96</traduction>
 • _plugins_/tipafriend/spip_3/lang/tipafriend_fr.php

  r60946 r60990  
  11<?php
  22// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
  3 // Fichier source, a modifier dans svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/tipafriend/lang/
   3// Fichier source, a modifier dans svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/tipafriend/spip_3/lang/
  44if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
  55
 • _plugins_/tipafriend/spip_3/lang/tipafriend_sk.php

  r59306 r60990  
  3030        'cfgform_comment_javascript' => 'funkciu otvárania vyskakovacieho okna môžete deaktivovať (<i>napríklad v prípade použitia javascriptových okien typu "thickbox" alebo "fancybox"</i>).',
  3131        'cfgform_comment_options' => 'musíte zadať úplné parametre, napríklad: "class=\'thickbox\'", budú automaticky pridané k odkazom na vaše šablóny; <b>používajte len jednoduché úvodzovky (\'...\').</b>',
  32         'cfgform_comment_options_url' => 'tu môžete zadať parametre, napríklad: "arg=valeur&arg2=nouvelle_valeur"; budú automaticky pridané k internetovej adrese, ktorú vytvorí tag.',
  3332        'cfgform_comment_patron' => 'predvolený e-mail vlastníka v klasickej verzii (<i>neformátovaný text</i>).',
  3433        'cfgform_comment_patron_html' => 'ak si vyberiete túto možnosť, odoslaný e-mail bude mať úplne rovnakú prvú šablónu v textovej verzii; ak chcete túto možnosť zrušiť, nechajte toto pole prázdne.',
   
  4847        'cfgform_titre_javascript' => 'Štandardná funkcia javascriptu (otvorenie vyskakovacieho okna)',
  4948        'cfgform_titre_options' => 'Pridaný (-é) atribút(y) k vytvorenému odkazu podľa tagu',
  50         'cfgform_titre_options_url' => 'Pridaný (-é) argument(y) k \'URL vytvoreného odkazu podľa tagu',
  5149        'cfgform_titre_patron' => 'Šablóna odoslaného e-mailu',
  5250        'cfgform_titre_patron_html' => 'Šablóna e-mailu vo formáte HTML',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.