Changeset 76780 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2013, 7:03:43 PM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (contacts)

Location:
_plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_en.php

  r76123 r76780  
  8484        'explications_page_contacts' => 'Page under development. <br /><br /> Actions considered :
  8585<ul>
  86   <li>see all contacts</ li>   <li>transform the authors in contacts</ li><li>import contacts </ li><li>...</ li> </ ul><br / > Thanks for your suggestions on <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">the forum</a> ;-)',
   86  <li>see all contacts</ li>   <li>transform the authors in contacts</ li><li>import contacts </ li><li>...</ li> </ ul><br / > Thanks for your suggestions on <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">the forum</a> ;-)',
  8787        'explications_page_organisations' => 'Page under development. <br /><br /> Actions considered :
  8888<ul>
  89 <li>see all organizations</ li> <li>transform the authors in organizations</ li><li>import organizations </ li><li>...</ li> </ ul><br / > Thanks for your suggestions on <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">the forum</a> ;-)',
   89<li>see all organizations</ li> <li>transform the authors in organizations</ li><li>import organizations </ li><li>...</ li> </ ul><br / > Thanks for your suggestions on <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">the forum</a> ;-)',
  9090
  9191        // I
 • _plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_fr.php

  r76123 r76780  
  9696                toutes les informations supplémentaires renseignées sur l’auteur.',
  9797        'explications_page_contacts' => 'Page en cours de développement. <br /><br />Actions envisagées :<ul>
  98         <li>voir tous les contacts</li><li>transformer les auteurs en contacts</li><li>importer des contacts</li><li>...</li></ul><br />Merci pour vos suggestions sur <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">le forum</a> ;-)',
   98        <li>voir tous les contacts</li><li>transformer les auteurs en contacts</li><li>importer des contacts</li><li>...</li></ul><br />Merci pour vos suggestions sur <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">le forum</a> ;-)',
  9999        'explications_page_organisations' => 'Page en cours de développement. <br /><br />Actions envisagées :<ul>
  100         <li>voir toutes les organisations</li><li>transformer des auteurs en organisations</li><li>importer des organsations</li><li>...</li></ul><br />Merci pour vos suggestions sur <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">le forum</a> ;-)',
   100        <li>voir toutes les organisations</li><li>transformer des auteurs en organisations</li><li>importer des organsations</li><li>...</li></ul><br />Merci pour vos suggestions sur <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">le forum</a> ;-)',
  101101
  102102        // I
 • _plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_sk.php

  r76123 r76780  
  8585        'explication_supprimer_organisation' => 'Odstránením tejto organizácie odstránite všetky ďalšie údaje, ktoré boli vyplnené na autorskej stránke.',
  8686        'explications_page_contacts' => 'Stránka sa rekonštruuje.<br /><br />Plánované akcie:<ul>
  87 <li>zobraziť všetky kontakty,</li><li>zmeniť autorov v kontaktoch,</li><li>nahrať kontakty,</li><li>li>...</li></ul><br />Ďakujeme vám za podnety na  <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">diskuskom fóre;-)</ a>',
   87<li>zobraziť všetky kontakty,</li><li>zmeniť autorov v kontaktoch,</li><li>nahrať kontakty,</li><li>li>...</li></ul><br />Ďakujeme vám za podnety na  <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">diskuskom fóre;-)</ a>',
  8888        'explications_page_organisations' => 'Stránka sa rekonštruuje. <br /> <br /> Plánované akcie:
  89  <ul>  <li> zobraziť všetky organizácie, </ li> upraviť autorov v organizáciách, </ li> nahrať organizácie, </ li> ...</ li> </ ul> <br / > Ďakujeme vám za podnety na <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list"> diskusnom fóre;-) </ a>',
   89 <ul>  <li> zobraziť všetky organizácie, </ li> upraviť autorov v organizáciách, </ li> nahrať organizácie, </ li> ...</ li> </ ul> <br / > Ďakujeme vám za podnety na <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list"> diskusnom fóre;-) </ a>',
  9090
  9191        // I
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.