Changeset 66139 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2012, 1:42:45 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (ieconfig)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/ieconfig/trunk/lang/ieconfig_sk.php

  r63867 r66139  
  3838        'texte_description' => 'Popis:',
  3939        'texte_ieconfig_export_explication' => 'Váš export môžete uložiť lokálne vo formáte YAML do priečinka <i>tmp/ieconfig/</i> alebo si ho stiahnuť.',
  40         'texte_importer_configuration' => 'Táto možnosť vám umožňuje obnoviť databázu vytvorenú pred vykonaním zmien v nastaveniach alebo nahrať nastavenia, ktoré poskytuje zásuvný modul. Túto funkciu používajte opatrne: <strong>zmeny, potenciálne straty sa nedajú vrátiť späť.</strong>',
   40        'texte_importer_configuration' => 'Táto možnosť vám umožňuje obnoviť databázu vytvorenú pred vykonaním zmien v nastaveniach alebo nahrať nastavenia, ktoré poskytuje zásuvný modul. Túto funkciu používajte opatrne: <strong>zmeny, potenciálne straty sa nedajú vrátiť späť.</strong>', # MODIF
  4141        'texte_nom' => 'Názov:',
  4242        'texte_plugins_manquants' => 'V tomto súbore sú nastavenia pre tieto zásuvné moduly, ktoré neboli  aktivované na vašej stránke: <i>@plugins@.</i> Tieto nastavenia sa nenahrajú.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.