Changeset 76295 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2013, 5:04:26 PM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (saisies)

Location:
_plugins_/saisies/lang
Files:
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/saisies/lang/saisies.xml

  r75766 r76295  
  11<traduction module="saisies" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/saisies/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=ca" total="152" traduits="86" modifs="8" nouveaux="58" pourcent="56.58">
   2        <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=ca" total="152" traduits="86" relire="0" modifs="8" nouveaux="58" pourcent="56.58">
  33        </langue>
  4         <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=de" total="152" traduits="144" modifs="1" nouveaux="7" pourcent="94.74">
   4        <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=de" total="152" traduits="144" relire="0" modifs="1" nouveaux="7" pourcent="94.74">
  55                <traducteur nom="klaus++" lien="http://trad.spip.net/auteur/klaus" />
  66        </langue>
  7         <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=en" total="152" traduits="149" modifs="0" nouveaux="3" pourcent="98.03">
   7        <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=en" total="152" traduits="149" relire="0" modifs="0" nouveaux="3" pourcent="98.03">
  88                <traducteur nom="kent1" lien="http://trad.spip.net/auteur/kent1" />
  99                <traducteur nom="Paolo" lien="http://trad.spip.net/auteur/paolo" />
  1010        </langue>
  11         <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=es" total="152" traduits="152" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   11        <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=es" total="152" traduits="152" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1212                <traducteur nom="kent1" lien="http://trad.spip.net/auteur/kent1" />
  1313                <traducteur nom="Raquel S. Bujaldón" lien="http://trad.spip.net/auteur/raquel" />
  1414        </langue>
  15         <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=fa" total="152" traduits="109" modifs="1" nouveaux="42" pourcent="71.71">
   15        <langue code="fa" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=fa" total="152" traduits="109" relire="0" modifs="1" nouveaux="42" pourcent="71.71">
  1616                <traducteur nom="Davood Hossein" lien="http://trad.spip.net/auteur/davood-hossein" />
  1717        </langue>
  18         <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=fr" total="152" traduits="152" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   18        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=fr" total="152" traduits="152" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1919                <traducteur nom="Salvatore" lien="http://trad.spip.net/auteur/salvatore" />
  2020        </langue>
  21         <langue code="fr_tu" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=fr_tu" total="152" traduits="109" modifs="1" nouveaux="42" pourcent="71.71">
   21        <langue code="fr_tu" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=fr_tu" total="152" traduits="109" relire="0" modifs="1" nouveaux="42" pourcent="71.71">
  2222                <traducteur nom="beatnick" lien="http://trad.spip.net/auteur/beatnick" />
  2323        </langue>
  24         <langue code="it" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=it" total="152" traduits="141" modifs="1" nouveaux="10" pourcent="92.76">
   24        <langue code="it" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=it" total="152" traduits="141" relire="0" modifs="1" nouveaux="10" pourcent="92.76">
  2525        </langue>
  26         <langue code="ru" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=ru" total="152" traduits="143" modifs="1" nouveaux="8" pourcent="94.08">
   26        <langue code="ru" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=ru" total="152" traduits="143" relire="0" modifs="1" nouveaux="8" pourcent="94.08">
  2727                <traducteur nom="nazar" lien="http://trad.spip.net/auteur/nazar" />
  2828                <traducteur nom="Serge Markitanenko" lien="http://trad.spip.net/auteur/serge-markitanenko" />
  2929        </langue>
  30         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=sk" total="152" traduits="148" modifs="1" nouveaux="3" pourcent="97.37">
   30        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=sk" total="152" traduits="149" relire="0" modifs="0" nouveaux="3" pourcent="98.03">
  3131                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  3232        </langue>
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_ca.php

  r75617 r76295  
  99
  1010        // B
  11         'bouton_parcourir_docs_article' => 'Fullejar l\'article',
   11        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Fullejar larticle',
  1212        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Fullejar la breu',
  1313        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Fullejar la secció',
   
  2020
  2121        // O
  22         'option_attention_explication' => 'Un missatge més important que l\'explicació.',
   22        'option_attention_explication' => 'Un missatge més important que lexplicació.',
  2323        'option_attention_label' => 'Advertència',
  2424        'option_cacher_option_intro_label' => 'Amagar la primera elecció buida',
  25         'option_choix_destinataires_explication' => 'Un o diversos autors, d\'entre els quals hi ha l\'usuari, podrà fer la seva tria. Si no hi ha res seleccionat, és l\'autor que ha instal·lat el lloc el que serà escollit.',
   25        'option_choix_destinataires_explication' => 'Un o diversos autors, d’entre els quals hi ha l’usuari, podrà fer la seva tria. Si no hi ha res seleccionat, és l’autor que ha instal·lat el lloc el que serà escollit.',
  2626        'option_choix_destinataires_label' => 'Possibles destinataris',
  2727        'option_class_label' => 'Classes CSS suplementàries',
  28         'option_cols_explication' => 'Amplada del bloc en número de caràcters. Aquesta opció no s\'aplica sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.', # MODIF
   28        'option_cols_explication' => 'Amplada del bloc en número de caràcters. Aquesta opció no saplica sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.', # MODIF
  2929        'option_cols_label' => 'Amplada',
  30         'option_datas_explication' => 'Heu d\'especificar una opció per línia en la forma "cle|Label du choix"', # MODIF
  31         'option_datas_label' => 'Llista d\'eleccions possibles',
   30        'option_datas_explication' => 'Heu despecificar una opció per línia en la forma "cle|Label du choix"', # MODIF
   31        'option_datas_label' => 'Llista deleccions possibles',
  3232        'option_defaut_label' => 'Valor per defecte',
  33         'option_disable_avec_post_explication' => 'Idèntic que l\'opció anterior però tanmateix envia el valor dins d\'un camps amagat.',
   33        'option_disable_avec_post_explication' => 'Idèntic que l’opció anterior però tanmateix envia el valor dins d’un camps amagat.',
  3434        'option_disable_avec_post_label' => 'Desactivar però enviar',
  3535        'option_disable_explication' => 'El camp no pot obtenir el focus.',
  3636        'option_disable_label' => 'Desactivar el camp',
  37         'option_explication_explication' => 'Si és necessari, una frase curta descriu l\'objecte del camp.',
   37        'option_explication_explication' => 'Si és necessari, una frase curta descriu lobjecte del camp.',
  3838        'option_explication_label' => 'Explicació',
  3939        'option_groupe_affichage' => 'Visualització',
   
