Changeset 7922 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Dec 13, 2006, 7:06:28 PM (14 years ago)
Author:
james@…
Message:

SpipLoader?: maj de langues

Location:
_dev_/spip_loader
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _dev_/spip_loader/tradloader_ar.php.txt

  r7812 r7922  
  1919
  2020// T
  21 'texte_intro' => '<MODIF><P><B>&#1571;&#1607;&#1604;&#1575;&#1611; &#1576;&#1603;&#1605; &#1575;&#1604;&#1609; &#1593;&#1605;&#1604;&#1610;&#1577; &#1578;&#1579;&#1576;&#1610;&#1578; SPIP &#1575;&#1604;&#1570;&#1604;&#1610;&#1577;.</B>
  22                 <P>&#1587;&#1610;&#1576;&#1583;&#1571; &#1575;&#1604;&#1606;&#1592;&#1575;&#1605; &#1576;&#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1602;&#1602; &#1605;&#1606; &#1575;&#1605;&#1578;&#1610;&#1575;&#1586;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1608;&#1589;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1583;&#1604;&#1610;&#1604; &#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610;&#1548; &#1579;&#1605; &#1610;&#1576;&#1575;&#1588;&#1585; &#1578;&#1581;&#1605;&#1610;&#1604; &#1576;&#1610;&#1575;&#1606;&#1575;&#1578; SPIP &#1601;&#1610; &#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1583;&#1604;&#1610;&#1604;.
  23                 <P>&#1575;&#1604;&#1585;&#1580;&#1575;&#1569; &#1575;&#1604;&#1606;&#1602;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1586;&#1585; &#1575;&#1604;&#1578;&#1575;&#1604;&#1610; &#1604;&#1604;&#1605;&#1578;&#1575;&#1576;&#1593;&#1577;.',
  24 'texte_preliminaire' => '<MODIF><BR><FONT FACE=\\"Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif\\" SIZE=3>&#1578;&#1605;&#1607;&#1610;&#1583;:
   21'texte_intro' => '<P><B>&#1571;&#1607;&#1604;&#1575;&#1611; &#1576;&#1603;&#1605; &#1575;&#1604;&#1609; &#1593;&#1605;&#1604;&#1610;&#1577; &#1578;&#1579;&#1576;&#1610;&#1578; @paquet@ &#1575;&#1604;&#1570;&#1604;&#1610;&#1577;.</B>
   22  <P>&#1587;&#1610;&#1576;&#1583;&#1571; &#1575;&#1604;&#1606;&#1592;&#1575;&#1605; &#1576;&#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1602;&#1602; &#1605;&#1606; &#1575;&#1605;&#1578;&#1610;&#1575;&#1586;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1608;&#1589;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1583;&#1604;&#1610;&#1604; &#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610;&#1548;
   23 &#1579;&#1605; &#1610;&#1576;&#1575;&#1588;&#1585; &#1578;&#1581;&#1605;&#1610;&#1604; &#1576;&#1610;&#1575;&#1606;&#1575;&#1578; @paquet@ &#1601;&#1610; &#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1583;&#1604;&#1610;&#1604;.
   24  <P>&#1575;&#1604;&#1585;&#1580;&#1575;&#1569; &#1575;&#1604;&#1606;&#1602;&#1585; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1586;&#1585; &#1575;&#1604;&#1578;&#1575;&#1604;&#1610; &#1604;&#1604;&#1605;&#1578;&#1575;&#1576;&#1593;&#1577;.',
   25'texte_preliminaire' => '<BR><FONT FACE=\\"Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif\\" SIZE=3>&#1578;&#1605;&#1607;&#1610;&#1583;:
  2526  <B>&#1573;&#1593;&#1583;&#1575;&#1583; &#1573;&#1605;&#1578;&#1610;&#1575;&#1586;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1583;&#1582;&#1608;&#1604;</B></FONT>
  2627  <P><B>&#1575;&#1604;&#1583;&#1604;&#1610;&#1604; &#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610; &#1604;&#1575; &#1610;&#1602;&#1576;&#1604; &#1575;&#1605;&#1578;&#1610;&#1575;&#1586; &#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1575;&#1576;&#1577;.</B>
  2728  <P>&#1604;&#1581;&#1604; &#1575;&#1604;&#1605;&#1588;&#1603;&#1604;&#1577;&#1548; &#1610;&#1580;&#1576; &#1575;&#1587;&#1578;&#1582;&#1583;&#1575;&#1605; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1580; FTP &#1604;&#1578;&#1594;&#1610;&#1610;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1610;&#1575;&#1586;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1583;&#1582;&#1608;&#1604;
  28 &#1575;&#1604;&#1609; &#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1583;&#1604;&#1610;&#1604; (&#1583;&#1604;&#1610;&#1604; &#1578;&#1579;&#1576;&#1610;&#1578; SPIP).
