Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2013, 5:06:11 PM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (spipbb)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb_ca.php

  r64014 r76394  
  3333        'admin_average_users' => 'Mitjana registres/dia',
  3434        'admin_ban_email' => 'Gestió de les adreces de correu bandejades',
  35         'admin_ban_email_info' => 'Per especificar més d\'una adreça de correu, separeu-les per comes. Per especificar un jòquer pel nom d\'usuari, utilitzeu * ; per exemple *@hotmail.com',
   35        'admin_ban_email_info' => 'Per especificar més d’una adreça de correu, separeu-les per comes. Per especificar un jòquer pel nom d’usuari, utilitzeu * ; per exemple *@hotmail.com',
  3636        'admin_ban_email_none' => 'Cap adreça bandejada',
  3737        'admin_ban_ip' => 'Gestió de les adreces IP bandejades',
  38         'admin_ban_ip_info' => 'Per especificar diverses IP o noms de servidors existents, separeu-los per comes. Per especificar un interval d\'adreces IP, separeu l\'inici i el final amb un guionet (-), per especificar un jòquer, feu servir un asterisc (*)',
   38        'admin_ban_ip_info' => 'Per especificar diverses IP o noms de servidors existents, separeu-los per comes. Per especificar un interval d’adreces IP, separeu l’inici i el final amb un guionet (-), per especificar un jòquer, feu servir un asterisc (*)',
  3939        'admin_ban_ip_none' => 'Cap adreça bandejada',
  40         'admin_ban_user' => 'Gestió de les dades d\'entrada bandejades',
   40        'admin_ban_user' => 'Gestió de les dades dentrada bandejades',
  4141        'admin_ban_user_info' => 'Podeu bandejat diversos usuaris de cop utilitzant la combinació CTRL o MAJ amb el ratolí o el teclat',
  4242        'admin_ban_user_none' => 'Cap usuari',
   
  4545        'admin_cat_spam' => 'Anti Spam',
  4646        'admin_config_prerequis' => 'Requisits previs',
  47         'admin_config_spam_words' => 'Configuració de l\'anti-spam',
  48         'admin_config_spipbb' => 'Activació d\'SpipBB',
   47        'admin_config_spam_words' => 'Configuració de lanti-spam',
   48        'admin_config_spipbb' => 'Activació dSpipBB',
  4949        'admin_config_spipbb_info' => 'Feu clic damunt de Si per activar SpipBB',
  50         'admin_config_tables' => 'Configuració de les taules d\'SpipBB',
  51         'admin_config_tables_erreur' => 'Problema amb les taules d\'SpipBB: @tables_erreur@ són incorrectes (les taules @tables_ok@ semblen correctes).
   50        'admin_config_tables' => 'Configuració de les taules dSpipBB',
   51        'admin_config_tables_erreur' => 'Problema amb les taules dSpipBB: @tables_erreur@ són incorrectes (les taules @tables_ok@ semblen correctes).
  5252Consulteu la [documentació a Spip-Contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum] o el [suport a spipbb.spip-zone->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11]',
  53         'admin_config_tables_ok' => 'Les taules d\'SpipBB estan instal·lades correctament (@tables_ok@)',
  54         'admin_date_ouverture' => 'Data d\'obertura',
   53        'admin_config_tables_ok' => 'Les taules dSpipBB estan instal·lades correctament (@tables_ok@)',
   54        'admin_date_ouverture' => 'Data dobertura',
  5555        'admin_debug_log' => 'Fitxer de registre @log_name@',
  5656        'admin_debug_metas' => 'SpipBB METAs',
   
  6565        'admin_form_sujets' => ' ',
  6666        'admin_forums_affiche_membre_defaut' => 'Voleu mostrar els membres a la llista de membres quan no han fet elecció?<br />[No per defecte]',
  67         'admin_forums_configuration' => 'Configuració d\'SpipBB',
   67        'admin_forums_configuration' => 'Configuració dSpipBB',
  6868        'admin_forums_configuration_avatar' => 'Gestió dels avatars, regulació general',
  69         'admin_forums_configuration_options' => 'Opcions d\'SpipBB',
   69        'admin_forums_configuration_options' => 'Opcions dSpipBB',
  7070        'admin_forums_log_level' => 'Elecció del nivell de registres produïts per SpipBB.<br />[3 (màxim)- Per defecte]',
  7171        'admin_forums_log_level_0' => 'No hi ha registres',
   