  4141        'option_groupe_utilisation' => 'Utilització',
  4242        'option_groupe_validation' => 'Validació',
  43         'option_info_obligatoire_explication' => 'Podeu, per defecte, modificar la indicació d\'obligació: <i>[Obligatoire]</i>.',
  44         'option_info_obligatoire_label' => 'Indicació d\'obligació',
  45         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barra d\'edició completa',
   43        'option_info_obligatoire_explication' => 'Podeu, per defecte, modificar la indicació dobligació: <i>[Obligatoire]</i>.',
   44        'option_info_obligatoire_label' => 'Indicació dobligació',
   45        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barra dedició completa',
  4646        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barra dels fòrums',
  47         'option_inserer_barre_explication' => 'Insereix una barra d\'eines del portaplomes si aquest està activat.',
  48         'option_inserer_barre_label' => 'Inserir una barra d\'eines',
   47        'option_inserer_barre_explication' => 'Insereix una barra deines del portaplomes si aquest està activat.',
   48        'option_inserer_barre_label' => 'Inserir una barra deines',
  4949        'option_label_case_label' => 'Etiqueta situada al costat de la casella',
  5050        'option_label_explication' => 'El títol que es mostrarà.',
  5151        'option_label_label' => 'Etiqueta',
  52         'option_maxlength_explication' => 'L\'usuari no podrà escriure més caràcters que aquest nombre.',
   52        'option_maxlength_explication' => 'Lusuari no podrà escriure més caràcters que aquest nombre.',
  5353        'option_maxlength_label' => 'Número màxim de caràcters',
  5454        'option_nom_explication' => 'Un nom informàtic que identificarà el camp. Ha de contenir només caràcters alfanumèrics minúsculs o el caràcter "_".', # MODIF
   
  6868        'option_size_explication' => 'Amplada del camp en número de caràcters. Aquesta opció no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar. ',
  6969        'option_size_label' => 'Mida del camp',
  70         'option_type_choix_plusieurs' => 'Permetrà a l\'usuari escollir <strong>diversos</strong> destinataris.', # MODIF
  71         'option_type_choix_tous' => 'Posar <strong>tots</strong> aquests autors com a destinataris. L\'usuari no tindrà cap tria.',
  72         'option_type_choix_un' => 'Permetre a l\'usuari escollir <strong>un únic</strong> destinatari.', # MODIF
   70        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permetrà a lusuari escollir <strong>diversos</strong> destinataris.', # MODIF
   71        'option_type_choix_tous' => 'Posar <strong>tots</strong> aquests autors com a destinataris. Lusuari no tindrà cap tria.',
   72        'option_type_choix_un' => 'Permetre a lusuari escollir <strong>un únic</strong> destinatari.', # MODIF
  7373        'option_type_explication' => 'En mode "amagat", el contingut del camp no serà visible.',
  7474        'option_type_label' => 'Tipus del camp',
   
  8787        'saisie_fieldset_explication' => 'Un quadre que podrà englobar diversos camps.',
  8888        'saisie_fieldset_titre' => 'Grup de camps',
  89         'saisie_file_explication' => 'Enviament d\'un arxiu ',
   89        'saisie_file_explication' => 'Enviament dun arxiu ',
  9090        'saisie_file_titre' => 'Arxiu',
  91         'saisie_hidden_explication' => 'Un camp omplert prèviament que l\'usuari no podrà veure.',
   91        'saisie_hidden_explication' => 'Un camp omplert prèviament que lusuari no podrà veure.',
  9292        'saisie_hidden_titre' => 'Camp amagat',
  9393        'saisie_input_explication' => 'Una simple línia de text, que podrà ser visible o estar amagada (contrasenya).',
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_en.php

  r75766 r76295  
  5050
  5151        // O
  52         'option_aff_art_interface_explication' => 'Display only the articles in the user\'s language',
   52        'option_aff_art_interface_explication' => 'Display only the articles in the users language',
  5353        'option_aff_art_interface_label' => 'Multilingual display',
  5454        'option_aff_langue_explication' => 'Display the selected language of the article or section before the title',
  5555        'option_aff_langue_label' => 'Display the language',
  56         'option_aff_rub_interface_explication' => 'Display only the sections in the user\'s language',
   56        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Display only the sections in the users language',
  5757        'option_aff_rub_interface_label' => 'Multilingual display',
  5858        'option_attention_explication' => 'A message more important than the explanation.',
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_fa.php