   29&#1575;&#1604;&#1609; &#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1583;&#1604;&#1610;&#1604; (&#1583;&#1604;&#1610;&#1604; &#1578;&#1579;&#1576;&#1610;&#1578; @paquet@).
  2930  &#1575;&#1604;&#1593;&#1605;&#1604;&#1610;&#1577; &#1605;&#1601;&#1587;&#1585;&#1577; &#1576;&#1575;&#1604;&#1578;&#1601;&#1589;&#1610;&#1604; &#1601;&#1610; &#1583;&#1604;&#1610;&#1604; &#1575;&#1604;&#1578;&#1579;&#1576;&#1610;&#1578;. &#1610;&#1605;&#1603;&#1606; &#1575;&#1582;&#1578;&#1610;&#1575;&#1585;:<BR>
  3031  <UL>
  3132  <LI><B>&#1575;&#1584;&#1575; &#1603;&#1575;&#1606; &#1604;&#1583;&#1610;&#1603; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1580; FTP &#1585;&#1587;&#1608;&#1605;&#1610;</B>&#1548; &#1610;&#1580;&#1576; &#1573;&#1593;&#1583;&#1575;&#1583; &#1582;&#1589;&#1575;&#1574;&#1589; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1604;&#1583; &#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610;
  3233 &#1604;&#1603;&#1610; &#1610;&#1587;&#1605;&#1581; &#1576;&#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1575;&#1576;&#1577; &#1604;&#1604;&#1580;&#1605;&#1610;&#1593;.<P>
  33   <LI><B>&#1575;&#1584;&#1575; &#1603;&#1575;&#1606; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1580; FTP &#1576;&#1608;&#1575;&#1580;&#1607;&#1577; &#1606;&#1589;&#1610;&#1577;</B>&#1548; &#1610;&#1580;&#1576; &#1578;&#1581;&#1583;&#1610;&#1583; &#1575;&#1605;&#1578;&#1610;&#1575;&#1586;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1604;&#1583; &#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610; &#1604;&#1578;&#1603;&#1608;&#1606; 777.<P>
  34   <LI><B>&#1575;&#1584;&#1575; &#1603;&#1575;&#1606; &#1604;&#1583;&#1610;&#1603; &#1608;&#1589;&#1608;&#1604; Telnet</B>&#1548; &#1610;&#1580;&#1576; &#1575;&#1583;&#1582;&#1575;&#1604; <I>chmod&nbsp;777&nbsp;&#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1604;&#1583; &#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610;</I>.<P>
   34  <LI><B>&#1575;&#1584;&#1575; &#1603;&#1575;&#1606; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1580; FTP &#1576;&#1608;&#1575;&#1580;&#1607;&#1577; &#1606;&#1589;&#1610;&#1577;</B>&#1548; &#1610;&#1580;&#1576; &#1578;&#1581;&#1583;&#1610;&#1583; &#1575;&#1605;&#1578;&#1610;&#1575;&#1586;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1604;&#1583; &#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610; &#1604;&#1578;&#1603;&#1608;&#1606; @chmod@.<P>
   35  <LI><B>&#1575;&#1584;&#1575; &#1603;&#1575;&#1606; &#1604;&#1583;&#1610;&#1603; &#1608;&#1589;&#1608;&#1604; Telnet</B>&#1548; &#1610;&#1580;&#1576; &#1575;&#1583;&#1582;&#1575;&#1604; <I>chmod&nbsp;@chmod@&nbsp;&#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1604;&#1583; &#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610;</I>.<P>
  3536  </UL>
  3637  <P>&#1576;&#1593;&#1583; &#1573;&#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1607;&#1584;&#1607; &#1575;&#1604;&#1593;&#1605;&#1604;&#1610;&#1577;&#1548; &#1610;&#1605;&#1603;&#1606;&#1603; <B><A HREF=\'spip_loader.php?charger=oui\'>&#1573;&#1593;&#1575;&#1583;&#1577; &#1578;&#1581;&#1605;&#1610;&#1604; &#1607;&#1584;&#1607; &#1575;&#1604;&#1589;&#1601;&#1581;&#1577;</A></B>
 • _dev_/spip_loader/tradloader_ca.php.txt

  r7812 r7922  
  1919
  2020// T
  21 'texte_intro' => '<P><B>Benvingut al proc&eacute;s d\'instal&middot;laci&oacute; autom&agrave;tic @paquet@.</B>
  22   <P>El sistema verificar&agrave; primer els drets d\'acc&eacute;s al directori actual,
   21'texte_intro' => '<p><b>Benvingut al proc&eacute;s d\'instal&middot;laci&oacute; autom&agrave;tic de @paquet@.</b>
   22  <p>El sistema verificar&agrave; primer els drets d\'acc&eacute;s al directori actual,
  2323  despr&eacute;s comen&ccedil;ar&agrave; la desc&agrave;rrega de les dades @paquet@ a dins d\'aquest directori.