  8484        'admin_plugin_requis_ok_balisesession' => 'Plugin BALISE_SESSION->http://www.spip-contrib.net/?article1224]: proporciona les informacions sobre els visitants autentificats.',
  8585        'admin_plugin_requis_ok_cfg' => '[Plugin CFG->http://www.spip-contrib.net/?article1605]: proporciona funcions i etiquetes.',
  86         'admin_sous_titre' => 'Accedir al panell d\'administració dels fòrums amb SpipBB',
  87         'admin_spip_config_forums' => 'Configuració d\'SPIP :',
   86        'admin_sous_titre' => 'Accedir al panell dadministració dels fòrums amb SpipBB',
   87        'admin_spip_config_forums' => 'Configuració dSPIP :',
  8888        'admin_spip_forums_ok' => 'Els fòrums públics estan ben activats.',
  89         'admin_spip_forums_warn' => '<p>{{Atenció}}: els vostres fòrums estan desactivats per defecte, us recomanem utilitzar la publicació immediata: [veure aquí->@config_contenu@].</p><p>En cas contrari les haureu d\'activar article per article.</p>',
   89        'admin_spip_forums_warn' => '<p>{{Atenció}}: els vostres fòrums estan desactivats per defecte, us recomanem utilitzar la publicació immediata: [veure aquí->@config_contenu@].</p><p>En cas contrari les haureu dactivar article per article.</p>',
  9090        'admin_spip_mots_cles_ok' => 'Les paraules clau estan ben activades. ',
  9191        'admin_spip_mots_cles_warn' => '<p>{{Atenció}}: Les paraules clau no estan actives a SPIP, no podreu utilitzar les funcions avançades associades.</p><p>Us recomanem que les activeu: [veure aquí->@configuration@].</p>',
  9292        'admin_spip_mots_forums_ok' => 'Les paraules clau associades als fòrum estan ben activades.',
  9393        'admin_spip_mots_forums_warn' => '<p>{{Atenció}}: Les paraules clau en els fòrums del lloc públic no estan actives a SPIP, no podreu utilitzar les funcions avançades associades.</p><p>Us recomanem que permeteu la seva utilització: [veure aquí->@configuration@].</p>',
  94         'admin_spipbb_release' => 'Versió d\'SpipBB',
   94        'admin_spipbb_release' => 'Versió dSpipBB',
  9595        'admin_statistique' => 'Informació',
  9696        'admin_surtitre' => 'Gestionar els fòrums',
   
  106106        'admin_titre_page_spipbb_admin_gere_ban' => 'Gestió dels bànners',
  107107        'admin_titre_page_spipbb_admin_migre' => 'Importar de @nom_base@',
  108         'admin_titre_page_spipbb_configuration' => 'Configuració d\'SpipBB',
   108        'admin_titre_page_spipbb_configuration' => 'Configuració dSpipBB',
  109109        'admin_titre_page_spipbb_effacer' => 'Gestió dels missatges rebutjats ',
  110110        'admin_titre_page_spipbb_inscrits' => 'Gestió dels membres',
  111         'admin_titre_page_spipbb_sujet' => 'Edició d\'un fil',
   111        'admin_titre_page_spipbb_sujet' => 'Edició dun fil',
  112112        'admin_total_posts' => 'Número total de missatges',
  113113        'admin_total_users' => 'Número de membres',
  114114        'admin_total_users_online' => 'Membres en línia',
  115         'admin_unban_email_info' => 'Podeu bandejar diverses adreces d\'un cop utilitzant la combinació CTRL o MAJ amb el ratolí o el teclat. ',
  116         'admin_unban_ip_info' => 'Podeu bandejar diverses adreces d\'un sol cop utilitzant la combinació CTRL o MAJ amb el ratolí o el teclat',
  117         'admin_unban_user_info' => 'Podeu bandejar diversos usuaris d\'un sol cop utilitzant la combinació CTRL o MAJ amb el ratolí o el teclat',
   115        'admin_unban_email_info' => 'Podeu bandejar diverses adreces dun cop utilitzant la combinació CTRL o MAJ amb el ratolí o el teclat. ',
   116        'admin_unban_ip_info' => 'Podeu bandejar diverses adreces dun sol cop utilitzant la combinació CTRL o MAJ amb el ratolí o el teclat',
   117        'admin_unban_user_info' => 'Podeu bandejar diversos usuaris dun sol cop utilitzant la combinació CTRL o MAJ amb el ratolí o el teclat',
  118118        'admin_valeur' => 'Valor',
  119119        'aecrit' => 'ha escrit:',
  120120        'alerter_abus' => 'Assenyalar aquest missatges com a abusiu/injuriós...',
  121121        'alerter_sujet' => 'Missatge abusiu',
  122         'alerter_texte' => 'Fixa\'t bé en el següent missatge:',
   122        'alerter_texte' => 'Fixat bé en el següent missatge:',
  123123        'annonce' => 'Anunci',
  124124        'annonce_dpt' => 'Avís: ',
   
