Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2013, 7:04:06 PM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (spipbb)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb_gl.php

  r75716 r76796  
  5050        'admin_config_tables' => 'Configuración das táboas de SpipBB',
  5151        'admin_config_tables_erreur' => 'Problema coas táboas de SpipBB : @tables_erreur@ están incorrectas (as táboas @tables_ok@ parecen correctas).
  52 Consulte a [documentación en Spip-Contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum] ou a [axuda en spipbb.spip-zone->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11]',
   52Consulte a [documentación en Spip-Contrib->http://contrib.spip.net/SpipBB-le-forum] ou a [axuda en spipbb.spip-zone->http://spipbb.free.fr/spip.php?article11]',
  5353        'admin_config_tables_ok' => 'As táboas de SpipBB foron correctamente instaladas (@tables_ok@)',
  5454        'admin_date_ouverture' => 'Data de apertura',
   
  7878        'admin_nombre_lignes_messages' => 'Número de liñas de mensaxes',
  7979        'admin_plugin_requis_erreur' => 'O módulo requirido falta. Actíveo !',
  80         'admin_plugin_requis_erreur_balisesession' => 'Instale o módulo Balise SESSION e actíveo ! [Documentación aquí->http://www.spip-contrib.net/?article1224], [Arquivo ZIP aquí->http://files.spip.org/spip-zone/balise_session.zip].',
  81         'admin_plugin_requis_erreur_cfg' => 'Instale o módulos CFG e actíveo ! [Documentación aquí->http://www.spip-contrib.net/?article1605], [Arquivo ZIP aquí->http://files.spip.org/spip-zone/cfg.zip].',
   80        'admin_plugin_requis_erreur_balisesession' => 'Instale o módulo Balise SESSION e actíveo ! [Documentación aquí->http://contrib.spip.net/?article1224], [Arquivo ZIP aquí->http://files.spip.org/spip-zone/balise_session.zip].',
   81        'admin_plugin_requis_erreur_cfg' => 'Instale o módulos CFG e actíveo ! [Documentación aquí->http://contrib.spip.net/?article1605], [Arquivo ZIP aquí->http://files.spip.org/spip-zone/cfg.zip].',
  8282        'admin_plugin_requis_erreur_s' => 'Os módulos requiridos faltan. Actíveos !',
  8383        'admin_plugin_requis_ok' => 'Modulo(s)  instalado(s) e activo(s) :',
  84         'admin_plugin_requis_ok_balisesession' => '[Módulo BALISE_SESSION->http://www.spip-contrib.net/?article1224] : fornece os datos sobe visitantes autenticados.',
  85         'admin_plugin_requis_ok_cfg' => '[Módulo CFG->http://www.spip-contrib.net/?article1605] : fornece funcións e balizas.',
   84        'admin_plugin_requis_ok_balisesession' => '[Módulo BALISE_SESSION->http://contrib.spip.net/?article1224] : fornece os datos sobe visitantes autenticados.',
   85        'admin_plugin_requis_ok_cfg' => '[Módulo CFG->http://contrib.spip.net/?article1605] : fornece funcións e balizas.',
  8686        'admin_sous_titre' => 'Acceder ao panel de control de foros con  SpipBB',
  8787        'admin_spip_config_forums' => 'Configuración de SPIP :',
   
  351351        'pagine_sujet_s' => ' asuntos',
  352352        'par_' => 'por',
  353         'plugin_auteur' => 'O equipo SpipBB : [ver a lista de contribuidores en Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs]',
   353        'plugin_auteur' => 'O equipo SpipBB : [ver a lista de contribuidores en Spip-contrib->http://contrib.spip.net/Plugin-Forum-SpipBB#contributeurs]',
  354354        'plugin_description' => 'O módulo de SpipBB permite :
  355355-* Xestionar de forma centralizada os foros d SPIP (interface privada),
   
  358358{{Consulte :}}
  359359-* •[a axuda en spipbb.spip-zone.info->http://spipbb.spip-zone.info/spip.php?article11],
  360 -* •[a documentación en Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum].
   360-* •[a documentación en Spip-contrib->http://contrib.spip.net/SpipBB-le-forum].
  361361
  362362_ {{Módulo spipbb en curso de desenvolvemento. Úseo a seu risco e ventura}}
   
  364364_ [Acceso ao panel de administración-> .?exec=spipbb_configuration]',
  365365        'plugin_licence' => 'Distribuído baixo licenza GPL',
  366         'plugin_lien' => '[Consulte a documentación do módulo en Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum]',
   366        'plugin_lien' => '[Consulte a documentación do módulo en Spip-contrib->http://contrib.spip.net/SpipBB-le-forum]',
  367367        'plugin_mauvaise_version' => 'Esta versión do módulo non é compatible coa súa versión de SPIP !',
  368368        'plugin_nom' => 'SpipBB : xestión de foros de SPIP',
   
  425425        'selection_efface' => 'Borrar a selección ...',
  426426        'selection_tri_dpt' => 'Seleccionar o método de saída :',
  427         'sign_admin' => '{{Esta páxina é unicamente accesible para os responsables do web.}}<p>Proporciona acceso á configuración do módulo «{{<a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>}}» así como á xestión dos foros do web.</p><p>Versión : @version@ @distant@</p><p>Consulte :
  428 _ • [A documentación en Spip-Contrib->http://www.spip-contrib.net/?article2460]
   427        'sign_admin' => '{{Esta páxina é unicamente accesible para os responsables do web.}}<p>Proporciona acceso á configuración do módulo «{{<a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Forum-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>}}» así como á xestión dos foros do web.</p><p>Versión : @version@ @distant@</p><p>Consulte :
   428_ • [A documentación en Spip-Contrib->http://contrib.spip.net/?article2460]
  429429_ • [A axuda en spipbb.spip-zone.info->http://spipbb.spip-zone.info/spip.php?article11]</p>@reinit@',
  430430        'sign_maj' => '<br />Versión máis recente dispoñíbel : @version@',
   
  432432        'sign_reinit' => '<p>Re-inicialización :
  433433_ • [de todo o módulo->@plugin@]</p>',
  434         'sign_tempo' => 'Realizado con <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>',
   434        'sign_tempo' => 'Realizado con <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Forum-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>',
  435435        'signature' => 'Sinatura',
  436436        'sinscrire' => 'Rexistrarse',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.