Changeset 65874 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 15, 2012, 1:38:45 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (iextras)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/champs_extras/interface/trunk/lang/iextras_sk.php

  r65650 r65874  
  6868        'label_table' => 'Objekt',
  6969        'label_traitements' => 'Automatizované spracovanie',
  70         'label_versionner' => 'Versionner le contenu du champ', # NEW
   70        'label_versionner' => 'Vytvárať verzie obsahu poľa',
  7171        'legend_declaration' => 'Deklarácia',
  7272        'legend_options_saisies' => 'Možnosti vstupu',
   
  108108        'precisions_pour_saisie' => 'Zobraziť vstup typu:',
  109109        'precisions_pour_traitements' => 'Automaticky spracovať výsledok tagu #NOM_DU_CHAMP:',
  110         'precisions_pour_versionner' => 'Le versionnage s\'appliquera uniquement si le plugin
  111                 «révisions» est actif et que l\'objet éditorial du champs extra est lui-même versionné', # NEW
   110        'precisions_pour_versionner' => 'Vytváranie verzií sa použije, iba ak je aktivovaný zásuvný modul "Opravy" ak sa vytvárajú verzie z redakčného objektu ďalšieho poľa',
  112111
  113112        // R
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.