Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2013, 7:04:06 PM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (spipbb)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb_ca.php

  r76394 r76796  
  5050        'admin_config_tables' => 'Configuració de les taules d’SpipBB',
  5151        'admin_config_tables_erreur' => 'Problema amb les taules d’SpipBB: @tables_erreur@ són incorrectes (les taules @tables_ok@ semblen correctes).
  52 Consulteu la [documentació a Spip-Contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum] o el [suport a spipbb.spip-zone->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11]',
   52Consulteu la [documentació a Spip-Contrib->http://contrib.spip.net/SpipBB-le-forum] o el [suport a spipbb.spip-zone->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11]',
  5353        'admin_config_tables_ok' => 'Les taules d’SpipBB estan instal·lades correctament (@tables_ok@)',
  5454        'admin_date_ouverture' => 'Data d’obertura',
   
  7878        'admin_nombre_lignes_messages' => 'Número de línies dels missatges',
  7979        'admin_plugin_requis_erreur' => 'Falta el següent plugin requerit. Activeu-lo!',
  80         'admin_plugin_requis_erreur_balisesession' => 'Instal·leu el plugin Balise SESSION i activeu-lo! [Documentació aquí->http://www.spip-contrib.net/?article1224], [Archiu ZIP aquí->http://files.spip.org/spip-zone/balise_session.zip].',
  81         'admin_plugin_requis_erreur_cfg' => 'Instal·leu el plugin CFG i activeu-lo! [Documentació aquí->http://www.spip-contrib.net/?article1605], [Archiu ZIP aquí->http://files.spip.org/spip-zone/cfg.zip].',
   80        'admin_plugin_requis_erreur_balisesession' => 'Instal·leu el plugin Balise SESSION i activeu-lo! [Documentació aquí->http://contrib.spip.net/?article1224], [Archiu ZIP aquí->http://files.spip.org/spip-zone/balise_session.zip].',
   81        'admin_plugin_requis_erreur_cfg' => 'Instal·leu el plugin CFG i activeu-lo! [Documentació aquí->http://contrib.spip.net/?article1605], [Archiu ZIP aquí->http://files.spip.org/spip-zone/cfg.zip].',
  8282        'admin_plugin_requis_erreur_s' => 'Falten els següents plugins requerits. Activeu-los!',
  8383        'admin_plugin_requis_ok' => 'Plugin(s) instal·lat(s) i actiu(s): ',
  84         'admin_plugin_requis_ok_balisesession' => 'Plugin BALISE_SESSION->http://www.spip-contrib.net/?article1224]: proporciona les informacions sobre els visitants autentificats.',
  85         'admin_plugin_requis_ok_cfg' => '[Plugin CFG->http://www.spip-contrib.net/?article1605]: proporciona funcions i etiquetes.',
   84        'admin_plugin_requis_ok_balisesession' => 'Plugin BALISE_SESSION->http://contrib.spip.net/?article1224]: proporciona les informacions sobre els visitants autentificats.',
   85        'admin_plugin_requis_ok_cfg' => '[Plugin CFG->http://contrib.spip.net/?article1605]: proporciona funcions i etiquetes.',
  8686        'admin_sous_titre' => 'Accedir al panell d’administració dels fòrums amb SpipBB',
  8787        'admin_spip_config_forums' => 'Configuració d’SPIP :',
   
  352352        'pagine_sujet_s' => 'assumptes',
  353353        'par_' => 'per ',
  354         'plugin_auteur' => 'La SpipBB Team: [veure la llista de col·laboradors a Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs]',
   354        'plugin_auteur' => 'La SpipBB Team: [veure la llista de col·laboradors a Spip-contrib->http://contrib.spip.net/Plugin-Forum-SpipBB#contributeurs]',
  355355        'plugin_description' => 'El plugin SpipBB permet:
  356356-* Gestionar de manera centralitzada els fòrums d’SPIP (interfície privada),
   
  359359{{Consulteu:}}
  360360-* •[l’ajuda i suport a spipbb.spip-zone.info->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11],
  361 -* •[La documentació a Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum].
   361-* •[La documentació a Spip-contrib->http://contrib.spip.net/SpipBB-le-forum].
  362362
  363363_ {{Plugin spipbb en curs de desenvolupament. Utilitzeu-lo assumint-ne els riscs i els perills}}
   
  365365_ [Accés al panell d’administració-> .?exec=spipbb_configuration]',
  366366        'plugin_licence' => 'Distribuït sota llicència GPL',
  367         'plugin_lien' => '[Consultar la documentació del plugin a Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum]',
   367        'plugin_lien' => '[Consultar la documentació del plugin a Spip-contrib->http://contrib.spip.net/SpipBB-le-forum]',
  368368        'plugin_mauvaise_version' => 'Aquesta versió del plugin no és compatible amb la vostra versió d’SPIP!',
  369369        'plugin_nom' => 'SpipBB: Gestió dels fòrums d’SPIP',
   
  406406        'selection_efface' => 'Esborrar la selecció...',
  407407        'selection_tri_dpt' => 'Seleccionar el mètode d’ordenació:',
  408         'sign_admin' => '{{Aquesta pàgina només està disponible pels responsables del lloc.}}<p>Dóna accés a la configuració del plugin «{{<a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>}}» i també a la gestió dels fòrums del lloc Web.</p><p>Versió: @version@ @distant@</p><p>Consulteu:
  409 _ • [La documentació a Spip-Contrib->http://www.spip-contrib.net/?article2460]
   408        'sign_admin' => '{{Aquesta pàgina només està disponible pels responsables del lloc.}}<p>Dóna accés a la configuració del plugin «{{<a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Forum-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>}}» i també a la gestió dels fòrums del lloc Web.</p><p>Versió: @version@ @distant@</p><p>Consulteu:
   409_ • [La documentació a Spip-Contrib->http://contrib.spip.net/?article2460]
  410410_ • [L’ajuda i suport a spipbb.spip-zone.info->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11]</p>@reinit@',
  411411        'sign_maj' => '<br />La versió més recent disponible: @version@',
   
  413413        'sign_reinit' => '<p>Arrencar de nou:
  414414 _ • [tot el plugin->@plugin@]</p>',
  415         'sign_tempo' => 'Realitzat amb <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>',
   415        'sign_tempo' => 'Realitzat amb <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Forum-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>',
  416416        'signature' => 'Signatura',
  417417        'sinscrire' => 'Registrar-se',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.