Changeset 76218 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2013, 5:02:49 PM (7 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (menus)

Location:
_plugins_/menus/trunk/lang
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus.xml

  r75540 r76218  
  11<traduction module="menus" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/menus/trunk/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="ar" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=ar" total="149" traduits="76" modifs="0" nouveaux="73" pourcent="51.01">
   2        <langue code="ar" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=ar" total="152" traduits="76" relire="0" modifs="0" nouveaux="76" pourcent="50.00">
  33                <traducteur nom="George" lien="http://trad.spip.net/auteur/جورج-قندلفت" />
  44        </langue>
  5         <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=ca" total="149" traduits="81" modifs="4" nouveaux="64" pourcent="54.36">
   5        <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=ca" total="152" traduits="81" relire="0" modifs="4" nouveaux="67" pourcent="53.29">
  66        </langue>
  7         <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=de" total="149" traduits="149" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   7        <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=de" total="152" traduits="149" relire="0" modifs="0" nouveaux="3" pourcent="98.03">
  88                <traducteur nom="klaus++" lien="http://trad.spip.net/auteur/klaus" />
  99        </langue>
  10         <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=en" total="149" traduits="149" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   10        <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=en" total="152" traduits="149" relire="0" modifs="0" nouveaux="3" pourcent="98.03">
  1111                <traducteur nom="kent1" lien="" />
  1212                <traducteur nom="Mark" lien="http://trad.spip.net/auteur/mark" />
   
  1414                <traducteur nom="Suske" lien="http://trad.spip.net/auteur/suske" />
  1515        </langue>
  16         <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=es" total="149" traduits="149" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   16        <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=es" total="152" traduits="149" relire="0" modifs="0" nouveaux="3" pourcent="98.03">
  1717                <traducteur nom="dani" lien="http://trad.spip.net/auteur/dani" />
  1818                <traducteur nom="Raquel S. Bujaldón" lien="http://trad.spip.net/auteur/raquel" />
  1919                <traducteur nom="tin" lien="http://trad.spip.net/auteur/tin" />
  2020        </langue>
  21         <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=fa" total="149" traduits="146" modifs="1" nouveaux="2" pourcent="97.99">
   21        <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=fa" total="152" traduits="146" relire="0" modifs="1" nouveaux="5" pourcent="96.05">
  2222                <traducteur nom="Davood Hossein" lien="http://trad.spip.net/auteur/davood-hossein" />
  2323        </langue>
  24         <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=fr" total="149" traduits="149" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   24        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=fr" total="152" traduits="149" relire="0" modifs="0" nouveaux="3" pourcent="98.03">
  2525        </langue>
  26         <langue code="it" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=it" total="149" traduits="81" modifs="4" nouveaux="64" pourcent="54.36">
   26        <langue code="it" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=it" total="152" traduits="81" relire="0" modifs="4" nouveaux="67" pourcent="53.29">
  2727        </langue>
  28         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=sk" total="149" traduits="149" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   28        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=sk" total="152" traduits="149" relire="0" modifs="0" nouveaux="3" pourcent="98.03">
  2929                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  3030        </langue>
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_ca.php

