Changeset 61041 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 6, 2012, 6:13:24 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (spipproprio)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spip_proprietaire/spip_3/lang/spipproprio_sk.php

  r60982 r61041  
  1111        'abbreviation_genre_label' => 'Skratka/Typ',
  1212        'admin_legend' => 'Na riadenie stránky',
  13         'administrateur_aussi_comment' => 'Skúste tu, ak do danej štruktúry patrí aj~<b>administrátor</b> stránky.', # MODIF
   13        'administrateur_aussi_comment' => 'Skúste tu, ak do danej štruktúry patrí aj <b>administrátor</b> stránky.',
  1414        'administrateur_aussi_label' => 'Administrátor pre organizáciu stránky',
  1515        'administrateur_mail_label' => 'Kontaktná e-mailová adresa pre riadenie stránky',
  16         'adresse_comment' => 'Tieto polia vyplňte tak presne, ako sa dá. Ak to vaše údaje umožnia, vytvorí sa odkaz na GoogleMap.', # MODIF
   16        'adresse_comment' => 'Tieto polia vyplňte tak presne, ako sa dá. Ak to vaše údaje umožnia, bude vytvorený odkaz na GoogleMap.',
  1717        'adresse_legend' => 'Adresa štruktúry',
  1818        'all_site' => 'Celá stránka',
   
  2121        // B
  2222        'bouton_auto_fr' => 'Automatické polia pre Francúzsko',
  23         'bouton_exporter' => 'Spustiť export', # MODIF
  24         'bouton_importer' => 'Spustiť import', # MODIF
   23        'bouton_exporter' => 'Spustiť export',
   24        'bouton_importer' => 'Spustiť nahrávanie',
  2525        'bouton_saisie_libre' => 'Voľný vstup',
  2626
  2727        // C
  2828        'capital' => ' s hlavným mestom',
  29         'capital_social_comment' => 'Uveďte vhodnú peňažnú menu (<i>€ &dollar;</i>).', # MODIF
   29        'capital_social_comment' => 'Uveďte peňažnú menu, ak je to vhodné (<i>€ &dollar;</i>).',
  3030        'capital_social_label' => 'Hlavné mesto',
  31         'cnil_comment' => 'Ak ste vykonali deklaráciou do CNIL, uveďte s~akým dátumom a~číslom dokladu.', # MODIF
  32         'cnil_date_label' => 'Dátum podania', # MODIF
   31        'cnil_comment' => 'Ak ste vykonali deklaráciou do CNIL, uveďte s akým dátumom a číslom dokladu.',
   32        'cnil_date_label' => 'Dátum podania',
  3333        'cnil_legend' => 'Informácie o CNIL',
  34         'cnil_numero_label' => 'Č. dokladu', # MODIF
   34        'cnil_numero_label' => 'Č. dokladu',
  3535        'code_postal_label' => 'PSČ',
  3636        'conditions_utilisation' => 'Podmienky používania',
   
  4040        'coordonnees_mail' => 'E-mail',
  4141        'coordonnees_mailto_ttl' => 'Kontaktujte nás e-mailom',
  42         'coordonnees_tel' => 'Tel.', # MODIF
  43         'copyright_annee_label' => 'Rok vytvorenia', # MODIF
  44         'copyright_comment' => 'Majte na pamäti, že vo Francúzsku netreba autorské práva zapísať aj so spoločnosťou, pre ktorú platia. Informácia o autorských právach môže byť uvedená v predvolených nastaveniach.', # MODIF
   42        'coordonnees_tel' => 'Tel.',
   43        'copyright_annee_label' => 'Rok vytvorenia',
   44        'copyright_comment' => 'Majte na pamäti, že vo Francúzsku netreba autorské práva zapísať aj so spoločnosťou, pre ktorú platia. Informácia o autorských právach môže byť uvedená v predvolených nastaveniach.',
  4545        'copyright_comment_label' => 'Záznam o ochrane',
  46         'copyright_complement_label' => 'Doplnenie', # MODIF
  47         'copyright_default_comment' => 'Reprodukcia obsahu stránok tejto internetovej stránky (aj čiastočná) bez predchádzajúceho súhlasu je prísne zakázaná (francúzsky právny poriadok povoľuje krátke citácie do komentárov a kritík, pod podmienkou, že sú striktne označené a uvádzajú autora originálu a hypertextový odkaz na pôvodnú stránku).', # MODIF
  48         'copyright_default_comment_multi' => '<multi>Reprodukcia obsahu stránok tohto webu, aj čiastočná, je bez predošlého súhlasu prísne zakázaná (francúzsky právny poriadok povoľuje krátke citácie do komentárov a kritík pod podmienkou, že sa zhodujú s originálom a uvádzajú autora originálu i hypertextový odkaz na pôvodnú stránku).[fr]La reproduction, même partielle, des contenus des pages de ce site sans accord préalable est strictement interdite (les citations sont autorisées par le droit français pour commentaires et critiques, tant que ceux-ci y sont strictement concomitants et que sont précisés l\'auteur original et le lien Internet vers la page source).</multi>', # MODIF
   46        'copyright_complement_label' => 'Doplnok',