  r75617 r76295  
  2929        'option_attention_label' => 'هشدار',
  3030        'option_cacher_option_intro_label' => 'پنهان‌سازي نخستين انتخاب خالي ',
  31         'option_choix_destinataires_explication' => 'يك يا چند نويسنده كه كاربر مي‌تواند از ميانشان انتخاب كند. اگر كسي انتخاب نشود،‌ نويسنده‌اي كه سايت را نصب كرده انتخاب خواهد شد.<NEW>Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l\'utilisateur pourra faire son choix. Si rien n\'est sélectionné, c\'est l\'auteur qui a installé le site qui sera choisi.',
   31        'option_choix_destinataires_explication' => 'يك يا چند نويسنده كه كاربر مي‌تواند از ميانشان انتخاب كند. اگر كسي انتخاب نشود،‌ نويسنده‌اي كه سايت را نصب كرده انتخاب خواهد شد.<NEW>Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l’utilisateur pourra faire son choix. Si rien n’est sélectionné, c’est l’auteur qui a installé le site qui sera choisi.',
  3232        'option_choix_destinataires_label' => '<دريافت‌ كنندگان محتمل',
  3333        'option_class_label' => 'كلاس‌هاي سي.اس.اس اضافي ',
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_fr.php

  r75193 r76295  
  77
  88        // B
  9         'bouton_parcourir_docs_article' => 'Parcourir l\'article',
   9        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Parcourir larticle',
  1010        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la brève',
  1111        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Parcourir la rubrique',
   
  2020        'construire_action_supprimer' => 'Supprimer',
  2121        'construire_ajouter_champ' => 'Ajouter un champ',
  22         'construire_attention_enregistrer' => 'N\'oubliez pas d\'enregistrer vos modifications !',
   22        'construire_attention_enregistrer' => 'N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications !',
  2323        'construire_attention_modifie' => 'Le formulaire ci-dessous est différent du formulaire initial. Vous avez la possibilité de le réinitialiser à son état avant vos modifications.',
  24         'construire_attention_supprime' => 'Vos modifications comportent des suppressions de champs. Veuillez confirmer l\'enregistrement de cette nouvelle version du formulaire.',
  25         'construire_aucun_champs' => 'Il n\'y a pour l\'instant aucun champ dans ce formulaire.',
  26         'construire_confirmer_supprimer_champ' => 'Voulez-vous vraiment supprimer ce champ ?',
   24        'construire_attention_supprime' => 'Vos modifications comportent des suppressions de champs. Veuillez confirmer lenregistrement de cette nouvelle version du formulaire.',
   25        'construire_aucun_champs' => 'Il n’y a pour l’instant aucun champ dans ce formulaire.',
   26        'construire_confirmer_supprimer_champ' => 'Voulez-vous vraiment supprimer ce champ ?',
  2727        'construire_info_nb_champs_masques' => '@nb@ champ(s) masqué(s) le temps de configurer le groupe.',
  2828        'construire_position_explication' => 'Indiquez devant quel autre champ sera placé celui-ci.',
   
  3131        'construire_position_label' => 'Position du champ',
  3232        'construire_reinitialiser' => 'Réinitialiser le formulaire',
  33         'construire_reinitialiser_confirmer' => 'Vous allez perdre toutes vos modifications. Êtes-vous sûr de vouloir revenir au formulaire initial ?',
   33        'construire_reinitialiser_confirmer' => 'Vous allez perdre toutes vos modifications. Êtes-vous sûr de vouloir revenir au formulaire initial ?',
  3434        'construire_verifications_aucune' => 'Aucune',
  3535        'construire_verifications_label' => 'Type de vérification à effectuer',
   
  4848
  4949        // O
  50         'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de l\'utilisateur',
   50        'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de lutilisateur',
  5151        'option_aff_art_interface_label' => 'Affichage multilingue',
  52         'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique sélectionné devant le titre',
   52        'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de larticle ou rubrique sélectionné devant le titre',
  5353        'option_aff_langue_label' => 'Afficher la langue',
  54         'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de l\'utilisateur',
   54        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de lutilisateur',
  5555        'option_aff_rub_interface_label' => 'Affichage multilingue',
  56         'option_afficher_si_explication' => 'Indiquez les conditions pour afficher le champ en fonction de la valeur des autres champs. L\'identifiant des autres champs doit être mis entre <code>@</code>. <br />Exemple <code>@selection_1@=="Toto"</code> conditionne l\'affichage du champ à ce que le champ <code>selection_1</code> ait pour valeur <code>Toto</code>.',
   56        'option_afficher_si_explication' => 'Indiquez les conditions pour afficher le champ en fonction de la valeur des autres champs. L’identifiant des autres champs doit être mis entre <code>@</code>. <br />Exemple <code>@selection_1@=="Toto"</code> conditionne l’affichage du champ à ce que le champ <code>selection_1</code> ait pour valeur <code>Toto</code>.',
  5757        'option_afficher_si_label' => 'Affichage conditionnel',
  58         'option_attention_explication' => 'Un message plus important que l\'explication.',
   58        'option_attention_explication' => 'Un message plus important que lexplication.',
  5959        'option_attention_label' => 'Avertissement',
  6060        'option_autocomplete_defaut' => 'Laisser par défaut',
   
