Changeset 75695 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 10, 2013, 10:00:55 PM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (aveline)

Location:
_squelettes_/aveline/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/aveline/trunk/lang/aveline.xml

  r69272 r75695  
  11<traduction module="aveline" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_squelettes_/aveline/trunk/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/aveline?lang_cible=ca">
   2        <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/aveline?lang_cible=ca" total="506" traduits="426" modifs="8" nouveaux="72" pourcent="84.19">
  33                <traducteur nom="merce" lien="http://trad.spip.net/auteur/merce" />
  44        </langue>
  5         <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/aveline?lang_cible=en">
   5        <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/aveline?lang_cible=en" total="506" traduits="506" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  66                <traducteur nom="Benitron" lien="http://trad.spip.net/auteur/benitron" />
  77                <traducteur nom="kent1" lien="http://trad.spip.net/auteur/kent1" />
  88        </langue>
  9         <langue code="fr" />
  10         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/aveline?lang_cible=sk">
   9        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/aveline?lang_cible=fr" total="506" traduits="506" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   10        </langue>
   11        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/aveline?lang_cible=sk" total="506" traduits="506" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1112                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  1213        </langue>
 • _squelettes_/aveline/trunk/lang/aveline_ca.php

  r70289 r75695  
  1818
  1919        // D
  20         'date_modif' => 'Date de modification', # NEW
  2120        'description-config-aveline-agenda' => 'Afegeix fragments per mostrar els esdeveniments del connector Agenda a la vostra pàgina. Utilitzeu la opció <i>Fusionar amb la configuració actual</i>.',
  2221        'description-config-aveline-type-blog' => 'Presentació del tipus bloc (les breus estan desactivades).',
   
  3534        'description_article-precedent_suivant' => 'Mostra els enllaços de navegació cap a l\'article precedent i l\'article següent amb el connector <i>Criteris Següent / Precedent</i>',
  3635        'description_auteur-contenuprincipal' => 'Mostra el nom, el logotip, la biografia i el lloc Web.',
  37         'description_auteur-mots_cles' => 'Liste les mots-clés associés à l\'auteur.', # NEW
  3836        'description_breve-contenuprincipal' => 'Mostra el logotip, el títol, el text, l\'hipervincle i les notes.',
  3937        'description_breve-filariane' => 'Mostra l\'arbre de les seccions fins a la breu.',
   
  4139        'description_calendrier_mini' => 'Mostra un mini calendari amb un enllaç que apunta, si només hi ha un esdeveniment per aquest dia, cap a la pàgina \'Agenda\' filtrant els resultats sobre el dia en qüestió.', # MODIF
  4240        'description_documents' => 'Per defecte, no mostra les fotografies, aquestes es mostren generalment via un portafolis. Podeu forçar que es visualitzin les fotografies si no mostreu el portafolis. ',
  43         'description_evenement-contenuprincipal' => 'Affiche date, logo, lieu, texte, adresse, nombre de participants.', # NEW
  4441        'description_evenement-filariane' => 'Mostrar l\'arbre de les seccions fins a l\'esdeveniment.',
  4542        'description_evenement-mots_cles' => 'Llista les paraules clau associades a l\'esdeveniment. ',
  4643        'description_formulaire_inscription' => 'Només es mostrarà si heu autoritzat la inscripció de nous redactors. ',
  47         'description_formulaire_login' => 'Affiche un formulaire permettant aux utilisateurs non identifiés de se connecter. N\'affiche rien si l\'utilisateur est déjà connecté.', # NEW
  4844        'description_groupe_mots-contenuprincipal' => 'Mostra el nom, la descripció i el text. ',
  4945        'description_liste_articles' => 'Llista el conjunt d\'articles del lloc o bé els articles situats a la mateixa secció o en una secció determinada.',
   