   47        'copyright_default_comment' => 'Reprodukcia obsahu stránok tejto internetovej stránky (aj čiastočná) bez redchádzajúceho súhlasu je prísne zakázaná (francúzsky právny poriadok povoľuje krátke citácie do komentárov a kritík, pod podmienkou, že sú striktne označené a uvádzajú autora originálu a hypertextový odkaz na pôvodnú stránku).',
   48        'copyright_default_comment_multi' => '<multi>Reprodukcia obsahu stránok tohto webu, aj čiastočná, je bez predošlého súhlasu prísne zakázaná (francúzsky právny poriadok povoľuje krátke citácie do komentárov a kritík pod podmienkou, že sa zhodujú s originálom a uvádzajú autora originálu i hypertextový odkaz na pôvodnú stránku).</multi>',
  4949        'copyright_legend' => 'Informácie o autorských právach',
  50         'createur' => 'Autor', # MODIF
   50        'createur' => 'vytvoril(a)',
  5151
  5252        // D
   
  5555
  5656        // E
  57         'enregistre_pres' => ' zaregistrované s ', # MODIF
  58         'enregistree_pres' => ' zaregistrované s ', # MODIF
  59         'enregistrement_numero_label' => 'Pod č. ', # MODIF
  60         'enregistrement_organisme_comment' => 'Obchodný register, Register umelcov...', # MODIF
  61         'enregistrement_organisme_label' => 'Zaregistrované u', # MODIF
  62         'enregistrement_ou_label' => 'Automatický údaj pre Francúzsko (<i>možnosť, ktorá nahradí pole, ktoré sa nachádza vyššie</i>)', # MODIF
  63         'enregistrement_siren_comment' => 'napr. 123 456 78 (9: automatický kľúč)', # MODIF
  64         'enregistrement_siren_label' => 'SIREN [<abbr title="Système d\'Identification du Répertoire des ENtreprises – kód INSEE, ktorý označuje legálny podnik (ako naše IČO)">?</abbr>]', # MODIF
  65         'enregistrement_siren_title' => '9-miestny kód spoločnosti, môžete zadať len prvých osem číslic.', # MODIF
  66         'enregistrement_siret_comment' => 'napr. 1234 (5: automatický kľúč)', # MODIF
  67         'enregistrement_siret_label' => 'SIRET (NIC) [<abbr title="Č. podniku – Č. podľa vnútornej klasifikácie">?</abbr>]', # MODIF
  68         'enregistrement_siret_title' => 'Zadajte 5 číslic, nemôžete zadať nuly ani posledné číslice.', # MODIF
   57        'enregistre_pres' => ' zaregistrované u ',
   58        'enregistree_pres' => ' zaregistrované s ',
   59        'enregistrement_numero_label' => 'Pod č. ',
   60        'enregistrement_organisme_comment' => 'Obchodný register, Register umelcov...',
   61        'enregistrement_organisme_label' => 'Zaregistrované u',
   62        'enregistrement_ou_label' => 'Automatický údaj pre Francúzsko (<i>možnosť, ktorá nahradí pole, ktoré sa nachádza vyššie</i>)',
   63        'enregistrement_siren_comment' => 'napr. 123 456 78 (9: automatický kľúč)',
   64        'enregistrement_siren_label' => 'SIREN [<abbr title="Système d\'Identification du Répertoire des ENtreprises – kód INSEE, ktorý označuje právnickú osobu (ako naše IČO)">?</abbr>]',
   65        'enregistrement_siren_title' => '9-miestny kód spoločnosti, môžete zadať len prvých osem číslic.',
   66        'enregistrement_siret_comment' => 'napr.: 1234 (5: automatický kľúč)',
   67        'enregistrement_siret_label' => 'SIRET (NIC) [<abbr title="Č. podniku – Č. podľa vnútornej klasifikácie">?</abbr>]',
   68        'enregistrement_siret_title' => 'Päťmiestny kód podniku, nemôžete zadať ani úvodné nuly ani poslednú číslicu.',
  6969        'enregistrement_tvaintra_comment' => 'napr. FR 45 (automaticky)',
  70         'enregistrement_tvaintra_label' => 'Daňové identifikačné číslo', # MODIF
  71         'enregistrement_tvaintra_title' => 'Automaticky zistiť z čísla SIREN.', # MODIF
   70        'enregistrement_tvaintra_label' => 'Daňové identifikačné číslo',
   71        'enregistrement_tvaintra_title' => 'Automaticky zistiť z čísla SIREN.',
  7272        'erreur_config' => '!! - Nastala neznáma chyba _',
  7373        'erreur_export' => '!! - Nastala neznáma chyba _',
  7474        'erreur_import' => '!! - Nastala neznáma chyba _',
  75         'exporter_configuration' => 'Nastavenia exportu (<i>informácie o vlastníkovi, redaktorovi a pod.</i>', # MODIF
  76         'exporter_fichiers_langues' => 'Reťazce z jazykov stránky na export', # MODIF
   75        'exporter_configuration' => 'Exportovať nastavenia (<i>informácie o majiteľovi, redaktorovi a pod.</i>',
   76        'exporter_fichiers_langues' => 'Exportovať vlastné jazykové reťazce  zo stránky',
  7777        'exporter_importer' => 'Exportovať/Importovať',
  7878
  7979        // F
  80         'fax' => 'Fax', # MODIF
   80        'fax' => 'Fax',
  8181        'fax_abbrev' => 'Fax',
  82         'feminin' => 'ženský rod', # MODIF
   82        'feminin' => 'ženský rod',
  8383        'fonction_administrateur' => 'Administrátor',
  8484        'fonction_webmaster' => 'Webmaster',
  8585        'forme' => 'Právnický',
