Changeset 63137 in spip-zone for _plugins_/getID3


Ignore:
Timestamp:
Jul 1, 2012, 1:38:21 AM (7 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (getid3)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/getID3/trunk/lang/getid3_sk.php

  r62872 r63137  
  99
  1010        // B
  11         'bouton_appliquer_cover_defaut' => 'Appliquer la pochette par défaut à tous les documents sonores sans vignette', # NEW
   11        'bouton_appliquer_cover_defaut' => 'Predvolený obal použiť na všetky súbory so zvukmi bez miniatúry',
  1212
  1313        // E
   
  1515        'erreur_logiciels_indisponibles' => 'Momentálne nemôžete zapisovať značky do všetkých dostupných formátov.  Niektoré programy nie sú totiž k dispozícii.',
  1616        'erreur_necessite' => 'vyžaduje si @soft@',
  17         'explication_cover_defaut' => 'À la mise en ligne de fichiers sonores, une vignette par défaut (URL à mettre ci-dessous) est associée au fichier son. Si l\'option de réécriture des tags à la modification du logoest activée, la pochette des tags id3 sera également mise à jour.', # NEW
   17        'explication_cover_defaut' => 'V súboroch so zvukmi na internete je predvolená miniatúra (URL nastavte nižšie) priradená k súboru so zvukom. Ak je aktivovaná možnosť prepisovania značiek úpravy log, obal so značkami id3 bude aktualizovaný tiež.',
  1818
  1919        // F
   
  2323        'info_album' => 'Album:',
  2424        'info_artist' => 'Umelec:',
  25         'info_audiosamplerate' => 'Sample rate :', # NEW
   25        'info_audiosamplerate' => 'Rýchlosť ukážky:',
  2626        'info_bitrate' => 'Bitová rýchlosť:',
  2727        'info_bitrate_mode' => 'Režim:',
   
  3232        'info_comment' => 'Komentár:',
  3333        'info_comments' => 'Komentáre:',
  34         'info_commercial_information' => 'Informations commerciales :', # NEW
   34        'info_commercial_information' => 'Obchodné informácie:',
  3535        'info_copyright' => 'Autorské práva:',
  36         'info_copyright_message' => 'Message de copyright :', # NEW
   36        'info_copyright_message' => 'Informácia o autorských právach:',
  3737        'info_duree' => 'Dĺžka:',
  3838        'info_duree_secondes' => 'Dĺžka (v sekundách):',
  39         'info_encoded_by' => 'Encodé par :', # NEW
  40         'info_encodeur' => 'Encodé par :', # NEW
  41         'info_encoding_time' => 'Date d\'encodage :', # NEW
   39        'info_encoded_by' => 'Zakódoval:',
   40        'info_encodeur' => 'Zakódoval:',
   41        'info_encoding_time' => 'Dátum zakódovania:',
  4242        'info_erreurs' => 'Chyby',
  43         'info_extension' => 'Extension :', # NEW
   43        'info_extension' => 'Prípona:',
  4444        'info_format' => 'Formát:',
  4545        'info_gauche_numero_document' => 'Súbor číslo',
   
  5050        'info_original_filename' => 'Pôvodný názov',
  5151        'info_original_release_time' => 'Dátum vytvorenia originálu:',
  52         'info_sample_rate' => 'Sample rate :', # NEW
   52        'info_sample_rate' => 'Rýchlosť ukážky:',
  5353        'info_source' => 'Zdroj:',
  5454        'info_title' => 'Názov:',
   
  6666        'info_utilisation_unique' => 'Jedno použitie',
  6767        'info_year' => 'Rok',
  68         'install_ajout_champs_documents' => 'GetID3 : Ajout des champs sur spip_documents', # NEW
  69         'install_mise_a_jour_base' => 'Mise à jour de la base de getid3 en @version@', # NEW
   68        'install_ajout_champs_documents' => 'GetID3: Pridávanie polí spip_documents',
   69        'install_mise_a_jour_base' => 'Aktualizovať databázu getid3 na verziu @version@',
  7070
  7171        // L
   
  7676        'label_cover_defaut' => 'Použiť predvolený obal',
  7777        'label_genre' => 'Žáner',
  78         'label_reecriture_tags' => 'Réécrire les tags des fichiers à la modification', # NEW
  79         'label_reecriture_tags_descriptif' => 'de la description du document', # NEW
  80         'label_reecriture_tags_logo' => 'du logo du document', # NEW
  81         'label_reecriture_tags_titre' => 'du titre du document', # NEW
   78        'label_reecriture_tags' => 'Prepísať značky súborov pri zmene',
   79        'label_reecriture_tags_descriptif' => 'z popisu súboru',
   80        'label_reecriture_tags_logo' => 'z loga súboru',
   81        'label_reecriture_tags_titre' => 'z názvu súboru',
  8282        'label_title' => 'Názov',
  8383        'label_verifier_logiciels' => 'Znova skontrolovať softvér',
   
  9090        'message_cover_defaut_modifiee' => 'Súbor bol upravený',
  9191        'message_cover_defaut_modifiees' => 'bolo upravených @nb@ súborov',
  92         'message_erreur_document_distant_ecriture' => 'Ce document est «distant» et ne peut donc pas être modifié.', # NEW
  93         'message_extension_invalide_ecriture' => 'Le format de ce fichier n\'est pas pris en charge.', # NEW
   92        'message_erreur_document_distant_ecriture' => 'Tento dokument je "vzdialený", a preto sa nedá upravovať.',
   93        'message_extension_invalide_ecriture' => 'Formát tohto súboru nie je podporovaný.',
  9494        'message_fichier_maj' => 'Súbor bol aktualizovaný.',
  95         'message_infos_document_distant' => 'Ce document est distant. Aucune information ne peut en être récupérée.', # NEW
  96         'message_texte_binaire_manquant' => 'Un logiciel nécessaire n\'est pas disponible sur votre serveur :', # NEW
   95        'message_infos_document_distant' => 'Tento dokument je vzdialený. Nedajú sa o ňom získať žiadne informácie.',
   96        'message_texte_binaire_manquant' => 'Na vašom serveri nie je dostupný jeden potrebný program:',
  9797        'message_texte_binaires_informer' => 'Prosím, kontaktujte svojho administrátora.',
  98         'message_texte_binaires_manquant' => 'Plusieurs logiciels nécessaires ne sont pas disponibles sur votre serveur :', # NEW
   98        'message_texte_binaires_manquant' => 'Na vašom serveri nie je dostupných niekoľko potrebných programov:',
  9999        'message_titre_binaire_manquant' => 'Chýba softvér',
  100100        'message_titre_binaires_manquant' => 'Ďalší softvér, ktorý chýba',
  101         'message_validation_appliquer_cover' => 'Cette action est définitive. Il n\'est pas possible de revenir en arrière par la suite.', # NEW
  102         'message_valider_cover_defaut' => 'Validez le formulaire pour associer la pochette par défaut', # NEW
   101        'message_validation_appliquer_cover' => 'Táto akcia je definitívna. Nedá sa neskôr odvolať.',
   102        'message_valider_cover_defaut' => 'Ak chcete nastaviť predvolený obal, potvrďte formulár',
  103103
  104104        // S
  105         'son_bitrate_cbr' => 'Bitrate constant', # NEW
  106         'son_bitrate_vbr' => 'Bitrate variable', # NEW
   105        'son_bitrate_cbr' => 'Konštanta bitovej rýchlosti',
   106        'son_bitrate_vbr' => 'Premenná bitovej rýchlosti',
  107107
  108108        // T
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.