Changeset 77019 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Oct 5, 2013, 9:22:58 PM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (tradlang)

Location:
_plugins_/trad-lang/trunk/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/trad-lang/trunk/lang/tradlang.xml

  r76872 r77019  
  11<traduction module="tradlang" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/trad-lang/trunk/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="ar" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=ar" total="357" traduits="322" relire="0" modifs="6" nouveaux="29" pourcent="90.20">
   2        <langue code="ar" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=ar" total="360" traduits="322" relire="0" modifs="6" nouveaux="32" pourcent="89.44">
  33                <traducteur nom="George" lien="http://trad.spip.net/auteur/جورج-قندلفت" />
  44        </langue>
  5         <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=en" total="357" traduits="343" relire="0" modifs="2" nouveaux="12" pourcent="96.08">
   5        <langue code="en" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=en" total="360" traduits="343" relire="0" modifs="2" nouveaux="15" pourcent="95.28">
  66                <traducteur nom="Benitron" lien="http://trad.spip.net/auteur/benitron" />
  77                <traducteur nom="EScott" lien="http://trad.spip.net/auteur/escott" />
   
  1111                <traducteur nom="Paolo" lien="http://trad.spip.net/auteur/paolo" />
  1212        </langue>
  13         <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=es" total="357" traduits="336" relire="0" modifs="7" nouveaux="14" pourcent="94.12">
   13        <langue code="es" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=es" total="360" traduits="336" relire="0" modifs="7" nouveaux="17" pourcent="93.33">
  1414                <traducteur nom="Raquel S. Bujaldón" lien="http://trad.spip.net/auteur/raquel" />
  1515        </langue>
  16         <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=fr" total="357" traduits="357" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   16        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=fr" total="360" traduits="360" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1717        </langue>
  18         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=sk" total="357" traduits="336" relire="0" modifs="5" nouveaux="16" pourcent="94.12">
   18        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=sk" total="360" traduits="350" relire="0" modifs="1" nouveaux="9" pourcent="97.22">
  1919                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  2020        </langue>
 • _plugins_/trad-lang/trunk/lang/tradlang_fr.php

  r76977 r77019  
  187187        'label_sauvegarde_locale' => 'Permettre de sauvegarder localement les fichiers',
  188188        'label_sauvegarde_post_edition' => 'Sauvegarder les fichiers à chaque modification',
  189         'label_seuil_export_tradlang' => 'Seuil d\'export de tradlang (en %)',
   189        'label_seuil_export_tradlang' => 'Seuil d’export de tradlang (en %)',
  190190        'label_synchro_base_fichier' => 'Synchroniser la base et les fichiers',
  191191        'label_texte' => 'Descriptif du module',
 • _plugins_/trad-lang/trunk/lang/tradlang_sk.php

  r76697 r77019  
  106106        'info_choisir_langue' => 'V určitom jazyku',
  107107        'info_contributeurs' => 'Prispievatelia',
   108        'info_edition_par_lot' => 'Celkové úpravy:',
  108109        'info_export' => 'Exporty:',
  109110        'info_filtrer_status' => 'Filtrovať podľa stavu:',
   
  112113        'info_langues_preferees' => 'Obľúbené jazyky:',
  113114        'info_module_nb_items_langue_mere' => 'Pôvodný jazyk modulu je <abbr title="@lang_mere@">@lang_mere_longue@</abbr> a obsahuje @nb@ ijazykových položiek.',
  114         'info_module_traduction' => '@total@ @statut@ (@percent@ %)', # MODIF
   115        'info_module_traduction' => '@total@ @statut@ (@percent@ %)',
  115116        'info_module_traduit_langues' => 'Tento modul je preložený alebo čiastočne preložený do @nb@ jazykov.',
  116117        'info_module_traduit_pc' => 'Modul preložený na @pc@ %',
   
  156157        'items_modif' => 'Zmenené položky:',
  157158        'items_new' => 'Nových položiek:',
   159        'items_relire' => 'Položky na čítanie:',
  158160        'items_total_nb' => 'Celkový počet položiek:',
  159161
   
  162164
  163165        // L
   166        'label_descriptif_priorite' => 'Priorita "@priorite@"',
  164167        'label_fichier_langue' => 'Jazykový súbor, ktorý chcete nahrať',
  165168        'label_id_tradlang' => 'ID reťazca',
   
  197200        'languesdispo' => 'Dostupné jazyky',
  198201        'legend_conf_bilan' => 'Zobrazenie bilancie',
   202        'legend_descriptifs_priorites' => 'Opisy priorít',
  199203        'lien_accueil_interface' => 'Úvodná stránka prekladateľského rozhrania',
  200204        'lien_aide_recherche' => 'Pomoc s vyhľadávaním',
   
  221225        'lien_sauvegarder' => 'Zálohovať/obnoviť aktuálny súbor.',
  222226        'lien_telecharger' => '[Stiahnuť]',
   227        'lien_toutes_priorite' => 'Všetky',
  223228        'lien_traduction_module' => 'Modul ',
  224229        'lien_traduction_vers' => ' do ',
  225230        'lien_traduire_suivant_str_module' => 'Preložiť ďalší nepreložený reťazec modulu "@module@"',
  226         'lien_trier_langue_non' => 'Zobraziť celý zoznam.', # MODIF
   231        'lien_trier_langue_non' => 'Zobraziť celý zoznam',
  227232        'lien_utiliser_google_translate' => 'Používať túto verziu',
  228233        'lien_voir_bilan_lang' => 'Zobraziť štatistiku jazyka @langue_longue@ (@lang@)',
   
  274279
  275280        // S
  276         'str_status_modif' => 'Zmenený (MODIF)', # MODIF
  277         'str_status_new' => 'Nový (NEW)', # MODIF
   281        'str_status_modif' => 'Zmenené',
   282        'str_status_new' => 'Nové',
   283        'str_status_relire' => 'Na čítanie',
  278284        'str_status_traduit' => 'Preložený',
  279285
   
  324330        'th_items_modifs' => 'Zmenené položky',
  325331        'th_items_new' => 'Nové položky',
   332        'th_items_relire' => 'Položky na čítanie',
  326333        'th_items_traduits' => 'Preložené položky',
  327334        'th_langue' => 'Jazyk',
   
  334341        'th_traduction' => 'Preklad',
  335342        'th_traduction_voulue' => 'Preklad v jazyku "@lang@"',
   343        'tire_recherche_modules_favoris' => 'Vyhľadávanie modulov',
  336344        'titre_bilan' => 'Bilancia prekladov',
  337345        'titre_bilan_langue' => 'Bilancia prekladov do jazyka "@lang@"',
   
  345353        'titre_inscription' => 'Registrácia',
  346354        'titre_logo_tradlang_module' => 'Logo modulu',
   355        'titre_modifications_chaine_originale' => 'Z pôvodného reťazca',
   356        'titre_modifications_chaine_traduite' => 'Z tohto reťazca',
  347357        'titre_modifications_chaines' => 'Posledné zmeny',
  348358        'titre_modifier' => 'Upraviť',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.