Changeset 76176 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2013, 5:02:00 PM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (flickrcc)

Location:
_plugins_/flickr_cc/lang
Files:
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/flickr_cc/lang/flickrcc.xml

  r75497 r76176  
  11<traduction module="flickrcc" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/flickr_cc/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="ast" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=ast" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   2        <langue code="ast" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=ast" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  33        </langue>
  4         <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=ca" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   4        <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=ca" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  55        </langue>
  6         <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=de" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   6        <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=de" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  77        </langue>
  8         <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=en" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   8        <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=en" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  99                <traducteur nom="Mark" lien="http://trad.spip.net/auteur/mark" />
  1010        </langue>
  11         <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=es" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   11        <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=es" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1212        </langue>
  13         <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=fa" total="11" traduits="10" modifs="1" nouveaux="0" pourcent="90.91">
   13        <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=fa" total="11" traduits="10" relire="0" modifs="1" nouveaux="0" pourcent="90.91">
  1414                <traducteur nom="Davood Hossein" lien="http://trad.spip.net/auteur/davood-hossein" />
  1515        </langue>
  16         <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=fr" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   16        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=fr" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1717        </langue>
  18         <langue code="fr_tu" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=fr_tu" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   18        <langue code="fr_tu" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=fr_tu" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1919        </langue>
  20         <langue code="gl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=gl" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   20        <langue code="gl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=gl" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2121        </langue>
  22         <langue code="lb" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=lb" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   22        <langue code="lb" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=lb" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2323        </langue>
  24         <langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=nl" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   24        <langue code="nl" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=nl" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2525        </langue>
  26         <langue code="pt_br" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=pt_br" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   26        <langue code="pt_br" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=pt_br" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2727        </langue>
  28         <langue code="ro" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=ro" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   28        <langue code="ro" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=ro" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2929        </langue>
  30         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=sk" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   30        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=sk" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  3131                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  3232        </langue>
  33         <langue code="tr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=tr" total="11" traduits="11" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   33        <langue code="tr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/flickrcc?lang_cible=tr" total="11" traduits="11" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  3434        </langue>
  3535</traduction>
 • _plugins_/flickr_cc/lang/flickrcc_ast.php

  r63854 r76176  
  1515        'cc_modification' => 'CC - Modificación posible',
  1616        'cc_pas_de_restriction' => 'Ensin torgues conocíes',
  17         'cc_paternite' => 'Creative Commons - Reconocimientu d\'autor',
   17        'cc_paternite' => 'Creative Commons - Reconocimientu dautor',
  1818
  1919        // F
  2020        'fermer' => 'Zarrar',
  21         'flickr_cc_explication' => '<p>Restola imaxes de Creative Commons en Flickr enxertando enriba los términos a guetar. Precisa, si ye\'l casu, los tipos de llicencia embaxo los que tan les imáxenes.</p>
  22 <p>Calca na (o nes) imaxe(s) escoyía(es) ente los resultaos de la gueta: la imaxe améstase de secute col to artículu. Calca enriba\'l nome de l\'autor pa dir a la páxina en Flickr d\'esa imaxen.</p>
   21        'flickr_cc_explication' => '<p>Restola imaxes de Creative Commons en Flickr enxertando enriba los términos a guetar. Precisa, si yel casu, los tipos de llicencia embaxo los que tan les imáxenes.</p>
   22<p>Calca na (o nes) imaxe(s) escoyía(es) ente los resultaos de la gueta: la imaxe améstase de secute col to artículu. Calca enriba’l nome de l’autor pa dir a la páxina en Flickr d’esa imaxen.</p>
  2323<p>Estes imaxes úfrense polos sos respeutivos autores: col envís de respetar los sos derechos y el so trabayu,</p>
  24 <ul><li>nun desanicies la mención de l\'autor y l\'enllace a la so páxina en Flickr ;</li>
   24<ul><li>nun desanicies la mención de l’autor y l’enllace a la so páxina en Flickr ;</li>
  2525<li>respeta rigurosamente la llicencia Creative Commons asociada con cada imaxe (en particular, nun utilizar una imaxe nun proyeutu comercial si la llicencia nun lo permite;</li>
  26 <li>si l\'autor de la imaxe te lo pidiere, debes desaniciar la imaxe del to sitiu nun plazu de 24 hores.</li>
   26<li>si lautor de la imaxe te lo pidiere, debes desaniciar la imaxe del to sitiu nun plazu de 24 hores.</li>
  2727</ul>
  2828<p>Esti productu utiliza l’API Flickr pero nun ta nin sofitáu, nin certificáu por Flickr.</p>',
 • _plugins_/flickr_cc/lang/flickrcc_ca.php

