Ignore:
Timestamp:
Jun 21, 2012, 1:39:36 AM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (notifications)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/notifications/trunk/lang/notifications_sk.php

  r62735 r62796  
  5757
  5858        // I
   59        'info_moderation_confirmee_off' => 'Príspevok #@id_forum@ bol vymazaný',
   60        'info_moderation_confirmee_publie' => 'Príspevok #@id_forum@ bol publikovaný',
   61        'info_moderation_confirmee_spam' => 'Príspevok #@id_forum@ bol nahlásený ako SPAM',
   62        'info_moderation_deja_faite' => 'Príspevok #@id_forum@ už bol skontrolovaný v "@statut@".<br />Ak ho chcete upraviť, prihláste sa do súkromnej zóny.',
   63        'info_moderation_interdite' => 'Na kontrolu tohto príspevku nemáte dostatočné práva',
  5964        'inscription' => 'Prihlásenie redaktorov',
  6065        'inscription_admins' => 'Administrátori',
   
  6873
  6974        // M
  70         'message_a_valider' => 'Správa na potvrdenie: ',
   75        'message_a_valider' => 'Príspevok na potvrdenie: ',
  7176        'message_voir_configuration' => 'Zobraziť nastavenia oznamov',
  7277        'messagerie_interne' => 'Súkromný odkazovač',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.