Changeset 63526 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jul 18, 2012, 1:37:26 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (texteslegaux)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spip_proprietaire/spip_3/lang/texteslegaux_sk.php

  r63413 r63526  
  1818- {{[vizitka administrátora,->@administrateur@]}}
  1919- {{[vizika webmastera.->@webmaster@]}}',
  20         'conditions_utilisation_abus' => '{{{Abuse}}}
   20        'conditions_utilisation_abus' => '{{{Zneužite stránky}}}
  2121
  22 Pursuant to [French law n° 2004-575 of 21 june 2004 on confidence in the digital economy|See the text (legifrance.gouv.fr) [fr]->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164], to report a content issue or if you are a victim of fraudulent use of the site {{[@nom_site@->@url_site@]}}, please contact the administrator site by e-mail: [@proprietaire_mail_administratif@->mailto:@proprietaire_mail_administratif@].
  23 ', # NEW
   22Podľa [francúzskeho zákona č.  2004-575 z 21. júna 2004 o dôverných informáciách v digitálnej ekonomike|Zobraziť text (legifrance.gouv.fr) [fr]->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164], ak chcete nahlásiť pochybný text na stránke alebo ak ste sa stali obeťou zneužitia stránky {{[@nom_site@->@url_site@],}} prosím, kontaktujte administrátora stránky prostredníctvom e-mailu: [@proprietaire_mail_administratif@->mailto:@proprietaire_mail_administratif@].',
  2423        'conditions_utilisation_cookies' => '{{{Cookies}}}
  2524
   
  8786        // M
  8887        'mention_cnil' => 'Tento nadpisom {{[@nom_site@->@url_site@]}} mal predmet  deklarácie u {{<abbr title="Francúzska štátna komisia pre počítačové slobody - Commission Nationale de l\'informatique et des Libertés - www.cnil.fr">CNIL</abbr>}} dňa @date_cnil@, zaregistrovaná pod číslom {{@numero_cnil@.}}',
  89         'mentions_legales_copyright' => '{{{Contents and copyright}}}
   88        'mentions_legales_copyright' => '{{{Obsah stránky a autorské práva}}}
  9089
  91 Pursuant to [articles L. 111-1 et L. 123-1 of the French Intellectual Property Code|See the text (legifrance.gouv.fr) [fr]->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414], the entire contents of this site ({texts, images, videos and any media in general}), unless explicitly stated otherwise, is {{protected by copyright}}. Reproduction, even partial, of the contents of pages on this site without prior agreement of @proprietaire_forme@ [{{@proprietaire_nom@}}->#proprietaire] is strictly prohibited.
  92 ', # MODIF
   90Podľa [paragrafov L. 111-1 a L. 123-1 francúzskeho zákona o duševnom vlastníctve|Zobraziť text (legifrance.gouv.fr) [fr]->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414] je celý obsah tejto stránky ({texty, obrázky, videá a akékoľvek multimédiá vo všeobecnosti}) {{chránený autorskými právami,}} ak nie je uvedené inak. Rozširovanie obsahu stránok tejto internetovej stránky, i čiatočné,  bez predchádzajúceho súhlasu  @proprietaire_forme@ [{{@proprietaire_nom@}}->#proprietaire] je prísne zakázané.',
  9391        'mentions_legales_fonctionnement' => '{{{Fungovanie stránky}}}
  9492
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.