  140140        'choix_mots_ferme' => 'Per tancar un fil',
  141141        'choix_mots_postit' => 'Posar en post-it',
  142         'choix_mots_selection' => 'El grup de paraula ha de tenir tres paraules clau. Normalment, el plugin els ha creat quan s\'ha instal·lat. SpipBB utilitza, en general, les paraules {ferme}, {annonce} i {postit}, però en podeu escollir altres. ',
   142        'choix_mots_selection' => 'El grup de paraula ha de tenir tres paraules clau. Normalment, el plugin els ha creat quan sha instal·lat. SpipBB utilitza, en general, les paraules {ferme}, {annonce} i {postit}, però en podeu escollir altres. ',
  143143        'choix_rubrique_creation' => 'Si voleu crear <strong>automàticament</strong> el sector que inclogui els fòrums SpipBB i un primer fòrum buit, premeu aquest botó. Aquest fòrum i la jerarquia creats poden ser modificats o eliminats posteriorment...',
  144144        'choix_rubrique_creation_submit' => 'Configuració automàtica del sector',
  145145        'choix_rubrique_selection' => 'Seleccionar un sector que serà la base dels vostres fòrums. A dins, cada subsecció serà un grup de fòrums, cada article publicat obrirà un fòrum. ',
  146         'choix_squelettes' => 'Podeu escollir-ne altres, però els fitxers que substitueixen groupeforum.html i filforum.html han d\'existir!',
   146        'choix_squelettes' => 'Podeu escollir-ne altres, però els fitxers que substitueixen groupeforum.html i filforum.html han dexistir!',
  147147        'citer' => 'Citar',
  148148        'cocher' => 'marcar',
   
  161161        'config_orig_extra' => 'Quin suport utilitzar pels camps suplementaris',
  162162        'config_orig_extra_info' => 'Infos camps EXTRA o altre taula, taula auteurs_profils.',
  163         'config_spipbb' => 'Configuració de base d\'spipBB per permetre el funcionament dels fòrums amb aquest plugin. ',
   163        'config_spipbb' => 'Configuració de base dspipBB per permetre el funcionament dels fòrums amb aquest plugin. ',
  164164        'contacter' => 'Contactar',
  165165        'contacter_dpt' => 'Contactar: ',
   
  181181        'diviser_confirmer' => 'Confirmar la separació dels missatges',
  182182        'diviser_dans_dpt' => 'Per posar al fòrum:',
  183         'diviser_expliquer' => 'Amb l\'ajuda del formulari que hi ha més avall, podreu dividir aquest fil en dos, o bé seleccionant els missatges individualment, o bé escollint el missatge a partir del qual cal dividir-ho en dos. ',
   183        'diviser_expliquer' => 'Amb lajuda del formulari que hi ha més avall, podreu dividir aquest fil en dos, o bé seleccionant els missatges individualment, o bé escollint el missatge a partir del qual cal dividir-ho en dos. ',
  184184        'diviser_selection_dpt' => 'Selecció:',
  185185        'diviser_separer_choisis' => 'Separar els missatges seleccionats',
   
  196196        'etplus' => '... i més ...',
  197197        'extra_avatar_saisie_url' => 'URL dels vostre avatar (http://... ...)',
  198         'extra_avatar_saisie_url_info' => 'URL de l\'avatar del visitant',
   198        'extra_avatar_saisie_url_info' => 'URL de lavatar del visitant',
  199199        'extra_date_crea' => 'Data de la primera introducció del perfil SpipBB',
  200200        'extra_date_crea_info' => 'Data de la primera introducció del perfil SpipBB',
   