  r63854 r76176  
  2020        'fermer' => 'Tancar',
  2121        'flickr_cc_explication' => '<p>Busqueu imatges Creative Commons a Flickr indicant els termes de la cerca que hi ha més amunt. Eventualment, preciseu el tipus de llicència a les que estan sotmeses les imatges.</p>
  22 <p>Feu un clic al damunt de la (o les) imatge(s) escollida(es) entre els resultats de la cerca: immediatament s\'associa al vostre article. Feu un clic al damunt del nom de l\'autor per accedir a la pàgina Flickr d\'aquesta imatge.</p>
   22<p>Feu un clic al damunt de la (o les) imatge(s) escollida(es) entre els resultats de la cerca: immediatament s’associa al vostre article. Feu un clic al damunt del nom de l’autor per accedir a la pàgina Flickr d’aquesta imatge.</p>
  2323<p>Aquestes imatges es posen a disposició pels seus mateixos autors: per respectar els seus drets i el seu treball, </p>
  24 <ul><li>no suprimiu la menció de l\'autor i l\'enllaç cap a la seva pàgina a Flickr ;</li>
   24<ul><li>no suprimiu la menció de l’autor i l’enllaç cap a la seva pàgina a Flickr ;</li>
  2525<li>respecteu escrupolosament la llicència Creative Commons associada a cada imatge (en concret, no utilitzeu una imatge en un marc comercial si la llicència no ho autoritza;</li>
  26 <li>si l\'autor de la imatge us ho demana, retireu-la del vostre lloc Web en un termini de 24 hores.</li>
   26<li>si lautor de la imatge us ho demana, retireu-la del vostre lloc Web en un termini de 24 hores.</li>
  2727</ul>
  28 <p>Aquest producte utilitza l\'API de Flickr però no està ni sostingut ni certificat per Flickr.</p>',
   28<p>Aquest producte utilitza lAPI de Flickr però no està ni sostingut ni certificat per Flickr.</p>',
  2929
  3030        // R
 • _plugins_/flickr_cc/lang/flickrcc_en.php

  r63854 r76176  
  2222<p>Click on the picture(s) you wish to insert in your article: each will be automatically downloaded and joined to your document. Click on the authors name to view the original page on Flickr.</p>
  2323<p>These pictures are published on Flickr by their own authors: please respect their work and copyright:</p>
  24 <ul><li>don\'t remove the name of the author nor the link to their Flickr page;</li>
  25 <li>respect the terms of the Creative Commons licence of each picture (for instance, don\'t use the picture for commercial use if the licence doesn\'t allow it);</li>
   24<ul><li>dont remove the name of the author nor the link to their Flickr page;</li>
   25<li>respect the terms of the Creative Commons licence of each picture (for instance, don’t use the picture for commercial use if the licence doesn’t allow it);</li>
  2626<li>if the author asks for the removal of a picture from your website, you have to comply within 24 hours.</li>
  2727</ul>
 • _plugins_/flickr_cc/lang/flickrcc_fr.php