  24   <P>Si us plau, premeu el seg&uuml;ent bot&oacute; per continuar.',
  25 'texte_preliminaire' => '<BR><FONT FACE=\\"Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif\\" SIZE=3>Preliminar:
  26   <B>Ajustar els drets d\'acc&eacute;s</B></FONT>
  27   <P><B>El directori actual no t&eacute; drets d\'escriptura.</B>
  28   <P>Per a solucionar-ho, utilitzeu el vostre client FTP per tal d\'ajustar els drets d\'acc&eacute;s
   24  <p>Si us plau, premeu el seg&uuml;ent bot&oacute; per continuar.',
   25'texte_preliminaire' => '<br /><FONT FACE=\\"Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif\\" SIZE=3>Preliminar:
   26  <b>Ajustar els drets d\'acc&eacute;s</b></FONT>
   27  <p><b>El directori actual no t&eacute; drets d\'escriptura.</b>
   28  <p>Per a solucionar-ho, utilitzeu el vostre client FTP per tal d\'ajustar els drets d\'acc&eacute;s
  2929  a aquest directori (carpeta d\'instal&middot;laci&oacute; de @paquet@).
  30   El proc&eacute;s est&agrave; explicat detalladament a la guia d\'instal&middot;laci&oacute;. A escollir:<BR>
   30  El proc&eacute;s est&agrave; explicat detalladament a la guia d\'instal&middot;laci&oacute;. A escollir:<br />
  3131  <UL>
  32   <LI><B>Si teniu un client FTP gr&agrave;fic</B>, ajusteu les propietats del directori actual
  33   per tal que tots hi puguin escriure.<P>
  34   <LI><B>Si el vostre client FTP &eacute;s en mode text</B>, canvieu el mode del directori al valor @chmod@.<P>
  35   <LI><B>Si teniu un acc&eacute;s Telnet</B>, feu un <I>chmod&nbsp;@chmod@&nbsp;repertoire_courant</I>.<P>
   32  <LI><b>Si teniu un client FTP gr&agrave;fic</b>, ajusteu les propietats del directori actual
   33  per tal que tots hi puguin escriure.<p>
   34  <LI><b>Si el vostre client FTP &eacute;s en mode text</b>, canvieu el mode del directori al valor @chmod@.<p>
   35  <LI><b>Si teniu un acc&eacute;s Telnet</b>, feu un <i>chmod&nbsp;@chmod@&nbsp;directori actual</i>.<p>
  3636  </UL>
  37   <P>Un cop feta aquesta manipulaci&oacute;, podreu <B><A HREF=\'spip_loader.php?charger=oui\'>recarregar aquesta p&agrave;gina</A></B>
   37  <p>Un cop feta aquesta manipulaci&oacute;, podreu <b><A HREF=\'spip_loader.php?charger=oui\'>recarregar aquesta p&agrave;gina</A></b>
  3838  per tal de comen&ccedil;ar la desc&agrave;rrega i despr&eacute;s la instal&middot;laci&oacute;.
