Changeset 76680 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 29, 2013, 9:23:35 PM (7 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (saveauto)

Location:
_plugins_/saveauto/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/saveauto/trunk/lang/saveauto.xml

  r76297 r76680  
  11<traduction module="saveauto" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/saveauto/trunk/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saveauto?lang_cible=de" total="99" traduits="65" relire="0" modifs="0" nouveaux="34" pourcent="65.66">
   2        <langue code="ca" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saveauto?lang_cible=ca" total="65" traduits="18" relire="0" modifs="17" nouveaux="30" pourcent="27.69">
   3        </langue>
   4        <langue code="de" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saveauto?lang_cible=de" total="65" traduits="65" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  35                <traducteur nom="klaus++" lien="http://trad.spip.net/auteur/klaus" />
  46        </langue>
  5         <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saveauto?lang_cible=en" total="99" traduits="65" relire="0" modifs="0" nouveaux="34" pourcent="65.66">
   7        <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saveauto?lang_cible=en" total="65" traduits="65" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  68                <traducteur nom="kent1" lien="http://trad.spip.net/auteur/kent1" />
  79        </langue>
  8         <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saveauto?lang_cible=fr" total="99" traduits="65" relire="0" modifs="0" nouveaux="34" pourcent="65.66">
   10        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saveauto?lang_cible=fr" total="65" traduits="65" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  911        </langue>
  10         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saveauto?lang_cible=sk" total="99" traduits="65" relire="0" modifs="0" nouveaux="34" pourcent="65.66">
   12        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/saveauto?lang_cible=sk" total="65" traduits="65" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1113                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  1214        </langue>
 • _plugins_/saveauto/trunk/lang/saveauto_ca.php

  r75619 r76680  
  1212
  1313        // E
  14         'erreur_impossible_creer_verifier' => 'Impossible crear el fitxer @fichier@, verifiqueu els drets d\'escriptura del directori @rep_bases@.',
   14        'erreur_impossible_creer_verifier' => 'Impossible crear el fitxer @fichier@, verifiqueu els drets descriptura del directori @rep_bases@.',
  1515        'erreur_impossible_liste_tables' => 'Impossible llistar les taules de la base de dades.',
  1616        'erreur_probleme_donnees_corruption' => 'Problema amb les dades de @table@, és possible que estiguin corruptes!',
  17         'erreur_repertoire_inaccessible' => 'El directori @rep@ és inaccessible a l\'escriptura.',
   17        'erreur_repertoire_inaccessible' => 'El directori @rep@ és inaccessible a lescriptura.',
  1818
  1919        // H
  2020        'help_mail_max_size' => 'Algunes bases de dades poden sobrepassar la mida màxima permesa en els fitxers adjunts per un correu electrònic. Consulteu al vostre proveïdor de correu electrònic per tal de saber la mida màxima autoritzada. El límit predeterminat és de 2MB.', # MODIF
  21         'help_obsolete' => 'Determina a partir de quants dies un arxiu es considera obsolet i automàticament l\'elimina del servidor.
   21        'help_obsolete' => 'Determina a partir de quants dies un arxiu es considera obsolet i automàticament lelimina del servidor.
  2222             Poseu-hi -1 per desactivar aquesta funció', # MODIF
  2323        'help_prefixe' => 'Opcional: posar un prefix al nom del fitxer de la còpia de seguretat', # MODIF
  24         'help_restauration' => '<strong>Advertència!!!</strong> Les còpies de seguretat realitzades no estan <strong>en el format de les d\'SPIP</strong>:
  25                 Inútil provar utilitzar-les amb l\'eina d\'administració d\'Spip.<br /><br />
   24        'help_restauration' => '<strong>Advertència!!!</strong> Les còpies de seguretat realitzades no estan <strong>en el format de les dSPIP</strong>:
   25                Inútil provar utilitzar-les amb l’eina d’administració d’Spip.<br /><br />
  2626             Per qualsevol restauració cal utilitzar la interfície <strong>phpmyadmin</strong> del vostre
  2727             servidor de base de dades: a la pestanya <strong>"SQL"</strong> utilitzeu el botó
   
  2929             (marcar la opció "gzip" si és necessari) i valideu tot seguit.<br /><br />
  3030             Les còpies de seguretat <strong>xxxx.gz</strong> o <strong>xxx.sql</strong> contenen un fitxer en format SQL amb les comandes
  31              que permeten <strong>esborrar</strong> les taules existents d\'SPIP i <strong>substituir-les</strong> per les
   31             que permeten <strong>esborrar</strong> les taules existents dSPIP i <strong>substituir-les</strong> per les
  3232             dades arxivades. Per tant, les dades <strong>més recents</strong> que les de la còpia de seguretat es <strong>PERDRAN</strong>!', # MODIF
  3333
   
  3636        'info_sql_compatible_phpmyadmin' => 'Fitxer SQL 100% compatible PHPMyadmin',
  3737        'info_sql_date' => 'Data: ',
  38         'info_sql_debut_fichier' => 'Inici de l\'arxiu',
   38        'info_sql_debut_fichier' => 'Inici de larxiu',
  3939        'info_sql_donnees_table' => 'Dades de @table@', # MODIF
  4040        'info_sql_fichier_genere' => 'Aquest fitxer està generat pel connector "saveauto"', # MODIF
  41         'info_sql_fin_fichier' => 'Final de l\'arxiu',
   41        'info_sql_fin_fichier' => 'Final de larxiu',
  4242        'info_sql_ipclient' => 'IP Client: ',
  4343        'info_sql_mysqlversion' => 'Versió mySQL : ', # MODIF
   
  4646        'info_sql_plugins_utilises' => '@nb@ connectors utilitzats:',
  4747        'info_sql_serveur' => 'Servidor: ',
  48         'info_sql_spip_version' => 'Versió d\'SPIP: ',
   48        'info_sql_spip_version' => 'Versió dSPIP: ',
  4949        'info_sql_structure_table' => 'Estructura de la taula @table@',
  5050
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.