Changeset 67266 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Oct 30, 2012, 2:40:42 AM (7 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (zvide)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/zpip-vide/trunk/lang/zvide_sk.php

  r67218 r67266  
  2121        'description_page-404' => 'Táto stránka sa zobrazí, ak chce návštevník zobraziť stránku, ktorá neexistuje.',
  2222        'description_page-agenda' => 'Stránka určená na zobrazenie udalostí/kalendára udalostí pre vašu stránku.',
  23         'description_page-auteurs' => 'Page optionnelle permettant de lister tous les auteurs du site.', # NEW
   23        'description_page-auteurs' => 'Voliteľná stránka umožňujúca zobraziť zoznam autorov stránky.',
  2424        'description_page-forum' => 'Táto stránka je vyvolaná, keď chce návštevník poslať príspevok do diskusného fóra.',
  25         'description_page-jour' => 'Page à utiliser en conjonction avec un mini-calendrier. Y lister les objets sur lesquels porte le mini-calendrier.', # NEW
   25        'description_page-jour' => 'Stránka, ktorá sa má používať spolu s minikalendárom. A zobrazí objekty, na ktorých sa  minikalendár prevádzkuje.',
  2626        'description_page-login' => 'Stránka je potrebná na prihlasovanie do súkromnej zóny. Ak oriešok <i>Prihlasovací formulár</i> pre túto stránku nie je vložený v bloku <i>Obsah,</i> bude tam z dôvodov zabezpečenia stránky vložený automaticky.',
  27         'description_page-mots' => 'Page optionnelle permettant de lister tous les mots-clés du site.', # NEW
   27        'description_page-mots' => 'Voliteľná stránka umožňujúca zobraziť všetky kľúčové slová stránky.',
  2828        'description_page-plan' => 'Táto stránka sa vyvolá na zobrazenie mapy stránky.',
  2929        'description_page-recherche' => 'Táto stránka sa zobrazí pri vyhľadávaní.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.