  86         'forme_comment' => 'Spoločnosť (<i>uveďte právnu formu...</i>), združenie...', # MODIF
   86        'forme_comment' => 'Spoločnosť (<i>uveďte právnu formu...</i>), združenie...',
  8787        'forme_label' => 'Právna forma',
  8888
  8989        // H
  90         'hebergeur' => 'hosting', # MODIF
   90        'hebergeur' => 'poskytovateľ webhostingu',
  9191        'home_page' => 'Úvodná stránka',
  9292
  9393        // I
  94         'idem_label' => 'Tá istá štruktúra ako', # MODIF
  95         'import_avertissement' => 'Nemeňte hodnoty, keď si sami nie ste istí: toto vymaže vaše súčasné nastavenie a reťazce jazyka!<br /><br /><b>Veľmi sa odporúča prenechať riadenie tejto stránky webmasterovi hlavnej stránky.</b>', # MODIF
   94        'idem_label' => 'Tá istá štruktúra ako',
   95        'import_avertissement' => 'Nemeňte hodnoty, keď si sami nie ste istí: toto vymaže vaše súčasné nastavenie a reťazce jazyka!<br /><br /><b>Veľmi sa odporúča prenechať riadenie tejto stránky webmasterovi hlavnej stránky.</b>',
  9696        'importer_dump' => '<strong>Nahrať súbor:</strong> ',
  97         'infos_createur' => 'Informácie o autorovi', # MODIF
  98         'infos_createur_short' => 'Créateur', # NEW
  99         'infos_hebergeur' => 'Informácie o hostingu', # MODIF
  100         'infos_hebergeur_short' => 'Hébergeur', # NEW
  101         'infos_idem' => 'Rovnaká štruktúra', # MODIF
  102         'infos_legend' => 'Všeobecné informácie', # MODIF
  103         'infos_proprietaire' => 'Informácie o vlastníkovi', # MODIF
  104         'infos_proprietaire_short' => 'Propriétaire', # NEW
   97        'infos_createur' => 'Informácie o autorovi',
   98        'infos_createur_short' => 'Vytvoril(a)', # MODIF
   99        'infos_hebergeur' => 'Informácie o poskytovateľovi hostingu',
   100        'infos_hebergeur_short' => 'Poskytovateľ webhostingu', # MODIF
   101        'infos_idem' => 'Rovnaká štruktúra',
   102        'infos_legend' => 'Všeobecné informácie',
   103        'infos_proprietaire' => 'Informácie o majiteľovi',
   104        'infos_proprietaire_short' => 'Majiteľ', # MODIF
  105105
  106106        // L
  107107        'la' => 'dňa',
  108108        'le' => ' ',
  109         'legal_comment' => 'Tento údaj je nepovinný. Ak ho zadáte, uvedie sa vo vytvorenom bloku údajov.', # MODIF
  110         'legal_legend' => 'Právne informácie o štruktúre', # MODIF
  111         'libelle_comment' => 'Doplnok pripojený k názvu štruktúry.', # MODIF
  112         'libelle_label' => 'Štylizácia', # MODIF
   109        'legal_comment' => 'Tieto informácie sú nepovinné. Ak ich zadáte, budú uvedené vo vytvorenom bloku s informáciami.',
   110        'legal_legend' => 'Právne informácie o štruktúre',
   111        'libelle_comment' => 'Doplnok pripojený k názvu štruktúry.',
   112        'libelle_label' => 'Menovka',
  113113
  114114        // M
   
  117117        'masculin' => 'mužský rod',
  118118        'mel' => 'E-mail',
  119         'mentions_legales' => 'Informácie právneho charakteru', # MODIF
   119        'mentions_legales' => 'Informácie právneho charakteru',
  120120
  121121        // N
  122         'new_window' => 'Nové okno', # MODIF
  123         'news' => 'Novinky', # MODIF
   122        'new_window' => 'Nové okno',
   123        'news' => 'Novinky',
  124124        'nom_label' => 'Názov štruktúry',
  125125        'notes' => 'POZNÁMKY',
  126126        'num_invalide' => 'Číslo neplatné',
  127         'numero_maj' => 'Č', # MODIF
   127        'numero_maj' => 'Č.',
  128128
  129129        // O
  130         'ok_config' => 'V poriadku – hodnoty boli zaznamenané _', # MODIF
  131         'ok_export' => 'V poriadku – vaše nastavenia boli exportované do súboru:<br />"<strong>@fichier@</strong>"', # MODIF
  132         'ok_import' => 'V poriadku – vaše nastavenia boli obnovené', # MODIF
   130        'ok_config' => 'V poriadku – hodnoty boli uložené _',
   131        'ok_export' => 'V poriadku – vaše nastavenia boli exportované do súboru:<br />"<strong>@fichier@</strong>"',
   132        'ok_import' => 'V poriadku – vaše nastavenia boli obnovené',
  133133        'outil_exporter' => 'Zálohovacie nástroje',
  134134        'outil_importer' => 'Obnovovacie nástroje',
   
  137137        // P
  138138        'pays_label' => 'Krajina',
  139         'pconfig_avertissement' => 'Nemeňte tieto hodnoty, ak si nie ste istí: tieto hodnoty platia pre celú stránku.<br /><br /><b>Odporúča sa prenechať túto stránku hlavnému webmasterovi.</b>', # MODIF
  140         'pconfig_divers_legend' => 'Ďalšie údaje', # MODIF
  141         'pconfig_texte' => 'Môžete zadať súradnice @type@ inštitúcie a údaje právneho charakteru.', # MODIF