  5551        'description_liste_syndic_articles' => 'Llista el conjunt d\'articles sindicats del lloc SPIP o bé els articles sindicats situats en una mateixa secció o en una secció determinada.',
  5652        'description_mot-contenuprincipal' => 'Mostra el nom, el logotip, el tipus, la descripció i el text.',
  57         'description_mot-documents' => '<strong>ATTENTION :</strong> ne pas confondre cette noisette avec les <em>documents liés à ce mot-clé</em>. Il s\'agit ici des <em>documents joints</em> au mot-clé.<br />Par défaut, n\'affiche pas les photos, celles-ci étant affichées usuellement via un portfolio. Vous pouvez forcer l\'affichage des photos au cas où vous n\'affichez pas de portfolio.', # NEW
  58         'description_mot-documents_lies' => '<strong>ATTENTION :</strong> ne pas confondre cette noisette avec les <em>documents joints à ce mot-clé</em>. Il s\'agit ici des <em>documents liés</em> au mot-clé, c\'est-à-dire les documents portant ce mot-clé.', # NEW
  5953        'description_navigation_rubriques' => 'Llista seccions i subseccions (totes les llengües) classificades per títol.',
  6054        'description_navigation_secteurs_langue' => 'Llista seccions i subseccions, classificades per títol, del sector de la llengua actual. Només utilitzar-ho si el lloc Web està organitzat en sectors de llengua (una llengua per sector i un sector per llengua).',
  61         'description_page-filariane' => 'Affiche un fil d\'ariane de la forme Accueil > Nom de la page', # NEW
  6255        'description_page-forum-contenuprincipal' => 'Mostra un resum de l\'objecte parent (missatge, article, secció, breu o lloc) i el formulari de resposta.',
  6356        'description_page-plan-contenuprincipal' => 'Mostra el títol de la pàgina.',
   
  8780        'explication_afficher_tri_alphabetique_nom' => 'Quan la llista selecciona per nom, mostra un índex alfabètic que permet accedir directament als elements el títol del qual comença per la lletra demanada.', # MODIF
  8881        'explication_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Quan la llista selecciona per títol, mostra un índex alfabètic que permet accedir directament als elements el títol dels quals comencen per la lletra escollida. <strong>ALERTA:</strong> no funcionarà correctament si utilitzeu títols numerats.',
  89         'explication_choix_logo_syndic_article' => 'Vous pouvez afficher le logo du site parent ou bien la première image trouvée dans le texte de l\'article syndiqué (à condition que vous syndiquiez le contenu complet au format HTML des articles).', # NEW
  9082        'explication_choix_periode' => 'Afegeix enllaços que permeten al visitant modificar el període (esdeveniments passats, en curs o futurs). Els enllaços només es mostraran si hi ha esdeveniments d\'aquest període.',
  9183        'explication_choix_tri' => 'Com a SPIP-Contrib, afegeix enllaços que permeten al visitant modificar el criteri de classificació de la llista.',
   
  9890        'explication_restreindre_langue' => 'En el cas d\'un lloc multilingüe, es pot voler restringir que es mostrin només els objectes de la mateixa llengua.',
  9991        'explication_tri_recherche' => 'Per defecte, els resultats són classificats per pertinença. Si activeu la classificació modificable, la opció "Per pertinença" s\'afegirà automàticament.',
  100         'explication_url_minical' => 'Page sur laquelle arrive le visiteur lorsqu\'il clique sur une date du mini-calendrier. Assurez-vous que cette page contient une noisette listant les mêmes objets que ceux du mini-calendrier.', # NEW
  10192        'explication_vignette_ajout_css' => 'Una majoria de temes per Zpip no tenen en compte les miniatures d\'autors. Aquesta opció permet afegir en dur, a dins dels esquelets, alguns estils CSS per millorar la visualització. No ho activeu si el tema té en compte les miniatures.',
  10293
   
  112103        'item_ascendant' => 'classificació ascendent / creixent',
  113104        'item_aucun' => 'cap',
  114         'item_auteur' => 'auteur', # NEW
  115105        'item_branche_actuelle' => 'a dins la branca',
  116106        'item_branche_specifique' => 'a dins d\'una o diverses branques concretes',
   
  125115        'item_debut' => 'a l\'inici de la llista',
  126116        'item_descendant' => 'classificació descendent / decreixent',
  127         'item_description_page' => 'description de la page', # NEW
  128         'item_description_perso' => 'description personnalisée', # NEW
  129117        'item_deux' => 'a l\'inici i al final de la llista',
  130118        'item_evenements_tous' => 'tots els esdeveniments',
  131119        'item_extension' => 'extensió',
  132120        'item_fin' => 'al final de la llista',
  133         'item_format_date_affdate' => 'Texte (1er juillet 2012)', # NEW
  134         'item_format_date_affdate_court' => 'Texte sans l\'année en cours ou mois+année (1er juillet ou juillet 2010)', # NEW
  135         'item_format_date_affdate_jourcourt' => 'Texte sans l\'année en cours ou complet (1er juillet ou 1er juillet 2010)', # NEW
  136         'item_format_date_affdate_mois_annee' => 'Nom du mois suivi de l\'année (juillet 2012)', # NEW
  137         'item_format_date_annee' => 'Année uniquement (2012)', # NEW
  138         'item_format_date_nom_jour_affdate' => 'Texte précédé du nom du jour (dimanche 1er juillet 2012)', # NEW
  139         'item_format_date_numerique_slash' => 'Numérique avec un slash séparateur (01/07/2012)', # NEW
  140         'item_format_date_numerique_tiret' => 'Numérique avec un tiret séparateur (01-07-2012)', # NEW
  141121        'item_groupes_specifiques' => 'només les paraules clau que pertanyen a certs grups',
  142         'item_hasard' => 'hasard (ordre aléatoire)', # NEW
  143122        'item_introduction' => 'introducció',
  144123        'item_jaime' => 'formulari M\'agrada',
   
