Changeset 73889 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jun 26, 2013, 3:38:07 AM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (aveline)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/aveline/trunk/lang/aveline_sk.php

  r70289 r73889  
  152152        'item_logo_site' => 'logo stránky',
  153153        'item_logo_syndic_article' => 'prvý obrázok článku',
  154         'item_logo_syndic_article_site' => 'première image de l\'article, logo du site sinon', # NEW
   154        'item_logo_syndic_article_site' => 'prvý obrázok článku, ak stránka nemá logo',
  155155        'item_meme_article' => 'v tom istom článku',
  156156        'item_meme_rubrique' => 'v tej istej rubrike',
   
  278278        'label_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Zoradiť v abecednom poradí podľa názvu?',
  279279        'label_afficher_type' => 'Zobraziť typ súboru?',
  280         'label_afficher_un_titre' => 'Afficher un titre ?', # NEW
   280        'label_afficher_un_titre' => 'Zobraziť nadpis?',
  281281        'label_afficher_url' => 'Zobraziť internetovú adresu?',
  282282        'label_afficher_url_syndic' => 'Zobraziť odkaz na syndikačný súbor?',
   
  287287        'label_article_specifique' => 'Ak určitý (-é) článok (-ky), ktorý (-é)?',
  288288        'label_articles_un_niveau' => 'Zobraziť len články prvej úrovne?',
  289         'label_auto_play' => 'Au chargement de la page, lancer automatiquement le défilement du slider ?', # NEW
   289        'label_auto_play' => 'Pri načítavaní stránky spustiť automaticky prezentáciu?',
  290290        'label_branche_specifique' => 'Ak konkrétne vetvy, ktoré?',
  291291        'label_build_arrows' => 'Zobraziť navigačné šípky?',
   
  393393        'label_titre_noisette' => 'Ak sa má zobraziť názov, ktorý?',
  394394        'label_titre_noisette_perso' => 'Ak je vlastný názov:',
  395         'label_titre_racine' => 'Titre de la racine :', # NEW
   395        'label_titre_racine' => 'Názov koreňového adresára:',
  396396        'label_toggle_controls' => 'Zobraziť iba pohyblivú navigáciu?',
  397397        'label_tri' => 'Kritérium triedenia:',
  398         'label_url_minical' => 'Page de destination du mini-calendrier', # NEW
   398        'label_url_minical' => 'Cieľová stránka minikalendára',
  399399        'label_utiliser_image_article' => 'Použiť spoločné logo, akoby ani článok ani nadradená rubrika nemali vlastné logo?',
  400400        'label_utiliser_logo_article_rubrique' => 'Zobraziť logo nadradenej rubriky, ak tento článok nemá žiadne?',
   
  404404        'label_vignette_ajout_css' => 'Pridať špeciálne CSS?',
  405405        'label_vignette_nb_documents' => 'Pridať za počet pripojených súborov k článku?',
  406         'label_vignettes_carrees' => 'Générer des vignettes carrées ?', # NEW
  407         'logo_objet_rubrique' => 'Logo (rubrique si absent)', # NEW
   406        'label_vignettes_carrees' => 'Vytvárať štvorcové miniatúry?',
   407        'logo_objet_rubrique' => 'Logo (ak chýba rubrika)',
  408408
  409409        // N
   
  465465        'nom_mot-contenuprincipal' => 'Hlavné menu pre kľúčové slovo',
  466466        'nom_mot-documents' => 'Dokumenty kľúčového slova',
  467         'nom_mot-documents_lies' => 'Documents liés au mot-clé', # NEW
   467        'nom_mot-documents_lies' => 'Dokumenty prepojené s kľúčovým slovom',
  468468        'nom_mot-evenements' => 'Udalosti prepojené kľúčovým slovom',
  469469        'nom_mot-filariane' => 'Mininavigácia kľúčového slova',
   
  475475        'nom_navigation_rubriques' => 'Navigácia cez rubriky',
  476476        'nom_navigation_secteurs_langue' => 'Navigácia cez rubriky s výberom jazyka',
  477         'nom_page-404-contenuprincipal' => 'Contenu principal de la page 404', # NEW
   477        'nom_page-404-contenuprincipal' => 'Hlavné menu stránky 404',
  478478        'nom_page-404-filariane' => 'Fil d\'ariane de la page 404', # NEW
  479         'nom_page-contenuprincipal' => 'Contenu principal générique', # NEW
   479        'nom_page-contenuprincipal' => 'Všeobecné hlavné menu',
  480480        'nom_page-forum-contenuprincipal' => 'Hlavné menu stránky diskusného fóra',
  481         'nom_page-jour-contenuprincipal' => 'Contenu principal de la page Jour', # NEW
   481        'nom_page-jour-contenuprincipal' => 'Hlavné menu stránky Deň',
  482482        'nom_page-login-formulaire_login' => 'Prihlasovací formulár',
  483483        'nom_page-plan-contenuprincipal' => 'Hlavné menu mapy stránky',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.