  6464        'option_autocomplete_on' => 'Activer',
  6565        'option_cacher_option_intro_label' => 'Cacher le premier choix vide',
  66         'option_choix_destinataires_explication' => 'Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l\'utilisateur pourra faire son choix. Si rien n\'est sélectionné, c\'est l\'auteur qui a installé le site qui sera choisi.',
   66        'option_choix_destinataires_explication' => 'Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l’utilisateur pourra faire son choix. Si rien n’est sélectionné, c’est l’auteur qui a installé le site qui sera choisi.',
  6767        'option_choix_destinataires_label' => 'Destinataires possibles',
  6868        'option_class_label' => 'Classes CSS supplémentaires',
  69         'option_cols_explication' => 'Largeur du bloc en nombre de caractères. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
   69        'option_cols_explication' => 'Largeur du bloc en nombre de caractères. Cette option n’est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l’annuler.',
  7070        'option_cols_label' => 'Largeur',
  7171        'option_datas_explication' => 'Vous devez indiquez un choix par ligne sous la forme "cle|Label du choix"',
  7272        'option_datas_label' => 'Liste des choix possibles',
  73         'option_datas_sous_groupe_explication' => 'Vous devez indiquez un choix par ligne sous la forme "cle|Label" du choix. <br />Vous pouvez indiquer le début d\'un sous-groupe sous la forme "*Titre du sous-groupe". Pour finir un sous-groupe vous pouvez en entamez un autre, ou bien mettre une ligne contenant unique "/*".',
   73        'option_datas_sous_groupe_explication' => 'Vous devez indiquez un choix par ligne sous la forme "cle|Label" du choix. <br />Vous pouvez indiquer le début dun sous-groupe sous la forme "*Titre du sous-groupe". Pour finir un sous-groupe vous pouvez en entamez un autre, ou bien mettre une ligne contenant unique "/*".',
  7474        'option_defaut_label' => 'Valeur par défaut',
  75         'option_disable_avec_post_explication' => 'Identique à l\'option précédente mais poste quand même la valeur dans un champ caché.',
   75        'option_disable_avec_post_explication' => 'Identique à loption précédente mais poste quand même la valeur dans un champ caché.',
  7676        'option_disable_avec_post_label' => 'Désactiver mais poster',
  7777        'option_disable_explication' => 'Le champ ne peut plus obtenir le focus.',
  7878        'option_disable_label' => 'Désactiver le champ',
  79         'option_erreur_obligatoire_explication' => 'Vous pouvez personnaliser le message d\'erreur affiché pour indiquer l\'obligation (sinon laisser vide).',
  80         'option_erreur_obligatoire_label' => 'Message d\'obligation',
  81         'option_explication_explication' => 'Si besoin, une courte phrase décrivant l\'objet du champ.',
   79        'option_erreur_obligatoire_explication' => 'Vous pouvez personnaliser le message d’erreur affiché pour indiquer l’obligation (sinon laisser vide).',
   80        'option_erreur_obligatoire_label' => 'Message dobligation',
   81        'option_explication_explication' => 'Si besoin, une courte phrase décrivant lobjet du champ.',
  8282        'option_explication_label' => 'Explication',
  8383        'option_groupe_affichage' => 'Affichage',
   
  8989        'option_horaire_label' => 'Horaire',
  9090        'option_horaire_label_case' => 'Permettre de saisir aussi l’horaire',
  91         'option_info_obligatoire_explication' => 'Vous pouvez modifier l\'indication d\'obligation par défaut : <i>[Obligatoire]</i>.',
  92         'option_info_obligatoire_label' => 'Indication d\'obligation',
  93         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre d\'édition complète',
   91        'option_info_obligatoire_explication' => 'Vous pouvez modifier l’indication d’obligation par défaut : <i>[Obligatoire]</i>.',
   92        'option_info_obligatoire_label' => 'Indication dobligation',
   93        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre dédition complète',
  9494        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barre des forums',
  95         'option_inserer_barre_explication' => 'Insère une barre d\'outils du porte-plume si ce dernier est activé.',
  96         'option_inserer_barre_label' => 'Insérer une barre d\'outils',
   95        'option_inserer_barre_explication' => 'Insère une barre doutils du porte-plume si ce dernier est activé.',
   96        'option_inserer_barre_label' => 'Insérer une barre doutils',
  9797        'option_label_case_label' => 'Label placé à côté de la case',
  9898        'option_label_explication' => 'Le titre qui sera affiché.',
  9999        'option_label_label' => 'Label',
  100         'option_maxlength_explication' => 'L\'utilisateur ne pourra pas taper plus de caractères que ce nombre.',
   100        'option_maxlength_explication' => 'Lutilisateur ne pourra pas taper plus de caractères que ce nombre.',
  101101        'option_maxlength_label' => 'Nombre de caractères maximum',
  102         'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs',
   102        'option_multiple_explication' => 'Lutilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs',
  103103        'option_multiple_label' => 'Sélection multiple',
  104104        'option_nom_explication' => 'Un nom informatique qui identifiera le champ. Il ne doit contenir que des caractères alpha-numériques minuscules ou le caractère "_".',
   
  110110        'option_pliable_label_case' => 'Le groupe de champs pourra être replié.',
  111111        'option_plie_label' => 'Déjà plié',
  112         'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera déjà plié à l\'affichage du formulaire.',
   112        'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera déjà plié à laffichage du formulaire.',
  113113        'option_previsualisation_explication' => 'Si le porte-plume est activé, ajoute un onglet pour prévisualiser le rendu du texte saisi.',
  114114        'option_previsualisation_label' => 'Activer la prévisualisation',
  115115        'option_readonly_explication' => 'Le champ peut être lu, sélectionné, mais pas modifié.',
  116116        'option_readonly_label' => 'Lecture seule',
  117         'option_rows_explication' => 'Hauteur du bloc en nombre de ligne. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
   117        'option_rows_explication' => 'Hauteur du bloc en nombre de ligne. Cette option n’est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l’annuler.',
  118118        'option_rows_label' => 'Nombre de lignes',
  119         'option_size_explication' => 'Largeur du champ en nombre de caractères. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
   119        'option_size_explication' => 'Largeur du champ en nombre de caractères. Cette option n’est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l’annuler.',
  120120        'option_size_label' => 'Taille du champ',
  121         'option_type_choix_plusieurs' => 'Permettre à l\'utilisateur de choisir <strong>plusieurs</strong> destinataires.',
  122         'option_type_choix_tous' => 'Mettre <strong>tous</strong> ces auteurs en destinataires. L\'utilisateur n\'aura aucun choix.',
  123         'option_type_choix_un' => 'Permettre à l\'utilisateur de choisir <strong>un seul</strong> destinataire.',
   121        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permettre à lutilisateur de choisir <strong>plusieurs</strong> destinataires.',
   122        'option_type_choix_tous' => 'Mettre <strong>tous</strong> ces auteurs en destinataires. L’utilisateur n’aura aucun choix.',
   123        'option_type_choix_un' => 'Permettre à lutilisateur de choisir <strong>un seul</strong> destinataire.',
  124124        'option_type_explication' => 'En mode "masqué", le contenu du champ ne sera pas visible.',
  125125        'option_type_label' => 'Type du champ',
   