  r75540 r76218  
  99
  1010        // D
  11         'description_menu_accueil' => 'Enllaç cap a la pàgina d\'inici del lloc.',
  12         'description_menu_articles_rubrique' => 'Mostra la llista d\'articles d\'una secció.',
   11        'description_menu_accueil' => 'Enllaç cap a la pàgina dinici del lloc.',
   12        'description_menu_articles_rubrique' => 'Mostra la llista d’articles d’una secció.',
  1313        'description_menu_deconnecter' => 'Si el visitant està connectat, afegeix una entrada proposant-li la desconnexió.',
  14         'description_menu_espace_prive' => 'Enllaç que permet connectar-se al lloc, si encara no ho estem, i després anar a l\'espai privat sempre i quan estiguem autoritzats a fer-ho.',
  15         'description_menu_groupes_mots' => 'Mostra automàticament un menú que llista les paraules del grup i els articles lligats. Per defecte, mostra la llista dels grups de paraules i les paraules lligades. Si un esquelet grups_paraules.html existeix, s\'utilitzarà l\'enllaç cap al grup.',
   14        'description_menu_espace_prive' => 'Enllaç que permet connectar-se al lloc, si encara no ho estem, i després anar a lespai privat sempre i quan estiguem autoritzats a fer-ho.',
   15        'description_menu_groupes_mots' => 'Mostra automàticament un menú que llista les paraules del grup i els articles lligats. Per defecte, mostra la llista dels grups de paraules i les paraules lligades. Si un esquelet grups_paraules.html existeix, s’utilitzarà l’enllaç cap al grup.',
  1616        'description_menu_lien' => 'Afegeix un enllaç arbitrari, intern (URL relativa) o extern (http://...).',
  17         'description_menu_mapage' => 'Si el visitant està connectat, afegeix un enllaç cap a la pàgina de l\'autor.',
   17        'description_menu_mapage' => 'Si el visitant està connectat, afegeix un enllaç cap a la pàgina de lautor.',
  1818        'description_menu_mots' => 'Mostra automàticament un menú que llista els articles lligats a la paraula clau.',
  19         'description_menu_objet' => 'Crea un enllaç cap a un objecte d\'SPIP: article, secció o un altre. Per defecte, l\'entrada tindrà el títol de l\'objecte.',
   19        'description_menu_objet' => 'Crea un enllaç cap a un objecte d’SPIP: article, secció o un altre. Per defecte, l’entrada tindrà el títol de l’objecte.',
  2020        'description_menu_page_speciale' => 'Afegeix un enllaç cap a un esquelet accessible per un URL del tipus <code>spip.php?page=nom&param1=xx&param2=yyy...</code> Aquestes pàgines sovint són subministrades per connectors.',
  21         'description_menu_secteurlangue' => 'Aquesta entrada és específica pels llocs que utilitzen un sector per llengua. Mostra automàticament un menú que llista les seccions del sector corresponent a la llengua de la pàgina i, si es vol, les subseccions a diferents nivells. Per defecte, mostra totes les seccions des de l\'arrel, ordenades per títol (numèricament i després alfabèticament).',
   21        'description_menu_secteurlangue' => 'Aquesta entrada és específica pels llocs que utilitzen un sector per llengua. Mostra automàticament un menú que llista les seccions del sector corresponent a la llengua de la pàgina i, si es vol, les subseccions a diferents nivells. Per defecte, mostra totes les seccions des de larrel, ordenades per títol (numèricament i després alfabèticament).',
  2222
  2323        // E
   
  2828        'editer_menus_titre' => 'Menús del lloc',
  2929        'entree_aucun' => 'Cap',
  30         'entree_choisir' => 'Escolliu el tipus d\'entrada que voleu afegir:',
  31         'entree_css' => 'Classes CSS de l\'entrada', # MODIF
   30        'entree_choisir' => 'Escolliu el tipus dentrada que voleu afegir:',
   31        'entree_css' => 'Classes CSS de lentrada', # MODIF
  3232        'entree_id_groupe' => 'Número del grup de paraula clau',
  3333        'entree_id_mot' => 'Número de la paraula clau',
  3434        'entree_id_objet' => 'Número',
  3535        'entree_id_rubrique' => 'Número de la secció pare',
  36         'entree_infini' => 'Fins l\'infinit',
   36        'entree_infini' => 'Fins linfinit',
  3737        'entree_mapage' => 'La meva pàgina personal',
  3838        'entree_niveau' => 'Nivell de les subseccions',
  39         'entree_nombre_articles' => 'Número d\'articles com a màxim (0 per defecte)',
   39        'entree_nombre_articles' => 'Número darticles com a màxim (0 per defecte)',
  4040        'entree_page' => 'Nom de la pàgina',
  4141        'entree_parametres' => 'Llista dels paràmetres',
   
  4444        'entree_sur_n_niveaux' => 'A @n@ nivell(s)',
  4545        'entree_titre' => 'Títol',
  46         'entree_titre_connecter' => 'Títol per l\'accés al formulari d\'identificació',
  47         'entree_titre_prive' => 'Títol per accedir a l\'espai privat',
  48         'entree_tri_alpha' => 'Criteri d\'ordenació (alfabètic)', # MODIF
  49         'entree_tri_num' => 'Criteri d\'ordenació (numèric)', # MODIF
  50         'entree_type_objet' => 'Tipus d\'objecte',
   46        'entree_titre_connecter' => 'Títol per l’accés al formulari d’identificació',
   47        'entree_titre_prive' => 'Títol per accedir a lespai privat',
   48        'entree_tri_alpha' => 'Criteri dordenació (alfabètic)', # MODIF
   49        'entree_tri_num' => 'Criteri dordenació (numèric)', # MODIF
   50        'entree_type_objet' => 'Tipus dobjecte',
  5151        'entree_url' => 'Adreça',
  52         'erreur_aucun_type' => 'No s\'ha trobat cap entrada.',
   52        'erreur_aucun_type' => 'No sha trobat cap entrada.',
  5353        'erreur_autorisation' => 'No estàs autoritzat per modificar els menús.',
  5454        'erreur_identifiant_deja' => 'Aquest identificador ja es utilitzat per un menú.',
  55         'erreur_identifiant_forme' => 'L\'identificador només pot contenir lletres, xifres o el caràcter subratllat.',
   55        'erreur_identifiant_forme' => 'Lidentificador només pot contenir lletres, xifres o el caràcter subratllat.',
  5656        'erreur_menu_inexistant' => 'El menú demanat número @id@ no existeix.',
  57         'erreur_mise_a_jour' => 'S\'ha produït un error durant l\'actualització de la base de dades .',
   57        'erreur_mise_a_jour' => 'S’ha produït un error durant l’actualització de la base de dades .',
  5858        'erreur_parametres' => 'Hi ha un error en els paràmetres de la pàgina',
  59         'erreur_type_menu' => 'Has d\'escollir un tipus de menú',
   59        'erreur_type_menu' => 'Has descollir un tipus de menú',
  6060
  6161        // F
   
