Changeset 62213 in spip-zone for _plugins_/menus/trunk/lang/menus_ca.php


Ignore:
Timestamp:
Jun 7, 2012, 1:40:06 AM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (menus)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_ca.php

  r59975 r62213  
  2323        'description_menu_page_speciale' => 'Afegeix un enllaç cap a un esquelet accessible per un URL del tipus <code>spip.php?page=nom&param1=xx&param2=yyy...</code> Aquestes pàgines sovint són subministrades per connectors.',
  2424        'description_menu_page_speciale_zajax' => 'Ajoute un lien vers un bloc d\'une page accessible par une url du type <code>spip.php?page=nom&param1=xx&param2=yyy...</code> Ceci nécéssite une squelette de type Z et le plugin <a href="http://www.spip-contrib.net/MediaBox">médiabox</a>.', # NEW
  25         'description_menu_rubriques' => 'Mostra una llista de seccions i, si es vol, les subseccions a diferents nivells. Per defecte, mostra totes les seccions des de l\'arrel, ordenats per títol (numèricament i després afabèticament).',
  2625        'description_menu_rubriques_articles' => 'Affiche une liste de rubriques et, si on veut, les sous-rubriques et les articles sur plusieurs niveaux. Par défaut, affiche toutes les rubriques depuis la racine, triées par titre (numériquement puis alphabétiquement). Les articles sont placés systématiquement après les rubriques.', # NEW
   26        'description_menu_rubriques_completes' => 'Affiche une liste de rubriques et, si on veut, les sous-rubriques sur plusieurs niveaux. Par défaut, affiche toutes les rubriques depuis la racine, triées par titre (numériquement puis alphabétiquement).', # NEW
  2727        'description_menu_secteurlangue' => 'Aquesta entrada és específica pels llocs que utilitzen un sector per llengua. Mostra automàticament un menú que llista les seccions del sector corresponent a la llengua de la pàgina i, si es vol, les subseccions a diferents nivells. Per defecte, mostra totes les seccions des de l\'arrel, ordenades per títol (numèricament i després alfabèticament).',
  2828        'description_menu_texte_libre' => 'Simplement le texte que vous souhaitez, ou un code de langue SPIP (<:...:>)', # NEW
   
  162162        'nom_menu_page_speciale' => 'Enllaç cap a una pàgina esquelet',
  163163        'nom_menu_page_speciale_zajax' => 'Un bloc d\'une page Zpip', # NEW
  164         'nom_menu_rubriques' => 'Llista o arborescència de seccions', # MODIF
   164        'nom_menu_rubriques_completes' => 'Liste ou arborescence de rubriques et d\'articles (avec beaucoup d\'options)', # NEW
  165165        'nom_menu_rubriques_evenements' => 'Esdeveniments de les seccions',
  166166        'nom_menu_secteurlangue' => 'Sectors de llengua',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.