  130130        'saisie_auteurs_explication' => 'Permet de sélectionner un ou plusieurs auteurs',
  131131        'saisie_auteurs_titre' => 'Auteurs',
  132         'saisie_case_explication' => 'Permet d\'activer ou de désactiver quelque chose.',
   132        'saisie_case_explication' => 'Permet dactiver ou de désactiver quelque chose.',
  133133        'saisie_case_titre' => 'Case unique',
  134134        'saisie_checkbox_explication' => 'Permet de choisir plusieurs options avec des cases.',
  135135        'saisie_checkbox_titre' => 'Cases à cocher',
  136         'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l\'aide d\'un calendrier',
   136        'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l’aide d’un calendrier',
  137137        'saisie_date_titre' => 'Date',
  138138        'saisie_destinataires_explication' => 'Permet de choisir un ou plusieurs destinataires parmis des auteurs pré-sélectionné.',
   
  142142        'saisie_fieldset_explication' => 'Un cadre qui pourra englober plusieurs champs.',
  143143        'saisie_fieldset_titre' => 'Groupe de champs',
  144         'saisie_file_explication' => 'Envoi d\'un fichier',
   144        'saisie_file_explication' => 'Envoi dun fichier',
  145145        'saisie_file_titre' => 'Fichier',
  146         'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pré-rempli que l\'utilisateur ne pourra pas voir.',
   146        'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pré-rempli que lutilisateur ne pourra pas voir.',
  147147        'saisie_hidden_titre' => 'Champ caché',
  148148        'saisie_input_explication' => 'Une simple ligne de texte, pouvant être visible ou masquée (mot de passe).',
  149149        'saisie_input_titre' => 'Ligne de texte',
  150         'saisie_oui_non_explication' => 'Oui ou non, c\'est clair ? :)',
   150        'saisie_oui_non_explication' => 'Oui ou non, c’est clair ? :)',
  151151        'saisie_oui_non_titre' => 'Oui ou non',
  152152        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Un',
   
  155155        'saisie_radio_explication' => 'Permet de choisir une option parmis plusieurs disponibles.',
  156156        'saisie_radio_titre' => 'Boutons radios',
  157         'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article',
  158         'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur d\'article',
   157        'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection darticle',
   158        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur darticle',
  159159        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de sélection de rubrique',
  160         'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article ou de rubrique',
  161         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur d\'article ou rubrique',
   160        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection darticle ou de rubrique',
   161        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur darticle ou rubrique',
  162162        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Sélecteur de rubrique',
  163163        'saisie_selection_explication' => 'Choisir une option dans une liste déroulante.',
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_fr_tu.php

  r75617 r76295  
  99
  1010        // B
  11         'bouton_parcourir_docs_article' => 'Parcourir l\'article',
   11        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Parcourir larticle',
  1212        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la brève',
  1313        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Parcourir la rubrique',
   
  2020
  2121        // O
  22         'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de l\'utilisateur',
   22        'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de lutilisateur',
  2323        'option_aff_art_interface_label' => 'Affichage multilingue',
  24         'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique sélectionné devant le titre',
   24        'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de larticle ou rubrique sélectionné devant le titre',
  2525        'option_aff_langue_label' => 'Afficher la langue',
  26         'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de l\'utilisateur',
   26        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de lutilisateur',
  2727        'option_aff_rub_interface_label' => 'Affichage multilingue',
  28         'option_attention_explication' => 'Un message plus important que l\'explication.',
   28        'option_attention_explication' => 'Un message plus important que lexplication.',
  2929        'option_attention_label' => 'Avertissement',
  3030        'option_cacher_option_intro_label' => 'Cacher le premier choix vide',
  31         'option_choix_destinataires_explication' => 'Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l\'utilisateur pourra faire son choix. Si rien n\'est sélectionné, c\'est l\'auteur qui a installé le site qui sera choisi.',
   31        'option_choix_destinataires_explication' => 'Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l’utilisateur pourra faire son choix. Si rien n’est sélectionné, c’est l’auteur qui a installé le site qui sera choisi.',
  3232        'option_choix_destinataires_label' => 'Destinataires possibles',
  3333        'option_class_label' => 'Classes CSS supplémentaires',
  34         'option_cols_explication' => 'Largeur du bloc en nombre de caractères. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de ton site peuvent l\'annuler.',
   34        'option_cols_explication' => 'Largeur du bloc en nombre de caractères. Cette option n’est pas toujours appliquée car les styles CSS de ton site peuvent l’annuler.',
  3535        'option_cols_label' => 'Largeur',
  3636        'option_datas_explication' => 'Tu dois indiquez un choix par ligne sous la forme "cle|Label du choix"', # MODIF
  3737        'option_datas_label' => 'Liste des choix possibles',
  3838        'option_defaut_label' => 'Valeur par défaut',
  39         'option_disable_avec_post_explication' => 'Identique à l\'option précédente mais poste quand même la valeur dans un champ caché.',
   39        'option_disable_avec_post_explication' => 'Identique à loption précédente mais poste quand même la valeur dans un champ caché.',
  4040        'option_disable_avec_post_label' => 'Désactiver mais poster',
  4141        'option_disable_explication' => 'Le champ ne peut plus obtenir le focus.',
  4242        'option_disable_label' => 'Désactiver le champ',
  43         'option_explication_explication' => 'Si besoin, une courte phrase décrivant l\'objet du champ.',
   43        'option_explication_explication' => 'Si besoin, une courte phrase décrivant lobjet du champ.',
  4444        'option_explication_label' => 'Explication',
  4545        'option_groupe_affichage' => 'Affichage',
   
