Ignore:
Timestamp:
Aug 24, 2013, 3:36:23 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (paquet-pubban)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/pub_banner/trunk/lang/paquet-pubban_sk.php

  r63941 r74925  
  2525-* Podrobné vysvetlenie a príklady nájdete v dokumentácii, ktorá vám umožňuje aj zobraziť si ukážku integrácie pútačov do šablón. Táto dokumentácia vám bude k dispozícii, ak si zásuvný modul aktivujete na verejne prístupnej stránke "pubban_documentation".
  2626
  27 -* Stránka so štatistikami zásuvného modulu je jednoduchým prispôsobením skriptu "{{[VRG pub->http://vrgpub.frankdevelopper.com/]}}," ktorý naprogramoval {{Vincent Roseberry}} ({toho času s licenciou GPL.})',
   27-* Stránka so štatistikami zásuvného modulu je jednoduchým prispôsobením skriptu "{{[VRG pub->http://vrgpub.frankdevelopper.com/]}}," ktorý naprogramoval {{Vincent Roseberry}} ({toho času s licenciou GPL.})', # MODIF
  2828        'pubban_slogan' => 'Ovládanie reklamných pútačov'
  2929);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.