  149128        'item_limite' => 'un nombre limitat d\'elements',
  150129        'item_liste' => 'llista simple',
  151         'item_logo_site' => 'logo du site', # NEW
  152         'item_logo_syndic_article' => 'première image de l\'article', # NEW
  153         'item_logo_syndic_article_site' => 'première image de l\'article, logo du site sinon', # NEW
  154130        'item_meme_article' => 'en el mateix article',
  155131        'item_meme_rubrique' => 'a la mateixa secció',
   
  162138        'item_nbre_commentaires' => 'número de comentaris',
  163139        'item_nom' => 'per nom',
  164         'item_nom_page' => 'Nom de la page', # NEW
  165140        'item_nom_site' => 'nom del lloc',
  166141        'item_notation' => 'formulari de notació clàssica',
   
  206181        'label_afficher_article' => 'Mostrar l\'article?',
  207182        'label_afficher_articles' => 'Mostrar els articles?',
  208         'label_afficher_articles_titre' => 'Afficher un titre au dessus de chaque liste d\'articles?', # NEW
  209183        'label_afficher_auteurs' => 'Mostrar els autors?',
  210184        'label_afficher_bio' => 'Mostrar la biografia de l\'autor?',
   
  218192        'label_afficher_derniers_articles_syndiques' => 'Mostrar els darrers articles sindicats?',
  219193        'label_afficher_descriptif' => 'Mostrar la descripció?',
  220         'label_afficher_descriptif_complet' => 'Afficher le descriptif en entier ?', # NEW
  221194        'label_afficher_descriptif_site' => 'Mostrar la descripció del lloc?',
  222195        'label_afficher_docs_joints' => 'Mostrar els documents adjunts?',
   
  277250        'label_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Classificació alfabètica per títol?',
  278251        'label_afficher_type' => 'Mostrar el tipus de document?',
  279         'label_afficher_un_titre' => 'Afficher un titre ?', # NEW
  280252        'label_afficher_url' => 'Visualitzar l\'URL?',
  281253        'label_afficher_url_syndic' => 'Mostrar l\'enllaç del fitxer de sindicació?',
  282254        'label_afficher_visites' => 'Mostrar el número de visites?',
  283255        'label_ariane_separateur' => 'Separador:',
  284         'label_ariane_texte' => 'Texte à afficher :', # NEW
  285         'label_ariane_texte_perso' => 'Si titre personnalisé :', # NEW
  286256        'label_article_specifique' => 'Si hi ha article(s) específics(s), quins articles?',
  287257        'label_articles_un_niveau' => 'Mostrar només els articles del primer nivell?',
  288         'label_auto_play' => 'Au chargement de la page, lancer automatiquement le défilement du slider ?', # NEW
  289258        'label_branche_specifique' => 'Si hi ha branca(branques) específica(específiques), quines branques?',
  290259        'label_build_arrows' => 'Mostrar les fletxes de navegació?',
  291260        'label_build_navigation' => 'Mostrar les pestanyes de navegació?',
  292261        'label_build_startstop' => 'Mostrar el botó <i>Lectura / Aturada</i> ?',
  293         'label_choix_logo' => 'Quel logo afficher ?', # NEW
  294262        'label_choix_periode' => 'Permetre al visitant modificar el període?',
  295263        'label_choix_tri' => 'Permetre al visitant modificar la classificació?',
  296264        'label_compteur_articles_selecteur_archives' => 'Mostrar el número d\'articles?',
  297265        'label_delay' => 'Durada (en mili-segons) entre dues transicions:',
  298         'label_description_page' => 'Afficher une description de la page ?', # NEW
  299         'label_description_perso' => 'Description personnalisée :', # NEW
  300266        'label_exclure_article_en_cours' => 'Excloure l\'article en curs de la llista?',
  301267        'label_exclure_auteur_en_cours' => 'Excloure l\'autor en curs de la llista?',
  302268        'label_exclure_breve_en_cours' => 'Excloure la breu en curs de la llista?',
  303269        'label_exclure_evenement_en_cours' => 'Excloure l\'esdeveniment en curs de la llista?',
  304         'label_exclure_extensions' => 'Exclure les extensions (saisir jpg,gif,png par exemple) :', # NEW
  305270        'label_exclure_photos' => 'Excloure les fotografies del portafolis?',
  306271        'label_exclure_site_en_cours' => 'Excloure el lloc en curs de la llista?',
  307272        'label_filtrer_articles' => 'Afegir enllaços per filtrar els elements per articles?',
  308273        'label_filtrer_sous_rubriques' => 'Afegir enllaços per filtrar els elements per subseccions?',
  309         'label_format_date' => 'Choisir le format d\'affichage de la date', # NEW
  310274        'label_formulaire_notation' => 'Si hi ha un formulari de notació, quin?',
  311275        'label_formulaire_reponse_volant' => 'Formulari de resposta volant?',
   