  39   <P>Si l\'error persisteix, haureu de passar al proc&eacute;s d\'instal&middot;laci&oacute; cl&agrave;ssic
   39  <p>Si l\'error persisteix, haureu de passar al proc&eacute;s d\'instal&middot;laci&oacute; cl&agrave;ssic
  4040  (desc&agrave;rrega de tots els fitxers per FTP).',
  4141'titre' => 'Desc&agrave;rrega de @paquet@'
 • _dev_/spip_loader/tradloader_de.php.txt

  r7812 r7922  
  2020
  2121// T
  22 'texte_intro' => '<P><B>Willkommen bei der automatischen Installation von @paquet@.</B>
  23   <P>Das System wird zun&auml;chst die Zugriffsrechte auf das aktuelle Verzeichnis pr&uuml;fen,
  24   und dann die Installation in diesem Verzeichnis beginnen.
  25   <P>Bitte klicken Sie auf den Knopf Weiter, um fortzufahren.',
  26 'texte_preliminaire' => '<BR><FONT FACE="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" SIZE=3>Vorbereitung:
  27   <B>Zugriffsrechte einstellen</B></FONT>
  28   <P><B>In das aktuelle Verzeichnis kann nicht geschrieben werden.</B>
  29   <P>Bitte verwenden Sie Ihr FTP-Programm, um die Zugriffsrechte f&uuml;r das
   22'texte_intro' => '<p><b>Willkommen bei der automatischen Installation von @paquet@.</b>
   23  <p>Das System wird zun&auml;chst die Zugriffsrechte auf das aktuelle Verzeichnis pr&uuml;fen,
   24  und dann die Installation von @paquet@ in diesem Verzeichnis beginnen.
   25  <p>Bitte klicken Sie auf den Knopf Weiter, um fortzufahren.',
   26'texte_preliminaire' => '<br /><FONT FACE="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" SIZE=3>Vorbereitung:
   27  <b>Zugriffsrechte einstellen</b></FONT>
   28  <p><b>In das aktuelle Verzeichnis kann nicht geschrieben werden.</b>
   29  <p>Bitte verwenden Sie Ihr FTP-Programm, um die Zugriffsrechte f&uuml;r das
  3030 Installationsverzeichnis von @paquet@ einzustellen.
  31   Die Installationsanleitung erl&auml;utert die Vorgehensweise:<BR>
   31  Die Installationsanleitung erl&auml;utert die Vorgehensweise:<br />
  3232  <UL>
  33   <LI><B>Mit einem grafischen FTP-Client</B>, stellen Sie die Zugriffsrechte so ein,
  34   dass jeder in das Verzeichnis schreiben darf.<P>
  35   <LI><B>Wenn Sie einen textbasierten FTP-Client verwenden</B>, &auml;ndern Sie den Modus des Verzeichnis nach @chmod@.<P>
  36   <LI><B>Wenn Sie einen Telnetzugang haben</B>, f&uuml;hren Sie <I>chmod&nbsp;@chmod@&nbsp;aktuelles_verzeichnis</I> aus.<P>
   33  <LI><b>Mit einem grafischen FTP-Client</b>, stellen Sie die Zugriffsrechte so ein,
   34  dass jeder in das Verzeichnis schreiben darf.<p>
   35  <LI><b>Wenn Sie einen textbasierten FTP-Client verwenden</b>, &auml;ndern Sie den Modus des Verzeichnis nach @chmod@.<p>
   36  <LI><b>Wenn Sie einen Telnetzugang haben</b>, f&uuml;hren Sie <i>chmod&nbsp;@chmod@&nbsp;aktuelles_verzeichnis</i> aus.<p>
  3737  </UL>
  38   <P>Wenn Sie diese &Auml;nderung durchgef&uuml;hrt haben, k&ouml;nnen Sie <B><A HREF=\'spip_loader.php?charger=oui\'>diese Seite neu laden</A></B>,
   38  <p>Wenn Sie diese &Auml;nderung durchgef&uuml;hrt haben, k&ouml;nnen Sie <b><A HREF=\'spip_loader.php?charger=oui\'>diese Seite neu laden</A></b>,
  3939  um SPIP herunterzuladen und die Installation zu beginnen.
