Changeset 74025 in spip-zone for _dev_


Ignore:
Timestamp:
Jun 30, 2013, 3:40:28 AM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (tradloader)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _dev_/spip_loader/tradloader_sk.php

  r64020 r74025  
  2727aktuálneho priečinka a potom začne sťahovať
  2828súbory modulu @paquet@ do priečinka @dest@. <p>Prosím, kliknite na tlačidlo, aby ste mohli pokračovať.',
  29         'texte_preliminaire' => '<br /><h2>Predprípravný krok: <b>Nastavenie prístupových povolení</b></h2>
   29        'texte_preliminaire' => '<br /><h2>Predpríprava: <b>Nastavenie prístupových povolení</b></h2>
  3030 <p><b>Do aktuálneho priečinka sa
  3131nedá zapisovať.</b></p>
  3232 <p>Na zmenu povolení priečinka,
  33 v ktorom inštalujete @paquet@, použite svojho FTP klienta.<br /> Postup je podrobne popísaný v inštalačnej príručke. Vyberte si medzi:</p>
   33v ktorom inštalujete @paquet@, použite svojho FTP klienta.<br /> Postup je podrobne opísaný v inštalačnej príručke. Vyberte si:</p>
  3434 <ul>
  3535 <li><b>Ak máte FTP klienta s grafickým rozhraním,</b> nastavte povolenia
  36 priečinka, aby sa otvoril pre každého, kto chce doňho zapisovať.</li>
   36priečinka, aby sa otvoril pre každého, kto doň chce zapisovať.</li>
  3737 <li><b>Ak máte FTP klienta s textovým rozhraním,</b> zmeňte povolenia priečinka na hodnotu @chmod@.</li>
  3838 <li><b>Ak využívate prístup cez Telnet,</b>
   
  4141<p>Keď to urobíte, prosím <b><a href=\'spip_loader.php?charger=oui\'>znova obnovte túto stránku,</a></b>
  4242 aby ste mohli začať so sťahovaním a inštaláciou SPIPu.</p>
  43  <p>Ak stále dostávate toto hlásenie o chybe, inštaláciu budete musieť vykonať manuálnou metódou
   43 <p>Ak sa vám stále zobrazuje toto hlásenie o chybe, inštaláciu budete musieť vykonať manuálne
  4444 (stiahnuť súbory SPIPu cez FTP).</p>',
  4545        'titre' => 'Stiahnuť @paquet@'
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.