  4747        'option_groupe_utilisation' => 'Utilisation',
  4848        'option_groupe_validation' => 'Validation',
  49         'option_info_obligatoire_explication' => 'Tu peux modifier l\'indication d\'obligation par défaut : <i>[Obligatoire]</i>.',
  50         'option_info_obligatoire_label' => 'Indication d\'obligation',
  51         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre d\'édition complète',
   49        'option_info_obligatoire_explication' => 'Tu peux modifier l’indication d’obligation par défaut : <i>[Obligatoire]</i>.',
   50        'option_info_obligatoire_label' => 'Indication dobligation',
   51        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre dédition complète',
  5252        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barre des forums',
  53         'option_inserer_barre_explication' => 'Insère une barre d\'outils du porte-plume si ce dernier est activé.',
  54         'option_inserer_barre_label' => 'Insérer une barre d\'outils',
   53        'option_inserer_barre_explication' => 'Insère une barre doutils du porte-plume si ce dernier est activé.',
   54        'option_inserer_barre_label' => 'Insérer une barre doutils',
  5555        'option_label_case_label' => 'Label placé à côté de la case',
  5656        'option_label_explication' => 'Le titre qui sera affiché.',
  5757        'option_label_label' => 'Label',
  58         'option_maxlength_explication' => 'L\'utilisateur ne pourra pas taper plus de caractères que ce nombre.',
   58        'option_maxlength_explication' => 'Lutilisateur ne pourra pas taper plus de caractères que ce nombre.',
  5959        'option_maxlength_label' => 'Nombre de caractères maximum',
  60         'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs',
   60        'option_multiple_explication' => 'Lutilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs',
  6161        'option_multiple_label' => 'Sélection multiple',
  6262        'option_nom_explication' => 'Un nom informatique qui identifiera le champ. Il ne doit contenir que des caractères alpha-numériques minuscules ou le caractère "_".',
   
  6767        'option_pliable_label_case' => 'Le groupe de champs pourra être replié.',
  6868        'option_plie_label' => 'Déjà plié',
  69         'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera déjà plié à l\'affichage du formulaire.',
   69        'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera déjà plié à laffichage du formulaire.',
  7070        'option_previsualisation_explication' => 'Si le porte-plume est activé, ajoute un onglet pour prévisualiser le rendu du texte saisi.',
  7171        'option_previsualisation_label' => 'Activer la prévisualisation',
  7272        'option_readonly_explication' => 'Le champ peut être lu, sélectionné, mais pas modifié.',
  7373        'option_readonly_label' => 'Lecture seule',
  74         'option_rows_explication' => 'Hauteur du bloc en nombre de ligne. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
   74        'option_rows_explication' => 'Hauteur du bloc en nombre de ligne. Cette option n’est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l’annuler.',
  7575        'option_rows_label' => 'Nombre de lignes',
  76         'option_size_explication' => 'Largeur du champ en nombre de caractères. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de ton site peuvent l\'annuler.',
   76        'option_size_explication' => 'Largeur du champ en nombre de caractères. Cette option n’est pas toujours appliquée car les styles CSS de ton site peuvent l’annuler.',
  7777        'option_size_label' => 'Taille du champ',
  78         'option_type_choix_plusieurs' => 'Permettre à l\'utilisateur de choisir <strong>plusieurs</strong> destinataires.',
  79         'option_type_choix_tous' => 'Mettre <strong>tous</strong> ces auteurs en destinataires. L\'utilisateur n\'aura aucun choix.',
  80         'option_type_choix_un' => 'Permettre à l\'utilisateur de choisir <strong>un seul</strong> destinataire.',
   78        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permettre à lutilisateur de choisir <strong>plusieurs</strong> destinataires.',
   79        'option_type_choix_tous' => 'Mettre <strong>tous</strong> ces auteurs en destinataires. L’utilisateur n’aura aucun choix.',
   80        'option_type_choix_un' => 'Permettre à lutilisateur de choisir <strong>un seul</strong> destinataire.',
  8181        'option_type_explication' => 'En mode "masqué", le contenu du champ ne sera pas visible.',
  8282        'option_type_label' => 'Type du champ',
   
  8585
  8686        // S
  87         'saisie_case_explication' => 'Permet d\'activer ou de désactiver quelque chose.',
   87        'saisie_case_explication' => 'Permet dactiver ou de désactiver quelque chose.',
  8888        'saisie_case_titre' => 'Case unique',
  8989        'saisie_checkbox_explication' => 'Permet de choisir plusieurs options avec des cases.',
  9090        'saisie_checkbox_titre' => 'Cases à cocher',
  91         'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l\'aide d\'un calendrier',
   91        'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l’aide d’un calendrier',
  9292        'saisie_date_titre' => 'Date',
  9393        'saisie_destinataires_explication' => 'Permet de choisir un ou plusieurs destinataires parmis des auteurs pré-sélectionné.',
   