  40   <P>Falls der Fehler weiter auftritt, k&ouml;nnen Sie die klassische Installation durchf&uuml;hren
   40  <p>Falls der Fehler weiter auftritt, k&ouml;nnen Sie die klassische Installation durchf&uuml;hren
  4141  (Kopieren Sie alle Dateien per FTP auf Ihren Server).',
  4242'titre' => 'Herunterladen von @paquet@'
 • _dev_/spip_loader/tradloader_es.php.txt

  r7812 r7922  
  1919
  2020// T
  21 'texte_intro' => '<P><B>Bienvenido o bienvenida al proceso de instalaci&oacute;n autom&aacute;tica de @paquet@.</B>
  22   <P>El sistema va a verificar primero los derechos de acceso a la carpeta actual,
   21'texte_intro' => '<p><b>Bienvenido o bienvenida al proceso de instalaci&oacute;n autom&aacute;tica de @paquet@.</b>
   22  <p>El sistema va a verificar primero los derechos de acceso a la carpeta actual,
  2323  y luego va a lanzar la descarga de los datos de SPIP dentro de esta carpeta.
  24   <P>Pulsa el bot&oacute;n siguiente para continuar.',
  25 'texte_preliminaire' => '<BR><FONT FACE="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" SIZE=3>Preliminar:
  26   <B>Ajustar los derechos de acceso</B></FONT>
  27   <P><B>La carpeta actual no est&aacute; accesible en escritura.</B>
  28   <P>Para resolverlo, utiliza tu cliente FTP y ajusta los permisos de acceso
   24  <p>Pulsa el bot&oacute;n siguiente para continuar.',
   25'texte_preliminaire' => '<br /><FONT FACE="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" SIZE=3>Preliminar:
   26  <b>Ajustar los derechos de acceso</b></FONT>
   27  <p><b>La carpeta actual no est&aacute; accesible en escritura.</b>
   28  <p>Para resolverlo, utiliza tu cliente FTP y ajusta los permisos de acceso
  2929 a esta carpeta (carpeta de instalaci&oacute;n de @paquet@).
  30   El proceso est&aacute; explicado con detalle en la gu&iacute;a de instalaci&oacute;n. Seg&uacute;n el caso:<BR>
   30  El proceso est&aacute; explicado con detalle en la gu&iacute;a de instalaci&oacute;n. Seg&uacute;n el caso:<br />
  3131  <UL>
  32   <LI><B>Si tienes un cliente FTP gr&aacute;fico</B>, ajusta las propiedades de la carpeta actual
  33   para que est&eacute; accesible en escritura para todos.<P>
  34   <LI><B>Si tu cliente FTP funciona en modo texto</B>, cambia el modo de la carpeta al valor @chmod@.<P>
  35   <LI><B>Si tienes un acceso ssh o telnet</B>, ejecuta un  <I>chmod&nbsp;@chmod@&nbsp;carpeta_actual</I>.<P>
   32  <LI><b>Si tienes un cliente FTP gr&aacute;fico</b>, ajusta las propiedades de la carpeta actual
   33  para que est&eacute; accesible en escritura para todos.<p>
   34  <LI><b>Si tu cliente FTP funciona en modo texto</b>, cambia el modo de la carpeta al valor @chmod@.<p>
   35  <LI><b>Si tienes un acceso ssh o telnet</b>, ejecuta un  <i>chmod&nbsp;@chmod@&nbsp;repertoire_courant</i>.<p>
  3636  </UL>
  37   <P>Una vez efectuado este cambio, podr&aacute;s <B><A HREF=\'spip_loader.php?charger=oui\'>volver a cargar esta p&aacute;gina</A></B>
   37  <p>Una vez efectuado este cambio, podr&aacute;s <b><A HREF=\'spip_loader.php?charger=oui\'>volver a cargar esta p&aacute;gina</A></b>
  3838  para empezar la descarga y luego la instalaci&oacute;n.
  39   <P>Si el error persiste, deber&aacute;s pasar por el procedimiento de instalaci&amp;ooaute;n cl&aacute;sico.
   39  <p>Si el error persiste, deber&aacute;s pasar por el procedimiento de instalaci&amp;ooaute;n cl&aacute;sico.
