Ignore:
Timestamp:
Sep 30, 2013, 7:04:06 PM (6 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (spipbb)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb_sk.php

  r64014 r76796  
  5050        'admin_config_tables' => 'Nastavenie tabuliek SpipBB',
  5151        'admin_config_tables_erreur' => 'Problém s tabuľkami SpipBB: @tables_erreur@ sú nesprávne (tabuľky @tables_ok@ sa zdajú byť v poriadku).
  52  Pozrite si [dokumentáciu k Spip-Contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum] alebo [podporu k spipbb.spip-zone->http://spipbb.spip-zone.info/spip.php?article11]',
   52 Pozrite si [dokumentáciu k Spip-Contrib->http://contrib.spip.net/SpipBB-le-forum] alebo [podporu k spipbb.spip-zone->http://spipbb.spip-zone.info/spip.php?article11]',
  5353        'admin_config_tables_ok' => 'Databázové tabuľky SpipBB sa nainštalovali správne (@tables_ok@)',
  5454        'admin_date_ouverture' => 'Dátum otvorenia',
   
  7878        'admin_nombre_lignes_messages' => 'Počet riadkov správy',
  7979        'admin_plugin_requis_erreur' => 'Tento požadovaný zásuvný modul chýba. Aktivujte ho!',
  80         'admin_plugin_requis_erreur_balisesession' => 'Nainštalujte si zásuvný modul "Balise SESSION" a aktivujte si ho! [Dokumentácia,->http://www.spip-contrib.net/?article1224] [Súbor ZIP.->http://files.spip.org/spip-zone/balise_session.zip]',
  81         'admin_plugin_requis_erreur_cfg' => 'Nainštalujte si zásuvný modul CFG a aktivujte si ho![Dokumentácia,->http://www.spip-contrib.net/?article1605] [Súbor ZIP.->http://files.spip.org/spip-zone/cfg.zip]',
   80        'admin_plugin_requis_erreur_balisesession' => 'Nainštalujte si zásuvný modul "Balise SESSION" a aktivujte si ho! [Dokumentácia,->http://contrib.spip.net/?article1224] [Súbor ZIP.->http://files.spip.org/spip-zone/balise_session.zip]',
   81        'admin_plugin_requis_erreur_cfg' => 'Nainštalujte si zásuvný modul CFG a aktivujte si ho![Dokumentácia,->http://contrib.spip.net/?article1605] [Súbor ZIP.->http://files.spip.org/spip-zone/cfg.zip]',
  8282        'admin_plugin_requis_erreur_s' => 'Tieto požiadované zásuvné moduly chýbajú. Aktivujte ich!',
  8383        'admin_plugin_requis_ok' => 'Nainštalované a aktivované zásuvné moduly:',
  84         'admin_plugin_requis_ok_balisesession' => '[Zásuvný modul BALISE_SESSION:->http://www.spip-contrib.net/?article1224] poskytuje informácie o prihlásených návštevníkoch.',
  85         'admin_plugin_requis_ok_cfg' => '[Zásuvný modul CFG->http://www.spip-contrib.net/?article1605]: poskytuje tagy a funkcie.',
   84        'admin_plugin_requis_ok_balisesession' => '[Zásuvný modul BALISE_SESSION:->http://contrib.spip.net/?article1224] poskytuje informácie o prihlásených návštevníkoch.',
   85        'admin_plugin_requis_ok_cfg' => '[Zásuvný modul CFG->http://contrib.spip.net/?article1605]: poskytuje tagy a funkcie.',
  8686        'admin_sous_titre' => 'Prejsť na panel správcu diskusných fór SpipBB',
  8787        'admin_spip_config_forums' => 'Nastavenie SPIPu:',
   
  352352        'pagine_sujet_s' => ' témy',
  353353        'par_' => 'autor(ka) ',
  354         'plugin_auteur' => 'Tím SpipBB: [Pozrite si zoznam prispievateľov modulu Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs]',
   354        'plugin_auteur' => 'Tím SpipBB: [Pozrite si zoznam prispievateľov modulu Spip-contrib->http://contrib.spip.net/Plugin-Forum-SpipBB#contributeurs]',
  355355        'plugin_description' => 'Zásuvný modul SpipBB ponúka tieto funkcie:
  356356-* Sústreďuje riadenie diskusných fór v SPIPe (v súkromnej zóne),
   
  358358
  359359{{Prosím, prečítajte si:}}
  360 - [pomocníka a podporu k spipbb.spip-zone.info,->http://spipbb.spip-zone.info/spip.php?article11]
  361 - [dokumentáciu k Spip-contrib.->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum]
   360-* [pomocníka a podporu k spipbb.spip-zone.info,->http://spipbb.spip-zone.info/spip.php?article11]
   361-* [dokumentáciu k Spip-contrib.->http://contrib.spip.net/SpipBB-le-forum]
  362362
  363363_ {{Zásuvný modul SpipBB sa stále vyvíja. Používate ho na svoje vlastné riziko.}}
   
  365365_ [Prístup na riadiaci panel-> .?exec=spipbb_configuration]',
  366366        'plugin_licence' => 'Distribuované s licenciou GPL licence',
  367         'plugin_lien' => '[Pozrite si dokumentáciu zásuvného modulu zo Spip-contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum]',
   367        'plugin_lien' => '[Pozrite si dokumentáciu zásuvného modulu zo Spip-contrib->http://contrib.spip.net/SpipBB-le-forum]',
  368368        'plugin_mauvaise_version' => 'Túto verziu zásuvného modulu memôžete použiť s vašou verziou SPIPU!',
  369369        'plugin_nom' => 'SpipBB: Riadenie diskusných fór SPIPU',
   
  407407        'selection_efface' => 'Zmazať výber...',
  408408        'selection_tri_dpt' => 'Vyberte si kritérium triedenia:',
  409         'sign_admin' => '{{Túto stránku môže vidieť iba vlastník webu.}}<p>Poskytuje prístup k nastaveniu zásuvného modulu {{<a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB,</a>}} ako aj k riadeniu diskusných fór vašej stránky.</p><p>Verzia: @version@ @distant@</p><p>Pozrite si:
  410 _ • [dokumentáciu k Spip-Contrib->http://www.spip-contrib.net/?article2460],
   409        'sign_admin' => '{{Túto stránku môže vidieť iba vlastník webu.}}<p>Poskytuje prístup k nastaveniu zásuvného modulu {{<a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Forum-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB,</a>}} ako aj k riadeniu diskusných fór vašej stránky.</p><p>Verzia: @version@ @distant@</p><p>Pozrite si:
   410_ • [dokumentáciu k Spip-Contrib->http://contrib.spip.net/?article2460],
  411411_ • [pomocníka a podporu na spipbb.spip-zone.info.->http://spipbb.spip-zone.info/spip.php?article11]</p>@reinit@',
  412412        'sign_maj' => '<br />k dispozícii je aktualizácia: @version@',
   
  414414        'sign_reinit' => '<p>Obnoviť:
  415415 _ • [celý zásuvný modul->@plugin@]</p>',
  416         'sign_tempo' => 'Vytvorené pomocou <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>',
   416        'sign_tempo' => 'Vytvorené pomocou <a href="http://contrib.spip.net/Plugin-Forum-SpipBB#contributeurs" class="copyright">SpipBB</a>',
  417417        'signature' => 'Podpis',
  418418        'sinscrire' => 'Zaregistrovať sa',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.