Changeset 74008 in spip-zone for _plugins_/ieconfig


Ignore:
Timestamp:
Jun 30, 2013, 3:39:42 AM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (ieconfig)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/ieconfig/trunk/lang/ieconfig_sk.php

  r67187 r74008  
  2121        'label_ieconfig_export' => 'Všeobecné možnosti exportu',
  2222        'label_ieconfig_export_choix' => 'Čo chcete?',
  23         'label_ieconfig_export_description' => 'Popis:',
   23        'label_ieconfig_export_description' => 'Opis:',
  2424        'label_ieconfig_export_nom' => 'Názov exportu:',
  2525        'label_ieconfig_import_choix_fichier' => 'Výber súboru na nahratie',
   
  3737        // T
  3838        'texte_configuration_identique' => 'Nastavenia v tomto súbore sú rovnaké ako vaše aktuálne nastavenia.',
  39         'texte_description' => 'Popis:',
   39        'texte_description' => 'Opis:',
  4040        'texte_ieconfig_export_explication' => 'Váš export môžete uložiť lokálne vo formáte YAML do priečinka <i>tmp/ieconfig/</i> alebo si ho stiahnuť.',
  4141        'texte_importer_configuration' => 'Táto možnosť vám umožňuje obnoviť databázu vytvorenú pred vykonaním zmien v nastaveniach alebo nahrať nastavenia, ktoré poskytuje zásuvný modul. Túto funkciu používajte opatrne: <strong>zmeny, potenciálne straty sa nedajú vrátiť späť.</strong>',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.