  7070        'formulaire_identifiant_explication' => 'Doneu una paraula clau única que us permetrà cridar fàcilment el vostre menú.',
  7171        'formulaire_importer' => 'Importar un menú',
  72         'formulaire_importer_explication' => 'Si heu exportar un menú a dins d\'un fitxer, ara el podreu importar.',
   72        'formulaire_importer_explication' => 'Si heu exportar un menú a dins dun fitxer, ara el podreu importar.',
  7373        'formulaire_modifier_entree' => 'Modificar aquesta entrada',
  7474        'formulaire_modifier_menu' => 'Modificar el menú:',
   
  9191        // N
  9292        'nom_menu_accueil' => 'Inici',
  93         'nom_menu_articles_rubrique' => 'Articles d\'una secció',
   93        'nom_menu_articles_rubrique' => 'Articles duna secció',
  9494        'nom_menu_deconnecter' => 'Desconnectar-se',
  95         'nom_menu_espace_prive' => 'Connectar-se / enllaç cap a l\'espai privat',
  96         'nom_menu_groupes_mots' => 'Paraules clau i Articles d\'un Grup de paraules',
   95        'nom_menu_espace_prive' => 'Connectar-se / enllaç cap a lespai privat',
   96        'nom_menu_groupes_mots' => 'Paraules clau i Articles dun Grup de paraules',
  9797        'nom_menu_lien' => 'Enllaç arbitrari',
  9898        'nom_menu_mapage' => 'La meva pàgina',
  99         'nom_menu_mots' => 'Articles d\'una Paraula clau',
   99        'nom_menu_mots' => 'Articles duna Paraula clau',
  100100        'nom_menu_objet' => 'Article, secció o un altre objecte SPIP',
  101101        'nom_menu_page_speciale' => 'Enllaç cap a una pàgina esquelet',
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_en.php

  r68871 r76218  
  1212
  1313        // D
  14         'description_menu_accueil' => 'Link to website\'s home page.',
   14        'description_menu_accueil' => 'Link to websites home page.',
  1515        'description_menu_articles_rubrique' => 'Display the list of articles in a section.',
  1616        'description_menu_deconnecter' => 'If the visitor is connected, add an entry offering disconnection.',
  17         'description_menu_espace_prive' => 'Link enabling the connection to the site if you aren\'t already connected, and then to enter the private space if you are authorised to do so.',
   17        'description_menu_espace_prive' => 'Link enabling the connection to the site if you arent already connected, and then to enter the private space if you are authorised to do so.',
  1818        'description_menu_groupes_mots' => 'Automatically show a menu listing the keyword of the group and the linked articles. By default it shows the list of keyword groups and the keywords within them. If a groupes_mots.html template exists, the link to the group is used.',
  1919        'description_menu_lien' => 'Adds an individually specified link, either an internal one (relative URL), or an external one (http://...).',
   
  8888        'erreur_identifiant_deja' => 'This identifier is already used by another menu.',
  8989        'erreur_identifiant_forme' => 'Identifier must contain only letters, digits or underscores.',
  90         'erreur_menu_inexistant' => 'Menu number @id@ doesn\'t exist.',
   90        'erreur_menu_inexistant' => 'Menu number @id@ doesnt exist.',
  9191        'erreur_mise_a_jour' => 'An error occured during database update.',
  9292        'erreur_parametres' => 'There is an error in the parameters of the page',
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_es.php

  r70372 r76218  
  3434        'editer_menus_nouveau' => 'Crear un nuevo menú',
  3535        'editer_menus_titre' => 'Menús del sitio',
  36         'entree_afficher_articles' => 'Incluir los artículos en en el menú  ? (escribe "oui" para para que ocurra)',
   36        'entree_afficher_articles' => 'Incluir los artículos en en el menú ? (escribe "oui" para para que ocurra)',
  3737        'entree_afficher_item_suite' => 'Incluir los artículos en el menu ? (escribe "oui" para esto)',
  3838        'entree_articles_max' => 'Si es así, ¿ver los artículos sólo si la sección contiene como máximo xx artículos? (indicar el máximo número de artículos, o bien dejar en blanco para mostrar todos los artículos)',
   