  9797        'saisie_fieldset_explication' => 'Un cadre qui pourra englober plusieurs champs.',
  9898        'saisie_fieldset_titre' => 'Groupe de champs',
  99         'saisie_file_explication' => 'Envoi d\'un fichier',
   99        'saisie_file_explication' => 'Envoi dun fichier',
  100100        'saisie_file_titre' => 'Fichier',
  101         'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pré-rempli que l\'utilisateur ne pourra pas voir.',
   101        'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pré-rempli que lutilisateur ne pourra pas voir.',
  102102        'saisie_hidden_titre' => 'Champ caché',
  103103        'saisie_input_explication' => 'Une simple ligne de texte, pouvant être visible ou masquée (mot de passe).',
  104104        'saisie_input_titre' => 'Ligne de texte',
  105         'saisie_oui_non_explication' => 'Oui ou non, c\'est clair ? :)',
   105        'saisie_oui_non_explication' => 'Oui ou non, c’est clair ? :)',
  106106        'saisie_oui_non_titre' => 'Oui ou non',
  107107        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Un',
   
  110110        'saisie_radio_explication' => 'Permet de choisir une option parmis plusieurs disponibles.',
  111111        'saisie_radio_titre' => 'Boutons radios',
  112         'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article',
  113         'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur d\'article',
   112        'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection darticle',
   113        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur darticle',
  114114        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de sélection de rubrique',
  115         'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article ou de rubrique',
  116         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur d\'article ou rubrique',
   115        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection darticle ou de rubrique',
   116        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur darticle ou rubrique',
  117117        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Sélecteur de rubrique',
  118118        'saisie_selection_explication' => 'Choisir une option dans une liste déroulante.',
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_it.php

  r75617 r76295  
  99
  1010        // B
  11         'bouton_parcourir_docs_article' => 'Sfoglia l\'articolo',
   11        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Sfoglia larticolo',
  1212        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Sfoglia la breve',
  1313        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Sfoglia la rubrica',
   
  2424        'construire_attention_enregistrer' => 'Non dimenticare di salvare le tue modifiche!',
  2525        'construire_attention_modifie' => 'Il modulo in oggetto è diverso dal modulo iniziale. Hai la possibilità di reinizializzare il suo stato a quello precedente alle modifiche.',
  26         'construire_attention_supprime' => 'Le modifiche includono l\'eliminazione di alcuni campi. Conferma il salvataggio di questa nuova versione del modulo.',
   26        'construire_attention_supprime' => 'Le modifiche includono leliminazione di alcuni campi. Conferma il salvataggio di questa nuova versione del modulo.',
  2727        'construire_aucun_champs' => 'Al momento non è presente alcun campo in questo modulo.',
  2828        'construire_confirmer_supprimer_champ' => 'Vuoi veramente eliminare questo campo?',
   
  3939        // E
  4040        'erreur_generique' => 'Ci sono degli errori nei campi di seguito, si prega di verificare gli inserimenti',
  41         'erreur_option_nom_unique' => 'Questo nome è già utilizzato da un altro campo e deve essere univoco all\'interno del modulo.',
   41        'erreur_option_nom_unique' => 'Questo nome è già utilizzato da un altro campo e deve essere univoco allinterno del modulo.',
  4242
  4343        // I
   
  5050
  5151        // O
  52         'option_aff_art_interface_explication' => 'Mostra unicamente gli articoli della lingua dell\'utente',
   52        'option_aff_art_interface_explication' => 'Mostra unicamente gli articoli della lingua dellutente',
  5353        'option_aff_art_interface_label' => 'Visualizzazione multilingua',
  54         'option_aff_langue_explication' => 'Mostra la lingua dell\'articolo o della rubrica selezionata davanti al titolo',
   54        'option_aff_langue_explication' => 'Mostra la lingua dellarticolo o della rubrica selezionata davanti al titolo',
  5555        'option_aff_langue_label' => 'Mostra la lingua',
  56         'option_aff_rub_interface_explication' => 'Mostra unicamente le rubriche della lingua dell\'utente',
   56        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Mostra unicamente le rubriche della lingua dellutente',
  5757        'option_aff_rub_interface_label' => 'Visualizzazione multilingua',
  5858        'option_attention_explication' => 'Un messaggio più importante dei una spiegazione.',
   
  6464        'option_autocomplete_on' => 'Attiva',
  6565        'option_cacher_option_intro_label' => 'Nascondi la prima scelta vuota',
  66         'option_choix_destinataires_explication' => 'Uno o più autori tra i quali l\'utente potrà fare una scelta. Se non si seleziona niente, è l\'autore che ha installato il sito che sarà scelto.',
   66        'option_choix_destinataires_explication' => 'Uno o più autori tra i quali l’utente potrà fare una scelta. Se non si seleziona niente, è l’autore che ha installato il sito che sarà scelto.',
  6767        'option_choix_destinataires_label' => 'Possibili destinatari',
  6868        'option_class_label' => 'Classi CSS supplementari',
   
