Changeset 81568 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 22, 2014, 4:39:16 AM (5 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] tickets Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_plugins_/tickets/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/tickets/trunk/lang/tickets.xml

  r81554 r81568  
  2020        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tickets?lang_cible=fr" total="233" traduits="233" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2121        </langue>
  22         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tickets?lang_cible=sk" total="233" traduits="216" relire="0" modifs="2" nouveaux="15" pourcent="92.70">
   22        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/tickets?lang_cible=sk" total="233" traduits="233" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2323                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  2424        </langue>
 • _plugins_/tickets/trunk/lang/tickets_sk.php

  r81554 r81568  
  1010        // A
  1111        'afficher_tickets' => 'Zobraziť lístky',
   12        'ajout_deux_points' => '@texte@: ',
  1213        'assignation_attribuee_a' => 'Lístok bol priradený k @nom@.',
  1314        'assignation_attribuee_a_personne' => 'Lístok nebol priradený žiadnemu človeku.',
   
  2223
  2324        // C
   25        'cfg_bouton_radio_aucune_colonne' => 'Žiaden stĺpec',
  2426        'cfg_bouton_radio_desactiver_forum_public' => 'Deaktivovať používanie verejných diskusných fór.',
   27        'cfg_bouton_radio_une_colonne_par_groupe' => 'Jeden stĺpec so skupinou slov',
   28        'cfg_bouton_radio_une_colonne_par_groupe_important' => 'Jeden stĺpec s  dôležitou skupinou slov',
   29        'cfg_bouton_radio_une_colonne_pour_tous_les_groupes' => 'Jeden stĺpec, v ktorom sú všetky skupiny slov',
  2530        'cfg_bouton_tickets' => 'Lístky',
  2631        'cfg_descr_autorisations' => 'Táto stránka s nastaveniami vám umožňuje nastaviť povolenia na zápis, upravovanie, priradenie lístkov a na písanie komentárov k lístkom. Inštalácia zásuvného modulu <a href="@url@">Autorita</a> ponúka prístup k ďalším nastaveniam, ako napríklad umožnenie autorovi komentára upraviť komentár po jeho publikovaní.',
   
  3237        'cfg_form_tickets_autorisations' => 'Povolenia',
  3338        'cfg_form_tickets_general' => 'Všeobecné nastavenia',
   39        'cfg_groupe_versions' => 'Skupina slov k verzii',
   40        'cfg_groupe_versions_aucun' => 'Žiadna',
   41        'cfg_groupe_versions_explication' => 'Vyberte si skupinu slov, ktorá obsahuje cestnú mapu verzií',
  3442        'cfg_inf_type_autorisation' => 'Ak si zvolíte podľa stavu alebo autora, budete musieť zadať stav alebo autora.',
  3543        'cfg_lbl_autorisation_auteurs' => 'Povoliť podľa zoznamu autorov',
   
  4149        'cfg_lbl_case_joindre_fichiers' => 'Povoliť pripájanie súborov k lístkom',
  4250        'cfg_lbl_case_notification_publique' => 'Oznamovať cez verejne prístupnú stránku namiesto súkromnej zóny',
   51        'cfg_lbl_colonnes_groupesmots' => 'Zobraziť kľúčové slová v tabuľkách',
   52        'cfg_lbl_colonnes_groupesmots_explication' => 'Zvoľte si, ako sa majú zobraziť skupiny slov priradené k lístkom (<strong>@groupes@</strong>) v zoznamoch lístkov',
  4353        'cfg_lbl_desactiver_public' => 'Deaktivovať verejný prístup',
  4454        'cfg_lbl_formats_documents_ticket' => 'Akceptované formáty dokumentov',
   
  6171        'cfg_lgd_autorisation_modifier' => 'Upraviť lístky',
  6272        'cfg_lgd_champs_options_autres' => 'Ďalšie možnosti',
   73        'cfg_lgd_fichiers' => 'Pripojiť súbory',
   74        'cfg_lgd_mots' => 'Priradenie kľúčových slov',
  6375        'cfg_lgd_notifs_forums' => 'Diskusné fóra a oznamy',
   76        'cfg_lgd_objets' => 'Priradiť lístky k iným objektom',
  6477        'cfg_notif_admin' => 'Všetci správcovia stránky',
  6578        'cfg_notif_assigne' => 'Iba človeka priradeného k lístku',
   
  88101        'champ_maj_long' => 'Dátum aktualizácie',
  89102        'champ_maj_th' => 'MAJ',
  90         'champ_navigateur' => 'Prehliadač:', # MODIF
   103        'champ_mots_th' => 'Kľúčové slová',
   104        'champ_navigateur' => 'Prehliadač',
  91105        'champ_nouveau_commentaire' => 'Nový komentár',
  92106        'champ_projet_th' => 'Projekt',
   
  106120        'classement_assigne' => 'Lístky podľa priradenia',
  107121        'classement_asuivre' => 'Lístky na sledovanie',
   122        'classement_groupe' => 'Lístky – @groupe@',
  108123        'classement_termine' => 'Ukončené lístky',
  109124        'classement_version' => 'Lístky podľa verzie',
   
  159174        'info_ticket_nb' => 'lístkov: @nb@',
  160175        'info_tickets' => 'Lístky',
  161         'info_tickets_cles_association' => 'Lístky môžu byť priradené:', # MODIF
   176        'info_tickets_cles_association' => 'Lístky sa môžu priradiť:',
  162177        'info_tickets_ouvert' => 'otvorené a diskutované',
  163178        'info_tickets_redac' => 'upravuje sa',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.