Changeset 78117 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2013, 4:38:09 AM (6 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] aveline Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/aveline/trunk/lang/aveline_sk.php

  r76373 r78117  
  3030        'description_anythingslider_liste_evenements' => 'Zobrazí zoznam udalostí vo forme zhrnutí v rozbaľovacom menu',
  3131        'description_anythingslider_liste_syndic_articles' => 'Zobrazí zoznam syndikovaných článkov vo forme zhrnutí v rozbaľovacom menu',
  32         'description_article-contenuprincipal' => 'Zobrazí logo, hlavný nadpis, nadpis, podnadpis, dátum, meno autora, preklad, perex, text, hypertextový odkaz, post scriptum a poznámky.',
   32        'description_article-contenuprincipal' => 'Zobrazí logo, nadtitulok, titulok, podtitulok, dátum, meno autora, preklad, perex, text, hypertextový odkaz, post scriptum a poznámky.',
  3333        'description_article-filariane' => 'Zobrazí stromovú štruktúru rubrík až k článku.',
  3434        'description_article-mots_cles' => 'Zoznam kľúčových slov priradených k článku.',
   
  3636        'description_auteur-contenuprincipal' => 'Zobrazí meno, logo, životopis a internetovú stránku.',
  3737        'description_auteur-mots_cles' => 'Zoznam kľúčových slov priradených k autorovi.',
  38         'description_breve-contenuprincipal' => 'Zobrazí logo, nadpis, texte, hypertextové odkazy a poznámky pod čiarou.',
   38        'description_breve-contenuprincipal' => 'Zobrazí logo, titulok, text, hypertextový odkaz a poznámky.',
  3939        'description_breve-filariane' => 'Zobrazí stromovú štruktúru rubrík až k novinke.',
  4040        'description_breve-mots_cles' => 'Zoznam kľúčových slov priradených k novinke.',
   
  8787        'explication_afficher_source_rss' => 'Má sa pri článkoch nahratých zásuvným modulom RSS v článku zobraziť zdroj, teda stránka, z ktorej bol článok skopírovaný?',
  8888        'explication_afficher_tri_alphabetique_nom' => 'Ak je zoznam zotriedený podľa názvu, zobrazenie abecedného registra umožňuje priamy prístup k prvkom, ktorých názov sa začína na požadované písmeno.',
  89         'explication_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Ak zoznam zotriedite podľa nadpisu, zobrazí sa abecedný register, ktorý umožňuje priamy prístup k prvkom, ktorých nadpis sa začína na určité písmeno. <strong>POZOR:</strong> ak používate číslované nadpisy, nebude to fungovať správne.',
   89        'explication_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Ak zoznam zotriedite podľa titulku, zobrazí sa abecedný zoznam, ktorý umožňuje priamy prístup k prvkom, ktorých titulok sa začína na určité písmeno. <strong>POZOR:</strong> ak používate číslované nadpisy, nebude to fungovať správne.',
  9090        'explication_choix_logo_syndic_article' => 'Môžete zobraziť logo nadradenej stránky alebo prvý obrázok nájdený v texte syndikovaného článku (pod podmienkou, že syndikujete celý obsah článkov vo formáte HTML).',
  9191        'explication_choix_periode' => 'Pridá odkazy, ktoré umožnia návštevníkom zmeniť obdobie (minulé udalosti, aktuálne alebo nadchádzajúce udalosti). Odkazy sa zobrazia iba vtedy, ak je v danom období nejaká udalosť.',
   
  188188        'item_sites_tous' => 'celú internetovú stránku',
  189189        'item_soustitre' => 'podnázov',
  190         'item_surtitre' => 'hlavný názov',
   190        'item_surtitre' => 'nadtitulok',
  191191        'item_syndic_articles_tous' => 'všetky syndikované články zo stránky',
  192192        'item_texte_seul' => 'začiatok správy/príspevku',
   
  207207        'label_afficher_article' => 'Zobraziť článok?',
  208208        'label_afficher_articles' => 'Zobraziť články?',
  209         'label_afficher_articles_titre' => 'Zobraziť nadpis nad každým zoznamom článkov?',
   209        'label_afficher_articles_titre' => 'Zobraziť titulok nad každým zoznamom článkov?',
  210210        'label_afficher_auteurs' => 'Zobraziť autorov?',
  211211        'label_afficher_bio' => 'Zobraziť životopis autora?',
   
  214214        'label_afficher_date' => 'Zobraziť dátum?',
  215215        'label_afficher_date_dernier_ajout' => 'Zobraziť dátum posledného pridania?',
  216         'label_afficher_date_en_surtitre' => 'Zobraziť dátum ako hlavný nadpis?',
   216        'label_afficher_date_en_surtitre' => 'Zobraziť dátum ako nadtitulok?',
  217217        'label_afficher_date_modif' => 'Zobraziť dátum poslednej zmeny?',
  218218        'label_afficher_date_publication' => 'Zobraziť dátum publikovania?',
   
  257257        'label_afficher_soustitre' => 'Zobraziť podnázov?',
  258258        'label_afficher_statistiques_mot' => 'Zobraziť štatistiky kľúčového slova?',
  259         'label_afficher_surtitre' => 'Zobraziť hlavný názov?',
   259        'label_afficher_surtitre' => 'Zobraziť nadtitulok?',
  260260        'label_afficher_tags' => 'Zobraziť tagy?',
  261261        'label_afficher_taille' => 'Zobraziť veľkosť súboru?',
   
  278278        'label_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Zoradiť v abecednom poradí podľa názvu?',
  279279        'label_afficher_type' => 'Zobraziť typ súboru?',
  280         'label_afficher_un_titre' => 'Zobraziť nadpis?',
   280        'label_afficher_un_titre' => 'Zobraziť titulok?',
  281281        'label_afficher_url' => 'Zobraziť internetovú adresu?',
  282282        'label_afficher_url_syndic' => 'Zobraziť odkaz na syndikačný súbor?',
   
  388388        'label_theme' => 'Farebný motív jazdca:',
  389389        'label_thread' => 'Vzhľad vlákien v diskusiách:',
  390         'label_titre' => 'Nadpis:',
   390        'label_titre' => 'Titulok:',
  391391        'label_titre_liste' => 'Ak sa má zobraziť názov, ktorý?',
  392392        'label_titre_liste_perso' => 'Ak vlastný názov:',
   
  401401        'label_utiliser_logo_breve_rubrique' => 'Zobraziť logo nadradenej rubriky v prípade, ak táto nemá žiadne?',
  402402        'label_utiliser_logo_evenement_article_rubrique' => 'Zobraziť logo nadradeného článku v prípade, ak tento nemá žiadne?',
  403         'label_vignette_afficher_date' => 'Pridať dátum článku za nadpis?',
   403        'label_vignette_afficher_date' => 'Pridať dátum článku za titulok?',
  404404        'label_vignette_ajout_css' => 'Pridať špeciálne CSS?',
  405405        'label_vignette_nb_documents' => 'Pridať za počet pripojených súborov k článku?',
   
  526526        // T
  527527        'taille_max' => 'maximálna veľkosť:',
  528         'titre' => 'Nadpis',
   528        'titre' => 'Titulok',
  529529
  530530        // Z
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.