Changeset 74512 in spip-zone for _plugins_/getID3


Ignore:
Timestamp:
Jul 30, 2013, 3:37:41 AM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (paquet-getid3)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/getID3/trunk/lang/paquet-getid3_sk.php

  r73915 r74512  
  99
  1010        // G
  11         'getid3_description' => 'Čítanie a zápis audio značiek do zvukových súborov
  12 _ [->http://getid3.sourceforge.net/]', # MODIF
   11        'getid3_description' => 'Tento zásuvný modul vám umožňuje získavať metadáta z audio a video súborov a ukladať ich do databázy. Získava aj obrázky v audio súboroch.
   12_Dokáže tiež zapisovať niektoré tagy metadát do audio súborov.
   13_Na to využíva knižnicu [GetID3->http://getid3.sourceforge.net/] s licenciou [GNU/GPL v2->http://www.getid3.org/source/license.txt] ',
  1314        'getid3_slogan' => 'Čítanie metadát zvukových súborov a súborov videí a zápis audio tagov.'
  1415);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.