  r45778 r76176  
  1818        'fermer' => 'Fermer',
  1919        'flickr_cc_explication' => '<p>Recherchez des images en Creative Commons sur Flickr en indiquant les termes de la recherche ci-dessus. Précisez éventuellement les natures de licences auxquelles sont soumises les images.</p>
  20 <p>Cliquez sur la (ou les) images(s) choisie(s) parmi les résultats de la recherche : elle est immédiatement associée à votre article. Cliquez sur le nom de l\'auteur pour accéder à la page Flickr de cette image.</p>
   20<p>Cliquez sur la (ou les) images(s) choisie(s) parmi les résultats de la recherche : elle est immédiatement associée à votre article. Cliquez sur le nom de lauteur pour accéder à la page Flickr de cette image.</p>
  2121<p>Ces images sont mises à disposition par leurs auteurs respectifs : pour respecter leurs droits et leur travail,</p>
  22 <ul><li>ne supprimez pas la mention de l\'auteur et le lien vers leur page Flickr ;</li>
  23 <li>respectez rigoureusement la licence Creative Commons associée à chaque image (en particulier, n\'utilisez pas une image dans un cadre commercial si la licence de l\'autorise pas ;</li>
  24 <li>si l\'auteur de l\'image vous le demande, vous devez retirer l\'image de votre site dans un délai de 24 heures.</li>
   22<ul><li>ne supprimez pas la mention de lauteur et le lien vers leur page Flickr ;</li>
   23<li>respectez rigoureusement la licence Creative Commons associée à chaque image (en particulier, n’utilisez pas une image dans un cadre commercial si la licence de l’autorise pas ;</li>
   24<li>si l’auteur de l’image vous le demande, vous devez retirer l’image de votre site dans un délai de 24 heures.</li>
  2525</ul>
  2626<p>Ce produit utilise l’API Flickr mais n’est ni soutenu, ni certifié par Flickr.</p>',
 • _plugins_/flickr_cc/lang/flickrcc_fr_tu.php

  r63854 r76176  
  2020        'fermer' => 'Fermer',
  2121        'flickr_cc_explication' => '<p>Recherche des images en Creative Commons sur Flickr en indiquant les termes de la recherche ci-dessus. Précise éventuellement les natures de licences auxquelles sont soumises les images.</p>
  22 <p>Clique sur la (ou les) images(s) choisie(s) parmi les résultats de la recherche : elle est immédiatement associée à ton article. Clique sur le nom de l\'auteur pour accéder à la page Flickr de cette image.</p>
   22<p>Clique sur la (ou les) images(s) choisie(s) parmi les résultats de la recherche : elle est immédiatement associée à ton article. Clique sur le nom de lauteur pour accéder à la page Flickr de cette image.</p>
  2323<p>Ces images sont mises à disposition par leurs auteurs respectifs : pour respecter leurs droits et leur travail,</p>
  24 <ul><li>ne supprime pas la mention de l\'auteur et le lien vers leur page Flickr ;</li>
  25 <li>respecte rigoureusement la licence Creative Commons associée à chaque image (en particulier, n\'utilise pas une image dans un cadre commercial si la licence de l\'autorise pas ;</li>
  26 <li>si l\'auteur de l\'image te le demande, tu dois retirer l\'image de ton site dans un délai de 24 heures.</li>
   24<ul><li>ne supprime pas la mention de lauteur et le lien vers leur page Flickr ;</li>
   25<li>respecte rigoureusement la licence Creative Commons associée à chaque image (en particulier, n’utilise pas une image dans un cadre commercial si la licence de l’autorise pas ;</li>
   26<li>si l’auteur de l’image te le demande, tu dois retirer l’image de ton site dans un délai de 24 heures.</li>
  2727</ul>
  2828<p>Ce produit utilise l’API Flickr mais n’est ni soutenu, ni certifié par Flickr.</p>',
 • _plugins_/flickr_cc/lang/flickrcc_lb.php