  4040  (descarga de todos los archivos por FTP).',
  4141'titre' => 'Descarga de @paquet@'
 • _dev_/spip_loader/tradloader_pt_br.php.txt

  r7812 r7922  
  2020// T
  2121'texte_intro' => '<p><b>Bem vindo ao procedimento de instala&ccedil;&atilde;o autom&aacute;tica do @paquet@.</b></p>
  22   <p>O sistema vai verificar os direitos de acesso ao diret&oacute;rio atual e, em
  23   seguida, iniciar a tranfer&ecirc;ncia dos dados do SPIP para o diret&oacute;rio.</p>
  24   <p>Clique no bot&atilde;o a seguir para continuar</p>.',
  25 'texte_preliminaire' => '<br><font face=\\"Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif\\" size=3>Preliminar:
  26   <b>Ajustar os direitos de acesso</b></font>
  27   <p><b>O diret&oacute;rio atual n&atilde;o est&aacute; acess&iacute;vel para escrita.</b>
  28   <p>Para solucionar o problema, use o seu programa de FTP para ajustar os direitos de acesso
  29   a este diret&oacute;rio (diret&oacute;rio de instala&ccedil;&atilde;o do @paquet@).
  30     O procedimento &eacute; explicado em detalhe no guia de instala&ccedil;&atilde;o. Op&ccedil;&otilde;es:<br>
  31   <ul>
  32   <li><b>Se voc&ecirc; possui um programa de FTP gr&aacute;fico</b>, ajuste as propriedades do diret&oacute;rio atual
  33   para que ele seja acess&iacute;vel para escrita para todos.</p>
  34   <li><b>Se o seu programa de FTP &eacute; em modo caracter</b>, altere o modo do diret&oacute;rio para o valor @chmod@.</p>
  35   <li><b>Se voc&ecirc; tem um acesso Telnet</b>, fa&ccedil;a um <i>chmod&nbsp;@chmod@&nbsp;diret&oacute;rio_atual</i>.</p>
  36   </ul>
  37   <p>Ap&oacute;s fazer estes ajustes, voc&ecirc; poder&aacute; <b><a href=\'spip_loader.php?charger=oui\'>recarregar esta p&aacute;gina</a></b>
  38   para iniciar a transefer&ecirc;ncia e posterior instala&ccedil;&atilde;o.</p>
  39   <p>Se o erro persistir, voc&ecirc; dever&aacute; optar pela instala&ccedil;&atilde;o manual cl&aacute;ssica
  40   (transfer&ecirc;ncia de todos os arquivos por FTP).',
   22<p>O sistema vai verificar os direitos de acesso ao diret&oacute;rio atual e, em seguida, iniciar a tranfer&ecirc;ncia dos dados do @paquet@ para o diret&oacute;rio.</p>
   23<p>Clique no bot&atilde;o a seguir para continuar</p>.',
   24'texte_preliminaire' => '<br /><font face="Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif\\" size=3>Preliminar:
   25<b>Ajustar os direitos de acesso</b></font></p>
   26<p><b>O diret&oacute;rio atual n&atilde;o est&aacute; acess&iacute;vel para escrita.</b></p>
   27<p>Para solucionar o problema, use o seu programa de FTP para ajustar os direitos de acesso a este diret&oacute;rio (diret&oacute;rio de instala&ccedil;&atilde;o do @paquet@).
   28O procedimento &eacute; explicado em detalhe no guia de instala&ccedil;&atilde;o. Op&ccedil;&otilde;es:<br/>
   29<ul>
   30<li><b>Se voc&ecirc; possui um programa de FTP gr&aacute;fico</b>, ajuste as propriedades do diret&oacute;rio atual para que ele seja acess&iacute;vel para escrita para todos.</li>
   31<li><b>Se o seu programa de FTP &eacute; em modo caracter</b>, altere o modo do diret&oacute;rio para o valor @chmod@.</li>
   32<li><b>Se voc&ecirc; tem um acesso Telnet</b>, fa&ccedil;a um <i>chmod&nbsp;@chmod@&nbsp;diretorio_atual</i>.</li>
   33</ul>
   34<p>Ap&oacute;s fazer estes ajustes, voc&ecirc; poder&aacute; <b><a href=\'spip_loader.php?charger=oui\'>recarregar esta p&aacute;gina</a></b> para iniciar a transefer&ecirc;ncia e posterior instala&ccedil;&atilde;o.</p>
   35<p>Se o erro persistir, voc&ecirc; dever&aacute; optar pela instala&ccedil;&atilde;o manual cl&aacute;ssica
   36(transfer&ecirc;ncia de todos os arquivos por FTP).',
  4137'titre' => 'Transfer&ecirc;ncia do @paquet@'
  4238
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.