  7272        'option_datas_label' => 'Elenco delle scelte possibili',
  7373        'option_defaut_label' => 'Valore predefinito',
  74         'option_disable_avec_post_explication' => 'Identica all\'opzione precedente ma invia lo stesso il valore in un campo nascosto.',
   74        'option_disable_avec_post_explication' => 'Identica allopzione precedente ma invia lo stesso il valore in un campo nascosto.',
  7575        'option_disable_avec_post_label' => 'Disattiva ma invia',
  7676        'option_disable_explication' => 'Il campo non può ottenere il focus.',
   
  8282        'option_groupe_utilisation' => 'Utilizzazione',
  8383        'option_groupe_validation' => 'Validazione',
  84         'option_info_obligatoire_explication' => 'Puoi modificare l\'indicazione predefinita per i campi obbligatori : <i>[Obbligatorio]</i>.',
   84        'option_info_obligatoire_explication' => 'Puoi modificare lindicazione predefinita per i campi obbligatori : <i>[Obbligatorio]</i>.',
  8585        'option_info_obligatoire_label' => 'Indicazione obbligatorio',
  8686        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barra del testo completa',
   
  9191        'option_label_explication' => 'Il titolo che sarà mostrato.',
  9292        'option_label_label' => 'Etichetta',
  93         'option_maxlength_explication' => 'L\'utente non può digiatare più caratteri del numero qui indicato.',
   93        'option_maxlength_explication' => 'Lutente non può digiatare più caratteri del numero qui indicato.',
  9494        'option_maxlength_label' => 'Numero massimo di caratteri',
  95         'option_multiple_explication' => 'L\'utente può selezionare più valori',
   95        'option_multiple_explication' => 'Lutente può selezionare più valori',
  9696        'option_multiple_label' => 'Scelta multipla',
  9797        'option_nom_explication' => 'Un nome informatico che indentifica il campo. Deve contentere solo caratteri alfanumerici minuscoli o il carattere "_".',
   
  112112        'option_size_explication' => 'Larghezza del campo in numero di caratteri. Questa opzione non è sempre applicata poich%egrave; gli stili CSS del sito potrebbero annullarla.',
  113113        'option_size_label' => 'Dimensione del campo',
  114         'option_type_choix_plusieurs' => 'Consenti all\'utente di scegliere <strong>più</strong> destinatari.',
  115         'option_type_choix_tous' => 'Imposta <strong>tutti</strong> questi autori come destinatari. L\'utente non avrà alcuna scelta.',
  116         'option_type_choix_un' => 'Consenti all\'utente di scegliere <strong>un solo</strong> destinatario.',
   114        'option_type_choix_plusieurs' => 'Consenti allutente di scegliere <strong>più</strong> destinatari.',
   115        'option_type_choix_tous' => 'Imposta <strong>tutti</strong> questi autori come destinatari. Lutente non avrà alcuna scelta.',
   116        'option_type_choix_un' => 'Consenti allutente di scegliere <strong>un solo</strong> destinatario.',
  117117        'option_type_explication' => 'In modalità "mascherata", il contenuto del campo non sarà visibile.',
  118118        'option_type_label' => 'Tipo del campo',
   
  127127        'saisie_checkbox_explication' => 'Consente di scegliere più opzioni da spuntare.',
  128128        'saisie_checkbox_titre' => 'Caselle di spunta',
  129         'saisie_date_explication' => 'Consente di inserire una data con l\'aiuto di un calendario',
   129        'saisie_date_explication' => 'Consente di inserire una data con laiuto di un calendario',
  130130        'saisie_date_titre' => 'Data',
  131131        'saisie_destinataires_explication' => 'Consente di scegliere uno o più destinatari tra gli autore selezionati.',
   
  137137        'saisie_file_explication' => 'Invio di un file',
  138138        'saisie_file_titre' => 'File',
  139         'saisie_hidden_explication' => 'Un campo preimpostato che l\'utente non potrà vedere.',
   139        'saisie_hidden_explication' => 'Un campo preimpostato che lutente non potrà vedere.',
  140140        'saisie_hidden_titre' => 'Campo nascosto',
  141141        'saisie_input_explication' => 'Una semplice riga di testo, che può essere visibile o mascherata (password).',
   
  146146        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Due',
  147147        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Tre',
  148         'saisie_radio_explication' => 'Consente di scegliere un\'opzione tra più disponibili.',
   148        'saisie_radio_explication' => 'Consente di scegliere unopzione tra più disponibili.',
  149149        'saisie_radio_titre' => 'Scelta unica',
  150150        'saisie_selecteur_article' => 'Mostra un navigatore per la selezione di un articolo',
  151         'saisie_selecteur_article_titre' => 'Selettore d\'articolo',
   151        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Selettore darticolo',
  152152        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Mostra un navigatore per la selezione di una rubrica',
  153153        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Mostra un navigatore per la selezione di un articolo o di una rubrica',
  154         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Selettore d\'articolo o rubrica',
   154        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Selettore darticolo o rubrica',
  155155        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Selettore di rubrica',
  156156        'saisie_selection_explication' => 'Scegli una opzione nel menu a tendina.',
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_sk.php

  r75617 r76295  
  6969        'option_cols_explication' => 'Šírka poľa v znakoch. Táto možnosť sa vždy nepoužíva, lebo štýly CSS na vašej stránke ju môžu prepísať.',
  7070        'option_cols_label' => 'Šírka',
  71         'option_datas_explication' => 'Musíte definovať výber pre každý riadok vo formulári "kľúč|označenie výberu"', # MODIF
   71        'option_datas_explication' => 'Musíte definovať výber pre každý riadok vo formulári "kľúč|označenie výberu"',
  7272        'option_datas_label' => 'Zoznam dostupných možností',
  7373        'option_defaut_label' => 'Predvolená hodnota',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.