  149149        'noisette_description' => 'Inserta un menú definido con el plugin Menús',
  150150        'noisette_label_afficher_titre_menu' => 'Mostrar el título del menú ?',
  151         'noisette_label_identifiant' => 'Menú a mostrar  :',
   151        'noisette_label_identifiant' => 'Menú a mostrar :',
  152152        'noisette_nom_noisette' => 'Menú',
  153153        'nom_menu_accueil' => 'Inicio',
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_fr.php

  r68722 r76218  
  77
  88        // C
  9         'confirmer_supprimer_entree' => 'Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ?',
   9        'confirmer_supprimer_entree' => 'Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée ?',
  1010
  1111        // D
  12         'description_menu_accueil' => 'Lien vers la page d\'accueil du site.',
  13         'description_menu_articles_rubrique' => 'Affiche la liste des articles d\'une rubrique.',
   12        'description_menu_accueil' => 'Lien vers la page daccueil du site.',
   13        'description_menu_articles_rubrique' => 'Affiche la liste des articles dune rubrique.',
  1414        'description_menu_deconnecter' => 'Si le visiteur est connecté, ajoute une entrée lui proposant la déconnexion.',
  15         'description_menu_espace_prive' => 'Lien permettant de se connecter au site si on ne l\'est pas déjà, puis d\'aller dans l\'espace privé si l\'on y est autorisé.',
   15        'description_menu_espace_prive' => 'Lien permettant de se connecter au site si on ne l’est pas déjà, puis d’aller dans l’espace privé si l’on y est autorisé.',
  1616        'description_menu_groupes_mots' => 'Affiche automatiquement un menu listant les mots du groupe et les articles liés. Par défaut, affiche la liste des groupes de mots et les mots liés. Si un squelette groupes_mots.html existe, le lien vers le groupe est utilisé.',
  1717        'description_menu_lien' => 'Ajoute un lien arbitraire, en interne (URL relative) ou externe (http://...).',
  1818        'description_menu_mapage' => 'Si le visiteur est connecté, ajoute un lien vers sa page auteur.',
  1919        'description_menu_mots' => 'Affiche automatiquement un menu listant les articles liés au mot clé.',
  20         'description_menu_objet' => 'Crée un lien vers un objet de SPIP : article, rubrique ou autre. Par défaut, l\'entrée aura le titre de l\'objet.',
  21         'description_menu_page_speciale' => 'Ajoute un lien vers un squelette page accessible par une url du type <code>spip.php?page=nom&param1=xx&param2=yyy...</code> Ces pages sont souvent fournies par des plugins.',
  22         'description_menu_page_speciale_zajax' => 'Ajoute un lien vers un bloc d\'une page accessible par une url du type <code>spip.php?page=nom&param1=xx&param2=yyy...</code> Ceci nécéssite une squelette de type Z et le plugin <a href="http://www.spip-contrib.net/MediaBox">médiabox</a>.',
   20        'description_menu_objet' => 'Crée un lien vers un objet de SPIP : article, rubrique ou autre. Par défaut, l’entrée aura le titre de l’objet.',
   21        'description_menu_page_speciale' => 'Ajoute un lien vers un squelette page accessible par une url du type <code>spip.php ?page=nom&param1=xx&param2=yyy...</code> Ces pages sont souvent fournies par des plugins.',
   22        'description_menu_page_speciale_zajax' => 'Ajoute un lien vers un bloc d’une page accessible par une url du type <code>spip.php ?page=nom&param1=xx&param2=yyy...</code> Ceci nécéssite une squelette de type Z et le plugin <a href="http://www.spip-contrib.net/MediaBox">médiabox</a>.',
  2323        'description_menu_rubriques_articles' => 'Affiche une liste de rubriques et, si on veut, les sous-rubriques et les articles sur plusieurs niveaux. Par défaut, affiche toutes les rubriques depuis la racine, triées par titre (numériquement puis alphabétiquement). Les articles sont placés systématiquement après les rubriques.',
  2424        'description_menu_rubriques_completes' => 'Affiche une liste de rubriques et, si on veut, les sous-rubriques sur plusieurs niveaux. Par défaut, affiche toutes les rubriques depuis la racine, triées par titre (numériquement puis alphabétiquement).',
  2525        'description_menu_secteurlangue' => 'Cette entrée est spécifique aux sites utilisant un secteur par langue. Elle affiche automatiquement un menu listant les rubriques du secteur correspondant à la langue de la page et, si on veut, les sous-rubriques sur plusieurs niveaux. Par défaut, affiche toutes les rubriques depuis la racine, triées par titre (numériquement puis alphabétiquement).',
  26         'description_menu_texte_libre' => 'Simplement le texte que vous souhaitez, ou un code de langue SPIP (<:...:>)',
   26        'description_menu_texte_libre' => 'Simplement le texte que vous souhaitez, ou un code de langue SPIP (< :... :>)',
  2727
  2828        // E
   