  142         'pconfig_texte_ajouts' => '<br />Systém zobrazí údaje, ktoré uvediete. <br />Majte na pamäti, že niektoré funkcie zásuvného modulu, vrátane automatického vytvárania "informácií právneho charakteru" a "podmienok používania" si vyžadujú, aby bol údaj zadaný.', # MODIF
  143         'pconfig_texte_lien_doc' => '<br /><br />Tlačidlo nižšie ukazuje výsledok rôznych funkcií na schválenie:', # MODIF
  144         'pconfig_texte_notes' => '<span style="color: red;">*</span><small>Polia označené červenou hviezdičkou môžu obsahovať "viacnásobný" blok.<br /></small>', # MODIF
  145         'pconfig_titre_page' => 'Nastavenia', # MODIF
   139        'pconfig_avertissement' => 'Nemeňte tieto hodnoty, ak si nie ste istí: tieto hodnoty platia pre celú stránku.<br /><br /><b>Odporúča sa prenechať túto stránku hlavnému webmasterovi.</b>',
   140        'pconfig_divers_legend' => 'Doplnkové informácie',
   141        'pconfig_texte' => 'Môžete zadať súradnice @type@ inštitúcie ako aj údaje právneho charakteru.',
   142        'pconfig_texte_ajouts' => '<br />Systém zobrazí údaje, ktoré uvediete. <br />Majte na pamäti, že niektoré funkcie zásuvného modulu, vrátane automatického vytvárania "informácií právneho charakteru" a "podmienok používania" si vyžadujú, aby bol údaj zadaný.',
   143        'pconfig_texte_lien_doc' => '<br /><br />Tlačidlo nižšie ukazuje výsledok rôznych funkcií na schválenie:',
   144        'pconfig_texte_notes' => '<span style="color: red;">*</span><small>Polia označené červenou hviezdičkou môžu obsahovať "viacnásobný" blok.<br /></small>',
   145        'pconfig_titre_page' => 'Nastavenia majiteľa',
  146146        'pconfig_titre_page_short' => 'Nastavenia',
  147         'pourquoi_ce_plugin' => 'Prečo tento zásuvný modul ? (<i>upozornenia právneho charakteru</i>)', # MODIF
   147        'pourquoi_ce_plugin' => 'Prečo tento zásuvný modul ? (<i>upozornenia právneho charakteru</i>)',
  148148        'presentation' => '{{{Právne požiadavky pre akúkoľvek internetovú stránku podľa francúzskeho právneho poriadku}}}
  149149
  150 Akákoľvek internetová stránka, či už slúži na pracovné alebo súkromné účely, musí spĺňať niekoľko právnych požiadaviek, ktoré uvádza [LCEN | Zobraziť text-legifrance.fr> http://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do? cidTexte JORFTEXT000000801164 =] ({Zákon o dôvere v digitálnej ekonomike}) z júna 2004. Tieto informácie musia byť úplne prístupné na každej internetovej stránke, ktorá využíva stránku a redaktor stránok, príp. vlastník, má povinnosť kontrolovať jej obsah v zmysle zohľadnenia komentárov od používateľov.
   150Akákoľvek internetová stránka, či už slúži na pracovné alebo súkromné účely, musí spĺňať niekoľko právnych požiadaviek, ktoré uvádza [LCEN | Zobraziť text-legifrance.fr> http://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do? cidTexte JORFTEXT000000801164 =] ({Zákon o dôvere v digitálnej ekonomike}) z júna 2004. Tieto informácie musia byť úplne prístupné na každej internetovej stránke, ktorá využíva stránku a redaktor stránok, príp. majiteľ, má povinnosť kontrolovať jej obsah v zmysle zohľadnenia komentárov od používateľov.
  151151
  152152Vo zvyšku tejto dokumentácie používame tieto termíny:
  153 - {{Redaktor stránky}} je jej "vlastník", spoločnosť (organizácia) alebo jednotlivec, ktorý je za ňu zodpovedný, ktorý publikuje jej obsah;
   153- {{Redaktor stránky}} je jej "majiteľ", spoločnosť (organizácia) alebo jednotlivec, ktorý je za ňu zodpovedný, ktorý publikuje jej obsah;
  154154- {{Tvorca stránky}} je spoločnosť (organizácia), jednotlivec alebo agentúra, ktorá obsah vytvorila, resp. vyrobila, na žiadosť redaktora ({niekedy je potrebné rozlišovať technického tvorcu od grafického dizajnéra});
  155155- {{Poskytovateľ webhostingu stránky}} je spoločnosť (resp. organizácia) alebo jednotlivec, ktorý vlastní server, ktorý stránku fyzicky prevádzkuje.
   
  170170{{Pre stránky, ktoré publikujú fyzické osoby (jednotlivci)}}
  171171
  172 Stránka s názvom "Informácie právneho charakteru" by sa mala zobraziť na internetovej stránke s uvedením {{krstného mena,}} {{priezviska,}} {{adresy domov}} a {{telefónneho čísla}} vlastníka.
   172Stránka s názvom "Informácie právneho charakteru" by sa mala zobraziť na internetovej stránke s uvedením {{krstného mena,}} {{priezviska,}} {{adresy domov}} a {{telefónneho čísla}} majiteľa.
  173173<br /> Je však možné zostať aj v anonymite a udeliť právo na tieto údaje poskytovateľovi webhostingu pod podmienkou, že sú úplné a správne odoslané na adresu poskytovateľa webhostingu, ktorý môže nechať tieto údaje utajené až na prípad, keby prebiehalo súdne konanie.  V informáciách právneho charakteru musí byť táto možnosť uvedená.
