Changeset 63387 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jul 11, 2012, 1:37:48 AM (7 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (fbmodeles)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/modeles_facebook/trunk/lang/fbmodeles_sk.php

  r63340 r63387  
  2020        'cfg_comment_userid' => 'Prihlacovací (-ie) údaj(e) administrátorov zásuvných modulov. Môžete ich zadať viac, a oddeliť ich čiarkami.',
  2121        'cfg_comment_xfbml' => 'Využitie javaskriptovej knižnice SDK Facebook a priradeného jazyka. Ak si zvolíte možnosť "nie", moduly budú zobrazené v režime "in-iframe" (v ráme).',
  22         'cfg_descr' => 'Vous devez ici définir les différents identifiants fournis par le système Facebook.<br /><br />Plus d\'infos : [->http://www.facebook.com/insights/].
   22        'cfg_descr' => 'Tu musíte definovať rôzne identifikátory, ktoré vám poskytla sociálna sieť Facebook.<br /><br />Viac informácií: [->http://www.facebook.com/insights/].
  2323
  24 Pour inclure les balises "Open Graph" en en-tête de vos pages publiques, vous devez insérer le modèle "insert_head_og" en lui passant l\'environnement : {{#MODELE{insert_head_og}{env}}}.
  25 <br /><br />Plus d\'infos : [->http://developers.facebook.com/docs/opengraph/].', # NEW
   24Na vkladanie značiek (resp. tagov) "Open Graph" do hlavičky svojich publikovaných stránok musíte vložiť šablónu "insert_head_og" vložením prostredia: {{#MODELE{insert_head_og}{env}}}.
   25<br /><br />Viac informácií: [http://developers.facebook.com/docs/opengraph/.->http://developers.facebook.com/docs/opengraph/]',
  2626        'cfg_descr_titre' => 'Šablóny Facebooku',
  2727        'cfg_identifiants' => 'Prihlásenie na Facebook',
   
  9191        'page_test' => 'Testovacia stránka (lokálne)',
  9292        'page_test_in_new_window' => 'Testovacia stránka v novom okne',
  93         'personnalisation' => '{{{Personnalisation}}}
   93        'personnalisation' => '{{{Prispôsobenie}}}
  9494
  95 Chaque modèle présente son contenu dans un bloc de type <code>div</code> portant des classes CSS du type <code>fb_modeles fb_XXX</code> où {{XXX}} est le nom du modèle. Cela permet une personnalisation des styles pour l\'ensemble des modèles et pour chacun d\'eux.
   95Každá šablóna má svoj text v bloku <code>div,</code> ktorý súvisí s tredami CSS typu <code>fb_modeles fb_XXX,</code> kde {{XXX}} je názov šablóny. To umožňuje prispôsobenie štýlon pre všetky šablóny spolu i pre každú osobitne.
  9696
  9797
   
  101101     ... contenu ...
  102102</div>
  103 </cadre>', # NEW
   103</cadre>',
  104104
  105105        // S
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.