  3434        'entree_afficher_articles' => 'Inclure les articles dans le menu ? (mettre "oui" pour cela)',
  3535        'entree_afficher_item_suite' => 'Inclure les articles dans le menu ? (mettre "oui" pour cela)',
  36         'entree_articles_max' => 'Si oui, afficher les articles seulement si la rubrique contient au maximum xx articles ? (mettre le nombre maximum d\'articles, laissez vide pour afficher tous les articles)',
  37         'entree_articles_max_affiches' => 'Si oui, limiter le nombre d\'articles listés à xx maximum (suivis d\'un item "... Tous les articles" comportant un lien vers la rubrique parente) ? (indiquer le nombre maximum d\'articles, laissez vide pour afficher tous les articles)',
   36        'entree_articles_max' => 'Si oui, afficher les articles seulement si la rubrique contient au maximum xx articles ? (mettre le nombre maximum darticles, laissez vide pour afficher tous les articles)',
   37        'entree_articles_max_affiches' => 'Si oui, limiter le nombre d’articles listés à xx maximum (suivis d’un item "... Tous les articles" comportant un lien vers la rubrique parente) ? (indiquer le nombre maximum d’articles, laissez vide pour afficher tous les articles)',
  3838        'entree_aucun' => 'Aucun',
  3939        'entree_bloc' => 'Bloc Zpip',
  40         'entree_choisir' => 'Choisissez le type d\'entrée que vous voulez ajouter :',
  41         'entree_classe_parent' => 'Classe des liens des éléments parents. Cette classe sera rajoutée aux li>a ayant une suite ul/li. Par exemple, si vous saisissez "daddy", cela vous permet d\'utiliser le plugin menu deroulant 2 pour la mise en forme du menu.',
  42         'entree_connexion_objet' => 'Obliger à être connecté (mettre "session") ou déconnecté (mettre "nosession") pour voir l\'objet',
   40        'entree_choisir' => 'Choisissez le type d’entrée que vous voulez ajouter :',
   41        'entree_classe_parent' => 'Classe des liens des éléments parents. Cette classe sera rajoutée aux li>a ayant une suite ul/li. Par exemple, si vous saisissez "daddy", cela vous permet dutiliser le plugin menu deroulant 2 pour la mise en forme du menu.',
   42        'entree_connexion_objet' => 'Obliger à être connecté (mettre "session") ou déconnecté (mettre "nosession") pour voir lobjet',
  4343        'entree_contenu' => 'Contenu',
  44         'entree_css' => 'Classes CSS de l\'entrée (du conteneur)',
   44        'entree_css' => 'Classes CSS de lentrée (du conteneur)',
  4545        'entree_css_lien' => 'Classes CSS du lien',
  4646        'entree_id_groupe' => 'Numéro du groupe de mot clé',
   
  5151        'entree_id_rubriques_exclues' => 'Numéros des rubriques à exclure, séparés par des virgules',
  5252        'entree_id_secteur_exclus' => 'Numéros des secteurs à exclure, séparés par des virgules',
  53         'entree_infini' => 'À l\'infini',
   53        'entree_infini' => 'À linfini',
  5454        'entree_mapage' => 'Ma page perso',
  55         'entree_masquer_articles_uniques' => 'Si oui et si une rubrique contient un seul article, le masquer ? (mettre "oui" pour cela)',
   55        'entree_masquer_articles_uniques' => 'Si oui et si une rubrique contient un seul article, le masquer ? (mettre "oui" pour cela)',
  5656        'entree_niveau' => 'Niveau des sous-rubriques',
  57         'entree_nombre_articles' => 'Nombre d\'articles au maximum (0 par défaut)',
   57        'entree_nombre_articles' => 'Nombre darticles au maximum (0 par défaut)',
  5858        'entree_page' => 'Nom de la page',
  5959        'entree_parametres' => 'Liste des paramètres',
  60         'entree_rubriques_max_affichees' => 'Si oui, limiter le nombre de rubriques listés à xx maximum (suivis d\'un item "... Toutes les rubriques" comportant un lien vers la rubrique parente) ? (indiquer le nombre maximum de rubriques, laissez vide pour afficher toutes les rubriques)',
  61         'entree_sousrub_cond' => 'N\'afficher que les sous-rubriques de la rubrique en cours (mettre "oui", sinon laisser vide)',
  62         'entree_suivant_connexion' => 'Restreindre cette entrée suivant la connexion (mettre "connecte" pour afficher seulement si le visiteur est connecté, "deconnecte" pour le cas contraire, mettre "admin" si l\'auteur est administrateur ou laisser vide pour toujours afficher)',
   60        'entree_rubriques_max_affichees' => 'Si oui, limiter le nombre de rubriques listés à xx maximum (suivis d’un item "... Toutes les rubriques" comportant un lien vers la rubrique parente) ? (indiquer le nombre maximum de rubriques, laissez vide pour afficher toutes les rubriques)',
   61        'entree_sousrub_cond' => 'Nafficher que les sous-rubriques de la rubrique en cours (mettre "oui", sinon laisser vide)',
   62        'entree_suivant_connexion' => 'Restreindre cette entrée suivant la connexion (mettre "connecte" pour afficher seulement si le visiteur est connecté, "deconnecte" pour le cas contraire, mettre "admin" si lauteur est administrateur ou laisser vide pour toujours afficher)',
  6363        'entree_suivant_connexion_connecte' => 'seulement si connecté',
  6464        'entree_suivant_connexion_deconnecte' => 'seulement si déconnecté',
   