  319283        'label_lien_groupe' => 'L\'enllaç apunta cap a:',
  320284        'label_lien_groupe_mots' => 'Si si, afegir un enllaç cap a la pàgina dels grups de mots?',
  321         'label_lien_objet' => 'Choisir un article ou une rubrique', # NEW
  322285        'label_lien_page_auteurs' => 'Afegir un enllaç cap a la pàgina \'autors\'?',
  323         'label_lien_page_mots' => 'Ajouter un lien vers la page listant tous les mots-clés ?', # NEW
  324         'label_lien_sur_logo' => 'Logo cliquable (lien vers un article ou une rubrique du site) ?', # NEW
  325         'label_lien_sur_titre' => 'Titre cliquable (lien vers l\'article) ?', # NEW
  326286        'label_limite' => 'Si hi ha un número limitat, número d\'objectes a mostrar:',
  327287        'label_liste_articles' => 'Articles a llistar:',
   
  387347        'label_theme' => 'Tema de la barra de desplaçament:',
  388348        'label_thread' => 'Presentació dels fils de discussió:',
  389         'label_titre' => 'Titre :', # NEW
  390349        'label_titre_liste' => 'Si publicació d\'un títol, quin?',
  391350        'label_titre_liste_perso' => 'Si títol personalitzat:',
  392351        'label_titre_noisette' => 'Si es mostra un títol, quin?',
  393352        'label_titre_noisette_perso' => 'Si títol personalitzat:',
  394         'label_titre_racine' => 'Titre de la racine :', # NEW
  395353        'label_toggle_controls' => 'Mostrar els controls de navegació només si es passa per sobre el ratolí?',
  396354        'label_tri' => 'Criteri de classificació:',
  397         'label_url_minical' => 'Page de destination du mini-calendrier', # NEW
  398355        'label_utiliser_image_article' => 'Utilitzar una imatge de l\'article com a logotip si ni l\'article ni la secció parenta tenen logotip?',
  399356        'label_utiliser_logo_article_rubrique' => 'Mostrar el logotip de la secció parenta si l\'article no té logotip?',
  400357        'label_utiliser_logo_breve_rubrique' => 'Mostrar el logotip de la secció parenta si la breu no té logotip?',
  401358        'label_utiliser_logo_evenement_article_rubrique' => 'Mostrar el logotip de l\'article si l\'esdeveniment no té logotip?',
  402         'label_vignette_afficher_date' => 'Ajouter la date de l\'article à la suite du titre ?', # NEW
  403359        'label_vignette_ajout_css' => 'Afegir en dur CSS específics?',
  404         'label_vignette_nb_documents' => 'Ajouter à la suite le nombre de documents joints à l\'article ?', # NEW
  405         'label_vignettes_carrees' => 'Générer des vignettes carrées ?', # NEW
  406         'logo_objet_rubrique' => 'Logo (rubrique si absent)', # NEW
  407360
  408361        // N
   