  210210        'extra_signature_saisie_texte' => 'Introduïu aquí el text de la vostra signatura',
  211211        'extra_signature_saisie_texte_info' => 'Text curt de signatura dels missatges',
  212         'extra_visible_annuaire' => 'Aparèixer a la llista d\'Inscrits (públic)',
  213         'extra_visible_annuaire_info' => 'Permet refusar estar visible a l\'anuari d\'inscrits a la zona pública',
   212        'extra_visible_annuaire' => 'Aparèixer a la llista dInscrits (públic)',
   213        'extra_visible_annuaire_info' => 'Permet refusar estar visible a l’anuari d’inscrits a la zona pública',
  214214
  215215        // F
  216216        'fiche_contact' => 'Fitxa Contacte',
  217         'fil_annonce_annonce' => 'Passar l\'Assumpte en Avís',
   217        'fil_annonce_annonce' => 'Passar lAssumpte en Avís',
  218218        'fil_annonce_desannonce' => 'Suprimir el mode Avís',
  219219        'fil_deplace' => 'Desplaçar aquest fil',
  220220        'filtrer' => 'Filtrar',
  221221        'forum' => 'Fòrums',
  222         'forum_annonce_annonce' => 'Posar la marca d\'avís',
  223         'forum_annonce_desannonce' => 'Suprimir la marca d\'avís',
   222        'forum_annonce_annonce' => 'Posar la marca davís',
   223        'forum_annonce_desannonce' => 'Suprimir la marca davís',
  224224        'forum_dpt' => 'Fòrum: ',
  225225        'forum_ferme' => 'Aquest fòrum està tancat',
   
  252252        'fromphpbb_migre_utilisateurs_admin_restreint_already' => 'Ja administrador restringit',
  253253        'fromphpbb_migre_utilisateurs_impossible' => 'Impossible recuperar els usuaris',
  254         'fromphpbb_migre_utilisateurs_total_dpt' => 'Número total d\'usuaris afegits:',
   254        'fromphpbb_migre_utilisateurs_total_dpt' => 'Número total dusuaris afegits:',
  255255
  256256        // H
   
  270270        'import_host' => 'Nom/adreça del servidor',
  271271        'import_login' => 'Identificador:',
  272         'import_parametres_base' => 'Escolliu o bé el camí cap al fitxer de configuració de @nom_base@, o bé informar els paràmetres d\'accés a la base que continguin els fórums de @nom_base@ :',
  273         'import_parametres_rubrique' => 'Escolliu la secció on s\'importaran els fòrums de @nom_base@',
   272        'import_parametres_base' => 'Escolliu o bé el camí cap al fitxer de configuració de @nom_base@, o bé informar els paràmetres daccés a la base que continguin els fórums de @nom_base@ :',
   273        'import_parametres_rubrique' => 'Escolliu la secció on simportaran els fòrums de @nom_base@',
  274274        'import_parametres_titre' => 'Informacions sobre la base @nom_base@',
  275275        'import_password' => 'Contrasenya:',
   
  292292        'inscrit_s' => 'Inscrits',
  293293        'ip_adresse_autres' => 'Altres adreces IP a partir de les que aquest autor ha escrit missatges',
  294         'ip_adresse_membres' => 'Membres que han enviat des d\'aquesta adreça IP',
  295         'ip_adresse_post' => 'Adreça IP d\'aquest missatge',
   294        'ip_adresse_membres' => 'Membres que han enviat des daquesta adreça IP',
   295        'ip_adresse_post' => 'Adreça IP daquest missatge',
  296296        'ip_informations' => 'Informacions sobre una adreça IP i un autor',
  297297
   
  304304        // M
  305305        'maintenance' => 'Manteniment',
  306         'maintenance_fermer' => 'ha tancat l\'article/fòrum :',
   306        'maintenance_fermer' => 'ha tancat larticle/fòrum :',
  307307        'maintenance_pour' => 'per MANTENIMENT.',
  308308        'membres_en_ligne' => 'membres en línia',
   
  318318        'messages_supprimer_titre_dpt' => 'Pels missatges:',
  319319        'messages_supprimer_tous' => 'suprimir-los',
  320         'messages_voir_dernier' => 'Veure l\'últim missatge',
   320        'messages_voir_dernier' => 'Veure lúltim missatge',
  321321        'messages_voir_dernier_s' => 'Veure els últims missatges',
  322322        'moderateur' => 'Moderador',
   