  r63854 r76176  
  1919        // F
  2020        'fermer' => 'Zoumaachen',
  21         'flickr_cc_explication' => '<p>Sicht Creative Commons Biller op Flickr andeem dir hei eng Sich agidd. Präziséiert och wéi eng Lizenz d\'Biller sollen hun.</p>
  22 <p>Klickt op d\'Bild oder op d\'Biller vum Resultat: si ginn direkt un ären Artikel ugebonnen. Klickt op de Numm vum Auteur fir op d\'Flickr-Säit vun dësem Bild ze kommen.</p>
   21        'flickr_cc_explication' => '<p>Sicht Creative Commons Biller op Flickr andeem dir hei eng Sich agidd. Präziséiert och wéi eng Lizenz dBiller sollen hun.</p>
   22<p>Klickt op d’Bild oder op d’Biller vum Resultat: si ginn direkt un ären Artikel ugebonnen. Klickt op de Numm vum Auteur fir op d’Flickr-Säit vun dësem Bild ze kommen.</p>
  2323<p>Dës Biller ginn vun den Auteuren zur Verfügung gestallt: fir hier Rechter an hier Aarbecht ze respektéieren,</p>
  24 <ul><li>läscht d\'Mentioun vum Auteur an de Link op d\'Flickr-Säit nët;</li>
  25 <li>respektéiert genee d\'Creative Commons Lizenz vun all Bild;</li>
  26 <li>wann den Auteur dat verlaangt musst dir innerhalb vu 24 Stonnen d\'Bild vun ärem Site läschen.</li>
   24<ul><li>läscht d’Mentioun vum Auteur an de Link op d’Flickr-Säit nët;</li>
   25<li>respektéiert genee dCreative Commons Lizenz vun all Bild;</li>
   26<li>wann den Auteur dat verlaangt musst dir innerhalb vu 24 Stonnen dBild vun ärem Site läschen.</li>
  2727</ul>
  28 <p>Dëst Produkt benotzt d\'API vu Flickr mais ass awer nët vu Flickr ënnerstëtzt oder zertifiéiert.</p>',
   28<p>Dëst Produkt benotzt dAPI vu Flickr mais ass awer nët vu Flickr ënnerstëtzt oder zertifiéiert.</p>',
  2929
  3030        // R
 • _plugins_/flickr_cc/lang/flickrcc_nl.php

  r63854 r76176  
  2020        'fermer' => 'Sluiten',
  2121        'flickr_cc_explication' => '<p>Beoogt beelden in Creatieve Commons op Flickr door de termen van het onderzoek hierboven aan te geven. Geeft eventueel de aard van vergunningen aan waaraan de beelden worden voorgelegd.</p>
  22 <p>Klikt op (of ze) de beelden gekozen onder de resultaten van het onderzoek  : zij wordt onmiddellijk verenigd met uw artikel. Klikt op de naam van de auteur om op de bladzijde Flickr van dit beeld te bereiken.</p>
   22<p>Klikt op (of ze) de beelden gekozen onder de resultaten van het onderzoek : zij wordt onmiddellijk verenigd met uw artikel. Klikt op de naam van de auteur om op de bladzijde Flickr van dit beeld te bereiken.</p>
  2323<p>Deze beelden worden ter beschikking gesteld door hun respectieve auteurs : om hun rechten en hun werk te eerbiedigen, </p>
  2424<ul><li>schaft de vermelding van de auteur en de band naar hun bladzijde Flickr niet af ;</li>
 • _plugins_/flickr_cc/lang/flickrcc_tr.php

  r63854 r76176  
  1919        // F
  2020        'fermer' => 'Kapat',
  21         'flickr_cc_explication' => 'Flickr\'da, yukarıdaki arama terimlerini belirterek Creative Commons resimleri arayın. Ayrıca resimlerin lisans tiplerini de belirtin. </p>
   21        'flickr_cc_explication' => 'Flickrda, yukarıdaki arama terimlerini belirterek Creative Commons resimleri arayın. Ayrıca resimlerin lisans tiplerini de belirtin. </p>
  2222<p>Arama sonucundaki resme veya resimlere tıklayın : resim hemen makalenize bağlanacaktır. Bu resme ait sayfaya erişmek için yazar ismine tıklayın. </p>
  2323<p>Bu resimler sırayla belirtilen yazarlara aittir ve kullanımınıza sunulmuştur : haklarına ve çalışmalarına saygı göstermek için ,</p>
   
  2626<li>eğer yazar talep ederse resmi sitenizden 24 saat içinde silmelisiniz.</li>
  2727</ul>
  28 <p>Bu rüürn Flickr API\'sini kullanır ama ne destek verir ne de Flickr tarafından tanınmıştır.</p>',
   28<p>Bu rüürn Flickr APIsini kullanır ama ne destek verir ne de Flickr tarafından tanınmıştır.</p>',
  2929
  3030        // R
  31         'rechercher_flickr' => 'Flickr\'da ara',
   31        'rechercher_flickr' => 'Flickrda ara',
  3232        'resultat_par_date' => 'tarihe göre',
  3333        'resultat_par_interet' => 'ilgiye göre',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.