  6767        'entree_sur_n_niveaux' => 'Sur @n@ niveau(x)',
  6868        'entree_titre' => 'Titre',
  69         'entree_titre_connecter' => 'Titre pour l\'accès au formulaire d\'identification',
  70         'entree_titre_prive' => 'Titre pour accéder à l\'espace privé',
   69        'entree_titre_connecter' => 'Titre pour l’accès au formulaire d’identification',
   70        'entree_titre_prive' => 'Titre pour accéder à lespace privé',
  7171        'entree_traduction_articles_rubriques' => 'Dans la mesure du possible, afficher les articles de la rubrique dans la langue du contexte (mettre "trad" pour cela)',
  72         'entree_traduction_objet' => 'Dans le cas d\'un article, choisir la traduction en fonction du contexte (mettre "trad" pour cela)',
   72        'entree_traduction_objet' => 'Dans le cas dun article, choisir la traduction en fonction du contexte (mettre "trad" pour cela)',
  7373        'entree_tri_alpha' => 'Critère de tri des rubriques (alphabétique). Si vous saisissez "date", le critère ajouté sera {par date} et les rubriques seront triées par date',
  7474        'entree_tri_alpha_articles' => 'Critère de tri des articles (alphabétique). Si vous saisissez "date", le critère ajouté sera {par date} et les articles seront triés par date',
  75         'entree_tri_alpha_articles_inverse' => 'Inverser le critère de tri alphabétique ? (mettre "oui" pour cela)',
  76         'entree_tri_alpha_inverse' => 'Inverser le critère de tri alphabétique ? (mettre "oui" pour cela)',
   75        'entree_tri_alpha_articles_inverse' => 'Inverser le critère de tri alphabétique ? (mettre "oui" pour cela)',
   76        'entree_tri_alpha_inverse' => 'Inverser le critère de tri alphabétique ? (mettre "oui" pour cela)',
  7777        'entree_tri_num' => 'Critère de tri des rubriques (numérique). Si vous saisissez "titre", le critère ajouté sera {par num titre} et les rubriques seront triées par numéro de titre',
  7878        'entree_tri_num_articles' => 'Critère de tri des articles (numérique). Si vous saisissez "titre", le critère ajouté sera {par num titre} et les articles seront triés par numéro de titre',
  79         'entree_tri_num_articles_inverse' => 'Inverser le critère de tri numérique ? (mettre "oui" pour cela)',
  80         'entree_tri_num_inverse' => 'Inverser le critère de tri numérique ? (mettre "oui" pour cela)',
  81         'entree_type_objet' => 'Type de l\'objet',
   79        'entree_tri_num_articles_inverse' => 'Inverser le critère de tri numérique ? (mettre "oui" pour cela)',
   80        'entree_tri_num_inverse' => 'Inverser le critère de tri numérique ? (mettre "oui" pour cela)',
   81        'entree_type_objet' => 'Type de lobjet',
  8282        'entree_url' => 'Adresse',
  8383        'entree_url_public' => 'Adresse de retour après la connexion',
  84         'erreur_aucun_type' => 'Aucun type d\'entrée n\'a été trouvé.',
  85         'erreur_autorisation' => 'Vous n\'êtes pas autorisé à modifier les menus.',
   84        'erreur_aucun_type' => 'Aucun type d’entrée n’a été trouvé.',
   85        'erreur_autorisation' => 'Vous nêtes pas autorisé à modifier les menus.',
  8686        'erreur_identifiant_deja' => 'Cet identifiant est déjà utilisé par un menu.',
  87         'erreur_identifiant_forme' => 'L\'identifiant ne doit contenir que des lettres, des chiffres ou le caractère souligné.',
  88         'erreur_menu_inexistant' => 'Le menu demandé numéro @id@ n\'existe pas.',
  89         'erreur_mise_a_jour' => 'Une erreur s\'est produite pendant la mise à jour de la base de donnée.',
   87        'erreur_identifiant_forme' => 'Lidentifiant ne doit contenir que des lettres, des chiffres ou le caractère souligné.',
   88        'erreur_menu_inexistant' => 'Le menu demandé numéro @id@ nexiste pas.',
   89        'erreur_mise_a_jour' => 'Une erreur sest produite pendant la mise à jour de la base de donnée.',
  9090        'erreur_parametres' => 'Il y a une erreur dans les paramètres de la page',
  9191        'erreur_type_menu' => 'Vous devez choisir un type de menu',
  92         'erreur_type_menu_inexistant' => 'Ce type de menu n\'est pas/plus disponible',
   92        'erreur_type_menu_inexistant' => 'Ce type de menu nest pas/plus disponible',
  9393
  9494        // F
   
