Changeset 65904 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 16, 2012, 1:40:22 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (formidable)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/formidable/trunk/lang/formidable_sk.php

  r65651 r65904  
  1111        'analyse_avec_reponse' => 'Neprázdne odpovede',
  1212        'analyse_longueur_moyenne' => 'Priemerná dĺžka vyjadrená počtom slov',
  13         'analyse_nb_reponses_total' => '@nb@ personnes ont répondu à ce formulaire.', # NEW
   13        'analyse_nb_reponses_total' => '@nb@ ľudia odpovedali na tento formulár.',
  1414        'analyse_sans_reponse' => 'Nevyplnené',
  15         'analyse_une_reponse_total' => 'Une personne a répondu à ce formulaire.', # NEW
  16         'analyse_zero_reponse_total' => 'Aucune personne n\'a répondu à ce formulaire.', # NEW
   15        'analyse_une_reponse_total' => 'Na tento formulár odpovedal jeden človek.',
   16        'analyse_zero_reponse_total' => 'Na tento formulár neodpovedal žiaden človek.',
  1717        'aucun_traitement' => 'Aucun traitement', # NEW
  1818
   
  2424                sur le conteneur de chaque graphique, tel que <code>gray</code>,<code>blue</code>,
  2525                <code>orange</code>, <code>green</code> ou tout ce qui vous plairait !', # NEW
  26         'cfg_analyse_classe_label' => 'Classe CSS de la barre de progression', # NEW
  27         'cfg_titre_page_configurer_formidable' => 'Configurer Formidable', # NEW
  28         'cfg_titre_parametrages_analyse' => 'Paramétrages de l\'analyse des réponses', # NEW
   26        'cfg_analyse_classe_label' => 'Trieda CSS stĺpca dokončenia úkonu',
   27        'cfg_titre_page_configurer_formidable' => 'Nastaviť Formidable',
   28        'cfg_titre_parametrages_analyse' => 'Nastavenia analýzy odpovedí',
  2929
  3030        // E
   
  3535        'editer_apres_choix_redirige' => 'Presmerovať na novú adresu',
  3636        'editer_apres_choix_rien' => 'Vôbec nič',
  37         'editer_apres_choix_stats' => 'Les statistiques des réponses', # NEW
   37        'editer_apres_choix_stats' => 'Štatistiky odpovedí',
  3838        'editer_apres_choix_valeurs' => 'Zadané hodnoty',
  3939        'editer_apres_explication' => 'Po potvrdení namiesto formulára zobraziť:',
   
  8989
  9090        // R
  91         'reponse_aucune' => 'Aucune réponse', # NEW
   91        'reponse_aucune' => 'Žiadna odpoveď',
  9292        'reponse_intro' => '@auteur@ vyplnil(a) formulár @formulaire@',
  9393        'reponse_numero' => 'Odpoveď číslo:',
   
  9595        'reponse_supprimer' => 'Odstrániť túto odpoveď',
  9696        'reponse_supprimer_confirmation' => 'Určite chcete vymazať túto odpoveď?',
  97         'reponse_une' => '1 réponse', # NEW
   97        'reponse_une' => '1 odpoveď',
  9898        'reponses_analyse' => 'Analýza odpovedí',
  9999        'reponses_anonyme' => 'Anonym',
   
  104104        'reponses_liste_prop' => 'Odpovede čakajúce na potvrdenie',
  105105        'reponses_liste_publie' => 'Všetky platné odpovede',
  106         'reponses_nb' => '@nb@ réponses', # NEW
   106        'reponses_nb' => '@nb@ odpovedí',
  107107        'reponses_voir_detail' => 'Zobraziť odpoveď',
  108108        'retour_aucun_traitement' => 'Vaša odpoveď bola odoslaná, ale k tomuto formuláru nebola definovaná žiadna funkcia. Nič neurobí. :-)',
  109109
  110110        // T
  111         'titre_cadre_raccourcis' => 'Raccourcis', # NEW
   111        'titre_cadre_raccourcis' => 'Skratky',
  112112        'traitements_actives' => 'Traitements activés', # NEW
  113113        'traitements_aide_memoire' => 'Pomocná pamäť:',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.