  330330-* Quan un article-fòrum té la seva paraula clau, només els moderadors poden afegir-hi missatges.
  331331-* Quan un assumpte del fòrum està tancat, només els moderadors poden afegir-hi respostes.',
  332         'mot_groupe_moderation' => 'Grup de paraules clau utilitzat per la moderació d\'SpipBB',
   332        'mot_groupe_moderation' => 'Grup de paraules clau utilitzat per la moderació dSpipBB',
  333333        'mot_postit' => 'Post-it
  334334_ Un post-it està situat a sota dels anuncis, abans dels missatges ordinaris. Apareix només una vegada a la llista.',
   
  336336        // N
  337337        'no_message' => 'Cap assumpte o missatge respon als vostres criteris de cerca',
  338         'nom_util' => 'Nom d\'usuari',
   338        'nom_util' => 'Nom dusuari',
  339339        'non' => 'No',
  340340
   
  354354        'plugin_auteur' => 'La SpipBB Team: [veure la llista de col·laboradors a Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs]',
  355355        'plugin_description' => 'El plugin SpipBB permet:
  356 -* Gestionar de manera centralitzada els fòrums d\'SPIP (interfície privada),
  357 -* Utilitzar un sector com a base d\'un grup de fòrums com els «Bulletin Board» tals com phpBB. En aquest sector, les subseccions són grups de fòrums, els articles fòrums, cada missatge al fòrum d\'un article hi inicia un fil.
   356-* Gestionar de manera centralitzada els fòrums dSPIP (interfície privada),
   357-* Utilitzar un sector com a base d’un grup de fòrums com els «Bulletin Board» tals com phpBB. En aquest sector, les subseccions són grups de fòrums, els articles fòrums, cada missatge al fòrum d’un article hi inicia un fil.
  358358
  359359{{Consulteu:}}
  360 -* •[l\'ajuda i suport a spipbb.spip-zone.info->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11],
   360-* •[lajuda i suport a spipbb.spip-zone.info->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11],
  361361-* •[La documentació a Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum].
  362362
  363363_ {{Plugin spipbb en curs de desenvolupament. Utilitzeu-lo assumint-ne els riscs i els perills}}
  364364
  365 _ [Accés al panell d\'administració-> .?exec=spipbb_configuration]',
   365_ [Accés al panell dadministració-> .?exec=spipbb_configuration]',
  366366        'plugin_licence' => 'Distribuït sota llicència GPL',
  367367        'plugin_lien' => '[Consultar la documentació del plugin a Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum]',
  368         'plugin_mauvaise_version' => 'Aquesta versió del plugin no és compatible amb la vostra versió d\'SPIP!',
  369         'plugin_nom' => 'SpipBB: Gestió dels fòrums d\'SPIP',
   368        'plugin_mauvaise_version' => 'Aquesta versió del plugin no és compatible amb la vostra versió dSPIP!',
   369        'plugin_nom' => 'SpipBB: Gestió dels fòrums dSPIP',
  370370        'post_aucun_pt' => 'cap!',
  371371        'post_efface_lui' => 'Aquest assumpte té @nbr_post@ missatge(s). Esborrats amb ell!\\n',
  372         'post_ip' => 'Missatges enviats a partir de l\'adreça IP',
   372        'post_ip' => 'Missatges enviats a partir de ladreça IP',
  373373        'post_propose' => 'Missatge proposat',
  374374        'post_rejete' => 'Missatge rebutjat',
   