  174174
   
  206206Na zabezpečenie maximálnej ochrany vašej osoby sa veľmi odporúča, aby ste v informáciách právneho charakteru pre vašu stránku uviedli údaje o ochrane autorských práv a multimediálnych súboroch na stránke, rozsah vašej zodpovednosti za tieto súbory  ({t. j. obmedzenie zodpovednosti}); stránka by mala poskytnúť aj informácie o používaní cookies ({Rada} CNIL).
  207207
  208 Vo všeobecnejšej rovine treba informácie právneho charakteru pre vašu stránku prispôsobiť vašej činnosti ({viazaná živnosť, komerčná stránka, atď.}).', # MODIF
   208Vo všeobecnejšej rovine treba informácie právneho charakteru pre vašu stránku prispôsobiť vašej činnosti ({viazaná živnosť, komerčná stránka, atď.}).',
  209209        'presentation_outils_de_communication' => '{{{Propagácia vašej internetovej stránky}}}
  210210
   
  213213Napríklad ponúka model "vizitka" stránky, ako aj "v-Card" ({Virtual Card = Virtuálna vizitka umožňuje automaticky nahrať vaše kontaktné údaje do manažéra kontaktov alebo do e-mailového adresára.})
  214214
  215 Viac informácií nájdete na stránke s príkladmi ({táto stránka berie do úvahy údaje v rôznych formulároch zásuvného modulu; na to, aby sa niečo zobrazilo, treba vyplniť aspoň niektoré}).', # MODIF
   215Viac informácií nájdete na stránke s príkladmi ({táto stránka berie do úvahy údaje v rôznych formulároch zásuvného modulu; na to, aby sa niečo zobrazilo, treba vyplniť aspoň niektoré}).',
  216216        'presentation_plugin' => '{{{Funkcie zásuvného modulu "Informácie právneho charakteru"}}}
  217217
   
  227227{{{Poznámka pre používateľov šablón Zpip}}}
  228228
  229 Od verzie 1.1 poskytuje zásuvný modul prispôsobenie pre šablóny, ktoré sú kompatibilné s týmito šablónami.  Ak ich chcete zobraziť, jednoducho pridajte do šablón, ktoré sú uvedené vyššie "_zpip". Obsah týchto šablón nájdete v priečinku "public/contenu/".', # MODIF
  230         'proprietaire' => 'vlastník', # MODIF
  231         'proprietaire_export_import' => 'Informácie právneho charakteru: technická údržba', # MODIF
  232         'proprietaire_export_import_texte_supp' => 'Tu môžete zálohovať svoje súčasné nastavenia a svoje vlastné jazykové reťazce alebo ich obnoviť z predtým vytvorenej zálohy (<i>vrátane tých z inej stránky...</i>)<br /><br />', # MODIF
  233         'proprietaire_retour_plateforme' => 'Späť na platformu', # MODIF
  234         'proprietaire_texte' => 'Tu môžete definovať všeobecné možnosti stránky, ktoré využíva zásuvný modul s názvom <b>Informácie právneho charakteru.</b><br /><br />Môžete definovať aj jazykové reťazce, ktorých použitie je vymedzené na príslušnej stránke.<br />', # MODIF
  235         'proprietaire_texte_supp' => 'Tento zásuvný modul vám ponúka možnosť centralizovať a zautomatizovať riadenie stránky pri "inštitucionálnej" alebo "profesionálnej" prevádzke SPIPu.<br /><br />Umožňuje vám zadať konkrétne údaje o <b>vlastníkovi</b> stránky, organizácii, spoločnosti, inštitúcii alebo jednotlivcovi na to, aby ste sa mohli prezentovať rôznymi spôsobmi a do istej miery automaticky vytvoriť informácie o autorských právach, informácie právneho charakteru a podmienky používania pre konkrétnu stránku.', # MODIF
  236         'proprietaire_titre_page' => 'Platforma Informácie právneho charakteru', # MODIF
   229Od verzie 1.1 poskytuje zásuvný modul prispôsobenie pre šablóny, ktoré sú kompatibilné s týmito šablónami.  Ak ich chcete zobraziť, jednoducho pridajte do šablón, ktoré sú uvedené vyššie "_zpip". Obsah týchto šablón nájdete v priečinku "public/contenu/".',
   230        'proprietaire' => 'majiteľ',
   231        'proprietaire_export_import' => 'Informácie právneho charakteru: technická údržba',
   232        'proprietaire_export_import_texte_supp' => 'Tu môžete zálohovať svoje súčasné nastavenia a svoje vlastné jazykové reťazce alebo ich obnoviť z predtým vytvorenej zálohy (<i>vrátane tých z inej stránky...</i>)<br /><br />',
   233        'proprietaire_retour_plateforme' => 'Späť na platformu',
   234        'proprietaire_texte' => 'Tu môžete definovať všeobecné možnosti stránky, ktoré využíva zásuvný modul s názvom <b>Informácie právneho charakteru.</b><br /><br />Môžete definovať aj jazykové reťazce, ktorých použitie je vymedzené na príslušnej stránke.<br />',
   235        'proprietaire_texte_supp' => 'Tento zásuvný modul vám ponúka možnosť centralizovať a zautomatizovať riadenie stránky pri "inštitucionálnej" alebo "profesionálnej" prevádzke SPIPu.<br /><br />Umožňuje vám zadať konkrétne údaje o <b>majiteľovi</b> stránky, organizácii, spoločnosti, inštitúcii alebo jednotlivcovi na to, aby ste sa mohli prezentovať rôznymi spôsobmi a do istej miery automaticky vytvoriť informácie o autorských právach, informácie právneho charakteru a podmienky používania pre konkrétnu stránku.',
