Changeset 86639 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Dec 11, 2014, 10:09:38 PM (5 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] boussole-spip Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_plugins_/boussole_spip/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/boussole_spip/trunk/lang/boussole-spip.xml

  r85568 r86639  
  1616        <langue code="fr" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/boussole-spip?lang_cible=fr" total="82" traduits="82" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1717        </langue>
  18         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/boussole-spip?lang_cible=sk" total="82" traduits="79" relire="0" modifs="3" nouveaux="0" pourcent="96.34">
   18        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/boussole-spip?lang_cible=sk" total="82" traduits="82" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1919                <traducteur nom="Eric Lupinacci" lien="http://trad.spip.net/auteur/_eric_" />
  2020                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
 • _plugins_/boussole_spip/trunk/lang/boussole-spip_sk.php

  r85568 r86639  
  1111        'descriptif_boussole_spip' => 'Kompas SPIPu zoskupuje všetky "oficiálne" stránky galaxie SPIPu. Pri každej stránke uvádza jej logo, názov, slogan a jej opis. Pokojne ju môžete použiť na vlastných stránkach na nasmerovanie svojich návštevníkov do galaxie SPIPu.',
  1212        'descriptif_site_spip_blog' => 'Keďže SPIP je kolektívny projekt, SPIP-BLOG.net  sústreďuje technické poznámky, staršie verzie, nálady, chyby, rôzne oznamy, atď. Takto odráža komunitu okolo SPIPu: na prvom mieste a predovšetkým ľahkosťou. énormément de tendresse.',
  13         'descriptif_site_spip_contrib' => 'Kolektívna stránka SPIP-CONTRIB.net poskytuje všetky externé príspevky: zásuvné moduly, skripty, filtre, šablóny, dokumentáciu, tipy a triky, atď., ktoré vytvorila komunita okolo SPIPu (v podobe odkazov na sťahovanie) pre používateľov SPIPu. V diskusných fórach nájdete hypertextové odkazy vývojárov pre používateľov.', # MODIF
   13        'descriptif_site_spip_contrib' => 'Kolektívna stránka contrib.spip poskytuje všetky externé príspevky: zásuvné moduly, skripty, filtre, šablóny, dokumentáciu, tipy a triky, atď., ktoré vytvorila komunita okolo SPIPu (v podobe odkazov na sťahovanie) pre používateľov SPIPu. V diskusných fórach nájdete hypertextové odkazy vývojárov pre používateľov.',
  1414        'descriptif_site_spip_core' => 'Stránka CORE.SPIP.org sústreďuje históriu zmien kódu SPIPu, riadenie lístkov umožňujúcich nahlasovanie chýb i posielanie návrhov na vylepšenie a je miestom na sťahovanie jednotlivých verzií SPIPu.',
  1515        'descriptif_site_spip_demo' => 'DEMO.SPIP.org je testovacia stránka, ktorá sa nanovo nastavuje každú noc, každému umožňuje otestovať najnovšiu stabilnú verziu SPIPu (s výberom funkcie redaktora alebo administrátora) jedným klikom a bez inštalácie.',
   
  2222        'descriptif_site_spip_mag' => 'Opis stránky SPIP Mag’',
  2323        'descriptif_site_spip_net' => 'Stránka SPIP.net, ktorá je určená pre používateľov a webmasterov, je oficiálne odporúčaná všetkým tým, ktorí si chcú nainštalovať SPIP, rozumejú jazyku cyklov, filtrov a tagov, pre tých, ktorí programujú a používajú šablóny. Je tu terminologický slovník (resp. glosár), návody, tipy, históriu verzií a sťahovaciu zónu. SPIP.net je preložený do vyše dvadsiatich jazykov.',
  24         'descriptif_site_spip_party' => 'Tráviť čas s klávesnicou a obrazovkou kódovaním SPIPu je dobré. Stretnúť sa s vývojármi a používateľmi naživo, ako s ľuďmi z mäsa a kostí, pri koláčiku a ovocnom džúse (alebo pri inom nápoji) je oveľa lepšie. SPIP-PARTY.net je stránka, na ktorej je zoznam všetkých takýchto párty: minulých (správy, fotky) a budúce (kalendár, program udalostí).', # MODIF
   24        'descriptif_site_spip_party' => 'Tráviť čas s klávesnicou a obrazovkou kódovaním SPIPu je dobré. Stretnúť sa s vývojármi a používateľmi naživo, ako s ľuďmi z mäsa a kostí, pri koláčiku a ovocnom džúse (alebo pri inom nápoji) je oveľa lepšie. SPIP-PARTY.net je stránka, na ktorej je zoznam všetkých takýchto párty: minulých (správy, fotky) i budúcich (kalendár, program udalostí).',
  2525        'descriptif_site_spip_plugin' => 'Cieľom PLUGINS.SPIP.net je vytvoriť úplný priečinok doplnkových modulov  pre SPIP (zásuvné moduly, šablóny, farebné motívy). Ku každému modulu je uvedený: opis, autor, licencia, úroveň kompatibility s verziou SPIPu, naposledy vykonané zmeny, stav prekladov, štatistika používania, odkazy na dokumentáciu a stiahnutie.',
  2626        'descriptif_site_spip_programmer' => 'Skôr určená pre vývojárov alebo webmasterov, ktorí už vedia programovať v PHP, SQL, HTML, CSS a JavaScripte,  poskytuje množstvo funkcií (aplikácie API, nadmerné zaťaženie servera, prepojenia, atď.) SPIPu s mnohými príkladmi použitia kódu. Stránka ponúka používateľom možnosť stiahnuť si celý jej obsah vo formáte pdf so slobodnou licenciou cc-by-sa. PROGRAMMER.SPIP.org je dostupná vo francúzštine, v angličtine a v španielčine.',
   
  4242        'nom_groupe_spip_reference' => 'Dokumentácia',
  4343        'nom_site_spip_blog' => 'Blog o SPIPe',
  44         'nom_site_spip_contrib' => 'SPIP-Contrib', # MODIF
   44        'nom_site_spip_contrib' => 'contrib.spip',
  4545        'nom_site_spip_core' => 'Jadro SPIPu',
  4646        'nom_site_spip_demo' => 'Demo stránka so SPIPom',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.