  391391        'recherche_elargie' => 'Cerca ampliada',
  392392        'redige_post' => 'Escriure missatge',
  393         'reglement' => 'Els administradors i moderadors d\'aquest fòrum s\'esforçaran en suprimir o editar tots els missatges que tinguin caràcter censurable tan ràpidament com els sigui possible. No obstant, els és impossible revisar tots i cadascun dels missatges. Per tant, admeteu que tots els missatges enviats a aquests fòrums expressen el punt de vista i la opinió dels seus autors respectius i no la dels administradors, moderadors o webmestres (excepte quan els missatges siguin enviats per ells mateixos) i, per tant, no se\'ls pot considerar responsables. </p>
  394 <p>Consentiu a no enviar missatges insultants, obscens, vulgars, difamatoris, amenaçadors, sexuals o qualsevol altre tipus de missatge que pugui violar les lleis en vigor. Fer-ho us pot portar a ser expulsat immediatament i de forma permanent (i el vostre proveïdor d\'accés a Internet en serà informat). L\'adreça IP de cada missatge s\'enregistra per tal d\'ajudar a fer respectar aquestes condicions. Esteu d\'acord en que el webmestre, l\'administrador i els moderadors d\'aquest fòrum tenen el dret de suprimir, editar, desplaçar o bloquejar qualsevol fil de discussió en qualsevol moment.
  395  Com a usuari, esteu d\'acord en que totes les informacions que donareu aquí siguin emmagatzemades en una base de dades. No obstant, aquestes informacions no seran divulgades a terceres persones o a societats sense el vostre consentiment. El webmestre, l\'administrador i els moderadors no podran ser considerats responsables si un intent de pirateria informàtica tingués com a conseqüència l\'accés a aquestes dades.</p>
  396 <p>Aquest fòrum utilitza les galetes per emmagatzemar informacions en el vostre ordinador. Aquestes galetes no contenen cap informació que vosaltres entreu a partir d\'ara. Serveixen, únicament, per millorar el confort en la navegació. L\'adreça de correu només s\'utilitza per confirmar els detalls del vostre registre i la contrasenya (i també per enviar-vos una nova contrasenya en cas de pèrdua o oblit).</p>
  397 <p>Registrant-vos, doneu garantia i manifesteu estar d\'acord amb el reglament que s\'esmenta més amunt.</p>',
   393        'reglement' => 'Els administradors i moderadors d’aquest fòrum s’esforçaran en suprimir o editar tots els missatges que tinguin caràcter censurable tan ràpidament com els sigui possible. No obstant, els és impossible revisar tots i cadascun dels missatges. Per tant, admeteu que tots els missatges enviats a aquests fòrums expressen el punt de vista i la opinió dels seus autors respectius i no la dels administradors, moderadors o webmestres (excepte quan els missatges siguin enviats per ells mateixos) i, per tant, no se’ls pot considerar responsables. </p>
   394<p>Consentiu a no enviar missatges insultants, obscens, vulgars, difamatoris, amenaçadors, sexuals o qualsevol altre tipus de missatge que pugui violar les lleis en vigor. Fer-ho us pot portar a ser expulsat immediatament i de forma permanent (i el vostre proveïdor d’accés a Internet en serà informat). L’adreça IP de cada missatge s’enregistra per tal d’ajudar a fer respectar aquestes condicions. Esteu d’acord en que el webmestre, l’administrador i els moderadors d’aquest fòrum tenen el dret de suprimir, editar, desplaçar o bloquejar qualsevol fil de discussió en qualsevol moment.
   395 Com a usuari, esteu d’acord en que totes les informacions que donareu aquí siguin emmagatzemades en una base de dades. No obstant, aquestes informacions no seran divulgades a terceres persones o a societats sense el vostre consentiment. El webmestre, l’administrador i els moderadors no podran ser considerats responsables si un intent de pirateria informàtica tingués com a conseqüència l’accés a aquestes dades.</p>
   396<p>Aquest fòrum utilitza les galetes per emmagatzemar informacions en el vostre ordinador. Aquestes galetes no contenen cap informació que vosaltres entreu a partir d’ara. Serveixen, únicament, per millorar el confort en la navegació. L’adreça de correu només s’utilitza per confirmar els detalls del vostre registre i la contrasenya (i també per enviar-vos una nova contrasenya en cas de pèrdua o oblit).</p>
   397<p>Registrant-vos, doneu garantia i manifesteu estar d’acord amb el reglament que s’esmenta més amunt.</p>',
  398398        'repondre' => 'Respondre',
  399399        'reponse_s_' => 'Respostes',
  400400        'resultat_s_pour_' => 'resultats per',
  401         'retour_forum' => 'Retorn a l\'inici del fòrum',
   401        'retour_forum' => 'Retorn a linici del fòrum',
  402402
  403403        // S
  404         's_abonner_a' => 'RSS . Subscriure\'s a: ',
   404        's_abonner_a' => 'RSS . Subscriures a: ',
  405405        'secteur_forum' => 'ARREL',
  406406        'selection_efface' => 'Esborrar la selecció...',
  407         'selection_tri_dpt' => 'Seleccionar el mètode d\'ordenació:',
   407        'selection_tri_dpt' => 'Seleccionar el mètode dordenació:',
  408408        'sign_admin' => '{{Aquesta pàgina només està disponible pels responsables del lloc.}}<p>Dóna accés a la configuració del plugin «{{<a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>}}» i també a la gestió dels fòrums del lloc Web.</p><p>Versió: @version@ @distant@</p><p>Consulteu:
  409409_ • [La documentació a Spip-Contrib->http://www.spip-contrib.net/?article2460]
  410 _ • [L\'ajuda i suport a spipbb.spip-zone.info->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11]</p>@reinit@',
   410_ • [Lajuda i suport a spipbb.spip-zone.info->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11]</p>@reinit@',
  411411        'sign_maj' => '<br />La versió més recent disponible: @version@',
  412412        'sign_ok' => 'actualitzat.',
   
