Changeset 74514 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jul 30, 2013, 3:38:06 AM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (aveline)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/aveline/trunk/lang/aveline_sk.php

  r74365 r74514  
  5555        'description_liste_syndic_articles' => 'Vypíše zoznam všetkých syndikovaných článkov zo stránky v SPIPe alebo tých, ktoré sa nachádzajú v rovnakej alebo inej uvedenej rubrike.',
  5656        'description_mot-contenuprincipal' => 'Zobrazí meno, logo, typ, opis a text.',
  57         'description_mot-documents' => '<strong>ATTENTION :</strong> ne pas confondre cette noisette avec les <em>documents liés à ce mot-clé</em>. Il s\'agit ici des <em>documents joints</em> au mot-clé.<br />Par défaut, n\'affiche pas les photos, celles-ci étant affichées usuellement via un portfolio. Vous pouvez forcer l\'affichage des photos au cas où vous n\'affichez pas de portfolio.', # NEW
   57        'description_mot-documents' => '<strong>POZOR!</strong> Nepomýľte si tento oriešok s <em>dokumentami prepojenými cez kľúčové slovo.</em> Tu sú  dokumenty prepojené cez  <em>kľúčové slová príloh.</em><br />Podľa predvolených nastavení  nezobrazuje fotografie, zvyčajne sú zobrazené prostredníctvom portfólia. Zobrazenie si môžete vynútiť v prípade, ak nezobrazujete portfólio.',
  5858        'description_mot-documents_lies' => '<strong>ATTENTION :</strong> ne pas confondre cette noisette avec les <em>documents joints à ce mot-clé</em>. Il s\'agit ici des <em>documents liés</em> au mot-clé, c\'est-à-dire les documents portant ce mot-clé.', # NEW
  5959        'description_navigation_rubriques' => 'Zoznam rubrík a podrubrík (vo všetkých jazykoch) zoradených podľa názvu.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.