Changeset 81563 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 22, 2014, 4:38:40 AM (5 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] courtcircuit Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_plugins_/court-circuit/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/court-circuit/trunk/lang/courtcircuit.xml

  r79972 r81563  
  99        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/courtcircuit?lang_cible=fr" total="25" traduits="25" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1010        </langue>
  11         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/courtcircuit?lang_cible=sk" total="25" traduits="24" relire="0" modifs="1" nouveaux="0" pourcent="96.00">
   11        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/courtcircuit?lang_cible=sk" total="25" traduits="25" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1212                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  1313        </langue>
 • _plugins_/court-circuit/trunk/lang/courtcircuit_sk.php

  r78856 r81563  
  1818        'explication_liens_rubriques' => 'Zmeniť internetové adresy presmerovaných rubrík priamo v šablónach?',
  1919        'explication_regles' => 'Rôzne pravidlá budú testované v tomto poradí. Ak presmerovanie neupravuje žiadne pravidlo, potom bude rubrika zobrazená normálne.',
  20         'explication_restreindre_langue' => 'Ak aktivujete túto možnosť, do presmerovania budú zahrnuté iba články v aktívnom jazyku. Táto možnosť ju užitočná iba ak máte vo svojich rubrikách články v rôznych jazykoch. Nepoužívajte ju, ak máte rubriky rozdelené podľa jazykov alebo ak používate viac polí.', # MODIF
   20        'explication_restreindre_langue' => 'Ak aktivujete túto možnosť, do presmerovania budú zahrnuté iba články v aktívnom jazyku. Táto možnosť ju užitočná iba ak máte vo svojich rubrikách články v rôznych jazykoch. Nepoužívajte ju, ak máte rubriky rozdelené podľa jazykov alebo ak používate viacjazyčné polia.',
  2121        'explication_sousrubrique' => 'Prehľadať prvú podrubriku (zotriedenú podľa čísla titulku a dátumu)? Pravidlá na presmerovanie budú v tejto podrubrike testované znova.',
  2222        'explication_variantes_squelettes' => 'Príklad: šablóny v podobe rubrique-2.html alebo rubrique=3.html.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.