Changeset 62736 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jun 20, 2012, 1:38:28 AM (7 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (tickets)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/tickets/trunk/lang/tickets_sk.php

  r62601 r62736  
  2121        // C
  2222        'cfg_bouton_radio_desactiver_forum_public' => 'Deaktivovať používanie verejných diskusných fór.',
  23         'cfg_bouton_tickets' => 'Tickets', # NEW
  24         'cfg_descr_autorisations' => 'Cette page de configuration permet de paramétrer les autorisations pour l\'écriture, la modification, l\'assignation et le commentaire des tickets.', # NEW
  25         'cfg_descr_general' => 'Cette page de configuration permet de choisir les valeurs des champs optionnels, la modération des commentaires ainsi que divers autres paramètres.', # NEW
   23        'cfg_bouton_tickets' => 'Lístky',
   24        'cfg_descr_autorisations' => 'Táto stránka s nastaveniami vám umožňuje nastaviť povolenia na zápis, upravovanie, priradenie lístkov a na písanie komentárov k lístkom.',
   25        'cfg_descr_general' => 'Táto stránka s nastaveniami vám umožňuje zvoliť si hodnoty voliteľných polí, spôsob kontroly komentárov, ako aj rôzne iné parametre.',
  2626        'cfg_explication_cacher_moteurs' => 'Kešovať lístky vyhľadávačov s požiadavkou, aby neidexovali text lístkov, keď nie sú zobrazené na verejne prístupnej stránke',
  2727        'cfg_explication_composants' => 'Súčasti oddeľte znakom ":".',
   
  3030        'cfg_explication_readonly' => 'Táto časť nastavení je nastavená inde.',
  3131        'cfg_explication_versions' => 'Verzie oddeľte znakom ":".',
  32         'cfg_form_tickets_autorisations' => 'Nastavenie povolení', # MODIF
  33         'cfg_form_tickets_general' => 'Všeobecné nastavenia', # MODIF
   32        'cfg_form_tickets_autorisations' => 'Povolenia',
   33        'cfg_form_tickets_general' => 'Všeobecné nastavenia',
  3434        'cfg_inf_type_autorisation' => 'Ak si zvolíte podľa stavu alebo autora, budete musieť zadať stav alebo autora.',
  3535        'cfg_lbl_autorisation_auteurs' => 'Povoliť podľa zoznamu autorov',
   
  3838        'cfg_lbl_cacher_moteurs' => 'Schovať vyhľadávače',
  3939        'cfg_lbl_case_joindre_fichiers' => 'Povoliť pripájanie súborov k lístkom',
  40         'cfg_lbl_case_notification_publique' => 'Oznamovať cez verejne prístupnú stránku namiesto súkromnej zóny (vyžaduje si Zpip)', # MODIF
   40        'cfg_lbl_case_notification_publique' => 'Oznamovať cez verejne prístupnú stránku namiesto súkromnej zóny',
  4141        'cfg_lbl_case_selecteur_navigateur' => 'Ponúkať oddeľovač prehliadača vo formulári na úpravu lístka',
  4242        'cfg_lbl_composants' => 'Súčasti',
   
  5959        'cfg_lgd_champs_options_autres' => 'Ďalšie možnosti',
  6060        'cfg_lgd_notifs_forums' => 'Diskusné fóra a oznamy',
  61         'cfg_titre_tickets' => 'Lístky', # MODIF
   61        'cfg_titre_tickets' => 'Lístky – nastavenia zásuvného modulu',
  6262        'champ_assigner' => 'Priradiť komu:',
  6363        'champ_composant' => 'Súčasť:',
   
  143143        'message_aucun_ticket_recherche' => 'Podmienkam vyhľadávania nevyhovuje žiaden lístok',
  144144        'message_automatique' => 'Toto je automatická správa. Neodpovedajte na ňu.',
  145         'message_page_publique_indisponible' => 'Cette page est indisponible. vérifiez que ZPIP est activé et que votre configuration du plugin Tickets autorise l\'accès public.', # NEW
  146         'message_zpip_inactif' => 'Cette option est désactivée car elle nécessite le plugin ZPIP.', # NEW
   145        'message_page_publique_indisponible' => 'Táto stránka je nedostupná. Skontrolujte, či je ZPIP aktivovaný a vaše nastavenia zásuvného modulu Lístky povoľujú prístup verejnosti.',
   146        'message_zpip_inactif' => 'Táto funkcia je deaktivovaná, lebo si vyžaduje zásuvný modul ZPIP.',
  147147
  148148        // N
   
  197197        'tickets_derniers_commentaires' => 'Najnovšie komentáre',
  198198        'tickets_en_cours_auteur' => 'Lístky @nom@, ktoré sa spracúvajú',
  199         'tickets_general' => 'Všeobecné', # MODIF
   199        'tickets_general' => 'Všeobecné nastavenia',
  200200        'tickets_sticked' => 'Prilepené lístky',
  201201        'tickets_sur_inscription' => 'Písať lístky alebo komentáre môžu iba prihlásení používatelia',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.