Changeset 74619 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Aug 8, 2013, 3:38:33 AM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (a2a)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/a2a/trunk/lang/a2a_sk.php

  r73992 r74619  
  3232
  3333        // O
  34         'ob_pb' => 'Il n\'est pas possible de rendre obligatoire le type de liaison : en effet les articles ci-dessous possèdent des liaisons non typées. Typez les d\'abords, puis rendez-obligatoire le typage.', # NEW
   34        'ob_pb' => 'Tento typ pripojenia sa nedá nastaviť ako povinný: nasledujúce články nemajú vypísané odkazy. Vypíšte, čo treba, potom prejdite na povinné údaje.',
  3535
  3636        // P
   
  5050
  5151        // S
  52         'sup_pb' => 'Impossible de supprimer les types de liaisons suivantes : des liaisons les utilisent. Il vous faut donc modifier au préalable ces liaions.', # NEW
   52        'sup_pb' => 'Tieto typy odkazov sa nedajú odstrániť. Odkazy ich stále používajú. Najprv musíte zmeniť tie odkazy.',
  5353        'supprimer_le_lien' => 'Zrušiť odkazy',
  5454        'supprimer_le_lien_deux_cotes' => 'Zrušiť prepojenie',
  5555
  5656        // T
  57         'td_pb' => 'Vous demandez l\'interdiction de lier plusieurs fois deux mêmes articles. Or certains articles possèdent plusieurs liaisons avec d\'autres articles. Corrigez cela avant.', # NEW
   57        'td_pb' => 'Žiadate o zákaz na vytváranie viacnásobných odkazov na dva rovnaké články. Niektoré články však majú viac odkazov na iné články. Najprv opravte toto.',
  5858        'type' => 'Typ',
  5959        'type_inexistant' => 'Typ prepojenia neexistuje',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.