Changeset 86657 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Dec 11, 2014, 10:12:18 PM (5 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

[Salvatore] menus Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

Location:
_plugins_/menus/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus.xml

  r83626 r86657  
  3535                <traducteur nom="Serge Markitanenko" lien="http://trad.spip.net/auteur/serge-markitanenko" />
  3636        </langue>
  37         <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=sk" total="145" traduits="141" relire="0" modifs="2" nouveaux="2" pourcent="97.24">
   37        <langue code="sk" url="http://trad.spip.net/tradlang_module/menus?lang_cible=sk" total="145" traduits="145" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  3838                <traducteur nom="jaro" lien="http://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  3939        </langue>
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_sk.php

  r83046 r86657  
  3939        'entree_afficher_item_suite' => 'Zaradiť články do menu? (použite na to možnosť "áno")',
  4040        'entree_articles_max' => 'Ak áno, zobraziť články, len ak je v rubrike maximálne xx článkov? (zadajte maximálny počet článkov; ak chcete zobraziť všetky články, nechajte toto pole prázdne)',
  41         'entree_articles_max_affiches' => 'Ak áno, obmedziť počet článkov v zozname na maximálne xx (za položkou "...Všetky články" s odkazom na nadradenú rubriku)? (zadajte maximálny počet článkov; ak chcete zobraziť všetky články, nechajte toto pole prázdne)', # MODIF
   41        'entree_articles_max_affiches' => 'Maximálny počet zobrazených článkov (v nadradenej rubrike kliknite na odkaz "... Všetky články")',
  4242        'entree_aucun' => 'Žiadny',
  4343        'entree_bloc' => 'Blok Zpipu',
   
  6262        'entree_page' => 'Názov stránky',
  6363        'entree_parametres' => 'Zoznam parametrov',
  64         'entree_rubriques_max_affichees' => 'Ak áno, obmedziť počet rubrík v zozname na maximálne xx (po položke "...Všetky rubriky" s odkazom na nadradenú rubriku)? (zadajte maximálny počet rubrík; ak chcete zobraziť všetky rubriky, nechajte toto pole prázdne)', # MODIF
   64        'entree_rubriques_max_affichees' => 'Maximálny počet zobrazených rubrík (v nadradenej rubrike kliknite na odkaz "...Všetky rubriky")',
  6565        'entree_sousrub_cond' => 'Zobrazovať len podrubriky aktuálnej rubriky (zadajte "oui" (áno), v opačnom prípade nevypĺňajte)',
  6666        'entree_suivant_connexion' => 'Obmedziť toto pole podľa prihlásenia  (nastavte "prihlásený" ak chcete zobraziť len návštevníka, ktorý je online; možnosť "odhlásený" v opačnom prípade;  ak autor riadi nejakú rubriku, nastavte pole "administrátor"; ak ho chcete zobraziť v každom prípade, toto pole nevypĺňajte)',
   
  7575        'entree_traduction_articles_rubriques' => 'Ak je to možné, zobraziť články rubriky v jazyku textu (na aktiváciu tejto možnosti zadajte "trad")',
  7676        'entree_traduction_objet' => 'Pri článku vyberajte preklad v závislosti od kontextu (na to, aby se to dosiahli, vložte "trad")',
   77        'entree_tri' => 'Kritérium triedenia rubrík ("nadpis" na zoradenie podľa nadpisu "číslo nadpisu" na zoradenie podľa čísla nadpisu, na prehodenie poradia dajte na začiatok " !")',
   78        'entree_tri_articles' => 'Kritérium triedenia článkov ("nadpis" na zoradenie podľa nadpisu "číslo nadpisu" na zoradenie podľa čísla nadpisu, na prehodenie poradia dajte na začiatok " !")',
  7779        'entree_type_objet' => 'Typ objektu',
  7880        'entree_url' => 'Internetová adresa',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.