   236        'proprietaire_titre_page' => 'Platforma pre Informácie právneho charakteru',
  237237        'proprietaire_titre_page_short' => 'Platforma',
  238         'pskels_info_mentions_legales' => 'Tieto bloky umožňujú uviesť údaje o <b>autorovi</b> a <b>webhostingu</b> stránky, aby sa automaticky nastavili  <b>Informácie právneho charakteru</b> a <b >Podmienky používania.</b><br /><br />Tieto texty tvoria <u>právne minimum pre každú internetovú stránku</u> a sú veľmi všeobecné. Treba ich považovať za základ pre prácu na tvorbe vlastných textov.<br /><br />Ak si zvolíte túto možnosť, môžete ich upraviť na stránke "Texty v jazyku majiteľa".', # MODIF
  239         'pskels_legal_legend_createur' => 'Údaje o tvorcovi stránky', # MODIF
  240         'pskels_legal_legend_hebergeur' => 'Údaje o poskytovateľovi webhostingu', # MODIF
   238        'pskels_info_mentions_legales' => 'Tieto bloky umožňujú uviesť údaje o <b>autorovi</b> a <b>webhostingu</b> stránky, aby sa automaticky nastavili  <b>Informácie právneho charakteru</b> a <b >Podmienky používania.</b><br /><br />Tieto texty tvoria <u>právne minimum pre každú internetovú stránku</u> a sú veľmi všeobecné. Treba ich považovať za základ pre prácu na tvorbe vlastných textov.<br /><br />Ak si zvolíte túto možnosť, môžete ich upraviť na stránke "Texty v jazyku majiteľa".',
   239        'pskels_legal_legend_createur' => 'Informácie o tvorcovi stránky',
   240        'pskels_legal_legend_hebergeur' => 'Údaje o poskytovateľovi webhostingu',
  241241        'pskels_titre_page' => 'Nastavenie šablón',
  242         'ptexte_cliquez_pour_editer' => 'Na upravenie zápisu klávesovými skratkami kliknite sem', # MODIF
   242        'ptexte_cliquez_pour_editer' => 'Na upravenie zápisu klávesovými skratkami kliknite sem',
  243243        'ptexte_editable_ttl' => 'Ak to chcete zmeniť, kliknite na daný riadok.',
  244         'ptexte_form_titre' => 'Úpravy dokončené/Nový zápis', # MODIF
  245         'ptexte_info_supp' => '<br /><b>Používanie reťazcov tejto stránky</b><br /><br />Reťazce tejto stránky sú uložené v jazykovom súbore s názvom <b>"vlastník",</b> takže ich môžete používať vo svojich šablónach pomocou schémy:<br /><br /><center><code>&lt;:vlastník:skratka:&gt;</code></center><br />Majte na pamäti, že ak vo svojich textoch použijete klávesové skratky, musíte pridať volanie filtra <b>"|propre".</b> Tak napríklad vyvoláte formulár:<br /><br /><center><code>&lt;:vlastník:skratka|propre:&gt;</code></center><br />Na zjednodušenie môžete použiť tag <b>TEXTES_PROPRIETAIRE</b> takto:<br /><br /><center><code>#TEXTES_PROPRIETAIRE{<br />skratka,<br />parametre,<br />spôsob_spracovania},</code></center><br />kde "parametre" predstavujú rad parametrov, ktoré sa majú preniesť s reťazcom a "spôsob spracovania" názov  funkcie spracovania textu (<i>predvolené je "vlastné"</i>).', # MODIF
  246         'ptexte_info_tags' => '<br /><b>Vo svojich textoch môžete používať tagy uvedené nižšie (<i>musia byť zadané tak, ako tu: ’@texte@’</i>):</b><ul><li>@nom_site@</li><li>@url_site@</li><li>@descriptif_site@</li><li>@proprietaire_forme@</li><li>@proprietaire_nom@</li><li>@proprietaire_forme@</li><li>@proprietaire_nom _responsable@</li><li>@proprietaire_fonction_ responsable_texte@</li><li>@proprietaire_ mail_administratif@</li></ul>Tento zoznam je <b>neúplný,</b> ak sa v textoch nachádzajú tagy, ktoré v tomto zozname nie sú uvedené, nechajte ich v týchto textoch.', # MODIF
  247         'ptexte_info_texte' => '<li> <b> Jazykové súbory </ b> <br /> Záznamy v jazykových súboroch sa definujú tak, že sa zadá vyvolávací reťazec  (<i>  "skratka" záznamu v tabuľke,</ i >) ktorá je priradená celému textu (<i> záznamy tabuľky "zobraziť text",</ i>) ktorý môže byť formátovaný tak, ako si to želáte. <br /> </ li> <li > <b> Skratky názvov </ b> <br /> skratkami musia byť textové reťazce <u> bez medzier a špeciálnych znakov </ u> (<i> tu môžete svoje skratky zadať s medzerami, ktoré budú nahradené podčiarkovníkmi </ i>). </ li> <b> Formátovanie textu </ b> <br /> Text môžete písať rovnakým spôsobom ako články v SPIPe. </ li> </ ul>', # MODIF
   244        'ptexte_form_titre' => 'Úpravy dokončené/Nový zápis',
