Changeset 81297 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 11, 2014, 4:40:34 AM (6 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] tickets Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_plugins_/tickets/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/tickets/trunk/lang/tickets.xml

  r81206 r81297  
  2020        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tickets?lang_cible=fr" total="244" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2121        </langue>
  22         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tickets?lang_cible=sk" total="244" traduits="237" relire="0" modifs="0" nouveaux="7" pourcent="97.13">
   22        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tickets?lang_cible=sk" total="244" traduits="244" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2323                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  2424        </langue>
 • _plugins_/tickets/trunk/lang/tickets_sk.php

  r81136 r81297  
  135135        'commentaires' => 'komentárov',
  136136        'commenter_ticket' => 'Okomentovať tento lístok',
   137        'creer_et_associer_un_ticket' => 'Vytvoriť a priradiť lístok',
  137138        'creer_ticket' => 'Vytvoriť lístok',
  138139
   
  173174        'info_liste_tickets' => 'Lístok',
  174175        'info_numero_ticket' => 'LÍSTOK ČÍSLO:',
   176        'info_retirer_ticket' => 'Odstrániť tento lístok',
   177        'info_retirer_tickets' => 'Odstrániť všetky lístky',
  175178        'info_sans' => 'Nezadané',
  176179        'info_sans_version' => 'Bez verzie',
   
  179182        'info_ticket_nb' => 'lístkov: @nb@',
  180183        'info_tickets' => 'Lístky',
   184        'info_tickets_cles_association' => 'Lístky môžu byť priradené:',
  181185        'info_tickets_ouvert' => 'otvorené a diskutované',
  182186        'info_tickets_redac' => 'upravuje sa',
   
  186190        'label_paginer_par' => 'Stránkovať od:',
  187191        'label_vue_liste_tickets' => 'Zmeniť vzhľad zoznamu:',
   192        'lien_ajouter_ticket' => 'Priradiť tento lístok',
  188193        'lien_filtrer' => 'Rozriediť lístky',
  189194        'lien_identification' => '<a href="@url@" class="spip_in">Prihláste sa.</a>',
   
  259264        'tickets_tries' => 'Lístky, ktoré vyhovujú vašim kriktériám',
  260265        'titre' => 'Lístky, sledovanie chýb',
   266        'titre_ajouter_un_ticket' => 'Priradiť lístok',
  261267        'titre_identification' => 'Prihlásenie',
  262268        'titre_liste' => 'Zoznam lístkov',
   269        'titre_objets_lies_ticket' => 'Ľudia priradení k lístku:',
  263270        'tous_tickets_en_redaction' => 'Všetky lístky, ktoré sa upravujú',
  264271        'tous_tickets_ouverts' => 'Všetky otvorené lístky',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.