  9696        'formulaire_ajouter_sous_menu' => 'Créer un sous-menu',
  9797        'formulaire_css' => 'Classes CSS',
  98         'formulaire_css_explication' => 'Vous pouvez ajouter au menu d\'éventuelles classes CSS supplémentaires.',
   98        'formulaire_css_explication' => 'Vous pouvez ajouter au menu déventuelles classes CSS supplémentaires.',
  9999        'formulaire_deplacer_bas' => 'Déplacer vers le bas',
  100100        'formulaire_deplacer_haut' => 'Déplacer vers le haut',
  101101        'formulaire_facultatif' => 'Facultatif',
  102102        'formulaire_identifiant' => 'Identifiant',
  103         'formulaire_identifiant_explication' => 'Donnez un mot-clé unique qui vous permettra d\'appeler votre menu facilement.',
   103        'formulaire_identifiant_explication' => 'Donnez un mot-clé unique qui vous permettra dappeler votre menu facilement.',
  104104        'formulaire_ieconfig_choisir_menus_a_importer' => 'Choisissez quel(s) menu(s) vous souhaitez importer.',
  105105        'formulaire_ieconfig_importer' => 'Importer',
   
  110110        'formulaire_ieconfig_renommer' => 'Renommer ce menu avant import',
  111111        'formulaire_importer' => 'Importer un menu',
  112         'formulaire_importer_explication' => 'Si vous avez exporté un menu dans un fichier, vous pouvez l\'importer maintenant.',
   112        'formulaire_importer_explication' => 'Si vous avez exporté un menu dans un fichier, vous pouvez limporter maintenant.',
  113113        'formulaire_modifier_entree' => 'Modifier cette entrée',
  114         'formulaire_modifier_menu' => 'Modifier le menu :',
   114        'formulaire_modifier_menu' => 'Modifier le menu :',
  115115        'formulaire_nouveau' => 'Nouveau menu',
  116116        'formulaire_partie_construction' => 'Construction du menu',
   
  125125        'info_articles_max' => 'Seulement si la rubrique contient au plus @max@ articles',
  126126        'info_articles_max_affiches' => 'Affichage limité à @max@ articles',
  127         'info_classe_parent' => 'Classe des éléments parents : ',
   127        'info_classe_parent' => 'Classe des éléments parents : ',
  128128        'info_connexion_obligatoire' => 'Connexion obligatoire',
  129129        'info_deconnexion_obligatoire' => 'Uniquement déconnecté',
  130130        'info_masquer_articles_uniques' => 'Articles uniques masqués',
  131         'info_numero_menu' => 'MENU NUMÉRO :',
  132         'info_page_speciale' => 'Lien vers la page « @page@ »',
  133         'info_page_speciale_zajax' => 'Modalbox de la page « @page@ » pour le bloc « @bloc@ &#187',
   131        'info_numero_menu' => 'MENU NUMÉRO :',
   132        'info_page_speciale' => 'Lien vers la page « @page@ »',
   133        'info_page_speciale_zajax' => 'Modalbox de la page « @page@ » pour le bloc « @bloc@ &#187',
  134134        'info_rubrique_courante' => 'Rubrique courante',
  135135        'info_rubriques_exclues' => ' / sauf rubrique(s) @id_rubriques@',
   
  139139        'info_tous_groupes_mots' => 'Tous les groupes de mots',
  140140        'info_traduction_recuperee' => 'Le contexte décidera de la traduction choisie',
  141         'info_tri' => 'Tri des rubriques :',
   141        'info_tri' => 'Tri des rubriques :',
  142142        'info_tri_alpha' => '(alphabétique)',
  143         'info_tri_articles' => 'Tri des articles :',
   143        'info_tri_articles' => 'Tri des articles :',
  144144        'info_tri_num' => '(numérique)',
  145145
   