   245        'ptexte_info_supp' => '<br /><b>Používanie reťazcov tejto stránky</b><br /><br />Reťazce tejto stránky sú uložené v jazykovom súbore s názvom <b>"majite2",</b> takže ich môžete používať vo svojich šablónach pomocou schémy:<br /><br /><center><code>&lt;:majite2:skratka:&gt;</code></center><br />Majte na pamäti, že ak vo svojich textoch použijete klávesové skratky, musíte pridať volanie filtra <b>"|propre".</b> Tak napríklad vyvoláte formulár:<br /><br /><center><code>&lt;:majite2:skratka|propre:&gt;</code></center><br />Na zjednodušenie môžete použiť tag <b>TEXTES_PROPRIETAIRE</b> takto:<br /><br /><center><code>#TEXTES_PROPRIETAIRE{<br />skratka,<br />parametre,<br />spôsob_spracovania},</code></center><br />kde "parametre" predstavujú rad parametrov, ktoré sa majú preniesť s reťazcom a "spôsob spracovania" názov  funkcie spracovania textu (<i>predvolené je "vlastné"</i>).',
   246        'ptexte_info_tags' => '<br /><b>Vo svojich textoch môžete používať tagy uvedené nižšie (<i>musia byť zadané tak, ako tu: ’@texte@’</i>):</b><ul><li>@nom_site@</li><li>@url_site@</li><li>@descriptif_site@</li><li>@proprietaire_forme@</li><li>@proprietaire_nom@</li><li>@proprietaire_forme@</li><li>@proprietaire_nom _responsable@</li><li>@proprietaire_fonction_ responsable_texte@</li><li>@proprietaire_ mail_administratif@</li></ul>Tento zoznam je <b>neúplný,</b> ak sa v textoch nachádzajú tagy, ktoré v tomto zozname nie sú uvedené, nechajte ich v týchto textoch.',
   247        'ptexte_info_texte' => '<li> <b> Jazykové súbory </ b> <br /> Záznamy v jazykových súboroch sa definujú tak, že sa zadá vyvolávací reťazec  (<i>  "skratka" záznamu v tabuľke,</ i >) ktorá je priradená celému textu (<i> záznamy tabuľky "zobraziť text",</ i>) ktorý môže byť formátovaný tak, ako si to želáte. <br /> </ li> <li > <b> Skratky názvov </ b> <br /> skratkami musia byť textové reťazce <u> bez medzier a špeciálnych znakov </ u> (<i> tu môžete svoje skratky zadať s medzerami, ktoré budú nahradené podčiarkovníkmi </ i>). </ li> <b> Formátovanie textu </ b> <br /> Text môžete písať rovnakým spôsobom ako články v SPIPe. </ li> </ ul>',
  248248        'ptexte_info_titre' => 'Pomoc/pripomienky...',
  249         'ptexte_supprimer' => 'Vymazať vstup', # MODIF
  250         'ptexte_texte' => 'Táto stránka vám umožňuje upravovať niektoré texty potrebné pre stránku bez toho, aby ste museli prejsť na bežnú stránku s úpravami (<i>zmena jazykového súbora na serveri.</i>)<br /><br />Záznamy označené v tabuľke ako "Zobrazovaný text" môžete upraviť jedným kliknutím na riadok príslušnej "skratky". Záznamy môžete pridávať aj pomocou formulára "Úplné úpravy".', # MODIF
  251         'ptexte_titre_page' => 'Texty v jazyku majiteľa', # MODIF
   249        'ptexte_supprimer' => 'Vymazať zápis',
   250        'ptexte_texte' => 'Táto stránka vám umožňuje upravovať niektoré texty potrebné pre stránku bez toho, aby ste museli prejsť na bežnú stránku s úpravami (<i>zmena jazykového súbora na serveri.</i>)<br /><br />Záznamy označené v tabuľke ako "Zobrazovaný text" môžete upraviť jedným kliknutím na riadok príslušnej "skratky". Záznamy môžete pridávať aj pomocou formulára "Celkové úpravy".',
   251        'ptexte_titre_page' => 'Texty v jazyku majiteľa',
  252252        'ptexte_titre_page_short' => 'Texty jazyka',
  253253
   
  257257        'responsable_nom_label' => 'Meno zodpovedného zamestnanca',
  258258        'retour' => 'Späť',
  259         'rue_label' => 'Ulica', # MODIF
   259        'rue_label' => 'Č. ulice',
  260260
  261261        // S
  262         'sauvegardes_dans_dump' => 'Zálohy majú byť umiestnené v priečinku "tmp/dump/".', # MODIF
  263         'serveur_legend' => 'Údaje o serveri, na ktorom sa nachádza stránka', # MODIF
  264         'serveur_os_comment' => 'Operačný systém nainštalovaný na tomto serveri.', # MODIF
  265         'serveur_os_label' => 'Beží na systéme', # MODIF
  266         'serveur_os_web_label' => 'Odkaz s informáciami o tomto systéme na internete', # MODIF
  267         'serveur_type_comment' => 'Technické parametre servera, na ktorom sa stránka nachádza.', # MODIF
   262        'sauvegardes_dans_dump' => 'Zálohy majú byť umiestnené v priečinku "tmp/dump/".',
   263        'serveur_legend' => 'Údaje o serveri, na ktorom sa nachádza stránka',
   264        'serveur_os_comment' => 'Operačný systém nainštalovaný na tomto serveri.',
   265        'serveur_os_label' => 'Beží na systéme',
   266        'serveur_os_web_label' => 'Odkaz s informáciami o tomto systéme na internete',
   267        'serveur_type_comment' => 'Technické parametre servera, na ktorom sa stránka nachádza.',
  268268        'serveur_type_label' => 'Typ servera',
