Ignore:
Timestamp:
Nov 10, 2013, 4:38:21 AM (7 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] boussole-spip Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/boussole_spip/trunk/lang/boussole-spip_sk.php

  r76701 r78256  
  3030        'descriptif_site_spip_twit' => 'SPIP.ORG umožňuje používateľom posielať na internet krátke správy (maximálne 140 znakov) na verejne prístupnú stránku alebo ich priateľom. Správy sa dajú uverejniť cez internetovú stránku, kanál RSS alebo odkazovač.',
  3131        'descriptif_site_spip_user' => 'SPIP@REZO.net je diskusná skupina na vzájomnú pomoc používateľov SPIPu. Archívy tejto diskusnej skupiny sú dostupné na http://archives.rezo.net/archives/spip.mbox/ alebo dokonca v podobe blogu na http://blog.gmane.org/gmane.comp.web.spip.user.',
  32         'descriptif_site_spip_video' => 'Opis stránky Videá', # MODIF
   32        'descriptif_site_spip_video' => 'Stránka MEDIAS.SPIP rozdeľuje videá vytvorené pre SPIP alebo o SPIPe. Každý používateľ môže prispieť videami, návodmi, materiálmi na konferencie, tréningové kurzy, a pod. Jedinou podmienkou je, že na materiál sa nesmú vzťahovať autorské práva, aby si materiál mohol každý bezplatne pozrieť a používať.',
  3333        'descriptif_site_spip_zine' => 'Opis stránky SPIPZine',
  3434        'descriptif_site_spip_zone' => 'Vývojová zóna, ktorá sa riadi chartou ZONE.SPIP.org, poskytuje prístup k verziám všetkých doplnkov k SPIPu (zásuvné moduly, šablóny, farebné motívy, modely, nástroje, a i.).',
   
  3838        'nom_groupe_spip_actualite' => 'Novinky',
  3939        'nom_groupe_spip_aide' => 'Vzájomná pomoc',
  40         'nom_groupe_spip_decouverte' => 'Objavoviť',
   40        'nom_groupe_spip_decouverte' => 'Objavte SPIP',
  4141        'nom_groupe_spip_extension' => 'Príspevky',
  4242        'nom_groupe_spip_reference' => 'Dokumentácia',
  43         'nom_site_spip_blog' => 'SPIP Blog',
   43        'nom_site_spip_blog' => 'Blog o SPIPe',
  4444        'nom_site_spip_contrib' => 'SPIP-Contrib',
  4545        'nom_site_spip_core' => 'Jadro SPIPu',
  46         'nom_site_spip_demo' => 'Demo SPIPu',
   46        'nom_site_spip_demo' => 'Demo stránka so SPIPom',
  4747        'nom_site_spip_doc' => 'Kód SPIPu',
  4848        'nom_site_spip_edgard' => 'Edgard',
   
  5454        'nom_site_spip_net' => 'SPIP.net',
  5555        'nom_site_spip_party' => 'SPIP Party',
  56         'nom_site_spip_plugin' => 'Plugins SPIP',
  57         'nom_site_spip_programmer' => 'Programmer SPIP',
   56        'nom_site_spip_plugin' => 'Zásuvné moduly SPIPu',
   57        'nom_site_spip_programmer' => 'Programovanie SPIPu',
  5858        'nom_site_spip_sedna' => 'Sedna',
  59         'nom_site_spip_test' => 'SPIP Test',
  60         'nom_site_spip_trad' => 'Preložiť SPIP',
   59        'nom_site_spip_test' => 'Test SPIPu',
   60        'nom_site_spip_trad' => 'Preklad SPIPu',
  6161        'nom_site_spip_twit' => 'SPIP.org',
  6262        'nom_site_spip_user' => 'SPIP User',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.