  150150        'noisette_nom_noisette' => 'Menu',
  151151        'nom_menu_accueil' => 'Accueil',
  152         'nom_menu_articles_rubrique' => 'Articles d\'une rubrique',
   152        'nom_menu_articles_rubrique' => 'Articles dune rubrique',
  153153        'nom_menu_deconnecter' => 'Se déconnecter',
  154154        'nom_menu_espace_prive' => 'Se connecter / lien vers espace privé',
  155         'nom_menu_groupes_mots' => 'Mots-clés et Articles d\'un Groupes de mots',
   155        'nom_menu_groupes_mots' => 'Mots-clés et Articles dun Groupes de mots',
  156156        'nom_menu_lien' => 'Lien arbitraire',
  157157        'nom_menu_mapage' => 'Ma page',
  158         'nom_menu_mots' => 'Articles d\'un Mot-clé',
   158        'nom_menu_mots' => 'Articles dun Mot-clé',
  159159        'nom_menu_objet' => 'Article, rubrique ou autre objet SPIP',
  160160        'nom_menu_page_speciale' => 'Lien vers un squelette page',
  161         'nom_menu_page_speciale_zajax' => 'Un bloc d\'une page Zpip',
  162         'nom_menu_rubriques_completes' => 'Liste ou arborescence de rubriques et d\'articles (avec beaucoup d\'options)',
   161        'nom_menu_page_speciale_zajax' => 'Un bloc dune page Zpip',
   162        'nom_menu_rubriques_completes' => 'Liste ou arborescence de rubriques et d’articles (avec beaucoup d’options)',
  163163        'nom_menu_rubriques_evenements' => 'Événements de rubriques',
  164164        'nom_menu_secteurlangue' => 'Secteurs de langue',
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_it.php

  r75540 r76218  
  1717        'description_menu_mapage' => 'Se il visitatore è connesso, aggiunge un link verso la sua pagina autore.',
  1818        'description_menu_mots' => 'Mostra automaticamente un menù che elenca gli articoli collegati alla parola chiave.',
  19         'description_menu_objet' => 'Crea un link verso un oggetto di SPIP: articolo, rubrica o altro. In maniera predefinita, il link avrà il titolo dell\'oggetto.',
   19        'description_menu_objet' => 'Crea un link verso un oggetto di SPIP: articolo, rubrica o altro. In maniera predefinita, il link avrà il titolo delloggetto.',
  2020        'description_menu_page_speciale' => 'Aggiunge un link verso un modello accessibile con un url del tipo <code>spip.php?page=nome&param1=xx&param2=yyy...</code> Queste pagina sono spesso fornite dai plugin.',
  2121        'description_menu_secteurlangue' => 'Questa voce è specifica per i siti che utilizzano un settore per lingua. Mostra automaticamente un menù che elenca le rubriche del settore corrispondente alla lingua della pagina e, se si vuole, le sotto rubriche su più livelli. Normalmente, mostra tutte le rubriche dalla radice, ordinate per titolo (numericamente e poi alfabeticamente).',
   
  3434        'entree_id_objet' => 'Numero',
  3535        'entree_id_rubrique' => 'Numero della rubrica padre',
  36         'entree_infini' => 'All\'infinito',
   36        'entree_infini' => 'Allinfinito',
  3737        'entree_mapage' => 'La mia pagina personale',
  3838        'entree_niveau' => 'Livelli di sotto rubriche',
   
  4444        'entree_sur_n_niveaux' => 'Su @n@ livelli',
  4545        'entree_titre' => 'Titolo',
  46         'entree_titre_connecter' => 'Titolo per l\'accesso al form di login',
   46        'entree_titre_connecter' => 'Titolo per laccesso al form di login',
  4747        'entree_titre_prive' => 'Titolo per accedere alla redazione',
  4848        'entree_tri_alpha' => 'Criterio di ordinamento (alfabetico)', # MODIF
   
  5353        'erreur_autorisation' => 'Non sei autorizzato a modificare i menù.',
  5454        'erreur_identifiant_deja' => 'Questo identificativo è già utilizzato da un menù.',
  55         'erreur_identifiant_forme' => 'L\'identificativo deve contenere solo lettere, cifre o il trattino basso.',
   55        'erreur_identifiant_forme' => 'Lidentificativo deve contenere solo lettere, cifre o il trattino basso.',
  5656        'erreur_menu_inexistant' => 'Il menù richiesto numero @id@ non esiste.',
  57         'erreur_mise_a_jour' => 'Si è verificato un errore durante l\'aggiornamento del database.',
  58         'erreur_parametres' => 'C\'è un errore nei parametri della pagina',
   57        'erreur_mise_a_jour' => 'Si è verificato un errore durante laggiornamento del database.',
   58        'erreur_parametres' => 'Cè un errore nei parametri della pagina',
  5959        'erreur_type_menu' => 'Devi scegliere un tipo di menù',
  6060
   
  6565        'formulaire_css_explication' => 'Puoi aggiungere al menù delle eventuali classi CSS supplmentari.',
  6666        'formulaire_deplacer_bas' => 'Sposta verso il basso',
  67         'formulaire_deplacer_haut' => 'Sposta verso l\'alto',
   67        'formulaire_deplacer_haut' => 'Sposta verso lalto',
  6868        'formulaire_facultatif' => 'Facoltativo',
  6969        'formulaire_identifiant' => 'Identificativo',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.