Changeset 82803 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 31, 2014, 3:41:55 AM (7 years ago)
Author:
hanjo@…
Message:

[Salvatore] tradlang Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/trad-lang/trunk/lang/tradlang_nl.php

  r82055 r82803  
  2727        'bouton_exporter_fichier_po' => 'Exporteer het bestand in .po',
  2828        'bouton_exporter_fichier_zip' => 'Exporteer de bestanden in zip',
  29         'bouton_precedent' => 'Vorige stap', # MODIF
  30         'bouton_suivant' => 'Volgende stap', # MODIF
   29        'bouton_precedent' => 'Vorige stap',
   30        'bouton_suivant' => 'Volgende stap',
  3131        'bouton_supprimer_langue_module' => 'Deze taal van de module verwijderen',
  3232        'bouton_supprimer_module' => 'Verwijder deze module',
   
  4646        'cfg_lbl_statuts_auteurs' => 'Mogelijke statussen',
  4747        'cfg_lbl_type_autorisation' => 'Autorisatiemethode',
  48         'cfg_legend_autorisation_configurer' => 'De plugin behren',
   48        'cfg_legend_autorisation_configurer' => 'De plugin beheren',
  4949        'cfg_legende_autorisation_modifier' => 'De vertalingen aanpassen',
  5050        'cfg_legende_autorisation_voir' => 'De vertaalinterface zien',
   
  7777        'erreur_upload_aucune_modif' => 'In je bestand zit geen enkele aanpassing',
  7878        'erreur_upload_choisir_une' => 'Je moet tenminste één aanpassing valideren',
  79         'erreur_upload_fichier_php' => 'Je bestand "@fichier@" komt niet overeen met het verwachte bestand "@fichier_attendu@".', # MODIF
   79        'erreur_upload_fichier_php' => 'Je bestand "@fichier@" komt niet overeen met het verwachte bestand "@fichier_attendu@".',
  8080        'erreur_variable_manquante' => 'Het deel van de volgende string moet niet worden vertaald:',
  8181        'erreur_variable_manquante_js' => 'Een of meerdere verplichte variabelen werden aangepast',
   
  8484        'explication_export_fichier_complet' => 'Het volgende bestand is onvolledig. Alle al dan niet vertaalde stings zijn beschikbaar.<br />Het kan als basis voor de vertaling worden gebruikt.',
  8585        'explication_export_fichier_original' => 'Het volgende bestand is het taalbestand in de oorspronkelijke taal.<br />Het kan als basis voor de vertaling worden gebruikt.',
  86         'explication_export_fichier_po' => 'Het volgende bestand is in "po" formaat. Toutes les chaînes de langues, traduites ou pas y sont disponibles.<br />Il doit être utilisé avec un logiciel de traduction acceptant ce format et peut être ensuite importé dans le site via le bouton pour envoyer un taalbestand.',
   86        'explication_export_fichier_po' => 'Het volgende bestand is in "po" formaat. Alle al dan niet vertaalde taalstrings zijn beschikbaar.<br />Het moet worden gebruikt met vertaalsoftware die dit formaat accepteert en kan vervolgens worden geïmporteerd met de knop voor het verzenden van een taalbestand.',
  8787        'explication_langue_cible' => 'De taal waarin je vertaalt.',
  8888        'explication_langue_origine' => 'De taal van waaruit je vertaalt (Uitsluitend 100% volledige talen zijn beschikbaar).',
   
  118118        'info_langues_non_preferees' => 'Andere talen:',
  119119        'info_langues_preferees' => 'Voorkeurta(a)l(en):',
   120        'info_module_inexistant_lang' => 'Deze module bestaat nog niet in taal "@lang@"',
  120121        'info_module_nb_items_langue_mere' => 'De moedertaal van de module is <abbr title="@lang_mere@">@lang_mere_longue@</abbr> en bevat @nb@ taalitems.',
  121122        'info_module_traduction' => '@statut@: @total@ (@percent@%)',
   
  164165        'item_langue_origine' => 'De oorspronkelijke taal:',
  165166        'item_manquant' => '1 item ontbreekt in deze taal (ten opzichte van de moedertaal)',
   167        'item_non_defini_fichier' => '@nb@ taalstring is niet in het aangeleverde bestand opgenomen.',
   168        'item_non_defini_fichier_nb' => '@nb@ taalstrings zijn niet in het aangeleverde bestand opgenomen',
  166169        'items_en_trop' => '@nb@ items te veel in deze taal (ten opzichte van de moedertaal)',
  167170        'items_manquants' => '@nb@ items ontbreken in deze taal (ten opzichte van de moedertaal)',
   
  365368        'titre_commenter_chaine' => 'Commentaar op deze string leveren',
  366369        'titre_distributions' => 'De distributies',
  367         'titre_form_import_step_1' => 'Stap 1: versturen van je bestand', # MODIF
  368         'titre_form_import_step_2' => 'Stap 2: controleren van je aanpassingen', # MODIF
   370        'titre_form_import_step_1' => 'Stap 1: versturen van je bestand',
   371        'titre_form_import_step_2' => 'Stap 2: controleren van je aanpassingen',
  369372        'titre_inscription' => 'Inschrijving',
  370373        'titre_logo_tradlang_module' => 'Logo van de  module',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.