Changeset 67217 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Oct 28, 2012, 2:42:13 AM (7 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (soyezcreateurs)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.1/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_sk.php

  r66448 r67217  
  1010        // A
  1111        'accessibilite_menu' => 'Prejsť do menu',
  12         'accessibilite_onglets' => 'Aller aux onglets', # NEW
   12        'accessibilite_onglets' => 'Prejsť na karty',
  1313        'accessibilite_recherche' => 'Prejsť do vyhľadávacieho políčka',
  1414        'accessibilite_texte' => 'Prejsť do textu',
   
  186186        'cfg_max_agenda_label' => 'Maximálny počet udalostí zapísaných do kalendára',
  187187        'cfg_menu_actif' => 'Aktívne menu',
  188         'cfg_menu_affichagelogo_label' => 'Affichage du logo', # NEW
   188        'cfg_menu_affichagelogo_label' => 'Zobrazenie loga',
  189189        'cfg_menu_clic' => 'Kliknutie na menu',
  190190        'cfg_menu_footer_liens' => 'V päte stránky',
   
  273273        'cfg_taille_logos_max_contenu_automatique' => 'Maximálna veľkosť obrázkov v automatických hlavných obsahoch',
  274274        'cfg_taille_logos_max_listes_sites' => 'Maximálna veľkosť obrázkov stránok v zozname v hlavnom texte',
  275         'cfg_taille_logos_max_menufooter' => 'Taille maximum des logos du menu de pied de page', # NEW
  276         'cfg_taille_logos_max_menuprincipal' => 'Taille maximum des logos du menu principal', # NEW
   275        'cfg_taille_logos_max_menufooter' => 'Maximálna veľkosť každého loga v menu v päte stránky',
   276        'cfg_taille_logos_max_menuprincipal' => 'Maximálna veľkosť každého loga v hlavnom menu',
  277277        'cfg_taille_logos_max_outils' => 'Maximálna veľkosť obrázkov v paneli s nástrojmi',
  278278        'cfg_texte_bandeau_annonce' => 'Text pútača s oznamom v hlavičke',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.