Changeset 76186 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2013, 5:02:17 PM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (genespip)

Location:
_plugins_/genespip_2_0/lang
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/genespip_2_0/lang/genespip.xml

  r75508 r76186  
  11<traduction module="genespip" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/genespip_2_0/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=ca" total="180" traduits="178" modifs="1" nouveaux="1" pourcent="98.89">
   2        <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=ca" total="180" traduits="178" relire="0" modifs="1" nouveaux="1" pourcent="98.89">
  33                <traducteur nom="Benitron" lien="http://trad.spip.net/auteur/benitron" />
  44                <traducteur nom="merce" lien="http://trad.spip.net/auteur/merce" />
  55        </langue>
  6         <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=en" total="180" traduits="180" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   6        <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=en" total="180" traduits="180" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  77                <traducteur nom="Benitron" lien="http://trad.spip.net/auteur/benitron" />
  88                <traducteur nom="Paolo" lien="http://trad.spip.net/auteur/paolo" />
  99        </langue>
  10         <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=fa" total="180" traduits="177" modifs="1" nouveaux="2" pourcent="98.33">
   10        <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=fa" total="180" traduits="177" relire="0" modifs="1" nouveaux="2" pourcent="98.33">
  1111                <traducteur nom="Davood Hossein" lien="http://trad.spip.net/auteur/davood-hossein" />
  1212        </langue>
  13         <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=fr" total="180" traduits="180" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   13        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=fr" total="180" traduits="180" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1414        </langue>
  15         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=sk" total="180" traduits="180" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   15        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/genespip?lang_cible=sk" total="180" traduits="180" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1616                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  1717        </langue>
 • _plugins_/genespip_2_0/lang/genespip_ca.php

  r75508 r76186  
  99
  1010        // A
  11         'a_ete_mise_a_la_poubelle' => 's\'ha posat a la paperera',
  12         'acces_non' => 'Drets d\'accés » restringit',
  13         'acces_oui' => 'Drets d\'accés» detalls de les fitxes',
  14         'acces_restreint' => 'L\'accés a aquest lloc està limitat',
   11        'a_ete_mise_a_la_poubelle' => 'sha posat a la paperera',
   12        'acces_non' => 'Drets daccés » restringit',
   13        'acces_oui' => 'Drets daccés» detalls de les fitxes',
   14        'acces_restreint' => 'Laccés a aquest lloc està limitat',
  1515        'administrateur' => 'Administrador',
  1616        'adresse' => 'Adreça',
   
  2020        'ajouter_nouveau_lien_article_spip_existant' => 'Afegir un nou enllaç cap a un article SPIP existent',
  2121        'annuler' => 'Anular ',
  22         'arborescence_des' => 'Veure l\'arbre',
   22        'arborescence_des' => 'Veure larbre',
  2323        'arbre_asc' => 'Arbre ascendent',
  2424        'article_spip_lie' => 'Núm. article SPIP lligat',
   
  3636        'charger' => 'Carregar',
  3737        'choisir' => 'Escollir',
  38         'cliquer_ici_pour_lier_article_avec_fiche' => 'Fer un clic aquí per enllaçar l\'article a la fitxa',
   38        'cliquer_ici_pour_lier_article_avec_fiche' => 'Fer un clic aquí per enllaçar larticle a la fitxa',
  3939        'confirmer' => 'Confirmar',
  4040        'contact' => 'Contacte',
   
  5353        'derniere_modif_le' => 'Darrera modificació el ',
  5454        'derniere_modification' => 'Darrera actualització de la fitxa',
  55         'descriptif_cfg' => '<p>Aquesta zona permet configurar les variables de base del connector.</p><p> Per funcionar correctament aquest connector s\'ha d\'instal·lar en paral·lel amb el connector cfg</p>',
   55        'descriptif_cfg' => '<p>Aquesta zona permet configurar les variables de base del connector.</p><p> Per funcionar correctament aquest connector s’ha d’instal·lar en paral·lel amb el connector cfg</p>',
  5656        'detail_fiche' => 'Detall fitxa',
  5757        'document' => 'Documents', # MODIF
   