  430430        'sujet_dpt' => 'Assumpte: ',
  431431        'sujet_ferme' => 'Assumpte: tancat',
  432         'sujet_nombre' => 'Nombre d\'Assumptes',
   432        'sujet_nombre' => 'Nombre dAssumptes',
  433433        'sujet_nouveau' => 'Nou assumpte',
  434434        'sujet_rejete' => 'Assumpte rebutjat',
  435         'sujet_repondre' => 'Respondre a l\'assumpte',
   435        'sujet_repondre' => 'Respondre a lassumpte',
  436436        'sujet_s' => 'Assumptes',
  437437        'sujet_valide' => 'Assumpte per validar',
   
  453453        'sw_modo_can_spam' => 'Els moderadors estan autoritzats',
  454454        'sw_nb_spam_ban_titre' => 'Número de correus brossa abans de ser bandejats',
  455         'sw_pm_spam_warning_message' => 'Això és una advertència. Heu provat d\'enviar, a aquest lloc Web, un missatge analitzat com a correu brossa. Gràcies per evitar el tornar a començar.',
   455        'sw_pm_spam_warning_message' => 'Això és una advertència. Heu provat denviar, a aquest lloc Web, un missatge analitzat com a correu brossa. Gràcies per evitar el tornar a començar.',
  456456        'sw_pm_spam_warning_titre' => 'Atenció.',
  457         'sw_send_pm_warning' => '<strong>Envia un MP a l\'usuari</strong><br />quan aquest envia un missatge amb una paraula prohibida',
   457        'sw_send_pm_warning' => '<strong>Envia un MP a lusuari</strong><br />quan aquest envia un missatge amb una paraula prohibida',
  458458        'sw_spam_forum_titre' => 'Gestió dels missatges de correu brossa',
  459459        'sw_spam_titre' => 'Filtratge del correu brossa',
  460         'sw_spam_words_action' => 'A partir d\'aquesta pàgina, podeu afegir, editar i suprimir paraules associades al correu brossa. El caràcter (*) s\'accepta a dins de la paraula. Per exemple: {{*tes*}} capturarà {detestable}, {{tes*}} capturarà {testar}, {{*tes}} capturarà {portes}.',
   460        'sw_spam_words_action' => 'A partir d’aquesta pàgina, podeu afegir, editar i suprimir paraules associades al correu brossa. El caràcter (*) s’accepta a dins de la paraula. Per exemple: {{*tes*}} capturarà {detestable}, {{tes*}} capturarà {testar}, {{*tes}} capturarà {portes}.',
  461461        'sw_spam_words_mass_add' => 'Copiar-enganxar o introduir les vostres paraules a aquesta zona. Separar cada paraula per una coma, dos punts o un punt i apart. ',
  462462        'sw_spam_words_titre' => 'Filtratge de paraules',
  463         'sw_spam_words_url_add' => 'Introduir el URL d\'un fitxer que contingui una llista de paraules formatada com més avall. Exemple: http://spipbb.free.fr/IMG/csv/spamwordlist.csv.',
  464         'sw_warning_from_admin' => 'Escollir l\'admin autor del missatge enviat',
   463        'sw_spam_words_url_add' => 'Introduir el URL dun fitxer que contingui una llista de paraules formatada com més avall. Exemple: http://spipbb.free.fr/IMG/csv/spamwordlist.csv.',
   464        'sw_warning_from_admin' => 'Escollir ladmin autor del missatge enviat',
  465465        'sw_warning_pm_message' => 'Text del missatge privat',
  466466        'sw_warning_pm_titre' => 'Assumpte del missatge privat',
   
  492492        'votre_site' => 'El nom del vostre lloc',
  493493        'votre_url_avatar' => 'URL del vostre Avatar (http://...)',
  494         'votre_url_site' => 'L\'adreça (URL) del vostre lloc'
   494        'votre_url_site' => 'Ladreça (URL) del vostre lloc'
  495495);
  496496
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.