  421374        'nom_auteur-articles' => 'Articles d\'aquest autor',
  422375        'nom_auteur-contenuprincipal' => 'Contingut principal de l\'autor',
  423         'nom_auteur-documents' => 'Documents de l\'auteur', # NEW
  424376        'nom_auteur-filariane' => 'Fil d\'Ariadna de l\'autor',
  425377        'nom_auteur-formulaire_ecrire_auteur' => 'Formulari d\'enviament de correu electrònic a l\'autor',
  426         'nom_auteur-mots_cles' => 'Mots-Clés de l\'auteur', # NEW
  427         'nom_auteur-portfolio' => 'Portfolio de l\'auteur', # NEW
  428378        'nom_autres_groupes' => 'Altres grups de paraules clau',
  429379        'nom_breve-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la breu',
  430         'nom_breve-documents' => 'Documents de la brève', # NEW
  431380        'nom_breve-filariane' => 'Fil d\'Ariadna de la breu',
  432381        'nom_breve-forum' => 'Fòrum de la breu',
  433382        'nom_breve-mots_cles' => 'Paraules clau de la breu',
  434         'nom_breve-portfolio' => 'Portfolio de la brève', # NEW
  435383        'nom_calendrier_mini' => 'Mini calendari dels esdeveniments',
  436         'nom_calendrier_mini_articles' => 'Mini-calendrier des articles', # NEW
  437         'nom_calendrier_mini_breves' => 'Mini-calendrier des breves', # NEW
  438384        'nom_evenement-contenuprincipal' => 'Contingut principal de l\'esdeveniment',
  439385        'nom_evenement-documents' => 'Documents de l\'esdeveniment',
   
  443389        'nom_evenement-portfolio' => 'Portafolis de l\'esdeveniment',
  444390        'nom_filariane' => 'Fil d\'Ariadna',
  445         'nom_filariane_generique' => 'Fil d\'ariane générique', # NEW
  446391        'nom_formulaire_inscription' => 'Formulari d\'inscripció de nous redactors',
  447392        'nom_formulaire_recherche' => 'Formulari de cerca',
   
  463408        'nom_mot-breves' => 'Breus lligades a la paraula clau',
  464409        'nom_mot-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la paraula clau',
  465         'nom_mot-documents' => 'Documents du mot-clé', # NEW
  466         'nom_mot-documents_lies' => 'Documents liés au mot-clé', # NEW
  467410        'nom_mot-evenements' => 'Esdeveniments lligats a la paraula clau',
  468411        'nom_mot-filariane' => 'Fil d\'Ariadna de la paraula cau',
  469412        'nom_mot-forums' => 'Missatges del fòrum lligats a la paraula clau',
  470413        'nom_mot-mots-meme-groupe' => 'Paraules clau en el mateix grup de mots',
  471         'nom_mot-portfolio' => 'Portfolio du mot-clé', # NEW
  472414        'nom_mot-rubriques' => 'Seccions lligades a la paraula clau',
  473415        'nom_mot-sites' => 'Lloc lligats a la paraula clau',
  474416        'nom_navigation_rubriques' => 'Navegació per seccions',
  475417        'nom_navigation_secteurs_langue' => 'Navegació per seccions del sector de llengua',
  476         'nom_page-404-contenuprincipal' => 'Contenu principal de la page 404', # NEW
  477         'nom_page-404-filariane' => 'Fil d\'ariane de la page 404', # NEW
  478         'nom_page-contenuprincipal' => 'Contenu principal générique', # NEW
  479418        'nom_page-forum-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la pàgina fòrum ',
  480         'nom_page-jour-contenuprincipal' => 'Contenu principal de la page Jour', # NEW
  481419        'nom_page-login-formulaire_login' => 'Formulari d\'identificació',
  482420        'nom_page-plan-contenuprincipal' => 'Contingut principal de la pàgina pla ',
   
  510448        'nom_selection_articles' => 'Articles seleccionats',
  511449        'nom_site-contenuprincipal' => 'Contingut principal del lloc',
  512         'nom_site-documents' => 'Documents du site', # NEW
  513450        'nom_site-filariane' => 'Fil d\'Ariadna del lloc',
  514451        'nom_site-forum' => 'Fòrum del lloc',
  515452        'nom_site-mots_cles' => 'Paraules clau del lloc',
  516         'nom_site-portfolio' => 'Portfolio du site', # NEW
  517453        'nom_site-syndic_articles' => 'Articles sindicats d\'aquest lloc',
  518         'nom_titre_descriptif_site' => 'Títol i descripció del lloc',
  519 
  520         // S
  521         'secteur' => 'Secteur', # NEW
  522         'secteur_exclu' => 'secteur exclu', # NEW
  523         'source_rss' => 'Source RSS', # NEW
  524 
  525         // T
  526         'taille_max' => 'taille maximum :', # NEW
  527         'titre' => 'Titre', # NEW
  528 
  529         // Z
  530         'zbug_erreur_champ' => 'Erreur dans la palise @champ@.', # NEW
  531         'zbug_erreur_critere' => 'Erreur dans le critere @critere@.', # NEW
  532         'zbug_tri_sans_critere' => 'Balise #TRI sans critère de tri dans la boucle' # NEW
   454        'nom_titre_descriptif_site' => 'Títol i descripció del lloc'
  533455);
  534456
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.