  9898        'indication_format_photo' => '<br />Pes màxim 100 Kb',
  9999        'individu' => 'individu',
  100         'info_centans' => '<p>Prohibir sistemàticament la publicació de dates que tinguin menys de 100 anys.<br />Aquesta opció només s\'aplica als visitants.<br />Si aquesta opció està desactivada, és possible limitar la publicació fitxa per fitxa.</p>',
   100        'info_centans' => '<p>Prohibir sistemàticament la publicació de dates que tinguin menys de 100 anys.<br />Aquesta opció només saplica als visitants.<br />Si aquesta opció està desactivada, és possible limitar la publicació fitxa per fitxa.</p>',
  101101        'info_deces' => 'Info defunció',
  102         'info_doc' => '<p>Connector de genealogia.</p> <p>Publicar la vostra genealogia a Internet a partir d\'un lloc SPIP.</p>',
   102        'info_doc' => '<p>Connector de genealogia.</p> <p>Publicar la vostra genealogia a Internet a partir dun lloc SPIP.</p>',
  103103        'info_gedcom_etape1' => 'El vostre arbre està buit, importar un fitxer GedCom (1 MB Màx.) o crear una nova fitxa.<br />',
  104         'info_gedcom_etape2' => 'Per tal d\'importar el vostre fitxer GedCom, GeneSPIP necessita conèixer el vostre mètode de tractament de l\'entrada "PLAC"<br />GeneSPIP a seleccionar les 5 primeres entrades  "PLAC". Escolliu-ne una que servirà de referència per les noves',
  105         'info_gedcom_etape3' => 'A partir de l\'entrada escollida, seleccioneu per cada informació com GeneSPIP l\'ha de traduir ',
   104        'info_gedcom_etape2' => 'Per tal d’importar el vostre fitxer GedCom, GeneSPIP necessita conèixer el vostre mètode de tractament de l’entrada "PLAC"<br />GeneSPIP a seleccionar les 5 primeres entrades  "PLAC". Escolliu-ne una que servirà de referència per les noves',
   105        'info_gedcom_etape3' => 'A partir de l’entrada escollida, seleccioneu per cada informació com GeneSPIP l’ha de traduir ',
  106106        'info_mariage' => 'Info casament',
  107107        'info_multilingue' => '<p>Mostrar la cibertira multilingüe al lloc.<br />Aneu al menú multilingüe de SPIP per desactivar les llengües inútils</p>',
  108108        'info_naissance' => 'Info naixement',
  109109        'info_pub' => '<p>Els ingressos publicitaris estan destinats al creador de GeneSPIP. Podeu situar la vostra pròpia cibertira publicitària modificant el contingut del fitxer pub/200x200genespip.html. Aboneu-vos al programa de Google AdSense si voleu crear la vostra cibertira</p>',
  110         'info_restriction_acces' => '<p>Limitar l\'accés als detalls de les fitxes al lloc públic</p>',
   110        'info_restriction_acces' => '<p>Limitar laccés als detalls de les fitxes al lloc públic</p>',
  111111        'info_restriction_acces0' => '<b>0</b>: Limitació als administradors',
  112112        'info_restriction_acces1' => '<b>1</b> : Limitació als administradors i redactors',
   
  118118
  119119        // J
  120         'journal' => 'Diari d\'esdeveniments',
   120        'journal' => 'Diari desdeveniments',
  121121
  122122        // L
   
  128128        'limitation_non' => '(» Dates visibles)',
  129129        'limitation_oui' => '(» Dates invisibles)',
  130         'liste_des_articles' => 'Llista d\'articles SPIP',
   130        'liste_des_articles' => 'Llista darticles SPIP',
  131131        'liste_des_enfants' => 'Llista dels nens',
  132132        'liste_des_lieux' => 'Llista dels llocs',
  133133        'liste_des_personnes_nees' => 'Llista de les persones nascudes',
  134         'liste_des_unions' => 'Llista d\'unions',
   134        'liste_des_unions' => 'Llista dunions',
  135135        'liste_noms' => 'Llista dels noms',
  136136        'liste_patronyme' => 'Llista de cognoms',
 • _plugins_/genespip_2_0/lang/genespip_en.php

  r69038 r76186  
  5454        'derniere_modif_le' => 'Last modified on',
  5555        'derniere_modification' => 'Last file update',
  56         'descriptif_cfg' => '<p>This zone is used to configure the plugin\\\'s basic variables.</p><p> In order to work properly, this plugin must be installed in parallel with the cfg plugin</p>',
   56        'descriptif_cfg' => '<p>This zone is used to configure the plugin\\s basic variables.</p><p> In order to work properly, this plugin must be installed in parallel with the cfg plugin</p>',
  5757        'detail_fiche' => 'File details',
  5858        'document' => 'Document',
   