  269         'siege' => 'Centrála', # MODIF
  270         'siren' => '<abbr title="French Système d\'Identification du Répertoire des ENtreprises">SIREN</abbr>', # MODIF
   269        'siege' => 'Centrála',
   270        'siren' => '<abbr title="francúzsky Système d\'Identification du Répertoire des ENtreprises">SIREN</abbr>',
  271271        'siren_abbrev' => 'Siren',
  272         'siret' => '<abbr title="French Système d\'Identification du Répertoire des ETablissements">SIRET</abbr>', # MODIF
   272        'siret' => '<abbr title="francúzsky Système d\'Identification du Répertoire des ETablissements">SIRET</abbr>',
  273273        'siret_abbrev' => 'Siret',
  274274        'site_web_label' => 'Adresa internetovej stránky',
  275         'sous_le_numero' => ' pod číslom', # MODIF
  276         'spip_proprio' => 'Informácie právneho charakteru', # MODIF
   275        'sous_le_numero' => ' pod číslom',
   276        'spip_proprio' => 'Informácie právneho charakteru',
  277277
  278278        // T
  279         'tel' => 'Telefón', # MODIF
  280         'tel_abbrev' => 'Tel.', # MODIF
  281         'telecopie_label' => 'Fax', # MODIF
  282         'telephone_label' => 'Telefónne číslo', # MODIF
   279        'tel' => 'Telefón',
   280        'tel_abbrev' => 'Tel',
   281        'telecopie_label' => 'Číslo faxu',
   282        'telephone_label' => 'Telefónne číslo',
  283283        'testing_page_bloc' => 'Blok údajov',
  284284        'testing_page_bloc_complet' => 'Blok s úplným kontaktom',
  285285        'testing_page_business_cards' => 'Vizitky (<i>v-karty a vizitky</i>)',
  286286        'testing_page_business_cards_complet' => 'Celé texty vizitiek',
  287         'testing_page_carte_visite' => 'Vizitky (<i>vo vývoji</i>)', # MODIF
   287        'testing_page_carte_visite' => 'Vizitky (<i>vo vývoji</i>)',
  288288        'testing_page_carte_visite_administrateur' => 'Vizitka administrátora',
  289289        'testing_page_carte_visite_chef' => 'Vizitka zodpovedného zamestnanca',
  290         'testing_page_carte_visite_normale' => 'Klasická vizitka (<i>predvolené</i>)', # MODIF
  291         'testing_page_carte_visite_site' => 'Vizitka celej stránky (<i>internetové odkazy</i>)', # MODIF
   290        'testing_page_carte_visite_normale' => 'Klasická vizitka (<i>predvolené</i>)',
   291        'testing_page_carte_visite_site' => 'Vizitka celej stránky (<i>internetové odkazy</i>)',
  292292        'testing_page_carte_visite_webmaster' => 'Vizitka webmastera',
  293293        'testing_page_code' => 'Kód: ',
   
  297297        'testing_page_intro' => 'Táto stránka vám umožňuje vyskúšať si vzhľad údajov, ktoré poskytuje tento zásuvný modul. Pre každý údaj je určený vyvolávací kód({model alebo tag}) na zaradenie do šablón.
  298298 
  299 Tiež vám odporúčame, aby ste sa pozreli na  [informácie právneho charakteru->@mentions_legales@] o šablóne.', # MODIF
   299Tiež vám odporúčame, aby ste sa pozreli na  [informácie právneho charakteru->@mentions_legales@] o šablóne.',
  300300        'testing_page_liens_cartes_visite' => 'Informácie o kartách a odkazy na ne',
  301         'testing_page_modele' => 'Model: ', # MODIF
   301        'testing_page_modele' => 'Šablóna: ',
  302302        'testing_page_public' => 'Testovacia stránka',
  303         'testing_page_textes_proprietaire' => 'Použitie textov vlastníka', # MODIF
  304         'testing_page_titre' => 'Test nastavení vlastníka', # MODIF
   303        'testing_page_textes_proprietaire' => 'Použitie textov majiteľa',
   304        'testing_page_titre' => 'Test nastavení majiteľa',
  305305        'testing_page_vcard' => 'Informácie o "vCard" a odkazy na ňu',
  306306        'tva_intracommunautaire' => 'DIČ',
  307307        'tva_intracommunautaire_abbrev' => 'DIČ',
  308         'tva_non_applicable' => 'Nepodlieha DPH podľa odseku 293B <abbr title="French Code Général des Impôts">CGI</abbr>', # MODIF
  309         'tva_nonapplicable_comment' => 'nepodlieha DPH podľa odseku 293B <abbr title="French Code Général des Impôts">CGI</abbr> ; micro-social regime.', # MODIF
   308        'tva_non_applicable' => 'Nepodlieha DPH podľa odseku 293B <abbr title="French Code Général des Impôts = francúzsky všeobecný zákon o daniach">CGI</abbr>',
   309        'tva_nonapplicable_comment' => 'nepodlieha DPH podľa odseku 293B <abbr title="French Code Général des Impôts">CGI</abbr> ; micro-social regime.',
  310310        'tva_nonapplicable_label' => 'Nepodlieha DPH',
  311311
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.