  106106        'info_gedcom_etape3' => 'Starting from the chosen entry, select how GeneSPIP should translate each piece of information',
  107107        'info_mariage' => 'Marriage info',
  108         'info_multilingue' => '<p>Display the multilingual header on the site.<br />Use SPIP\\\'s multilingual menu to disable any unused languages</p>',
   108        'info_multilingue' => '<p>Display the multilingual header on the site.<br />Use SPIP\\s multilingual menu to disable any unused languages</p>',
  109109        'info_naissance' => 'Birth info',
  110         'info_pub' => '<p>The advertising revenues are intended for the creator of GeneSPIP, and you can insert your own advertising header by modifying the contents of the file: pub/200x200genespip.html - subscribe to google\\\'s adsense campaign if you want to create your own header</p>',
   110        'info_pub' => '<p>The advertising revenues are intended for the creator of GeneSPIP, and you can insert your own advertising header by modifying the contents of the file: pub/200x200genespip.html - subscribe to google\\s adsense campaign if you want to create your own header</p>',
  111111        'info_restriction_acces' => '<p>Restrict access to the sheet details on the public site</p>',
  112112        'info_restriction_acces0' => '<b>0</b> : Restricted to administrators',
 • _plugins_/genespip_2_0/lang/genespip_fr.php

  r59826 r76186  
  88        // A
  99        'a_ete_mise_a_la_poubelle' => 'a été mise à la poubelle',
  10         'acces_non' => 'Droits d´accès » restreint',
  11         'acces_oui' => 'Droits d´accès » détails des fiches',
   10        'acces_non' => 'Droits d´accès » restreint',
   11        'acces_oui' => 'Droits d´accès » détails des fiches',
  1212        'acces_restreint' => 'L´accès à ce site est limité',
  1313        'administrateur' => 'Administrateur',
   
  2020        'arborescence_des' => 'Voir l´arborescence des',
  2121        'arbre_asc' => 'Arbre ascendant',
  22         'article_spip_lie' => 'N° article SPIP lié',
   22        'article_spip_lie' => 'N° article SPIP lié',
  2323        'aucune_fiche_possede_numero' => 'Aucune fiche possède ce numéro',
  2424        'avec' => 'avec',
   
  108108        'info_pub' => '<p>Les revenus publicitaires sont déstinés au créateur de GeneSPIP, vous pouvez placer votre propre banniere publicitaire en modifiant le contenu du fichier pub/200x200genespip.html, abonnez-vous au programme google adsense si vous souhaitez créer votre banniere</p>',
  109109        'info_restriction_acces' => '<p>Limiter les accès aux détails des fiches sur le site public</p>',
  110         'info_restriction_acces0' => '<b>0</b> : Limitation aux administrateurs',
  111         'info_restriction_acces1' => '<b>1</b> : Limitation aux administrateurs et rédacteurs',
  112         'info_restriction_acces2' => '<b>2</b> : Limitation aux administrateurs, rédacteurs et visiteurs(privée)',
  113         'info_restriction_acces3' => '<b>3</b> : Aucune limitation',
   110        'info_restriction_acces0' => '<b>0</b> : Limitation aux administrateurs',
   111        'info_restriction_acces1' => '<b>1</b> : Limitation aux administrateurs et rédacteurs',
   112        'info_restriction_acces2' => '<b>2</b> : Limitation aux administrateurs, rédacteurs et visiteurs(privée)',
   113        'info_restriction_acces3' => '<b>3</b> : Aucune limitation',
  114114        'informations_sur_la_base' => 'Informations sur la base',
  115115        'inscription' => 'Inscription',
   
  125125        'lieux' => 'Lieux',
  126126        'limitation' => 'Rendre invisible les dates sur le site publique',
  127         'limitation_non' => '(» Dates visibles)',
  128         'limitation_oui' => '(» Dates invisibles)',
   127        'limitation_non' => '( » Dates visibles)',
   128        'limitation_oui' => '( » Dates invisibles)',
  129129        'liste_des_articles' => 'Liste des articles SPIP',
  130130        'liste_des_enfants' => 'Liste des enfants',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.